Giáo án Lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

3 76 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

LỊCH SỬ VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO  A MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong học sinh biết : − Tình “ Nghìn cân treo sợi tóc ” nước ta sau Cách mạng tháng -1945 − Nhân dân ta, lãnh đạo Đảng Bác Hồ vượt qua tình “ Nghìn cân treo sợi tóc ” ? B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tư liệu phong trào “ diệt giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm ” C HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học I Kiểm tra cũ : 1’ : Kiểm tra chuẩn bị học sinh II Bài 27’ Giới thiệu Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng tháng – 1945 - Học sinh thảo luận nhóm, đọc - Học sinh hoạt đợng theo nhóm, sách giáo khoa đoạn từ “ Từ cuối năm đọc sách,thảo luận dựa theo câu hỏi 1945 tình “ Nghìn cân treo gơi ý Giáo viên rút kết luận : sợi tóc ” ” Nói nước ta tình “ Nghìn cân treo sợi tóc ” - tức tình vơ bấp bênh, nguy hiểm : - Vì nói : Ngay sau Cách mạng + Cách mạng vừa thành công đất tháng , nước ta tình : nước gặp mn vàn khó khăn tưởng “ Nghìn cân treo sợi tóc ” khơng vượt qua nởi + Em hiểu “ Nghìn cân treo + Nạn đói 1945 làm chết triệu sợi tóc ” ? người, nơng nghiệp đình đốn, 90 % người mù chữ, ngoại xâm đe dọa độc lập … - Học sinh phát biểu – giáo viên theo - Đại diện nhóm nêu ý kiến, nhóm dõi, nhận xét ý kiến học sinh khác bở sung để có câu trả lời hồn chỉnh - Cho lớp đàm thoại : - học sinh ngòi gần trao đổi, trả lời câu hỏi,sau học sinh phát biểu ý kiến trước lớp, lớp theo dõi bổ sung ý kiến : + Nếu khơng đẩy lùi nạn đói + Nếu khơng đẩy lùi nạn đói nạn dốt thi điều xẩy với đất nạn dốt thi ngày có nhiều đồng bào nước ? ta chết đói , nhân dân ta không đủ hiểu biết để tham gia cách mạng, xây dựng đất nước … nguy hiểm hơn,nếu không đẩy lùi nạn đói nạn dốt khơng đủ sức chống giặc ngoại xâm, nước ta trở lại cảnh nước + Vì Bác Hồ gọi nạn đói nạn dốt + Vì chúng cũng nguy hiểm giặc giặc ? ngoại xâm vạy, chúng làm cho dân tợc ta suy yếu … - Giáo viên giảng thêm giặc ngoại xâm : Sau phát xít Nhật đầu hàng , theo quy định đồng minh, khoảng 20 vạn quan Tưởng Giới Thạch ( Trung Quốc ) tiến vào nước ta để tiếp nhận đầu hàng qn Nhật Lợi dụng tình đó, chúng chiếm nước ta; đồng thời quân Pháp cũng lăm le quay lại xâm lược nước ta - Trong hoàn cảnh “ Nghìn cân treo sợi tóc ” Đảng phủ ta làm để lãnh đạo nhân dân ta đẩy lùi giặc đói, giặc dốt ? Chúng ta tìm hiểu tiếp Đẩy lùi giặc dốt, giặc đói : - Yêu cầu học sinh quan sát hình minh - học sinh lần lượt nêu trước lớp : hoạ 2,3 trang 25 sách giáo khoa - Hình chụp ảnh ? + Hình : Chụp cảnh nhân dân quyên góp gạo, thùng qun góp có dòng chữ “ Mợt nắm đói bằng mợt gói no ” + Hình : Chụp mợt lớp bình dân học vụ , người học có nam, có nữ, có già, có trẻ - Em hiểu bình dân học vụ ? - Lớp bình dân học vụ lớp dành cho - Giáo viên : việc mà những người lớn t̉i học ngồi giờ lao Đảng phủ ta lãnh đạo nhân đợng dân làm để đẩy lúi giặc đói giặc dốt - Học sinh làm việc cá nhân , đọc SGK Em đọc sách giáo khoa tìm hiểu ghi lại việc mà Đảng Chính thêm việc khác phủ lãnh đạo nhân dân làm để đẩy lùi giặc đói, giặc dốt - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu ý - Học sinh nối tiếp nêu trước lớp , kiến , sau bở sung thêm ý kiến mỗi học sinh chỉ cần nêu ý kiến Cả học sinh chưa nêu lớp thống ý kiến sau : * Đẩy lùi giặc đói : + “Lập hũ gạo cứu đói ” “ ngày đồng tâm ” để dành gạo cho người nghèo + Chia ruộng đất cho nông dân , đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất nông nghiệp + Lập “ Quỹ độc lập ”, “ Quỹ đảm phụ quốc phòng ”, “ Tuần lễ vàng ”để quyên góp tiền cho nhà nước * Đẩy lùi giặc dốt : + Mở lớp bình dân học vụ khắp nơi để xóa nạn mù chữ + Xây thêm trường học, trẻ em nghèo cắp sách đến trường * Chống giặc ngoại xâm : + Ngoại giao khôn khéo để đẩy quân Tưởng nước + Hòa hỗn, nhượng bợ với Pháp để có thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài Ý nghĩa việc đẩy lùi “ giặc dốt , giặc đói , giặc ngoại xâm ”: - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để - Học sinh thảo luận theo nhóm ,lần tìm ý nghĩa việc nhân dân ta, lượt em nêu ý kiến trước lãnh đạo Đảng Bác Hồ nhóm cho bạn bở sung đến chống lại giặc đói giặc dốt thống ? - Câu trả lời tốt : - Giáo viên gợi ý : + Trong thời gian ngắn, nhân dân ta + Trong thời gian ngắn, nhân dân ta làm những việc phi thường nhờ làm những công việc để đẩy lùi tinh thần đồn kết mợt lòng những khó khăn, việc cho thấy sức cho thấy sức mạnh to lớn nhân dân mạnh nhân dân ta ? ta + Khi lãnh đạo Cách mạng vượt qua + Nhân dân ta một lòng tin tưởng vào hiểm nguy, uy tín Chính Chính phủ, vào Bác Hồ làm Cách mạng phủ Bác Hồ ? - Học sinh nhóm báo cáo – Học sinh nhóm khác nhận xét, bở sung - Giáo viên tóm tắt ý kiến, kết luận ý nghc việc đẩy lùi giặc đói , giặc dốt, giặc ngoại xâm Bác Hồ ngày “ diệt giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm ” - học sinh đọc câu chuyện Bác Hồ - học sinh đọc trước lớp, học sinh đoạn “ Bác Hồng Văn Tí … lớp đọc thầm SGK nói Bác cứ ăn làm gương cho ” - Giáo viên hỏi : Em có cảm nghĩ - Mợt số học sinh nêu ý kiến việc làm Bác Hồ qua câu chuyện trước lớp ? - Sau học sinh nêu ý kiến giáo viên nhận xét, đánh giá ( bổ sung ) - Yêu cầu học sinh kể thêm số câu - Một số học sinh kể trước lớp chuyện Bác Hồ những ngày toàn dân tiêu diệt “ giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm ” - Giáo viên kết luận : Bác Hồ có mợt tình yêu sâu sắc, thiêng liêng dàng cho nhân dân ta, đất nước ta Hình ảnh Bác Hồ nhịn ăn để góp gạo cứu đói cho dân khiến tồn dân cảm động, một lòng theo Đảng, theo Bác làm cách mạng III Củng cố dặn dò : - Đảng Bác Hồ phát huy điều nhân dân để vượt qua tình hiểm nghèo? ( Dựa dân phát huy sức mạnh; truyền thống yêu nước bất khuất dân ) - Nhận xét tiết học - Về học - Chuẩn bị sau ... mạng vượt qua + Nhân dân ta một lòng tin tưởng vào hiểm nguy, uy tín Chính Chính phủ, vào Bác Hồ làm Cách mạng phủ Bác Hồ ? - Học sinh nhóm báo cáo – Học sinh nhóm khác nhận xét, bở sung - Giáo. .. làm gương cho ” - Giáo viên hỏi : Em có cảm nghĩ - Mợt số học sinh nêu ý kiến việc làm Bác Hồ qua câu chuyện trước lớp ? - Sau học sinh nêu ý kiến giáo viên nhận xét, đánh giá ( bổ sung... Đảng, theo Bác làm cách mạng III Củng cố dặn dò : - Đảng Bác Hồ phát huy điều nhân dân để vượt qua tình hiểm nghèo? ( Dựa dân phát huy sức mạnh; truyền thống yêu nước bất khuất dân ) - Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo, Giáo án Lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn