Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945)

3 50 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

BÀI: ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS nhớ lại mốc thời gian, kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945 ý nghĩa kiện lịch sử II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phấn màu, phần thưởng - Bảng thống kê kiện học (từ - 10) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thờ i Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu gian 5' A- Kiểm tra cũ: - Em nêu nội dung tuyên ngôn Độc lập? - Cuối "Tuyên ngôn Độc lập" Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam tuyên bố điều gì? - Em nêu ý nghĩa lịch sử ngày 2/9/ 1945 33’ B - Bài mới: Giới thiệu - Để nhớ lại trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm ông cha ta, hôm ôn tập tám mươi năm chống thực dân Pháp Nội dung hoạt động * Hoạt động 1: Thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến 1945 - Hãy nêu phong trào đấu tranh tiêu biểu nhân dân ta nửa cuối thể kỷ 19 đầu kỷ 20? - Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày tháng năm đâu sáng lập? - Bạn nêu ý nghĩa việc thành lập Đảng ? Cách mạng tháng Tám thành công Phương pháp hình thức Đồ tổ chức dạy học tương dùn ứng g * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm Phấn - GV nêu mục đích yêu màu cầu, ghi bảng, HS ghi Tư *Phương pháp ôn tập liệu - Hướng dẫn HS ôn tập lịch (lưu ý cho nhớ sử niên đại, mốc lịch sử) - Chia lớp thành nhóm, nhóm hỏi nhóm trả lời, có bổ sung ý kiến vào thời gian nào? - Bạn nêu ý nghĩa lịch sử kiện này? - Ngày - - 1945 có ý nghĩa quan trọng nào? Thờ i gian Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng Đồ dùng - Ngày gọi ngày (Ngày Quốc Khánh) Thời gian 2’ Sự kiện tiêu biểu Nội dung bản( ý nghĩa lịch sử) kiện Các nhân vật lịch sử tiêu biểu * Hoạt động 2: Trò chơi: chữ kì diệu Cách chơi : + trò chơi tiến hành cho đội + Lần lượt đội chơi chọn từ hàng ngang, GV đọc gợi ý hàng, đội chơi suy nghĩ, đội phất cờ nhanh giành quyền trả lời.Đúng 10 điểm , sai không điểm, đội khác giành quyền trả lời tiếp Cứ chơi tiếp + Trò chơi kết thúc tìm từ hàng dọc + Đội dành nhiều điểm thắng - GV bổ sung HS không giải vấn đề - Cho lớp xây dựng để hoàn thành bảng thống kê * Phương pháp trò Phần chơi thưởng - Gv giới thiệu trò chơi , nêu cách chơi - Tổ chức cho HS chơi - GV tổng kết trò chơi, tuyên dương , phát phần thưởng 3 Củng cố, dặn dò - Về nhà học thuộc mốc lịch sử, kiện tiêu biểu - Chuẩn bị 12 - Sưu tầm tranh ảnh tư liệu lịch sử nội dung *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ...vào thời gian nào? - Bạn nêu ý nghĩa lịch sử kiện này? - Ngày - - 19 45 có ý nghĩa quan trọng nào? Thờ i gian Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp hình thức tổ chức... học tương ứng Đồ dùng - Ngày gọi ngày (Ngày Quốc Khánh) Thời gian 2’ Sự kiện tiêu biểu Nội dung bản( ý nghĩa lịch sử) kiện Các nhân vật lịch sử tiêu biểu * Hoạt động 2: Trò chơi: chữ kì diệu Cách... phát phần thưởng 3 Củng cố, dặn dò - Về nhà học thuộc mốc lịch sử, kiện tiêu biểu - Chuẩn bị 12 - Sưu tầm tranh ảnh tư liệu lịch sử nội dung *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945), Giáo án Lịch sử 5 bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đổ bộ (1858 1945)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn