Tin6chủ đề 3 Huynh Duc Long

5 62 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 17:53

Giao an tin hoc 6 cua tac gia huynh duc long chu bien, chu de 3 Phần cứng máy tính, soan theo phuong phap day moi nam 2018 2019, giup giao vien giam thoi gian soan giao an chuan bi bai. Giao an tin hoc 6 cua tac gia huynh duc long chu bien, chu de 3 Phần cứng máy tính, soan theo phuong phap day moi nam 2018 2019, giup giao vien giam thoi gian soan giao an chuan bi bai. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU PHÚ TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự –Hạnh phúc KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC Chủ đề 3: Phần cứng máy tính Số tiết: Tiết PPCT từ 09 đến 11 (thực từ ngày 24/09/2018 đến ngày 07/10/2018) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: sách giáo khoa, máy chiếu (nếu có) * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TG Hoạt động học sinh A Hoạt động khởi động: HĐ1 - Tên hoạt động: Quan sát trình dùng máy tính để tính tổng số 4, có bước? - Mục đích: cho học sinh biết q trình xử lí thơng tin máy tính gồm bước - Nhiệm vụ: xử lý tình giáo viên đưa - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: Cách xử lý tình Hoạt động giáo viên Nội dung+ Ghi bảng - Giao việc: Yêu cầu học sinh quan sát hình - Việc xử lí lưu trữ thơng tin đưa câu trả lời máy tính thực nhờ phần cứng phần mềm - Hướng dẫn, hỗ trợ: Gợi ý cho học sinh trả lời CHỦ ĐỀ 3: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: Học sinh không trả lời Giáo viên gợi ý đưa hướng giải B Hoạt động khám phá: HĐ1 - Tên hoạt động: Sơ đồ tổng quát Trang máy tính - Mục đích: Biết nhận diện cấu trúc máy tính - Nhiệm vụ: đọc sách giáo khoa tìm hiểu sơ đồ máy tính thực yêu cầu GV - Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có):.cấu trúc chung máy tính - Giao việc: Quan sát sơ đồ hình SGK trang 16, cho biết máy tính có khối chức Em phân loại thiết bị, phụ kiện đánh số phù hợp với sơ đồ - Hướng dẫn, hỗ trợ: ngồi quan sát hình em đọc thêm thông tin SGK - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh khơng biết thiết bị - Báo cáo: HS ghi nhận kết vào tập kiến thức khái niệm thông tin HĐ2 - Tên hoạt động: Tìm hiểu thiết bị vào/ra - Mục đích: Biết phân biệt thiết bị vào thiết bị máy tính - Nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận hồn thành tập SGK trang 18 - Phương thức hoạt động: Hoạt động nhóm - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có):.trả lời câu hỏi vào tập - Báo cáo: Ghi nhận ý học Sơ đồ tổng hợp máy tính - Bộ xử lí trung tâm (CPU- Central Processing Unit) có vai trò não máy tính, thực tất thao tác tính tốn, xử lí thơng tin, điều khiển phối hợp thiết bị khác hoạt động cách nhịp nhàng - Khối nhớ gồm thiết bị có chức lưu trữ thơng tin máy tính - Thiết bị vào/ra (hay gọi thiết bị nhập xuất liệu) + Thiết bị vào: gồm thiết bị có chức nhận thơng tin đưa vào máy tính như: chuột, bàn phím, webcam, máy quét, + Thiết bị ra: gồm thiết bị có chức hiển thị thơng tin xử lí như: hình, loa máy tính, máy in, máy chiếu, - Giao việc: Hoạt động nhóm: Hồn thiện Tìm hiểu thiết bị vào/ra trống bảng bảng bên - Thiết bị vào (Thiết bị nhập): Bàn phím dựa vào hình (Mouse), Chuột (Mouse), Máy quét (Scanner), Thiết bị thu hình máy tính (webcam) - Thiết bị (Thiết bị xuất): Tai nghe - Hướng dẫn, hỗ trợ: hỗ trợ nhóm hoạt động (Headphone), Màn hình (Monitor), Máy - Phương án đánh giá: Nhận xét câu trả lời in (Printer), Loa (Speaker) học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh chưa phân biệt thiết bị vào thiết bị Trang HĐ3 - Tên hoạt động: Tìm hiểu khối nhớ máy tính - Mục đích: Biết nhớ máy tính gồm máy loại, cách nhận biết phân biệt - Nhiệm vụ: HS quan sát hình đọc thơng tin SGK thực tập theo yêu cầu SGK trang 19 - Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có):.trả lời câu hỏi - Giao việc: Các em đọc thơng tin SGk Tìm hiểu khối nhớ máy tính cho biết nhớ máy tính gồm loại? Nối thiết bị với cơng dụng theo - Bộ nhớ máy tính gồm có loại: mẫu bên + Bộ nhớ trong: dùng để lưu trữ chương trình liệu trình làm việc máy tính Gồm nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM), nhớ đọc (ROM) + Bộ nhớ ngồi: dùng để lưu trữ chương trình liệu lâu dài máy tính Gồm đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa quang (CD, VCD, DVD), ổ nhớ di động (USB, thẻ nhớ) - Hướng dẫn, hỗ trợ: hỗ trợ, gợi ý học sinh trả lời - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời HS, khích lệ tinh thần xây dựng học học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh không trả lời được, gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi C Hoạt động trải nghiệm: HĐ1 - Tên hoạt động: Hiểu biết dung lượng nhớ - Nhiệm vụ: đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi giáo viên - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): - Giao việc: đặt câu hỏi cho học sinh trả lời, Hiểu biết dung lượng nhớ tự học sinh giải vấn đề đặt ? Đơn vị nhỏ để đo thồng tin ? Quan sát hình SGk trang 20 ghi nhận dung lượng thiết bị Cho biết thiết bị Trang - Báo cáo: ghi vào tập kiến có dung lượng lớn thức đơn vị đo thông tin - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý học sinh trả lời sai - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi HĐ2 - Tên hoạt động: Tình - Mục đích: Học sinh suy nghĩ, tự giải vấn đề - Nhiệm vụ: đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi giáo viên - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: trả lời câu hỏi D Hoạt động ghi nhớ: - Tên hoạt động: ghi nhớ - Mục đích: giúp học sinh nắm trọng tâm - Nhiệm vụ: Hoàn thành câu hỏi giáo viên đặt - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết bị, học liệu sử dụng (nếu có): sách giáo khoa - Sản phẩm học tập (nếu có): - Báo cáo: - Giao việc: Yc HS đọc tình giúp Lan - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý học sinh trả lời sai - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi Chọn máy tính giúp bạn - Giao việc: đặt câu hỏi cho học sinh trả lời Qua học hôm nay, rm học gì? - Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý học sinh trả lời sai - Phương án đánh giá: nhận xét câu trả lời học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh trả lời sai, gọi học sinh khác hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi Ghi nhớ - Cấu trúc chung máy tính gồm: xử lí trung tâm (CPU), khối nhớ (bộ nhớ nhớ ngoài), thiết bị vào/ra - Đơn vị đo lường thông tin Byte (B) bội số Byte Thân máy Màn hình LCD dell 23’’ Headphone A4 TECH HS Loa Soundmax Webcam Colorvis 6.500.000 2.950.000 150.000 168.000 160.000 Rút kinh nghiệm: Ưu điểm: Hạn chế: Hướng khắc phục: Ngày 17 tháng 09 năm 2018 Duyệt BGH nhà trường Tổ phó chun mơn Người soạn Trang Lư Diệp Phương Tùng Trang Nguyễn Thị Trúc Giang ... (Speaker) học sinh - Dự kiến tình xảy giải pháp: học sinh chưa phân biệt thiết bị vào thiết bị Trang H 3 - Tên hoạt động: Tìm hiểu khối nhớ máy tính - Mục đích: Biết nhớ máy tính gồm máy loại, cách nhận... có): - Giao việc: đặt câu hỏi cho học sinh trả lời, Hiểu biết dung lượng nhớ tự học sinh giải vấn đề đặt ? Đơn vị nhỏ để đo thồng tin ? Quan sát hình SGk trang 20 ghi nhận dung lượng thiết bị Cho... hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi HĐ2 - Tên hoạt động: Tình - Mục đích: Học sinh suy nghĩ, tự giải vấn đề - Nhiệm vụ: đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi giáo viên - Phương thức hoạt động: cá nhân - Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin6chủ đề 3 Huynh Duc Long, Tin6chủ đề 3 Huynh Duc Long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn