Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

65 18 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:30

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa BìnhThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa BìnhThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa BìnhThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa BìnhThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa BìnhThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa BìnhThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa BìnhThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa BìnhThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LẠC THỊ TỒN Tên chun đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI KIM BÌNH - HUYỆN KIM BƠI - TỈNH HỊA BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni thú y Khoa: Khóa học: Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - LẠC THỊ TOÀN Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI KIM BÌNH - HUYỆN KIM BƠI - TỈNH HỊA BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chun ngành: Lớp : Khoa: Khóa học: Chính quy Chăn nuôi thú y K46 - CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Dương Thị Hồng Duyên Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, dạy bảo tận tình thầy cô giáo, em nắm kiến thức ngành học Với tháng thực tập tốt nghiệp trại lợn nái Kim Bình - huyện Kim Bơi - tỉnh Hòa Bình công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập tốt nghiệp giúp em cố lại kiến thức chuyên mơn, đức tính cần có cán nơng nghiệp Từ đó, giúp em có lòng tin vững bước em xin tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu trường đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa chăn nuôi thú y tập thể thầy, cô giáo khoa chăn nuôi thú y, người tận tụy dạy dỗ dìu dắt em suốt trình học tập, thời gian thực tập Tập thể lớp K46 - CNTY - N01 - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên sát cánh bên em trình học tập rèn luyện trường Các bác, cô anh chị, tồn thể cơng nhân viên, cán kĩ thuật trại lợn nái Kim Bình - huyện Kim Bơi - tỉnh Hòa Bình tận tình bảo, giúp đỡ thời gian thực tập để giúp em hoàn thành tốt khóa thực tập Đặt biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quan tâm, bảo tận tình giáo hướng dẫn TS Dương Thị Hồng Duyên Nhân dịp này, em xin cảm ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện vật chất tinh thần, động viên, giúp đỡ em suốt trình học tập Em xin trân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Lạc Thị Tồn ii LỜI NĨI ĐẦU Để hồn thành chương trình đào tạo nhà trường, thực phương châm “Học đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất”, thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối toàn chương trình học tập sinh viên Giai đoạn thực tập khoảng thời gian để sinh viên củng cố hệ thống hóa tồn kiến thức học, làm quen với thực tế sản xuất, từ nâng cao trình độ chun mơn, nắm phương pháp tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho có tác phong làm việc đứng đắn, sáng tạo để trường trở thành người cán khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ nguyện vọng thân, theo phân công Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng ý thầy giáo hướng dẫn tiếp nhận sở, em thực tập trại lợn nái Kim Bình - huyện Kim Bơi - tỉnh Hòa Bình từ ngày 18/05/2017 đến ngày 18 /11/2017 Nhờ nỗ lực thân, quan tâm, giúp đỡ tận tình lãnh đạo cán bộ, nhân viên trại, bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn, đến em hoàn thành nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp hoàn thành báo cáo tốt nghiệp với đề tài “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn Kim Bình - huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình” Do bước đầu làm quen với thực tiễn sản xuất nghiên cứu khoa học nên báo cáo không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vậy, em kính mong nhận đóng góp q báu thầy, cơ, bạn đồng nghiệp để báo cáo hoàn chỉnh Thái nguyên, ngày… tháng…năm 2018 Người viết khóa luận Lạc Thị Toàn iii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Lịch phòng bệnh trại lợn nái 23 Bảng 3.1: Lịch sát trùng trại lợn nái 31 Bảng 4.1: Cơ cấu sản xuất trại lợn Kim Bình (2015 - 5/2017) 33 Bảng 4.2: Số lượng lợn trực tiếp chăm sóc, ni dưỡng trại tháng thực tập 34 Bảng 4.3: Lịch sát trùng trại lợn nái thực tập 37 Bảng 4.4: Kết thực vệ sinh, sát trùng trại 38 Bảng 4.5: Kết tiêm phòng vắc xin cho lợn theo mẹ 40 Bảng 4.6: Tình hình mắc bệnh đàn lợn nuôi trại 41 Bảng 4.7: Triệu chứng chủ yếu số bệnh 43 Bảng 4.8: Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực trại 44 Bảng 4.9: Kết thực công việc khác thời gian thực tập 46 iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cn : Chủ nhật cs : Cộng Nxb : Nhà xuất Pr : Protein SS : sinh STT : Số thứ tự TNHH : Trách nhiệm hữu hạn v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.2 Điều kiện sở vật chất, sở hạ tầng sở thực tập 2.1.2 Đối tượng kết sản xuất sở 2.1.2.1 Công tác chăn nuôi 2.1.2.2 Công tác thú y 2.1.3 Đánh giá chung 2.2 Cơ sở khoa học chuyên đề 2.2.1 Một số hiểu biết lợn 2.2.2 Kỹ thuật chăm sóc lợn theo mẹ 10 2.2.3 Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn theo mẹ 13 vi 2.2.4 Cai sữa cho lợn 18 2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng lợn 20 2.2.6 Một số biện pháp phòng bệnh cho lợn theo mẹ 22 2.3 Tình hình nghiên cứu nước nước 24 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 24 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 27 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 28 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 28 3.3 Nội dung nghiên cứu 28 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 28 3.4.1 Các tiêu theo dõi 28 3.4.2 Phương pháp thực 29 3.4.2.1 Phương pháp đánh giá tình hình chăn nuôi trại 29 3.4.2.2 Phương pháp áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái29 3.4.2.3 Công tác vệ sinh 30 3.4.2.4 Chẩn đoán điều trị bệnh gặp đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 31 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 PHẦN 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 33 4.1 Tình hình chăn ni trại lợn Kim Bình 1- huyện Kim Bơi - tỉnh Hòa Bình từ 2015 - 5/2017 33 4.1.1 Kết sản xuất sở (từ 2015 - 5/2017) 33 4.2 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại 34 vii 4.2.1 Số lượng lợn trực tiếp chăm sóc, ni dưỡng tháng thực tập 34 4.2.2 Cơng tác chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn tháng thực tập 35 4.3 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập trại 36 4.3.1 Công tác vệ sinh phòng bệnh 36 4.3.2 Phòng bệnh vắc xin 39 4.4 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh cho lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập 40 4.4.1 Kết chẩn đoán bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 40 4.4.2 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại thời gian thực tập 44 4.5 Kết thực số công việc khác thời gian thực tập 45 PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nước II Tài liệu nước PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ở nước ta trồng trọt chăn ni có vai trò quan trọng cấu nơng nghiệp, chúng có quan hệ gắn bó hỗ trợ phát triển Ngành chăn nuôi đem lại lợi nhuận kinh tế đáng kể cho đất nước đặc biệt chăn nuôi lợn Trong năm gần kinh tế nước ta có bước phát triển mạnh mẽ Song song với phát triển nhiều ngành nghề khác ngành chăn ni giữ vị trí quan trọng, đóng góp phần lớn nghiệp phát triển đất nước Trong đó, chăn nuôi lợn phận quan trọng ngành chăn nuôi Hàng năm, ngành chăn nuôi lợn cung cấp khối lượng lớn thịt, mỡ làm thực phẩm cho người Ngồi ra, chăn ni lợn cung cấp lượng lớn phân bón cho ngành trồng trọt số sản phẩm phụ làm nguyên liệu cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến Thịt lợn không cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng người mà phù hợp với vị đại đa số người sử dụng Thịt lợn chiếm 75 80% so với loại thịt chăn nuôi Để đáp ứng nhu cầu thiết này, Đảng Nhà nước ý đến việc phát triển chăn nuôi lợn Đồng thời nhà khoa học nước ta lai tạo đàn lợn nội giống lợn ngoại có tầm vóc lớn, sinh trưởng nhanh, tỷ lệ nạc cao Cùng với việc áp dụng phương thức chăn ni theo hướng cơng nghiệp, mơ hình chăn ni lợn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn chất lượng cao với loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng không ngừng quan tâm đầu phát triển ngành chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng 42 Trần Đức Hạnh (2013) [9], lợn số tỉnh phía Bắc mắc tiêu chảy chết với tỷ lệ trung bình 31,84 % 5,37 %, tỷ lệ mắc tiêu chảy chết giảm dần theo lứa tuổi, cao lợn giai đoạn từ 21- 40 ngày (30,97 % 4,93 %) giảm giai đoạn từ 41- 60 ngày (30,27 % 4,75 %) Như kết theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng 34,6% phù hợp với kết nghiên cứu tác giả Bệnh viêm khớp xảy với tỷ lệ thấp chiếm 1,44% Bệnh điều trị kịp thời kết khỏi bệnh cao Nhưng bệnh không điều trị sớm trở nên trầm trọng làm ảnh hưởng tới khả sinh trưởng phát triển lợn Lợn mắc bệnh khớp 26 chiếm 1,44% Do vệ sinh chuồng trại kém, khung chuồng sàn chuồng không tốt gây tổn thương, heo mẹ sữa heo phải tranh bú, nhiệt độ chuồng lạnh, heo nhiễm vi khuẩn Steptococcus Staphylococcus Bệnh viêm phổi hàng năm xảy với tỷ lệ thấp Tỷ lệ mắc bệnh lợn theo mẹ thấp chủ yếu chế độ chăm sóc vệ sinh thú y tốt hơn, lợn bị tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh xâm nhập từ vào qua nhập lợn nhiễm khuẩn Bên cạnh trại thực đầy đủ nghiêm túc lịch tiêm phòng bệnh bị Mycoplasma cho lợn Bệnh viêm phổi lợn chủ yếu nhiệt độ úm, nhiệt độ chuồng nuôi không tốt để lạnh, thời tiết thay đổi thất thường, bị gió lùa liên tục trực tiếp vào lợn con, chuồng ni thiếu thơng thống hàm lượng khí amoniac q cao, lợn bú sữa đầu kém, lợn mẹ sữa mẹ khơng có kháng thể phòng bệnh liên quan đến hội chứng hô hấp, mầm bệnh nhập vào theo lợn đực giống, công nhân không chủ động đưa lợn vào quây úm Trong trình chẩn đốn bệnh đàn lợn, em ý quan sát triệu chứng lâm sàng lợn mắc bệnh từ phân tích, trao đổi để đưa kết luận nguyên nhân mắc bệnh Các triệu chứng lâm sàng số bệnh đàn lợn trang trại tổng hợp bảng 4.7 43 Bệnh viêm da bệnh khó điều trị hay xảy đàn lợn sinh nuôi trại, nguyên nhân lợn cân dinh dưỡng, chuồng trại không khô thoáng, ẩm độ cao dẫn đến lợn bị stress, giảm miễn dịch lợn cắn gây trầy da học, vệ sinh nên lợn bị nhiễm khuẩn từ môi trường Bệnh vi khuẩn Staphylococcus hyicus gây chủ yếu Vi khuẩn xâm nhập vào thể làm tổn thương da, gây viêm da, nhiễm trùng nặng dẫn đến chết Bảng 4.7: Triệu chứng chủ yếu số bệnh Loại bệnh Triệu chứng điển hình Số lợn Số lợn con có Tỷ lệ mắc triệu (%) bệnh chứng (con) (con) Phân Ủ rũ, ăn, đứng siêu vẹo, ỉa chảy phân lỏng, màu trắng trắng có mùi tanh, khắm, bụng hóp, gầy sút nhanh, 256 lợn phân dính bết đít khoeo Lợn đến ngày tuổi khập khiễng, khớp chân sưng lên vào ngày - 15 sau sinh, tử vong thường Bệnh xảy lúc đến tuần tuổi Thường thấy xảy vị viêm 26 trí cổ chân, khớp háng khớp bàn chân khớp Lợn ăn ít, sốt, chân lợn có tượng què, đứng khó khăn, chỗ khớp viêm tấy đỏ, sưng, sờ nắn có phản xạ đau Lợn còi cọc chậm lớn, lông xù, hở xương sống, Bệnh thở hóp bụng lại Bình thường nghỉ ngơi lợn khơng ho, viêm 139 bị xua đuổi lợn ho ho vào lúc sáng sớm phổi hay chiều tối, nhiệt độ thể bình thường tăng nhẹ Ban đầu lợn nhiễm bệnh thường chậm chạp, vận động Tiếp da đỏ ửng lên chủ yếu vùng da mỏng nách, Bệnh háng, da bụng lợn không ngứa, thân nhiệt không viêm 103 cao Tiếp đến xuất nốt màu nâu Có dịch rỉ da viêm vùng da đầu mặt Trường hợp cấp tính, mảng da viêm lan rộng thành mảng, bong tróc 256 100 26 100 139 100 103 100 44 Kết bảng 4.7 cho thấy: Trong tổng số 256 lợn mắc bệnh phân trắng 100% số lợn có triệu chứng biểu hiện, 26 lợn mắc bệnh viêm khớp 100% lợn có triệu chứng, 139 lợn mắc bệnh viêm phổi, 100% số lợn có triệu chứng, 103 lợn mắc bệnh viêm da 100% số lợn có triệu chứng mắc bệnh 4.4.2 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại thời gian thực tập Chúng tiến hành điều trị cho lợn bị mắc bệnh thời gian thực tập Kết trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8: Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực trại Cách dung Số STT Tên bệnh Thuốc Liều lượng Phân trắng lợn Bệnh viêm khớp Bệnh viêm phổi Bệnh viêm da tiết dịch Tiêm phúc mạc dung dịch muối sinh lý 0,9% + 10ml Syvaquinol + 5ml Atropin + 10ml Metabol Pendistrep LA Dynamutilin 10 - 20 ml/ 0,5ml/con, tiêm bắp 1ml/con, tiêm bắp Pendistrep LA kết hợp tắm sát trùng, tắm phèn 0,5ml/ con, + chấm cồn Iod 10% vào tiêm bắp vết viêm loét da Số Tỷ lệ điều trị (con) khỏi (con) 256 248 95,87 26 17 65,38 139 124 89,20 103 72 69,90 (%) Bảng 4.8 cho thấy: Tiến hành điều trị 256 lợn mắc bệnh phân trắng phác đồ sử dụng dung dịch tiêm phúc mạc Syvaquinol kết hợp Atropin liều 10 - 20 ml/con, kết có 248/256 khỏi đạt tỷ lệ 95,87%; sử dụng Pendistrep L.A liều 0,5 ml/con trị bệnh viêm khớp 26 có 17 45 khỏi bệnh đạt tỷ lệ 65,38%; Điều trị 139 mắc bệnh viêm phổi Dynamutiline có 124 khỏi bệnh chiếm 89,20%; Điều trị 103 viêm da phác đồ tắm phèn kết hợp tiêm Pendistrep L.A 72 khỏi chiếm 69,90%, 31 chết bắt buộc loại bỏ bị viêm mức độ nặng Như vậy, kết điều trị số bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi đạt cao từ 65,38% đến 95,87% Trong bệnh phân trắng lợn đạt kết cao 95,87% thấp bệnh viêm khớp đạt 65,38% 4.5 Kết thực số công việc khác thời gian thực tập Công tác giống Trong thời gian thực tập cán kỹ thuật trại tiến hành chọn lọc, lập hồ theo dõi cá thể lợn nái với tiêu như: số lứa đẻ, số sinh số nuôi lứa, số cai sữa số ngày ni nái qua lựa chọn nái tốt để sản xuất Đồng thời dựa vào kết theo dõi qua nhiều lứa đẻ để tiến hành loại bỏ lợn nái trường hợp như: phối giống lần liên tiếp khơng thụ thai, số lứa đẻ ít, tỷ lệ lợn sinh chết, dị tật cao, nái đẻ đạt lứa, nái bị liệt Công tác chăm sóc ni dưỡng đàn lợn Trong q trình thực tập trang trại, thực quy trình chăm sóc lợn nái chửa, nái đẻ, tham gia đỡ đẻ, chăm sóc lợn theo mẹ đến cai sữa; trực tiếp vệ sinh, chăm sóc, theo dõi đàn lợn thí nghiệm - Đối với nái đẻ: Lợn nái chửa chuyển lên chuồng đẻ trước ngày đẻ dự kiến - 10 ngày Trước chuyển lợn lên chuồng đẻ, chuồng phải dọn dẹp, sát trùng cọ, rửa Lợn chuyển lên phải ghi đầy đủ thông tin lên bảng đầu ô chuồng Thức ăn lợn chờ đẻ cho ăn với tiêu chuẩn ăn kg/ngày, chia làm bữa sáng, chiều 46 Lợn nái chửa trước ngày đẻ dự kiến ngày, ăn thức ăn 160 - O với tiêu chuẩn ăn xuống 1,5 kg/ con/ bữa Khi lợn nái đẻ ngày tăng dần lượng thức ăn 160 - F từ 0,5 - kg/ con/ ngày chia làm hai bữa sáng, chiều Đối với nái ni q gầy ni nhiều cho ăn tăng lượng thức ăn lên kg/ con/ ngày * Chăm sóc ni dưỡng lợn sau cai sữa Hàng ngày cho lợn ăn, vệ sinh Đối với lợn sau cai sữa sử dụng thức ăn Milac A, pha cám sữa + điện giải + men tiêu hóa cho lợn ăn Lợn ni chuồng bê tông, nuôi đến - kg xuất trại khác để ni hậu bị Ở giai đoạn này, thay đổi điều kiện chuồng trại, thức ăn nhiều lần nên lợn thường hay mắc bệnh đường tiêu hóa Do vậy, cần theo dõi chăm sóc lợn cẩn thận Cơng tác khác Trong thời gian tháng thực tập trại việc thực chun đề nghiên cứu khoa học, chúng tơi tham gia số công việc khác Kết trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9: Kết thực công việc khác thời gian thực tập STT Nội dung công việc Số lượng Kết (an toàn/khỏi) (con) Số lượng (con) Tỷ lệ (%) Khỏi Điều trị bệnh cho lợn nái 1.1 Bệnh viêm tử cung 25 24 96,00 1.2 Bệnh đẻ khó 12 11 91,67 Công tác khác 2.1 Đỡ đẻ cho lợn An tồn 147 147 100 2.2 Mài nanh, cắt đi, xăm số tai 1811 1811 100 2.3 Thiến lợn đực 538 538 100 2.4 Mổ hernia 3 100 2.5 Truyền dịch cho lợn nái 47 47 100 47 Từ kết bảng 4.9 cho thấy: Đối với công tác điều trị bệnh thời gian thực tập trại tham gia điều trị bệnh xảy đàn lợn nái bệnh viêm tử cung, số điều trị 25 con, số khỏi bệnh 24 con, tỷ lệ khỏi bệnh đạt 96,00% Can thiệp đẻ khó 12 con, số khỏi bệnh 11 con, tỷ lệ khỏi đạt 91,67% Ngoài tham gia số công việc khác đỡ đẻ cho lợn 104 ca; mài nanh, cắt đuôi, bấm số tai 1811 ca; thiến lợn đực 538 ca; mổ hernia ca; truyền dịch cho lợn nái 47 ca * Đỡ đẻ cho lợn: kĩ thuật đỡ đẻ cho lợn em thực sau - Sau lợn mẹ đẻ, lấy lợn từ chuồng - Vuốt hết dịch vùng đầu mặt Vuốt hết màng bọc nhớt phần thân chân lợn Sau thả lợn vào khay bột mistra lăn qua thể giúp lợn giữ ấm chống lại số mầm bệnh từ môi trường - Cầm lợn dây buộc rốn, thắt dây rốn vị trí cách cuống rốn 2,5cm, dùng kéo cắt phần bên nút thắt đoạn 1/2 bên nút buộc khoảng 1,5 cm Sát trùng dây rốn, vùng cuống rốn cồn iod - Cho lợn vào lồng úm, nhiệt độ lồng úm phải để mức 33 - 350C - Trước cho lợn bú cần lau vú lợn mẹ, lót thảm cho lợn bú - Phải trực liên tục lợn nái đẻ xong hoàn toàn, hết, lợn nái trở trạng thái yên tĩnh cho bú * Thao tác xăm số tai, mài nanh, cắt đuôi tiêm chế phẩm Fe - Dextran - B12 cho lợn con: lợn sau bú mẹ sức khỏe tốt hơn, cứng cáp tiến hành mài nanh, bấm số tai, cắt đuôi, tiêm kháng sinh chế phẩm Fe - Dextran - B12 Thường chế phẩm Fe - Dextran - B12 tiêm vào ngày tuổi sau lợn sinh với liều lượng - ml/con, để tránh gây strees cho lợn tiện cho thao tác kỹ thuật trại thực cơng việc lúc Sắt tiêm bổ sung lần vào - 10 ngày tuổi thấy cần thiết Số tai lợn bấm theo mã số trại 48 * Thiến lợn đực: lợn đực nuôi thịt ta cần thiến sớm tốt Thông thường chăn nuôi lợn nái sinh sản thường thiến lợn vào 10 ngày tuổi Nhưng thực tế trại thực thiến lợn đực vào ngày thứ - sau sinh Trước thiến lợn đực cần chuẩn bị dụng cụ thiến đầy đủ gồm: dao thiến, cồn sát trùng, panh kẹp, gòn, khăn vải sạch, xi - lanh tiêm thuốc kháng sinh Thao tác: tiêm cho lợn 1ml/ kháng sinh (pendistrep LA) Sau người thiến ngồi ghế cao kẹp lợn vào đùi cho đầu lợn hướng xuống Một tay nặn cho dịch hoàn rõ, tay lại cầm dao rạch hai vết đứt vào bên dịch hồn Dùng tay nặn dịch hoàn lấy panh kẹp thừng dịch hoàn vào giật dịch hoàn ra, dùng khăn lau vùng dịch hồn, bơi cồn vào vị trí thiến * Truyền dịch cho nái: Dùng chai muối sinh lý 0,9% pha với 25ml Calphoject + 20ml DunFafosfan 10% + 20 ml Gentamycine + 10 ml metabol truyền cho nái đẻ Thao tác nhẹ nhàng, tìm tĩnh mạch tai, luồn kim vào tĩnh mạch máu lên cắm dây truyền vào điều chỉnh đảm bảo truyền không bị phồng mạch, lợn không bị sốc Khi thao tác lợn em rút số kinh nghiệm như: đỡ đẻ phải thao tác nhanh để không làm lợn đau đớn, kêu la gây ảnh hưởng tới nái đẻ, lợn buộc dây rốn phải chắc, buộc chưa sau cắt dây rốn máu chảy ra, gây thiếu máu cho lợn Khi mài nanh, bấm số tai, thiến lợn đực phải tiến hành nhẹ nhàng lợn nhỏ yếu, nên tiến hành mài nanh, bấm số tai sau đẻ ngày thiến lợn đực sau đẻ ngày mài nanh, bấm số tai thiến muộn lợn dễ máu nhiều, vết thương khó lành lợn to gây khó khăn cho việc cố định 49 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trại lợn Kim Bình - huyện Kim Bơi - tỉnh Hồ Bình em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợnsố kết luận sau: - Đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại lợn Kim Bình - huyện Kim Bơi - tỉnh Hòa Bình tiêm phòng đầy đủ, đạt tỷ lệ 100% - Kết chẩn đoán bệnh cho thấy, lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi lợn chủ yếu mắc bệnh viêm phổi 7,73%, bệnh phân trắng lợn chiếm 14,23%, bệnh viêm khớp 1,44%, bệnh viêm da tiết dịch 5,72% - Sử dụng phác đồ điều trị bệnh viêm khớp cho lợn, thuốc Pendistrep LA, tỷ lệ khỏi bệnh 65,38% - Dùng syvaquinol tiêm truyền xoang phúc mạc dung dịch muối pha Syvaquinol 10ml + Atropin 5ml + metabol 10ml điều trị bệnh phân trắng lợn con, kết khỏi 95,87% - Sử dụng phác đồ điều trị bệnh viêm phổi cho lợn, thuốc Dynamutilin, tỷ lệ khỏi bệnh 89,20% - Sử dụng phác đồ diều trị bệnh viêm da, thuốc pendistrep LA kết hợp tắm phèn sát trùng, tỷ lệ khỏi 69,90% - Kết thực cơng việc khác tiêm phòng vắc xin cho lợn nái đạt hiệu an toàn 100%; điều trị bệnh viêm tử cung kết đạt 96,00%, can thiệp đẻ khó kết đạt 91,67% cơng việc khác kết đạt an tồn 100% 50 - Bài học thu sau thời gian thực tập: + Trong trình tiêm vắc xin cho lợn xảy tương sốc phải xả nước lên cổ lưng lợn + Khi làm ngoại khoa ý bị hecni không thiến, trường hợp thiến phải lợn bị hecni dẫn đến lòi ruột cần xử lý nhanh + Khi ghép lợn lợn mẹ cắn phải rắc bột lăn mistra để tránh lợn mẹ cắn + Khi mài nanh cho lợn cần mài 2/3 nanh, khơng mài q dài q ngắn, dùng ngón tay gạt qua nanh vừa mài xem ráp tay khơng + Đối với lợn tiêu chảy, điều trị thuốc dung dịch truyền phúc mạc yêu cầu cần liều tránh lợn bị sốc + Ở sở em thực tập tuyệt đối không tiêm Oxytocine cho nái đẻ, tiêm sau nái nhau, mũi tiêm thực theo quy định cơng ty + Với lợn mẹ đẻ khó: Dùng que phối để kiểm tra lợn xuống xoang chậu chưa, xuống xuống tới đâu, thai có thuận khơng Trường hợp phải dùng tay để moi phải kéo theo dặn lợn mẹ 5.2 Đề nghị Trong thời gian thực tập trại lợn Kim Bình - huyện Kim Bơi - tỉnh Hòa Bình em thấy có số tồn cần phải khắc phục, em có số ý kiến đề xuất sau: - Tiếp tục áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất - Công tác tiêm phòng vệ sinh phòng bệnh cần thực tốt Kết thúc đợt thực tập trại em đưa số kiến nghị nhằm nâng cao suất chăn nuôi giảm tỷ lệ mắc bệnh lợn theo mẹ sau: - Cần có kỹ thuật chuyên theo dõi, phát điều trị bệnh cho lợn nhằm đem lại kết điều trị cao - Nên tiến hành tiêm phòng vắc xin E coli phòng bệnh phân trắng lợn trước đẻ - tuần TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nước Công ty Cargill Việt Nam (2003), Sổ tay kỹ thuật chăn nuôi lợn, Sách tham khảo, lưu hành nội Trần Cừ Cù Xuân Dần (1996), Giáo trình sinh lý học gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Cừ (1992), Cơ sở sinhnuôi dưỡng lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Thị Dân (2008), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E Coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ Trần Đức Hạnh (2013) Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị Luận án tiến sĩ Nông nghiệp 10 Duy Hùng (2011), “Bệnh viêm vú lợn nái”, Báo nông nghiệp Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp, Trần Thị Lộc (1998), Stress đời sống người vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Phạm Sĩ Lăng, Nguyễn Bá Hiên (2013), Bệnh lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo trình bệnh nội khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Trần Văn Phùng, Hà Thị Hảo, Trần Thanh Vân, Từ Quang Hiển (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội 17 Đặng Minh Phước, Dương Thanh Liêm (2006), “Nghiên cứu sử dụng axit hữu bổ sung vào thức ăn để kích thích tăng trưởng phòng bệnh lợn tiêu chảy lợn sau cai sữa”, Tạp chí khoa học chăn ni số 10 18 Công ty Pig Việt Nam (1998), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Sách tham khảo, lưu hành nội 19 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn Cl perfringenstrong hội chứng tiêu chảy lợn phú thọ biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 20 Nguyễn Văn Thiện (2008), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Lê Văn Thọ (2007), Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Lao Động Xã Hội 22 Nguyễn Khắc Toàn Đỗ Tiến Duy (2013), “ Một số yếu tố liên quan đặc điểm bệnh học dịch tiêu chảy cấp lợn theo mẹ số tỉnh miền nam” Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XX (số 2), trang - 11 23 Vũ Đình Tơn, Trần Thị Thuận (2006), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 24 Công ty liên doanh Việt Pháp Guyo mare (2003), Sổ tay kỹ thuật chăn nuôi lợn, Viện Chăn ni II Tài liệu nước ngồi 25 Akita (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160(1993), P.207 - 214 26 Glawisching (1992) The Efficacy ofE costat on E Coliinfected weaning pigg, 12th IPVS Congress, August 27 Smith (1976) “Observations by the ligated segment and oral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lamb and rabbits” Journal of Pathology and Bacteriology 93, 499 28 Soko (9/1981) Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV - Kosice MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Hình 1: Xăm số tai lợn Hình 3: Lợn bị viêm da Hình 2: Lợn bị tiêu chảy Hình 4: Mài nanh cho lợn Hình 5: Mổ hecni Hình 7: Thai khơ Hình 6: Truyền tĩnh mạch cho nái Hình 8: Thiến lợn Hình 9: Thuốc điều trị tiêu chảy Hình 11: Thuốc KS Pendistep LA Hình 10: Thuốc điều trị viêm phổi Hình 12: Thuốc Octamix A.C ... Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI KIM BÌNH - HUYỆN KIM BƠI - TỈNH HỊA BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC... phòng trị bệnh lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn Kim Bình huyện Kim Bơi - tỉnh Hòa Bình 1. 2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1. 2 .1 Mục đích - Tìm hiểu tình hình chăn ni trại lợn Kim Bình 1- huyện. .. cho lợn giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập 40 4.4 .1 Kết chẩn đoán bệnh đàn lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi 40 4.4.2 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sơ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Kim Bình 1 huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn