Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

63 47 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:27

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc GiangÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc GiangÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc GiangÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc GiangÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc GiangÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc GiangÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc GiangÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc GiangÁp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ XUÂN THU Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON, GIAI ĐOẠN TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI NUÔI TẠI TRANG TRẠI LỢN TUẤN YÊN SƠN, HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 – 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ XUÂN THU Tên chun đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON, GIAI ĐOẠN TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI NUÔI TẠI TRANG TRẠI LỢN TUẤN YÊN SƠN, HUYỆN LỤC NAM , TỈNH BẮC GIANG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Lớp: K46CNTYN01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Cù Thị Thúy Nga Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp trước hết em xin gửi lời cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, Ban chủ nhiệm khoa tồn thể thầy cô giáo khoa Chăn nuôi thú y truyền đạt cho em kiến thức quý báu, bổ ích suốt năm học vừa qua tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên em suốt q trình thực tập thực khóa luận tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS Cù Thị Thúy Nga trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo suốt q trình thực tập để em hồn thành khố luận Em xin gửi lời cảm ơn tới cán bộ, công nhân viên Trại nái gia công công ty cổ phần CP - Trại Tuấn Hà, đặc biệt kỹ sư Đỗ Văn Hoài tạo điều kiện thuận lợi, tận tình bảo giúp đỡ kiến thức thực tế cho em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Lê Thị Xuân Thu ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn nuôi trại từ năm 2015 đến tháng 11/2017 36 Bảng 4.2 Kết thực công tác khác đàn lợn 38 Bảng 4.3 Tỷ lệ nuôi sống lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 39 Bảng 4.4 Kết vệ sinh, sát trùng 41 Bảng 4.5 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 42 Bảng 4.6 Kết chẩn đoán bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 43 Bảng 4.7 Kết điều trị lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 44 iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng CP: Charoen Pokphand E.coli: Escherichia coli SS: sinh STT: Số thứ tự TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TT: Thể trọng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên,cơ cấu nhân sở vật chất 2.1.2 Đối tượng kết sản xuất 2.1.3 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Cơ sở khoa học đề tài 2.2.1 Một số hiểu biết lợn 2.2.2 Kỹ thuật chăm sóc lợn theo mẹ 10 2.2.3 Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn theo mẹ 14 2.2.4 Cai sữa cho lợn 18 2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng lợn 20 2.2.6 Phòng trị bệnh cho lợn theo mẹ 22 2.3 Tình hình nghiên cứu nước nước 30 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 30 2.3.2.Tình hình nghiên cứu nước 32 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 Đối tượng nghiên cứu 34 v 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 34 3.3 Nội dung nghiên cứu 34 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 34 3.4.1 Các tiêu theo dõi 34 3.4.2 Phương pháp thực 34 3.4.3 Phương pháp xác định tiêu 35 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 35 Phần 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 36 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trang trại lợn Tuấn Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 36 4.2 Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi sở 37 4.3 Tỷ lệ nuôi sống lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 38 4.4 Thực biện pháp phòng bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại 39 4.4.1 Biện pháp vệ sinh phòng bệnh 39 4.4.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn sinh đến 21 ngày tuổi 42 4.5 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 43 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam nước nông nghiệp Ngành nông nghiệp từ xưa tới chiếm vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Trong chăn nuôi chiếm tỷ lệ khoảng 20-30% tổng thu nhập nghành nông nghiệp Ngành chăn nuôi đem lại lợi nhuận kinh tế đáng kể cho đất nước đặc biệt chăn nuôi lợn Theo thông tin Bộ NN&PTNN kết điều tra chăn nuôi kỳ 1/10/2017 đàn lợn nước 27,3 triệu (Chăn ni Việt Nam) [26] Chăn ni lợn có xu hướng nuôi tập trung trang trại nhằm hạn chế ô nhiễm trường, giảm giá thành sản phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhân dân cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu, giải công ăn việc làm cho người dân lao động hội ngày phát triển, nhu cầu người sản phẩm chăn nuôi ngày cao số lượng mà chất lượng sản phẩm phải đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, đặc biệt phải an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng Thịt lợn chiếm 75- 80% so với loại thịt chăn nuôi Để phát triển chăn nuôi lợn cần thực tốt khâu chăm sóc ni dưỡng phòng bệnh, góp phần nâng cao hiệu chăn ni lợn, đảm bảo lợn sinh trưởng nhanh, khỏe mạnh cung cấp giống có chất lượng tốt cho chăn nuôi Xuất phát từ thực tế trên, đồng ý khoa Chăn nuôi - Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giáo viên hướng dẫn, em tiến hành thực chuyên đề: "Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trang trại lợn Tuấn Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang" 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni trang trại Tuấn Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi - Xác định tình hình nhiễm bệnh, cách phòng trị bệnh cho lợn ni trại - Rèn luyện tay nghề, nâng cao hiểu biết kinh nghiệm thực tế 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trang trại Tuấn Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Nắm vững quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi - Xác định tình hình nhiễm bệnh, biết cách phòng trị bệnh cho lợn nuôi trại - Thực tốt yêu cầu, quy định sở - Chăm chỉ, chịu khó học hỏi để nâng cao kiến thức tay nghề thân Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên,cơ cấu nhân sở vật chất 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lý: Trang trại lợn Tuấn trại nái gia công công ty cổ phần CP Việt Nam thuộc địa phận Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Yên Sơn thuộc vùng chiêm chũng nằm phía Tây Nam huyện Lục Nam, cách trung tâm huyện khoảng 10km phía tây, địa giới hành xác định sau: + Phía bắc giáp Chu Điện + Phía nam giáp Chu + Phía đơng giáp Khám Lạng, Bắc Lũng + Phía tây giáp Lan Mẫu, Trí Yên huyện Yên Dũng - Khí hậu n Sơn khơng có khác biệt so với khí hậu tỉnh Bắc Giang tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, năm có bốn mùa rõ rệt Mùa Đơng có khí hậu khơ, lạnh; mùa Hè khí hậu nóng ẩm; mùa Xn độ ẩm trung bình năm 83%, số tháng năm có độ ẩm trung bình 85% Các tháng mùa khơ có độ ẩm khơng khí dao động khoảng 74% - 80% Trại nằm khu đất cách biệt với khu dân cư Yên Sơn 2.1.1.2 Cơ cấu nhân sở vật chất trại * Cơ cấu nhân - Chủ trang trại là: Nguyễn Thị Thu - Cơ cấu lao động trại gồm: 18 người + Nhân viên kỹ thuật: Đỗ Văn Hoài 42 4.4.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn sinh đến 21 ngày tuổi Phòng bệnh cho lợn khơng làm tốt cơng tác vệ sinh mà phải tiêm phòng vắc xin đầy đủ giai đoạn sinh trưởng phát triển lợn Khi khỏi thể mẹ sống ngồi mơi trường thể lợn dễ bị mầm bệnh xâm nhập khơng phòng cách tiêm vắc xin Để đề phòng bệnh xảy lợn để trì cơng tác sản xuất, kinh tế lợn chăm sóc ni dưỡng trại tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ Kết tiêm vắc xin phòng bệnh thể qua bảng 4.5 sau: Bảng 4.5 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi Thời điểm phòng (ngày tuổi) 2-4 Bệnh phòng Số Số sống phòng Tỷ lệ an tồn Tiêu chảy 1707 1694 99,24 Thiếu sắt 1707 1705 99,88 Cầu trùng 1685 1682 99,82 15 Suyễn 1676 1675 99,94 1676 1675 99,94 1661 1658 99,82 15 21 Hội chứng còi cọc Dịch tả Kết bảng 4.5 cho thấy lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi phòng đầy đủ loại bệnh tiêu chảy, thiếu sắt, cầu trùng, suyễn, hội chứng còi cọc, dịch tả Phòng tiêu chảy 1707 lợn đến ngày tuổi tỷ lệ an tồn đạt 99,24% Phòng thiếu sắt 1707 lợn lúc ngày tuổi, tỷ lệ an tồn đạt 99,88% 43 Phòng bệnh cầu trùng 1685 lợn vào lúc ngày tuổi, tỷ lệ an tồn đạt 99,82% Tiêm vắc xin phòng bệnh suyễn hội chứng còi cọc cho 1676 vào lúc 15 ngày tuổi, tỷ lệ an toàn đạt 99.94% Tiêm vắc xin phòng dịch tả cho 1661 lợn vào lúc 21 ngày tuổi phòng bệnh dịch tả, tỷ lệ an toàn đạt 99,82% Một số bị chết thể yếu, bị sốc thuốc 4.5 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi Trong thời gian thực tập sở em tham gia chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi Các bệnh lợn mắc phải trại là: Kết chẩn đoán bệnh lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại thể qua bảng 4.6 sau: Bảng 4.6 Kết chẩn đoán bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi Tên bệnh Số theo dõi Hội chứng tiêu chảy Hội chứng hô hấp Viêm khớp Viêm rốn 1707 Số mắc Tỷ lệ (%) 207 12,13 37 2,17 15 0,88 27 1,58 Qua kết 4.6 cho thấy: Trong trình theo dõi 1707 từ sinh đến 21 ngày tuổi Em thấy lợn mắc bệnh chủ yếu, tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy cao nhiều nguyên nhân: Máng tập 44 ăn không vệ sinh ngày; thức ăn bị ẩm, mốc hạn sử dụng; chuồng trại khơng khơ ráo; thảm lót khơng thay ngày; thời tiết thay đổi đột ngột, không điều chỉnh quạt nhiệt độ lên cao xuống thấp; bầu vú lợn mẹ dính nhiều phân Cụ thể hội chứng hô hấp 207 chiếm 12,13%, mắc hội chứng hô hấp 37 chiến tỷ lệ 2,17%, bị viêm khớp 15 chiếm 0,88% bị viêm rốn 27 chiếm 1,58% Nguyên nhân chủ yếu thao tác dụng cụ chuồng trại chưa đảm bảo, lợn mắc bệnh chủ yếu thời tiết thay đổi, mưa nhiều độ ẩm cao vi khuẩn nhiều khơng khí, trời nắng nóng lại nắng nóng q có hơm nhiệt độ lên tới 38 – 39oC, từ khơng thuận lợi cho lợn phát triển Từ kết chẩn đoán bệnh em tiến hành điều trị, kết điều trị thể qua bảng 4.7 sau: Bảng 4.7 Kết điều trị lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi Kết Tên bệnh Số điều trị Số khỏi Số không khỏi Tỷ lệ khỏi (%) Hội chứng tiêu chảy 207 201 97,10 Hội chứng hô hấp 37 35 94,59 Viêm khớp 15 10 66,67 Viên rốn 27 26 96,30 45 Qua bảng 4.7 cho thấy: Đối với hội chứng tiêu chảy, điều trị 207 con, khỏi 201 đạt tỷ lệ 97,10%, không khỏi Hội chứng hô hấp điều trị 37 con, khỏi 35 đạt tỷ lệ 35%, không khỏi Viêm khớp điều trị 15 con, khỏi 10 đạt tỷ lệ 66,67%, không khỏi Viêm rốn điều trị 27 con, đạt tỷ lệ 96,30%, không khỏi Trong thời gian điều trị, bị mắc bệnh theo dõi kĩ kết hợp với việc giữ vệ sinh sẽ, sàn khô để tăng khả hồi phục lợn mắc bệnh Những không khỏi cho vào nấu chín làm thức ăn cho cá mang trôn đất với độ sâu 3m rắc vôi lên 46 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trại lợn Tuấn Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang em có số kết luận sau: - Hiệu chăn nuôi trại tốt - Tỷ lệ lợn sinh (12,29 con/đàn) lợn cai sữa (10,64 con/đàn), trung bình tháng trại xuất khoảng 1300 lợn cai sữa Để đạt kết cố gắng không ngừng công việc cán kỹ thuật công nhân trại - Cơ cấu đàn lợn sinh sản năm 2015, 2016, 2017 dao động từ 700 - 800 - Công tác vệ sinh sát trùng trại thực thường xuyên hàng ngày Vệ sinh chuồng rắc vôi đường lần/ngày, phun sát trùng chuồng trại tiến hành định kỳ lần/tuần - Công tác chẩn đoán điều trị đàn lợn trại cho thấy số lợn mắc hội chứng tiêu chảy 207 con, số chữa khỏi 201 chiếm tỷ lệ 97,10% Hội chứng hô hấp có số mắc 37 con, số chữa khỏi 35 chiếm tỷ lệ 94,59% Bệnh viêm khớp có số mắc 15 chữa khỏi 10 chiếm tỷ lệ 66,67% Viêm rốn có số mắc 27 chữa khỏi 26 chiếm tỷ lệ 96,30% Như lợn trại mắc hội chứng tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao - Đánh giá q trình thực cơng tác khác đàn lợn trại thực đầy đủ bao gồm: đỡ đẻ lợn, mài nanh, bấm đi, thiến lợn đực, tiêm Fe-B12, tiêm phòng vắc xin 47 - Kết thực quy trình ni dưỡng chăm sóc đàn lợn trại thực hàng ngày 5.2 Đề nghị Kết thúc đợt thực tập trại em đưa số kiến nghị nhằm nâng cao suất chăn nuôi giảm tỷ lệ mắc bệnh lợn theo mẹ sau: - Công tác vệ sinh thú y cần nâng cao nữa, đặc biệt nâng cao tinh thần trách nhiệm công nhân việc vệ sinh chuồng trại chăm sóc cho lợn mẹ lợn - Cần có kỹ thuật chuyên theo dõi, phát điều trị bệnh cho lợn nhằm đem lại kết điều trị cao 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Đặng Xn Bình (2000), “Xác định vai trò vi khuẩn Escherchia coli Clostridium perfringens bệnh ỉa chảy lợn giai đoạn - 35 ngày tuổi, bước đầu nghiên cứu chế tạo số sinh phẩm phòng bệnh”, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông Nghiệp Việt Nam, Nội Công ty Cargill Việt Nam (2003), Sổ tay kỹ thuật chăn nuôi lợn, Sách tham khảo, lưu hành nội Công ty Pig Việt Nam (1998), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Sách tham khảo, lưu hành nội Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Một số đặc điểm bệnh tiêu chảy lợn tháng tuổi Sơn La”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 2), tr 40 - 44 Trần Thị Dân (2008), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Đồn Thị Kim Dung (2004), “Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị”, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nơng nghiệp Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp, Trần Thị Lộc (1998), Stress đời sống người vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Nội 49 10 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Nội 11 Duy Hùng (2011), Bệnh viêm vú lợn nái, Nxb Nông nghiêp, Nội 12 Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng 13 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Bá Hiên ( 2013), Bệnh lợn Việt Nam, trang 151 14 Nguyễn Quang Linh (2005), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 15 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo trình bệnh nội khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội 16 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chương, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học thú y, Nxb Đại học Hùng Vương 17 Trần Văn Phùng, Thị Hảo, Trần Thanh Vân, Từ Quang Hiển (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng Nghiệp, Nội 18 Đặng Minh Phước, Dương Thanh Liêm (2006), “Nghiên cứu sử dụng axit hữu bổ sung vào thức ăn để kích thích tăng trưởng phòng bệnh lợn tiêu chảy lợn sau cai sữa”, Tạp chí khoa học chăn ni, số 10 19 Nguyễn Văn Thiện (2008), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi thú y, Nxb Nông nghiệp, Nội 20 Vũ Đình Tơn, Trần Thị Thuận (2006), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 21 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11 (3), 318 – 327 II Tài liệu nước 22 Bertschinger, H.U.F.J.M (1999), Escherichia coli infection, In Diseases of swine, pp 431 - 468 50 23 Erwin M Kohrler (1996), Epithelial cell invasion and adherence of K88, K99, F41 and 987P position Escherichia coli to intestinal villi of to week old pigs, Vet Microbiol 24 Fairbrother J.M, Nadeau E, Gyles C.L (2005), “Echerichia coli in postweaning diarhea in pigs: An update on bacterial types, pathogenesis and prevention strategies”, Anim Health Res Rev 6(1) 25 Hurnik D (2005), Swine Conference Lon Don, Ontario III Tài liệu internet 26 Chăn ni Việt Nam (2017), Tình hình chăn nuôi nước tháng 11 năm 2017, http://nhachannuoi.vn/tinh-hinh-chan-nuoi-ca-nuoc-thang-112017/ PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Hình 1: Đỡ đẻ cho lợn Hình 3: Mài nanh lợn Hình 2: Tiêm sắt lợn Hình 4: Cắt lợn Hình 5: Lợn mắc tiêu chảy Hình 7: Lợn chết tiêu chảy Hình 6: Lợn mắc tiêu chảy Hình 8: Phân lợn mắc tiêu chảy Hình 9: Lợn mắc viêm khớp Hình 11:Lợn chết mắc viêm phổi Hình 10: Lợn mắc viêm khớp Hình 12: Lợn mắc viêm tai Hình 13: Tủ thuốc trại Hình 15: Bổ sung sắt Hình 14: Thuốc trị tiêu chảy Hình 16: Thuốc uống phòng cầu trùng Hình 17: Kháng sinh trị viêm rốn Hình 18: Kháng sinh trị viêm khớp Hình 19:Thuốc trị ho, long đờm Hinh 20: cồn Alcohol Hình 21: Tra cám lợn mẹ Hình 22: Vệ sinh Hình 23: Hệ thống chuồng trại ... tiến hành thực chun đề: "Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang" ... trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 36 4.2 Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi sở 37 4.3 Tỷ lệ nuôi sống lợn từ sơ sinh đến. .. cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn nuôi trang trại Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng cho lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp), Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trang trại lợn Tuấn Hà xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn