Giáo án Lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

Giáo án điện tử Lịch sử Bài 12: Vượt Qua Tình Thế Hiểm Ngèo I Mục đích u cầu Sau học HS nêu -Hồn cảnh vơ khó khăn nước ta sau Cách Mạng Tháng Tám 1945, "Nghìn cân treo sợi tóc" -Nhân dân ta lãnh đạo Đảng Bác Hồ vượt qua tình " Nghìn cân treo sợi tóc" nào? II Đồ dùng dạy học -Các hình minh hoạ SGK -Phiếu thảo luận cho nhóm -HS sưu tầm câu chuyện Bác Hồ ngày tồn dân tâm diệt " Giăc đói, giăc dốt, giăc ngoại xâm" III Các hoạt động dạy – học chủ yếu ND – TL Kiểm tra cũ Giới thiệu Tìm hiểu HĐ1:Hoàn cảnh VN sau cách mạng tháng Giáo viên -GV gọi số HS lên bảng kiêm tra -Nhận xét cho điểm HS -GV giới thiệu cho HS -Dẫn dắt ghi tên -GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, đọc SGK đọan " Từ cuối năm 1945… tình nghìn cân treo sợi tóc" trả lời câu hỏi Vì nói: Ngay sau cách mạng tháng 8, nước ta tình "Nghin cân treo sợi tóc" -GV nêu thêm câu hỏi gợi ý +Em hiểu nghìn cân treo sợi tóc? +Hồn cảnh nước ta lúc có khó khăn, nguy hiểm gì? -Cho HS phát biểu ý kiến -GV theo dõi, nhận xét ý kiến HS -GV tổ chức cho HS đàm thoại lớp để trả lời câu hỏi +Nếu không đẩy lùi nạn đói Học sinh -2-3 HS lên bảng thực yêu cầu GV -Nghe -HS chia nhóm nhỏ, đọc sách, thảo luận dựa theo câu hỏi nhỏ gợi ý GV rút kết luận -Có nghĩa tình vơ cấp bách, nguy hiểm +Cách mạng vừa thành cơng đất nước gặp mn vạn khó khăn tưởng khơng vượt qua +Nạn đối năm 1945 làm triêu người chết, nơng nghiêp đình đốn,hơn 90% người mù chữ Ngoai xâm nội phản đe doạ độc lâp -Đại diện nhóm nêu ý kiến nhóm khác bổ sung -2 HS ngồi cạnh trao đổi, trả lời câu hỏi, sau HS phát biểu ý kiến trước lớp, lớp theo dõi bổ sung Giáo án điện tử Lịch sử nạn dốt điều xảy với đất nước chúng ta? ý kiến -Sẽ có nhiều đồng bào ta chết đói, nhân dân khơng đủ hiểu biết để tham gia cách mạng, xây dựng đất +Vì Bác Hồ gọi nạn đói nạn nước… nước ta trở lại dốt giặc? cảnh nước -Vì chúng nguy hiểm giặc -GV giảng thêm cho HS hiểu ngoai xâm -GV yêu cầu HS quan sát hình minh -Vì chúng làm dân tộc ta suy hoạ 2,3 trang 25,26 SGK hỏi: yếu, nước Hình chụp cảnh gì? -Nghe -2 HS nếu: H: Em hiểu bình dân học H2: Chụp cảnh nhân dân dang quyên HĐ2: Đẩy lùi vụ? góp… giặc đói, giặc dốt H3: Chụp cảnh lớp bình ân học vụ… -GV nêu: Đó việc mà -Là lớp dành cho người lớn đảng Chính phủ lạnh đạo…… tuổi học lao động -HS làm việc cá nhân, đọc SGK ghi lại việc mà Đảng Chính -Gv yêu cầu HS nêu ý kiến, sau phủ lãnh đạo nhân dân làm để đẩy bổ sung thêm ý kiến HS chưa lùi giặc đói, giặc dốt nêu -HS tiếp nối nêu ý kiế trước lớp, HS cần nêu ý kiến -GV yêu cầu HS thảo nhóm để tìm ý lớp thống ý kiến nghĩa việc nhân dân ta, -HS thảo luận theo nhóm, nhóm lãnh đạo Đảng Bác Hồ HS, em nêu ý kiến chống lại giặc đói, giặc dốt trước nhóm cho bạn bổ -GV nêu câu hỏi gơi ý cho HS sung ý kiến đến thống tìm ý nghĩa: HĐ3: Ý nghĩa +Chỉ thời gian ngăn, nhân việc đẩy lùi dân ta làm công việc -Làm việc phi thường Giặc đói, giặc đẩy lùi khó khăn; việc cho nhờ tinh thần đồn kết dốt, giặc ngoại thấy sức mạnh nhân dân ta lòng cho thấy sức mạnh to lớn xâm nào? nhân dân ta +Khi lãnh đạo cách mạng vượt qua hiêm nghèo, uy tín -Nhân dân lòng tin tưởng vào Chính Phủ Bác Hồ nào? phủ, vào Bác để làm cách -GV tóm tắt ý kiến HS mạng kết luận ý nghĩa việc đẩy lùi Giáo án điện tử Lịch sử giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm -GV gọi HS đọc câu chuyện Bác Hồ đoạn " Bác Hồng Văn tí… nói Bác ăn làm gương cho đượ" H: Em có cảm nghĩ việc làm Bác Hồ qua câu chuyện trên? -GV tổ chức cho HS kể thêm câu chuyện Bác Hồ ngày toàn dân diệt giặc đói, giặc dốt, giặ ngoại xâm HĐ4: Bác Hồ -GV kết luận: Bác Hồ có tình ngày yêu sâu sắc… diệt giặc đòi, giặc H: Đảng Bác Hồ phát huy dốt, giăc ngoại điều nhân dân để vượt xâm qua tình hiểm nghèo? -1 HS đọc trước lớp, HS lớp đọc thầm SGK -Một số HS nêu ý kiến -Một số HS kể trước lớp -GV nhận xét tiết học, dặn dò HS nhà học thuộc chuẩn bị -Nối tiếp phát biểu ý kiến sau trước lớp +Đảng, Chính phủ Bác phát huy sức mạnh nhân dân ………… Củng cố dặn dò ... mạng vượt qua hiêm nghèo, uy tín -Nhân dân lòng tin tưởng vào Chính Phủ Bác Hồ nào? phủ, vào Bác để làm cách -GV tóm tắt ý kiến HS mạng kết luận ý nghĩa việc đẩy lùi Giáo án điện tử Lịch sử giặc... sâu sắc… diệt giặc đòi, giặc H: Đảng Bác Hồ phát huy dốt, giăc ngoại điều nhân dân để vượt xâm qua tình hiểm nghèo? -1 HS đọc trước lớp, HS lớp đọc thầm SGK -Một số HS nêu ý kiến -Một số HS kể.. .Giáo án điện tử Lịch sử nạn dốt điều xảy với đất nước chúng ta? ý kiến -Sẽ có nhiều đồng bào ta chết đói,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo, Giáo án Lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn