Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945)

5 80 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

Bài 11: ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC ĐÔ HỘ (1858-1945) I MỤC TIÊU - Nắm mốc thời gian kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945: + Năm 1858: Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta + Nửa cuối kỉ thứ XIX: Phong trào chống Pháp Trương Định phong trào Cần vương + Đầu kỉ XX phong trào Đông du Phan Bội Châu + Ngày 3-2-1930: Đảng Cộng sản Việt Nam đời + Ngày 19-8-1945: khởi nghĩa giành quyền Hà Nội + Ngày 2- – 1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn Độc lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng kẻ sẵn bảng thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945 - Khổ giấy to kẻ sẵn chữ trò chơi: chữ kỳ diệu - CơØ đủ dùng cho nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Kiểm tra cũ:(4’) - GV gọi HS lên bảng hỏi yêu cầu trả lời - HS làm việc theo cặp câu hỏi nội dung cũ, sau nhận xét cho điểm HS - HS lên bảng thi tả + Em tả lại khơng khí tưng bừng buổi + Hà Nội tưng bừng cờ hoa lễ tuyên bố độc lập 2-9-1945? + Đồng bào Hà Nội không kể gia,ø trẻ, gái, trai người xuống đường hướng Ba Đình chờ buổi lễ Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài dựng + … khẳng định quyền độc lập dân + Cuối tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ thay tộc ta, kết thúc 80 năm thực dân Pháp mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì? xâm lược đô hộ nước ta, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Sự kiện lần khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc ta - HS nêu + Nêu cảm nghĩ em hình ảnh Bác Hồ ngày 2-9-1945 - Nhận xét kiểm Bài mới: ( 30’) Giới thiệu - GV giới thiệu bài: Để thực nhiệm vụ chống lại ách đô hộ thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, nhân dân ta trải qua đấu tranh nào, ôn lại kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn  Hoạt động 1:Làm việc lớp Mục tiêu: Giúp HS thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến 1945 Cách tiến hành: - GV treo bảng thống kê hoàn chỉnh (che kín nội dung) - GV chọn HS điều khiển lớp đàm thoại để xây dựng bảng thống kê - GV theo dõi làm trọng tài cho HS cần thiết  Hoat động 2: trò chơi-Ơ chữ kỳ diệu Mục tiêu: giúp HS hiểu biết thêm kiện lịch sử Cách tiến hành: - GV giới thiệu trò chơi: chữ gồm 15 hàng ngang hàng dọc - GV chia lớp thành đội, đội chọn bạn tham gia chơi, bạn khác làm cổ động viên: + Lần lượt đội chơi chọn từ hàng ngang, GV đọc gợi ý từ hàng ngang Trả lời 10 điểm… + Trò chơi kết thúc tìm từ hàng dọc - HS lắng nghe - nhóm cử đại diện trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến - HS trả lời - đội suy nghĩ, đội phất cờ nhanh giành quyền trả lời + Đội nhiều điểm giành chiến thắng Củng cố –dặn dò: ( 3’) - GV tổng kết học, tuyên dương HS - HS trả lời chuẩn bị tốt - GV nhận xét tiết học, dặn HS nhà - Chuẩn bị sau: Vượt qua tình hiểm nghèo Bổ sung phần nội dung tiết ôn tập: *HS thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến 1945 * Hoạt động 1: Thống kê kiện lịch sử: Thời Sự kiện tiêu Nội dung bản( ý nghĩa Các nhân vật gian biểu lịch sử) kiện lịch sử tiêu biểu 1-9-1858 Pháp nổ súng Mở đầu trình thực dân Pháp xâm lược xâm lược nước ta 1859Phong trào Phong trào nổ từ ngày Bình Tây Đại 1864 chống Pháp đầu Pháp vào đánh chiếm gia nguyên sối Trương Định; Phong trào lên cao Trương Định Định triều đình lệnh cho trương Định giải tán lực lượng nghĩa quân Ông kiên lại nhân dân chống giặc 5-7-1885 Cuộc phản Để giành chủ động, Tôn Thất Tôn Thất công kinh Thuyết định nổ súng Thuyết thành Huế trước địch mạnh nên Vua Hàm Nghi kinh thành nhanh chóng thất thủ Sau phản cơng, Tôn Thất thuyết đưa vua Hàm Nghi lên vùng Quảng Trị, chiếu Cần vương từ bùng nổ phong trào đấu tranh chống Pháp mạnh mẽ gọi phong trào Cần vương 1905Phong trào Do Phan Bội Châu cổ động tổ Phan Bội Châu 1908 Đông du chức đưa nhiều niên Việt nhà yêu Nam nước học tập để đào nước tiêu biểu tạo nhân tài cứu nước Phong trào Việt Nam cho thấy tinh thần yêu nước đầu kỉ XX niên Việt Nam 5-6-1911 Nguyễn Tất Năm 1911, với lòng yêu nước, Nguyễn Tất Thành thương dân Nguyễn Tất Thành Thành tìm đường từ cảng Nhà Rồng tìm đừơng cứu nước cứu nước, khác với đường chí sĩ yêu nước đầu kỷ XX 3-2-1930 Đảng Cộng Từ đây, Cách mạng Việt nam có sản Việt Nam Đảng lãnh đạo tiến lên giành đời nhiều thắng lợi vẻ vang 1930Phong trào Nhân dân Nghệ- tĩnh đấu tranh 1931 Xô viếtquyết liệt, giành quyền làm chủ, Nghệ - Tĩnh xây dựng sống văn minh, tiến vùng nông thôn rộng lớn Ngày 12-9 ngày kỉ niệm Xô viết- Nghệ - Tĩnh Phong trào cho thấy nhân dân ta làm cách mạng thành công 8-1945 Cách mạng Mùa thu 1945, nhân dân nước tháng Tám vùng lên phá tan xiềng xích nơ lệ thành công Ngày 19-8 ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám nước ta 2-9-1945 Bác Hồ đọc Tuyên bố với toàn thể quốc dân tuyên đồng bào tồn giới biết: ngơn độc lập nước Việt Nam thật độc lập, quảng tự do: nhân dân Việt Nam trường Ba đem tất để bảo vệ quyền tự lập, Đình tự do… * Hoạt động 2: Trò chơi chữ 1) Tên Bình Tây Đại ngun sối ( 10 chữ cái) 2) Phong trào yêu nước đầu kỉ XX Phan Bội Châu tổ chức ( chữ cái) 3) Một tên gọi Bác Hồ ( 12 chữ cái) 4) Một hai tỉnh nổ phong trào Xô viết Nghệ- tĩnh( chữ cái) 5) Phong trào yêu nước diễn sau phản công kinh thành huế ( chữ cái) 6) Cuộc cách mạng mùa thu dân tộc ta diễn vào thời gian này( chữ cái) 7) Theo lệnh triều đình Trương Định phải nhậm chức lãnh binh( chữ cái) 8) Nơi Cách mạng thành công ngày 19-8-1945( chữ cái) 9) Nhân dân huyện tham gia biểu tình ngày 12-9- 1930( chữ cái) 10)Tên Quảng trường nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập( chữ cái) 11)Giai cấp xuất nước ta thực dân Pháp đặt ách đô hộ( chữ cái) 12)Nơi diễn Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam( chữ cái) 13)Cách mạng tháng Tám giải phóng cho nhân dân ta thoát khỏi kiếp người này( chữ cái) 14)Người chủ chiến triều đình nhà Nguyễn( 13 chữ cái) 15)Người lập Hội Duy Tân( 11 chữ cái) Đ Ô N N N T H G G G C H A A B H T Ô Ô N N G N T D U H Â A N N A C C Ô H T U Y Ê N N G Ô N Đ Ô Ô L Â P R Ư Ê N A N V Ư G T I A I A M I N N G N G Ê T T H A Ơ N G Đ I N A I Q U Ô C Ơ A N N M G G Đ H N A N H Â N H N U B Y Ô Ê I T C H H Â U Rút kinh nghiệm : ... lịch sử tiêu biểu 1-9-1 858 Pháp nổ súng Mở đầu trình thực dân Pháp xâm lược xâm lược nước ta 1 859 Phong trào Phong trào nổ từ ngày Bình Tây Đại 1864 chống Pháp đầu Pháp vào đánh chiếm gia nguyên... tiết ôn tập: *HS thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ 1 858 đến 19 45 * Hoạt động 1: Thống kê kiện lịch sử: Thời Sự kiện tiêu Nội dung bản( ý nghĩa Các nhân vật gian biểu lịch sử) kiện lịch sử tiêu... triều đình lệnh cho trương Định giải tán lực lượng nghĩa quân Ông kiên lại nhân dân chống giặc 5- 7-18 85 Cuộc phản Để giành chủ động, Tôn Thất Tôn Thất công kinh Thuyết định nổ súng Thuyết thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945), Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn