Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (Khóa luận tốt nghiệp)

78 31 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:31

Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng YênÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng YênÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng YênÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng YênÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng YênÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng YênÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng YênÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng YênÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên n/ngày (kg) Chửa kỳ (từ 1-84 ngày) 1,5-2,0 Chửa kỳ (85-110 ngày) 2,5-3 từ ngày 111-114 chế độ chuồng đẻ Phụ lục Định mức thức ăn cho nái nuôi Trước/ Sau ngày đẻ Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Ngày đẻ Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đối với nái hậu bị Đối với nái Sáng Chiều Trước/ Sau Đêm Tổng 2,0 0,5 0,5 3,0 1,5 0,5 0,5 2,5 1,0 0,5 0,5 2,0 0,7 0,3 0,5 1,5 0,5 0,2 0,3 1,0 0,5 0,2 0,3 1,0 1,0 0,5 0,5 2,0 1,5 0,5 1,0 3,0 1,5 1,5 4,0 2,0 1,0 2,0 5,0 2,5 1,0 2,5 6,0 ngày đẻ Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Trước đẻ ngày Ngày đẻ Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày Đẻ ngày (Nái đẻ lứa đầu) Sáng Chiều Đêm Tổng 1,2 0,5 0,5 2,2 1,0 0,5 0,5 2,0 0,7 0,5 0,5 1,7 0,7 0,3 0,5 1,5 0,5 0,2 0,3 1,0 0,5 0,2 0,3 1,0 1,0 0,5 0,5 2,0 1,5 0,5 1,0 3,0 1,5 1,5 4,0 2,0 1,0 2,0 5,0 2,5 1,0 2,5 6,0 (Nguồn:kỹ thuật trai Thanh Xuân cung cấp) Phụ lục Lịch phun sát trùng toàn trại Trong chuồng Thứ Chuồng nái chửa Chuồng đẻ Chuồng Ngoài Cai sữa Chuồng Phun sát Thứ Phun sát trùng Phun sát trùng + rắc vôi trùng hành lang Thứ Xả vôi xút Xả vôi xút Phun sát gầm gầm trùng Phun sát Thứ Phun sát trùng Xả vôi xút trùng + rắc vôi gầm hành lang Phun sát Thứ Phun ghẻ trùng Phun sát + rắc vôi trùng hành lang Phun sát Thứ Phun sát trùng Phun sát trùng + rắc vôi trùng hành lang Thứ Phun sát Xả vôi xút Phun sát trùng gầm trùng Phun sát trùng nhật trùng + rắc vôi trùng đầu cuối chuồng Phun sát trùng đầu cuối chuồng Phun sát trùng đầu cuối chuồng Phun sát trùng đầu cuối chuồng Phun sát trùng toàn khu vực chăn nuôi hành lang Xả vôi xút Phun sát trùng đầu gầm chăn nuôi Phun sát Phun sát Chủ Ngoài khu vực cuối chuồng Phụ lục Lịch tiêm vaccine phòng bệnh trang trại Loại lợn Phòng Vaccine/thuốc/chế tuổi bệnh phẩm Thiếu sắt Fe + B12 Tiêm Nova-Amcoli Tiêm 0,5 Diacoxin 5% Uống Dịch tả Coglapest Tiêm bắp Khô thai Parvo Tiêm bắp Dịch tả Coglapest Tiêm bắp Giả dại Begonia Tiêm bắp LMLM Aftopor Tiêm bắp Dịch tả Coglapest Tiêm bắp LMLM Aftopor Tiêm bắp LMLM LMLM Tiêm bắp PRRS PRRS Tiêm bắp 2-3 ngày Tiêu chảy Lợn 3-6 ngày 16-18 ngày 25,29 tuần tuổi 26 tuần tuổi Lợn hậu bị 27,30 tuần tuổi 28 tuần 10 tuần Lợn nái chửa sinh sản 12 tuần chửa lợn đực Đường Ngày tháng/ lần Cầu trùng Đưa thuốc Liều lượng (ml/con) MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỢN NÁI BỊ VIÊM TỬ CUNG THUỐC ĐIỀU TRỊ Thụt rửa tử cung Mức độ (++) Mức độ (+) Mức độ (+++) THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG Vetrimoxin LA Vitamin C Oxytocin Truyền dịch cho nái MỘT SỐ CÔNG VIỆC Ở TRẠI ... ẢNH LỢN NÁI BỊ VIÊM TỬ CUNG VÀ THUỐC ĐIỀU TRỊ Thụt rửa tử cung Mức độ (++) Mức độ (+) Mức độ (+++) THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG Vetrimoxin LA Vitamin C Oxytocin Truyền dịch cho nái MỘT SỐ CÔNG... PRRS Tiêm bắp 2-3 ngày Tiêu chảy Lợn 3-6 ngày 16-18 ngày 25,29 tuần tuổi 26 tuần tuổi Lợn hậu bị 27,30 tuần tuổi 28 tuần 10 tuần Lợn nái chửa sinh sản 12 tuần chửa lợn đực Đường Ngày tháng/ lần... toàn khu vực chăn nuôi hành lang Xả vôi xút Phun sát trùng đầu gầm chăn nuôi Phun sát Phun sát Chủ Ngoài khu vực cuối chuồng Phụ lục Lịch tiêm vaccine phòng bệnh trang trại Loại lợn Phòng Vaccine/thuốc/chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (Khóa luận tốt nghiệp), Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái nuôi tại trại lợn Thanh Xuân thuộc Công ty cổ phần sản xuất và DVTM Ngọc Linh Việt Nam, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn