Giáo án Lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

3 46 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

BÀI: VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Tình "Nghìn cân treo sợi tóc" nước ta sau Cách mạng thàng Tám 1945 - Nhân dân ta, lãnh đạo Đảng Bác Hồ, vượt qua tình "Nghìn cân treo sợi tóc" nào? II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình SGK - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thờ Nội dung hoạt động dạy học chủ i yếu gian 5' A- Kiểm tra cũ: - Em nêu kiện lịch sử tiêu biểu thời kỳ 1858 – 1945? - Cách mạng tháng Tám đem lại điều cho dân tộc ta? B - Bài mới: 33’ 1: Giới thiệu Phương pháp hình thức Đồ tổ chức dạy học tương dùng ứng * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm - GV nêu mục đích yêu Phấn Nội dung hoạt động cầu, ghi bảng, HS ghi màu * Hoạt động 1: Hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng tám - Vì nói: sau CM tháng Tám, * Phương pháp thảo nước ta tình “ ngàn cân treo luận nhóm sợi tóc”? - HS đọc phần ảnh Em hiểu ngàn cân treo sợi tóc ? giải, thảo luận trả lời tư - Sau ngày độc lập nước ta có kẻ câu hỏi gợi ý GV liệu thù ngoại xâm nào? Âm mưu chúng - GV nhận xét rút kết số ? luận SGK - Bên cạnh đe dọa giặc ngoại xâm, nhân dân ta gặp thứ giặc nữa? - Tại Bác Hồ gọi đói dốt giặc? - Hai thứ giặc không nguy hiểm giặc ngoại xâm không chống điều sảy ra? => Gv kết luận : * Hoạt động 2: Đẩy lùi giặc đói , giặc dốt - Hình chụp cảnh ? - Em hiểu bình dân học vụ ? - Khơng khí bình dân học vụ thể sao? * Phương pháp quan sát, trao đổi - HS quan sát H.2,3 SGK,trả lời câu hỏi GV Thờ Phương pháp hình thức Nội dung hoạt động dạy học chủ i tổ chức dạy học tương yếu gian ứng - HS đọc sách ghi lại - Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta chống việc mà Đảng "giặc đói" nào? Chính phủ lãnh đạo - Để có thời gian chuẩn bị KC lâu dài, ta ND làm để chống giặc thực biện pháp gì? đói , giăc dốt - HS nối tiếp trả lời câu hỏi, có bổ sung * Hoạt động 3: ý nghĩa việc đẩy lùi “ giặc đói , giăc dốt, giặc ngoại xâm” - Chia nhóm, giao nội - Chỉ thời gian ngắn nhân dân dung thảo luận tìm ý ta làm việc phi thường, nghĩa học thực chứng tỏ điều gì? - Các nhóm báo cáo kết - Qua tình hiểm nghèo, nhân dân nghĩ phủ Bác Hồ sao? - GV chốt ghi bảng - Nêu ý nghĩa việc vượt qua tình - GV cho HS xem ảnh tư "nghìn cân treo sợi tóc"? liệu cảnh chết đói năm 1945 (nếu có)và nêu: - Nhận xét tội ác chế độ thực dân trước Cách mạng - Sự quan tâm Đảng Bác Hồ với nhân dân - GV đọc cho HS nghe chép lời kêu gọi Bác gửi nhân dân ta kêu Củng cố ,dặn dò gọi chống nạn đói nạn - Ngày đảng ta lãnh đạo nhân dân thất học 2’ phấn đấu xây dựng sống nào? - Em làm để góp phần vào nghịêp ấy? Đồ dùng ảnh tư liệu SGK - Về nhà học thuộc ghi nhớ chuẩn bị : 13 *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... kết - Qua tình hiểm nghèo, nhân dân nghĩ phủ Bác Hồ sao? - GV chốt ghi bảng - Nêu ý nghĩa việc vượt qua tình - GV cho HS xem ảnh tư "nghìn cân treo sợi tóc"? liệu cảnh chết đói năm 19 45 (nếu... cảnh ? - Em hiểu bình dân học vụ ? - Khơng khí bình dân học vụ thể sao? * Phương pháp quan sát, trao đổi - HS quan sát H.2,3 SGK,trả lời câu hỏi GV Thờ Phương pháp hình thức Nội dung hoạt động dạy... liệu cảnh chết đói năm 19 45 (nếu có)và nêu: - Nhận xét tội ác chế độ thực dân trước Cách mạng - Sự quan tâm Đảng Bác Hồ với nhân dân - GV đọc cho HS nghe chép lời kêu gọi Bác gửi nhân dân ta kêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo, Giáo án Lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn