Các bước xử lý hướng và dòng chảy biển

1 41 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 17:09

Bước 1. Đổi vận tốc tàu trôi từ cms sang ms=V cms 0,51444444Đổi Vel NS cms đổi sang trục Y msY= Vel NS (cms) 100 (ms)Đổi Vel EW (cms) đổi sang trục X msX= Vel EW cms 100 (ms)Bước 2: Tính vecto dòng chảy hướng tàu trôiAX =van tốc tàu trôi ms COS(RADIANS(huong tau troi))Ay =van tốc tàu trôi ms sin(RADIANS(huong tau troi))Bước 3: cộng 2 vecto vận tốc tàu trôi và vận tốc máy dòng chảyAXX =AX + X msAYY =AY + Y msBước 4. Tính độ radian=DEGREES(ATAN(AYYAXX))Bước 5: Tính hướng=IF(AND(U2>=0,V2>=0),X2,IF(AND(U2>0,V2
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bước xử lý hướng và dòng chảy biển, Các bước xử lý hướng và dòng chảy biển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn