Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945)

4 38 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

LỊCH SỬ ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ ( 1948-1945)  A MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : − Qua , giúp học sinh nhớ lại mốc thời gian , kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1859 đến năm 1945 ý nghĩa kiện lịch sử B ĐỜ DÙNG DẠY HỌC : − Bản đồ hành Việt Nam − Bảng thống kê kiện lịch sử học ( từ đến 10 ) − Giấy khổ to kẻ sẵn ô chữ trò chơi Ơ chữ kì diệu C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học I Kiểm tra bài cu : - Gọi học sinh lên bảng trả lời câu - học sinh lần lượt lên bảng trả lời hỏi về nội dung trước câu hỏi : + Em tả lại khơng khí tưng bừng - Giáo viên nhận xét ,đánh giá buổi lễ tuyên ngôn độc lập 2-9-1945 + Cuối Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều ? + Nêu cảm nghĩ em về hình ảnh Bác Hồ ngày 2-9-1945 - Giáo viên hỏi : Từ thực dân Pháp - học sinh nêu trước lớp , học sinh xâm lược nước ta đến Cách mạng tháng khác bổ sung để hoàn chỉnh ý kiến : – 1945 , nhân dân ta tập trung thực Trong thời kì nhiệm vụ chủ yếu nhiệm vụ ? nhân dân ta chống lại ách thống trị đô hộ thực dân Pháp để giành độc lập dân tộc II Bài : Giới thiệu bài : - Giáo viên giới thiệu : Để thực nhiệm vụ chống lại ách đô hộ thực dân Pháp, giành lại độc lập, nhân dân ta trái qua cuộc đấu tranh , ôn lại kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn Thống kê các sự kiệnlịch sử tiêu biểu từ 1858 đến 1945 - Giáo viên treo bảng thống kê hoàn - Học sinh đọc lại bảng thống kê chỉnh che kín nợi dung làm sẵn ở nhà theo yêu cầu - Chọn học sinh giỏi lên điều kiển lớp chuẩn bị tiết trước đàm thoại để xây dựng bảng thống - Học sinh lớp làm việc điều kê kiện lịch sử Giáo viên hướng kiển lớp trưởng ( một học sinh dẫn học sinh điều kiển đặt câu hỏi cho giỏi ) bạn về kiện - Học sinh lớp trả lời, bổ sung ý kiến Ví dụ : - Học sinh điều kiển lớp kết luận đúng, + Ngày 1-9-1958 xẩy kiện sai Nếu mở bảng thống kê cho lịch sử ? bạn đọc lại Nếu sai yêu cầu + Sự kiện lịch sử có có nội dung bạn sửa chữa, bổ sung ( ý nghĩa ) ? - Học sinh lớp xây dựng để - Giáo viên theo dõi làm trọng tài hoàn thành bảng thống kê kiện cần thiết lịch sử sau : Thời Sự kiện tiêu Nội dung Các nhân vật gian biểu lịch sử tiêu biểu Pháp nổ 1/9/1858 súng xâm Mở đầu cho trình thực dân Pháp lược nước xâm lược nước ta ta Phong trào Phong trào nổ từ ngày đầu “ Bình Tây đại 1859 chống quân Pháp vào đánh Gia Định ; nguyên soái ” Pháp phong trào lên cao triều đình Trương Định 1864 Trương lệnh cho Trương Định giải tán nghĩa Định quân Trương Định kiên nhân dân chống quân xâm lược 5/7/1885 Để giành chủ động Tôn Thất Thuyết định nổ súng trước Cuộc phản quân địch mạnh nên kinh công kinh thành nhanh chóng thất thủ Tơn Thất thành Huế Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên vùng núi Quảng Trị, chiếu Cần Vương từ phong trào vũ trang chống Pháp mạnh mẽ gọi phong trào Cần Vương Do Phan Bội Châu cổ động tổ chức 1905 Phong trào dưa nhiều niên Việt Nam Đông Du nước học tập để đào tạo nhân tài 1908 cứu nước Phong trào cho thấy tinh thần yêu nước niên Việt Nam Nguyễn Tất Năm 191, với lòng yêu nước, thương 5/6/1911 Thành dân Nguyễn Tất Thành từ cảng Nhà tìm đường Rồng chí tìm đường cứu cứu nước nước , khác với đường chí sĩ yêu nước đầu kỉ XX Đảng Cộng Từ đây, cách mạng Việt Nam có Đảng 3/2/1930 Sản Việt lãnh đạo sẽ tiến lên giành nhiều thắng Nam đời lợi vẻ vang 1930 1931 Phong trào Xô viết Nghệ – Tôn Thất Thuyết Vua Hàm Nghi Phan Bội Châu Nguyễn Tất Thành Nhân dân Nghệ – Tĩnh đấu tranh liệt, giành quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống văn minh , tiến bộ 8/1945 Tĩnh ở vùng nông thôn rộng lớn Ngày 12-9-1930 ngày kỉ niệm Xô – viết Nghệ – Tĩnh Phong trào cho thấy nhân dân ta sẽ làm cách mạng thành công Cách mạng tháng Tám Mùa thu 1945, nhân dân nước vùng lên phá tan xiềng xích nơ lệ Ngày 19-8 ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám nước ta Bác Hồ đọc 2/9/1945 Tun ngơn đợc lập quảng trường Ba Đình Tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào giới biết : Nước Việt Nam thực độc lập, tự ; nhân dân Việt Nam đem tất để bảo vệ quyền tự do, độc lập Ơ chữ kì diệu : - Giáo viên giới thiệu trò chơi nêu cách chơi - Học sinh đội lần lượt chọn từ hàng ngang - Giáo viên đọc gợi ý , đội phất cờ nhanh sẽ giàng quyền trả lời Đúng 10 điểm , sai khơng có điểm , đợi khác qùn trả lời - Trò chơi kết thúc tìm hàng dọc Đợi tìm hàng dọc 30 điểm - Đội thắng cuộc đội giàng nhiều điểm Gợi ý cho từng hàng ngang : Tên Bình Tây đại ngun sối ( 10 Chữ ) Phong trào yêu nước đầu kỉ XX Phan Bội Châu tổ chức ( chữ ) Một tên gọi Bác Hồ ( 12 chữ ) Một tỉnh nổ phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh ( chữ ) Phong trào yêu nước diễn sau cuộc phản công ở kinh thành Huế ( Chữ ) Cuộc Cách mạng mùa Thu dân tộc ta diễn vào thời gian ( chữ ) Theo lệnh triều đình Nhà Nguyễn Trương Định phải về nhận chức lãnh binh ( chữ ) Nơi mà Cách mạng thành công ngày 19-8-1945 ( chữ ) Nhân dân huyện tham gia c̣c biểu tình 12-9-1930 ( chữ ) 10.Tên quảng trường , nơi Bác Hố đọc Tuyên ngôn độc lập ( chữ ) 11.Giai cấp xuất ở nước ta thực dân Pháp đặt ách đô hộ ( chữ ) 12.Nơi diễn hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( chữ ) 13.Cách mạng tháng giải phóng cho nhân dân ta thoát khỏi kiếp người ( chữ ) 14.Người chủ chiến triều đình nhà Nguyễn ( 13 chữ ) 15.Người lập Hội Duy tân ( 11 chữ ) Ô chữ hàng dọc : Tuyên ngôn độc lập ( 15 chữ ) III Củng cớ dặn dò : − Tổng kết học, tuyên dương học sinh chuẩn bị tốt − Chuẩn bị sau ... kiện cần thiết lịch sử sau : Thời Sự kiện tiêu Nội dung Các nhân vật gian biểu lịch sử tiêu biểu Pháp nổ 1/9/1 858 súng xâm Mở đầu cho trình thực dân Pháp lược nước xâm lược nước ta ta Phong... 1 859 chống quân Pháp vào đánh Gia Định ; nguyên soái ” Pháp phong trào lên cao triều đình Trương Định 1864 Trương lệnh cho Trương Định giải tán nghĩa Định quân Trương Định kiên nhân dân chống. .. 1-9-1 958 xẩy kiện sai Nếu mở bảng thống kê cho lịch sử ? bạn đọc lại Nếu sai yêu cầu + Sự kiện lịch sử có có nợi dung bạn sửa chữa, bổ sung ( ý nghĩa ) ? - Học sinh lớp xây dựng để - Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945), Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn