Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945)

2 64 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

Giáo án điện tử Lịch sử Bài 11: Ôn tập: Hơn Tám Mươi Năm Chống Thực Dân Pháp Xâm Lược Đô Hộ (1858-1945) I Mục tiêu: Giúp HS: -Lập bảng thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945 ý nghĩa lịch sử kiện đò II: Đồ dùng: -Bảng kẻ sẵn bảng thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến 1945 -Giấy khổ to kẻ sẵn chữ trò chơi: Ơ chữ kì diệu -Cờ, hoăc chng đủ dùng cho nhóm Các hoạt động dạy – học chủ yếu ND – TL Kiểm tra cũ Giáo viên -GV gọi số HS lên bảng kiêm tra -Nhận xét cho điểm HS Giới thiệu -Dẫn dắt ghi tên HĐ1:Thống kê -GV treo bảng thống kê hoàn chỉnh kiện lịch che kín nội dung sử tiêu biểu từ -GV chọn HS giỏi điều khiển 1858 đến 1945 bạn lớp đàm thoại để xây dựng bảng thống kê, sau hướng dẫn HS cách đặt câu hỏi cho bạn kiện Hđ2:Trò chơi: Ơ chữ kì diệu -Ngày 1/9/1858 xảy kiện lịch sử gì? -Sự kiện lịch sử có nội dung bản, (ý nghĩa) gì? … -GV theo dõi làm trọng t có HS cần thiết GV giới thiệu trò chơi:…ơ chữ gồm 15 hàng ngang hàng dọc -GV nêu cách chơi Học sinh -2-3 HS lên bảng thực yêu cầu GV -Nghe -HS lớp làm việc điều khiển bạn lớp trưởng +HS điều khiển nêu câu hỏi +HS lớp trả lời, bổ sung ý kiến +HS điều khiển kết luận đúng, sai, mở bảng thống kê cho bạn đọc lại, sai yêu cầu bạn khác sửa chữa -Pháp nổ súng xâm lược nước ta -Mở đầu trình thực dân Pháp xâm lược nước ta … -Nghe -Theo dõi Giáo án điện tử Lịch sử 3.Củng cố, dặn -GV chia lớp thành đội đội chọn bạn tham gia chơi, bạn khác làm cổ động viên -Tổ chức cho HS chơi:GV gợi ý cho +Tên Bình Tây đại nguyên hàng ô chữ đáp án(ô chữ soái(10 chữ cái) dấu) +Phong trào yêu nước đầu kỉ 20 Phan Bội Châu tổ chức(6 chữ cái) …… -Cùng HS nhận xét, tuyên dương đội -Nhận xét thắng -Nhận xét học, tuyên dương HS chuẩn bị tốt -Dặn HS nhà chuẩn bị sau .. .Giáo án điện tử Lịch sử 3.Củng cố, dặn dò -GV chia lớp thành đội đội chọn bạn tham gia chơi, bạn khác làm cổ động viên -Tổ chức cho HS chơi:GV gợi ý cho +Tên Bình Tây đại ngun hàng chữ đáp án( ơ... gợi ý cho +Tên Bình Tây đại ngun hàng chữ đáp án( ơ chữ sối(10 chữ cái) khơng có dấu) +Phong trào yêu nước đầu kỉ 20 Phan Bội Châu tổ chức(6 chữ cái) …… -Cùng HS nhận xét, tuyên dương đội -Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945), Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn