Giáo án Lịch sử 5 bài 13: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước

3 51 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:53

Giáo án điện tử Lịch sử Bài 13: "Thà Hi Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Nước" IMục đích – yêu cầu: Sai học HS nêu -Cách mạng tháng thành công, nước ta giành độc lập thực dân pháp tam cướp nước ta lại lần -Ngày 19-12-1946, nhân dân ta tiến hành kháng chiến toàn quốc -Nhân dân Hà Nội toàn dân tộc đứng lên kháng chiến với tinh thần" Thà hi sinh tất không chịu nước, không chịu làm nôlệ" II Đồ dùng dạy – học -Các hình minh hoạ SGK -HS sưu tầm tư liệu ngày toàn quốc kháng chiến quê hương III Các hoạt động dạy – học chủ yếu ND – TL Kiểm tra cũ Giới thiệu Tìm hiểu HĐ1;Thực dân pháp quay lại xâm lược nước ta Giáo viên -GV gọi số HS lên bảng kiêm tra -Nhận xét cho điểm HS -GV giới thiệu cho HS -Dẫn dắt ghi tên -GV yêu cầu HS làm việc nhân, đọc SGK trả lời câu hỏi +Sau ngày cách mạng tháng thành cơng thực dân Pháp có hành động gì? +Những việc làm chúng thể dã tâm gì? +Trước hồn cảnh đó, Đảng, phủ nhân dân ta phải làm gì? -GV yêu cầu HS đọc SGK từ Đêm 18 rạng 19-12-1946 đến định HĐ2: Lời kêu không chịu làm nô lệ Học sinh -2-3 HS lên bảng thực yêu cầu GV -Nghe -HS đọc SGK tìm câu trả lời -Quay lại đánh chiếm nước ta +Đánh chiếm Sài Gòn, mở rộng xâm lược Nam Bộ +Đánh chiếm HN, Hải Phòng +Ngày 18-12-1946 chúng gửi tối hậu thư đe doạ, đòi Chính Phủ phải giải tán…… -Thể thực dân Pháp tâm xâm lược nước ta lần -Nhân dân ta khơng đường khác phải cầm súng đứng lên chiến đấu để bảo vệ độc lập dân tộc -HS lớp đọc thầm SGK Giáo án điện tử Lịch sử gọi toàn quốc kháng chiến Chủ Tịch Hồ Chí Minh HĐ3: Quyết tử cho tổ quốc sinh -GV nêu câu hỏi tìm hiêu cho HS +Trung ương Đảng Chính phủ -HS trả lời câu hỏi GV định phát động toàn quốc +Đem 18 rạng 19-1946 Đảng kháng chiến vào nào? Chính phủ họp phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân +Ngày 20-12-1946 có kiện xảy Pháp ra? -Đài tiếng nói VN phát lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ Tịch -GV yêu cầu HS đọc thành tiếng lời Hồ Chí Minh kêu gọi Bác Hồ trước lớp -1 HS đọc thành tiếng trước lớp H; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ Tịch Hồ Chí Minh thể điều gì? -Lời kêu gọi cho thấy tinh thần tâm chiến đấu hi sinh độc lập, tự GV:Câu lời kêu gọi thể nhân dân ta điều rõ nhất? -Câu; Chúng ta hi sinh tất cả, định không chịu nước, -GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, định không chịu làm nô lệ đọc SGK quan sát hình mih -Làm việc theo nhóm, nhóm hoạ để: em, em thuật lại +Thuật lại chiến đấu quân chiến đấu nhân dân Hà Nội trước dân Thủ đô Hà Nội, Huế, Đà nhóm, bạn nhóm nghe Nẵng nhân xét +Ở địa phương nhân dân ta kháng chiến với tinh thần nào? -GV tổ chức cho HS thi thuật lại chiến đấu nhân dân Hà Nội, -1 HS thuật lại chiến đấu Huết, Đà Nẵng Sau tổ chức cho nhân dân Hà Nội, HS thuật lại HS lớp bổ sung ý kiến bình chiến đấu Huế, HS thuật lại chọn bạn thuật lại đúng, hay chiến đấu Đà Nẵng -GV tổ chức cho HS lớp đàm thoại -HS lớp theo dõi, bổ sung để trao đổi vân đề: -HS suy nghĩ nêu ý kiến trước lớp +Quan sát hình cho biết hình -Chụp cảnh Phố Mai Hắc Đế (HN), chụp cảnh nhân dân dùng giường tủ, bàn, ghế… dựng chiến lũy đường phố để ngăn cản quân pháp vào cuối năm 46 Giáo án điện tử Lịch sử +Việc quân dân Hà Nội chiến đâú giam chân địch gần tháng trời có ý nghĩa nào? +Bom ba loai bom nguy hiểm khơng cho đối phương mà cho người sử dụng bom…… +Ở địa phương, nhân dân chiến đấu với tinh thần nào? -Đã bảo vệ cho hàng vạn đồng bào Chính Phủ rời thành phố kháng chiến -Nghe -Diễn liệt Nhân dân chuẩn bị kháng chiến lâu dài với niềm tin "Kháng chiến định thắng lợi" +Một số HS trình bày kết sưu tầm trước lớp +Em hiểu chiến đấu nhân dân quê hương em ngày toàn quốc kháng chiến -KL: hưởng ứng lời kêu gọi Bác Hồ, dân tộc VN đứng lên kháng chiến … -GV yêu cầu HS nêu cảm nghĩ em ngày đầu toàn quốc kháng chiến -Một số HS nêu ý kiến trước lớp -GV tổng kết hoc, dặn HS nhà học thuộc chuẩn bị b sau Củng cố dặn dò ... thần tâm chiến đấu hi sinh độc lập, tự GV:Câu lời kêu gọi thể nhân dân ta điều rõ nhất? -Câu; Chúng ta hi sinh tất cả, định không chịu nước, -GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, định không chịu làm... chụp cảnh nhân dân dùng giường tủ, bàn, ghế… dựng chiến lũy đường phố để ngăn cản quân pháp vào cuối năm 46 Giáo án điện tử Lịch sử +Việc quân dân Hà Nội chiến đâú giam chân địch gần tháng trời.. .Giáo án điện tử Lịch sử gọi toàn quốc kháng chiến Chủ Tịch Hồ Chí Minh HĐ3: Quyết tử cho tổ quốc sinh -GV nêu câu hỏi tìm hi u cho HS +Trung ương Đảng Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 13: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, Giáo án Lịch sử 5 bài 13: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn