Giải pháp marketing trực tuyến tại công ty việt nam travelmart

101 38 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VĂN HỒI NAM GIẢI PHÁP MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CƠNG TY VIETNAM TRAVELMART LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG – NĂM 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VĂN HOÀI NAM GIẢI PHÁP MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY VIETNAM TRAVELMART LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: TS ĐƯỜNG THỊ LIÊN HÀ ĐÀ NẴNG – NĂM 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng & phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KINH DOANH LỮ HÀNH 1.1.1 Định nghĩa Kinh doanh Lữ hành 1.1.2 Phân loại Kinh doanh Lữ hành 1.1.3 Đặc điểm Kinh doanh Lữ hành .7 1.1.4 Hệ thống sản phẩm kinh doanh lữ hành 1.2 MARKETING, MARKETING DU LỊCH VÀ MARKETING TRỰC TUYẾN 1.2.1 Khái niệm Marketing 1.2.2 Khái niệm Marketing Du lịch 1.2.3 Khái niệm Marketing trực tuyến 11 1.2.4 Đặc điểm Marketing trực tuyến 11 1.2.5 Các hình thức Marketing trực tuyến .12 1.2.6 Lợi Marketing trực tuyến 14 1.3 MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH 16 1.3.1 Phân tích Mơi trường Marketing 16 1.3.2 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu .20 1.3.3 Định vị sản phẩm thị trường mục tiêu 23 1.3.4 Nội dung sách Marketing Lữ hành (7P) .25 1.3.5 Các công cụ Marketing trực tuyến 36 1.3.6 Ngân sách cho hoạt động Marketing Trực tuyến 39 1.3.7 Kiểm tra đánh giá hoạt động Marketing Trực tuyến 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY VIETNAM TRAVELMART 41 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY VIETNAM TRAVELMART 41 2.1.1 Q trình hình thành cơng ty .41 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 42 2.1.3 Nguồn lực công ty 46 2.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 47 2.3 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA VIETNAM TRAVELMART 48 2.3.1 Phân tích Mơi trường Vĩ mô 48 2.3.2 Phân tích Mơi trường ngành 52 2.3.3 Phân tích lực công ty Vietnam TravelMart 54 2.3.4 Điểm mạnh 55 2.3.5 Điểm yếu .55 2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY VIETNAM TRAVELMART .56 2.4.1 Mục tiêu marketing Vietnam TravelMart 56 2.4.2 Thị trường mục tiêu .56 2.4.3 Định vị sản phẩm thị trường mục tiêu 58 2.4.4 Thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến Vietnam TravelMart 58 2.4.5 Các công cụ Marketing trực tuyến Vietnam TravelMart .68 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC CÔNG CỤ MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI VIETNAM TRAVELMART 70 2.5.1 Mục tiêu Marketing trực tuyến 71 2.5.2 Khách hàng mục tiêu tiếp cận .71 2.5.3 Các công cụ sử dụng 71 2.5.4 Một số kết đạt 72 2.5.5 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu 73 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY DU LỊCH VIETNAM TRAVELMART .74 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI VIETNAM TRAVELMART 74 3.1.1 Mục tiêu Chiến lược kinh doanh công ty Vietnam TravelMart 74 3.1.2 Mục tiêu Marketing công ty Vietnam TravelMart 74 3.2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CỦA VIETNAM TRAVELMART 75 3.2.1 Xu hướng phát triển thị trường du lịch Việt Nam 75 3.2.2 Phân đoạn thị trường 77 3.2.3 Xác định thị trường mục tiêu 78 3.2.4 Định vị sản phẩm thị trường mục tiêu 78 3.3 GIẢI PHÁP MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI VIETNAM TRAVELMART 79 3.3.1 Mục tiêu marketing trực tuyến Vietnam TravelMart 79 3.3.2 Giải pháp Marketing trực tuyến Vietnam TravelMart 79 3.4 HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Bảng Phân loại Chính sách truyền thơng cổ động 33 Bảng 2.1 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh 2015 47 Bảng 2.2 Số lượng doanh nghiệp lữ hành Việt Nam 53 DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Số hiệu hình, SĐ Tên hình, sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1 Tiến trình nghiên cứu sản phẩm 27 Hình 1.1 Mơ hình Marketing - Mix kinh doanh dịch vụ 36 Hình 1.2 Quy trình kiểm sốt hoạt động Marketing 40 Hình 2.1 Sơ đồ Tổ chức cơng ty 42 Hình 2.2 Vietnam TravelMart - Tổng Đại lý HKEpress Tại Việt Nam 45 Hình 2.3 Vietnam TravelMart - Tổng Đại lý HKEpress Tại Việt Nam 45 Hình 2.4 Việt Nam xếp thứ khu vực châu Á số lượng người dùng Internet 51 Hình 2.5 Hệ thống phân phối công ty Vietnam TravelMart 61 Hình 2.6 Trang chủ website cơng ty Vietnam TravelMart 63 Hình 2.7 Một số quảng cáo online website Vietnam TravelMart 65 Hình 2.8 Website Tour “Du lịch Trực thăng” : tourtructhang.vn 68 Hình 2.9 Website cơng ty Vietnam Travelmart: vietnamtravelmart.com.vn 69 Hình 2.10 Trang Fanpage Vietnam TravelMart 72 Hình 2.11 Trang Fanpage Danang Helicopter Tour 73 Hình 3.1 75 Tổng thu từ khách du lịch dự báo đến năm 2020 Số hiệu hình, SĐ Tên hình, sơ đồ Trang Hình 3.2 Website Giới thiệu hệ thống Khách sạn Saigontourist 80 Hình 3.3 Website Giới thiệu Dịch vụ Khác Saigontourist 81 Hình 3.4 Trang web Viettravel 81 77 xúc tiến quảng bá quốc gia huy động tổ chức, doanh nghiệp chủ động tham gia theo chế “cùng mục tiêu, chia sẻ” Coi trọng phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu chất lượng, hợp lý cấu ngành nghề trình độ đào tạo để đảm bảo tính chuyên nghiệp, đủ sức cạnh tranh hội nhập khu vực, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Định hướng tổ chức phát triển du lịch theo vùng lãnh thổ phù hợp với đặc điểm tài nguyên du lịch gắn với vùng kinh tế, vùng văn hoá, vùng địa lý, khí hậu hành lang kinh tế Trong vùng có địa bàn trọng điểm du lịch tạo thành cụm liên kết phát triển mạnh du lịch Vùng phát triển du lịch có khơng gian quy mơ phù hợp, có đặc điểm tài nguyên, địa lý trạng phát triển du lịch; tăng cường khai thác yếu tố tương đồng bổ trợ vùng, yếu tố đặc trưng vùng liên kết khai thác yếu tố liên vùng để phát triển mạnh sản phẩm đặc thù, tạo thương hiệu du lịch vùng 3.2.2 Phân đoạn thị trường Đối với thị trường khách quốc tế  Theo khu vực địa lý Thị trường Âu – Mỹ - Úc; Thị trường châu Á Theo mức thu nhập Thu nhập cao; Thu nhập trung bình; Theo mục đích du lịch Du lịch tuý; Nghỉ dưỡng; Công tác hội nghị kết hợp du lịch; Đối với thị trường khách nội địa 78 Phân đoạn theo nguồn gốc khách Khách khu vực miền Trung – Tây Nguyên; Khách khu vực hai đầu Nam – Bắc Phân đoạn theo mức thu nhập Thu nhập cao; Thu nhập trung bình; Phân đoạn theo hình thức tổ chức tiêu dùng dịch vụ Khách tổ chức; Khách cá nhân; Phân loại theo đối tượng khách hàng Các công ty/đại lý lữ hành toàn quốc; Khách hàng trực tiếp 3.2.3 Xác định thị trường mục tiêu Đối với thị trường khách quốc tế Thị trường Âu – Mỹ - Úc: Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Hà Lan, Úc, … Thị trường châu Á (Đông Á): Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, … Đối với thị trường khách nội địa: Khách hàng cá nhân tổ chức khu vực Nam Bắc có thu nhập cao trung bình, có khả tiếp xúc Internet; Khách khu vực miền Trung có thu nhập cao du lịch nước nước ngồi; Các cơng ty du lịch Hồ Chí Minh Hà Nội 3.2.4 Định vị sản phẩm thị trường mục tiêu Chiến lược định vị công ty Vietnam TravelMart Marketing trực tuyến hướng tới vượt trội chất lượng dịch vụ du lịch miền Trung, mang đến nhiều lựa chọn sản phẩm loại hình dịch vụ giá phù hợp 79 3.3 GIẢI PHÁP MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI VIETNAM TRAVELMART 3.3.1 Mục tiêu marketing trực tuyến Vietnam TravelMart Đơn vị khai thác trực tuyến hàng đầu miền Trung Việt Nam; Mở rộng thị trường khách du lịch miền Trung, tiếp cận khách hàng cách nhanh chóng; Mang đến lựa chọn phong phú cho khách hàng loại hình giá sản phẩm - dịch vụ; Doanh thu từ khai thác trực tuyến chiếm 20% tổng doanh thu Công ty 3.3.2 Giải pháp Marketing trực tuyến Vietnam TravelMart Chính sách Sản phẩm Đa dạng phong phú, đa dạng danh mục sản phẩm, dịch vụ Khi đưa sản phẩm dịch vụ lên trang mạng điện tử công ty cách chọn lọc thông tin sản phẩm, dịch vụ để chào bán đến khách hàng Một số thông tin cần công bố rõ đến khách hàng dịch vụ du lịch: Ngày đi; Ngày Địa điểm đón khách; Địa điểm trả khách; Chế độ ăn uống; Tiêu chuẩn chỗ nghỉ ngơi (khách sạn); Lịch trình chuyến đi; Giá tour; Các khoản phụ thu (nếu có) Một số thơng tin cần công bố rõ với khách hàng dịch vụ khách sạn: Tiêu chuẩn phòng ở; Giá cả; 80 Các khoản phụ thu (nếu có); Các giá trị tăng thêm khác Chấp nhận người sau lĩnh vực Marketing trực tuyến, Vietnam Travelmart cần tham khảo cách làm số công ty du lịch khác Saigontourist, Viettravel, … Trên website, Saigontourist giới thiệu dịch vụ rõ ràng (khách sạn khu du lịch, nhà hàng, giải trí, lữ hành dịch vụ khác), loại hình sản phẩm, dịch vụ trình bày số trang khác website Bên cạnh đó, họ cung cấp nhiều cơng cụ giao tiếp với khách hàng chat, gọi, … cơng cụ tìm kiếm Ngồi ra, Website cơng ty, nên bổ sung thêm mục tư vấn trực tuyến điểm đến, ẩm thực du lịch … Có thể ban đầu khách chưa có nhu cầu sử dụng dịch vụ, sản phẩm cơng ty, thích địa điểm, danh lam thắng cảnh này, quan tâm đến ẩm thực địa phương … qua tư vấn gợi ý gợi mở, thuyết phục khách sử dụng gói dịch vụ mà có lồng ghép địa điểm, ẩm thực mối quan tâm khác mà khách tìm hiểu Hình 3.2 Website Giới thiệu hệ thống Khách sạn Saigontourist (Nguồn: http://www.saigontourist.com) 81 Hình 3.3 Website Giới thiệu Dịch vụ Khác Saigontourist (Nguồn: http://www.saigon-tourist.com/other-services) Tương tự Saigontourist Viettravel làm marketing trực tuyến cho sản phẩm, dịch vụ tương đối tốt so với cơng ty lữ hành khác nước Hình 3.4 Trang web Viettravel (Nguồn: https://www.vietravel.com/) 82 Chính sách Giá Chi phí để marketing trực tuyến thật rẻ nhiều so với marketing theo phương pháp truyền thống Marketing trực tuyến hướng đến phạm vi khách hàng rộng lớn với chi phí rẻ cung cấp thơng tin đầy đủ cho khách hàng Chính sách giá Vietnam TravelMart cần có ưu đãi khách hàng tiếp cận với công cụ Marketing trực tuyến cách giảm giá cho người đặt tour online, tốn online, … Ví dụ: Với Tour “Đà Nẵng – Mucdahan - Bangkok – Pattaya – Savanakhet – Đà Nẵng” (http://bit.ly/25zDkHz) Với giá Tour: 6.300.000 VNĐ Nếu Quý khách đặt tour qua Website công ty, giảm giá 5% giá tour nhận Voucher giảm giá cho tour khác cơng ty (Hoặc quy đổi vật có giá trị) Tiếp tục giảm thêm 2% giá tour quý khách giới thiệu thêm khách cho cơng ty Chính sách Phân phối Sử dụng kênh phân phối cơng ty Trực tiếp: Giữa công ty – khách hàng (đặt online, đặt trực tiếp văn phòng) Ngồi ra, công ty nên liên kết với ngân hàng thông qua kênh OnePay hình thức tốn trực tuyến phổ biến giới Điều này, mang lại tính thuận lợi, gia tăng khả tiếp cận khách hàng quốc tế, thể tính chuyên nghiệp việc cung ứng sản phẩm dịch vụ công ty đặt tour sản phẩm trước tham gia dịch vụ Gián tiếp: Thông qua đại lý trung gian, cơng ty du lịch có ký hợp đồng Nên áp dụng chiến lược phân phối rộng rãi, tức nhiều trung gia tốt để đảm bảo tính đa dạng kênh phân phối Công ty nên tập trung triển khai hồn thiện hệ thống đặt hàng tốn online cho sản phẩm, dịch vụ Đây hình thức phân phối phù hợp rộng rãi đến khách hàng nơi đâu Cần phải ý đến 83 vấn đề an ninh cho tài khoản (bảo mật) khách hàng Chính sách Truyền thông Các công cụ truyền thông Marketing trực tuyến đa dạng phong phú Vietnam TravelMart cần quan tâm cân nhắc việc sử dụng số công cụ sau để truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ, cơng ty Websites Hiện website công ty công cụ cung cấp thông tin doanh nghiệp Website công ty cần giới thiệu thông tin cần thiết sản phẩm dịch vụ hướng tới bán hàng mạng để thuận tiện cho khách hàng việc tìm kiếm thơng tin, đặt hàng tốn trực Bên cạnh đó, cơng ty cần ý đến việc quảng cáo qua web trung gian, trang web có lượng truy cập cao để quảng cáo cho sản phẩm tốt Cần quảng cáo số trang thật phổ biến như: thanhnien.com.vn, thesaigontimes.vn, tuoitre.vn, dantri.com.vn, Ngoài ra, nên đặt banner quảng cáo, siêu liên kết websites khác để dễ dàng giới thiệu đến khách hàng công ty, sản phẩm, dịch vụ Các mạng xã hội (Facebook, Twitter, G+, …) Ngày mạng xã hội công cụ hữu hiệu để làm Marketing trực tuyến Nếu muốn tiết kiệm chi phí quảng cáo cá nhân tổ chức thường lập Fanpage để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng Bộ phận marketing công ty nên cân nhắc việc lập Fanpage, hội Facebook, Twitter, Printerest… để lơi cuốn, thu hút nhóm, hội ủng hộ, tìm đến thơng tin cơng ty, sản phẩm, dịch vụ công ty Trên trang mạng nên gắn liên kết đến websites cơng ty tạo nên mạng lưới thơng tin online cho Vietnam TravelMart 84 Thư điện tử (email) Hiện có nhiều nhà cung cấp dịch vụ gửi mail tự động đến số lượng lớn khách hàng khoản thời gian ngắn Bizmail, GetResponse, Amazone… với chi phí thấp Email marketing thường có hiệu khơng cao chi phí thấp, sử dụng nhiều Vì vậy, cơng cụ Email marketing công cụ tốt cho công ty việc thực kế hoạch marketing trực tuyến Nên sử dụng số dịch vụ gửi mail tự động để gửi email chào bán dịch vụ, chúc mừng sinh nhật, … đến với khách hàng cũ khách hàng kể khách hàng tiềm dịch vụ Bizmail Bizweb Các banner quảng cáo truyền thơng đa phương tiện Việc tích cực th chỗ đặt banner, quảng cáo tương tác truyền thơng đa phương tiện website có nhiều người truy cập góp phần khơng nhỏ vào việc gia tăng hiệu hoạt động marketing online Vietnam TravelMart Ngồi ra, Vietnam TravelMart liên kết với khách sạn việc trao đổi banner lên website (Banner Vietnam TravelMart gắn lên Website khách sạn ngược lại) Như vậy, phổ biến thông tin, quảng cáo cần truyền tải đến khách hàng với chi phí thấp Nhật ký điện tử (Blog) Công ty dùng trang Blog / Wordpress để thể viết, cảm nhận cá nhân điểm đến, tour du lịch, … theo hình thức đóng vai khách hàng Từ đó, quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ theo kiểu khách hàng nói tốt sản phẩm, dịch vụ cơng ty, hình ảnh điểm đến tour du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ khác Vietnam TravelMart dạng viết, báo nói cảm nhận Khách hàng 85 Từ nâng cao giá trị hình ảnh cơng ty, sản phẩm hay dịch vụ công ty Diễn đàn điện tử Lập diễn dàn điện tử đưa chủ đề để người có đánh giá, bình luận điều bổ ích cho hoạt động marketing trực tuyến Vietnam TravelMart Tuy nhiên, người làm marketing công ty phải cần biết lắng nghe phải biết dẫn dắt dư luận diễn đàn điện tử có nhiều bình luận, nhận xét bất lợi cho cơng ty để tránh lây lan thông tin không tốt cơng ty cộng đồng mạng Trò chuyện trực tiếp Cần tích hợp chức trò chuyện trực tiếp với người dùng (người truy cập website) thông qua số phần mềm chat Yahoo, Skype, Facebook Chat… điều cần thiết để cơng ty lắng nghe, tư vấn giải đáp thắc mắc, khiếu nại khách hàng hay để khách hàng có cảm giác cơng ty lắng nghe, … Ngoài ra, để hướng đến khách du lịch quốc tế website cơng ty nên phát triển theo hướng đa ngơn ngữ để khách quốc tế dễ dàng biết đến, tìm kiếm thơng tin Vietnam TravelMart Internet Tối đa hố cơng cụ tìm kiếm Vietnam TravelMart cần sử dụng công cụ việc tối ưu hố cơng cụ tìm kiếm cho website (SEO) để giúp khách hàng tìm đến website cơng ty cách dễ dàng có thơng tin cần thiết có nhu cầu tìm kiếm tour du lịch từ thơng tin Internet Chính sách Con người Vietnam TravelMart cần có đội ngũ chuyên Marketing trực tuyến cần chuyên môn marketing lẫn công nghệ thông tin Thường xuyên tổ chức đào tạo (tự đào tạo / thuê ngoài) cho nhân viên để cập nhật kiến thức 86 công nghệ tảng Mạng xã hội, công cụ hỗ trợ cho Marketing trực tuyến … Để họ bắt kịp xu hướng nhất, từ đưa đề xuất, giải pháp cho việc nâng cao Marketing trực tuyến Vietnam TravelMart Nếu công việc quy mô phát triển, bổ sung kịp thời nhân Chưa thể dừng lại đó, cơng ty cần xem xét việc xây dựng mạng lưới cộng tác viên online để chuyên viết viết, diễn dàn nhằm quảng bá, tuyên truyền cho công ty, cho sản phẩm, dịch vụ công ty, … Quy trình phục vụ online Cơng ty cần tính đến quy trình phục vụ khách hàng cơng ty tiến đến thực ứng dụng bán hàng qua mạng (đặt tour, đặt phòng, … tốn qua mạng, …) Cơng ty cần ý đến vấn đề như: Thủ tục khách hàng cần thực để đặt đơn hàng; Quy trình xử lý đơn hàng khách hàng; Vấn đề toán, thủ tục tốn; Vấn đề an tồn tốn; Vấn đề lưu trữ thông tin khách hàng; Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho kế hoạch Marketing trực tuyến Cơng ty cần chuẩn bị cho sở hạ tầng kỹ thuật tốt để đáp ứng việc thực kế hoạch marketing trực tuyến, cụ thể cấu hình máy chủ, tốc độ internet, máy dùng để lưu trữ sở liệu khách hàng, … hay cách thức sử dụng việc lưu trữ liệu khách hàng, …, phần mềm ứng dụng cần có phục vụ cho hoạt động marketing trực tuyến công ty Quản trị sở liệu khách hàng Công ty cần ý đến công tác quản trị sở liệu khách hàng làm Marketing trực tuyến Điều đơi góp phần lớn vào thành công doanh nghiệp 87 3.4 HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN Hiện tại, ngân sách dành cho hoạt động marketing nói chung Vietnam TravelMart khoảng 5% tổng kế hoạch chi phí hoạt động năm (các cơng ty lữ hành thường ngân sách marketing chiếm khoảng – 6%) Công ty nên đầu tư thêm ngân sách cho hoạt động marketing (khoảng 10%), ngân sách nên trích khoảng 30% cho hoạt động Marketing trực tuyến Bên cạnh đó, cơng ty cần tính đến khoản tăng thêm việc cho nhân viên tìm hiểu, học tập kiến thức, kinh nghiệm làm Marketing trực tuyến công ty có thành cơng lớn hoạt động Marketing trực tuyến 88 KẾT LUẬN Qua việc phân tích lý thuyết liên quan, nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing nói chung hoạt động marketing trực tuyến nói riêng cơng ty Vietnam TravelMartcũng tìm hiểu, tham khảo hoạt động Marketing trực tuyến nhiều công ty, đặc biệt công ty du lịch Tác giả phân tích tổng hợp cách có hệ thống vấn đề lý thuyết liên quan đến hoạt động Marketing trực tuyến thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến Vietnam TravelMart, đồng thời, phân tích đánh giá đắn nội lực công ty hoạt động Marketing trực tuyến Trên sở tác giả đề số giải pháp có tính thực tế khả thi cao để áp dụng cho hoạt động marketing trực tuyến Vietnam TravelMart thời gian tới Các giải pháp cho hoạt động Marketing trực tuyến công ty Vietnam TravelMart cần phải tiến hành cách phối hợp với chặt chẽ để tạo nên qn sách marketing cơng ty phát huy sức mạnh tổng hợp từ cộng hưởng sức mạnh sách DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Alex Blyth (2012), “Brilliant Online Marketing”, Tiếp thị Trực tuyến thông minh , NXB Trẻ Nguyễn Văn Đính (2010), Kinh tế du lịch, NXB Đại học kinh tế quốc dân Trần Minh Đạo (2006), Marketing bản, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Trung Đức – “Facebook Marketing – Từ A đến Z” (2014), NXB Thế Giới Lê Thế Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Lãn (2011), Quản trị Marketing, NXB Tài Jenifer Aeker - Andy Smith - Carlye Adler (2011), Hiệu Ứng Chuồn Chuồn, NXB Lao Động – Xã hội Nguyễn Thị Như Liêm (1995), Marketing bản, NXB Giáo dục Đà Nẵng Nguyễn Đặng Tuấn Minh (2012), Kinh doanh trực tuyến, NXB Dân Trí & Thaihabooks Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (2010), Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân Philip Kotler, PTS Vũ Trọng Hùng (Người dịch) (2009), Quản trị Marketing, NXB thống kê, Hà Nội Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng (2003), “Thông tin khoa học phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng”, Tạp chí tháng 4/2013 Tiếng Anh Buhalis D (1988), Strategic use of information technologies in the tourism industry, Tourism Management, Vol.19, No.5, pp 409 -421 Mattias Fuchs, Mario Tata, Wolfram Hopken ( 2008), Adoption of E-mail marketing in the Hotel sector, Information and Communication technologies in tourism 2008, pp 279 -290 TIA (1999), More travelers turning to Internet Travel industry of Asscociation of America Trang Web http://www.tia.org www.digivision.com.vn www.thegioiseo.com www.moa.com.vn www.vietravel.com.vn www.saigon-tourist.com www.dulichviet.com.vn www.vietnamtourism.com www.VietnamTravelmart.com.vn www.dulich.danang.gov.vn www.internetmarketing.vn www.thietkwebchuyennghiep.net/news-29-311-Quang-cao-truc-tuyenDinh-nghia-internet-marketing.html http://marketing.edu.vn/marketing-online/marketing-la-gi 494 http://xahoithongtin.com.vn/vien-thong-cntt/201510/48-dan-so-viet-nam-sudung-internet-505356/ ... 78 3.3 GIẢI PHÁP MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI VIETNAM TRAVELMART 79 3.3.1 Mục tiêu marketing trực tuyến Vietnam TravelMart 79 3.3.2 Giải pháp Marketing trực tuyến Vietnam TravelMart. .. 2.4.5 Các công cụ Marketing trực tuyến Vietnam TravelMart .68 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC CÔNG CỤ MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI VIETNAM TRAVELMART 70 2.5.1 Mục tiêu Marketing trực tuyến ... Miền Trung công ty Nội dung nghiên cứu: Giải pháp Marketing trực tuyến Công ty Vietnam TravelMart Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa lý thuyết Marketing lĩnh vực du lịch Marketing trực tuyến Vận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing trực tuyến tại công ty việt nam travelmart , Giải pháp marketing trực tuyến tại công ty việt nam travelmart

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn