Giải pháp marketing trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đắk lắk

953 29 0
  • Loading ...
1/953 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T HOÀNG TH HOA GII PHÁP MARKETING TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH Nð U PHÁT TRI N VI T NAM - CHI NHÁNH ðÔNG ð KL K LU ᄂ N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà Nng - 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T HOÀNG TH HOA GII PHÁP MARKETING TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH Nð U PHÁT TRI N VI T NAM - CHI NHÁNH ðÔNG ð KL K LU ᄂ N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã s: 60.34.02.01 Ng ᄂ i h ng dn khoa hc: PGS.TS Lê Văn Huy ðà Nng - 2017 LI CAM ðOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b PH LC PHI$U THU TH*P Ý KI$N KHÁCH HÀNG Kính chào q Ơng(Bà)! Hin tơi tin hàng m't cu'c kho sát v ho ᄂ t ñ'ng cho vay tiêu dùng ñi v5i khách hàng t ᄂ i BIDV ðông ð1k L1k ð# ph cv khách hàng m't cách tt nh t, cu'c kho sát c a nh?m thu thp ý kin c a khách hàng v ch t l ng dch v cho vay tiêu dùng, đ# t= đ a đ c gii pháp v dch v cho vay tiêu dùng mà c a khách hàng mong mun Do đó, r t mong đ c Ơng(Bà) đóng góp ý kin I Thông tin c a khách hàng H tên khách hàng:…………………………….…Gi5i tính…………… Tui:……………………….……………….……………………………… ða ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đắk lắk , Giải pháp marketing trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn