Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

3 58 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:51

Giáo án điện tử Lịch sử Bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc " Mồ Chôn Giặc Pháp" I Mục tiêu: Sau học HS nêu -Diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu –đơng 1947 -Ý nghĩa chiến thắng Việt bắc Với kháng chiến nhân dân ta II: Đồ dùng: -Hình minh hoạ SGK -Lược đồ chiến dịc Việt Bắc Thu- đông 1047 -Các mũi tên làm theo loại SGK .Chỉ đường tiến công đich: 12 chiếc, màu đen .Chỉ đường công quân ta: chiếc, màu đỏ .Chỉ đường rút lui địch: chiếc, maù đen khơng liền nét Làm bìa, gắn lên lược đồ -Phiếu học HS Các hoạt động dạy – học chủ yếu ND – TL Kiểm tra cũ Giáo viên -GV gọi số HS lên bảng kiêm tra -Nhận xét cho điểm HS Giới thiệu -GV giới thiệu cho HS -Dẫn dắt ghi tên Tìm hiểu -GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, HĐ1;Âm mưu đọc SGK trả lời câu hỏi địch chủ +Sau đánh chiếm HN trương ta thành phố lớn thực dân Pháp có âm mưu gì/ +Vì chúng tâm thực âm mưu đó? +Trước âm mưu thực dân Pháp, Đảng Chính Phủ ta cho chủ trương gì? Học sinh -2-3 HS lên bảng thực yêu cầu GV -Nghe -HS đọc SGK tự tìm câu trả lời -Pháp mở rộng công với quy lớn lên Việt Bắc -Vì nơi tập trung quan đầu não kháng chiến đội chủ lực ta… -Đã định: Phải phá tan công mùa dơng giặc -Mỗi HS trình bày ý kiến, HS khác theo dõi, nhận xét -GV cho HS trình bày ý kiến trước lớp -HS làm việc theo nhóm, nhóm Giáo án điện tử Lịch sử -GV kết luận nội dung hoạt động HĐ2: Diễn theo ý biến chiến dịch -GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, Việt Bắc Thu- đọc SGK, sau dựa vào SGK Đơng 1947 lược đồ trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu đơng 1947 GV nêu câu hỏi gợi ý sau để HS dựa vào xây dựng nội dung cần trình bày diễn biến chiến dịch +Quân đich công lên Việt Băc theo đường? Nêu cụ thể đường +Quân ta tiến công, chặn đánh quân địch nào? +Sau tháng lên Việt Bắc, quân địch rơi vào tình thế nào? +Sau 75 ngày đêm chiến đấu quân ta thu kết sao? gồm HS Lần lượt HS vừa lược đồ vừa trình bày diễn biến, HS nhóm nghe góp ý cho bạn -Theo đường: Binh đoàn quân dù nhảy xuống thị xã bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn -Bộ binh theo đường số -Thuỷ binh từ HN theo sônng Hồng Sông Lô qua Đoan hùng đánh lên Tuyên Quang -Đánh địch đường -Tại Bắc Cạn, Chợ Mới …khi địch nhảy dù xuống rơi vào trận địa -Trên đường số ta chặn đánh địch đèo Bông Lau… -Trên đường Thuỷ, ta chặn đánh địch Đoan Hùng…… -Địch bị sa lầy Việt Bắc buộc phải rút quân, Thê đường rút quân ta mai phục đánh dội Bình Ca, Đoan Hùng -Tiêu diệt 3000 tên địch bắt giam hàng trăm tên; bắn rơi 16 máy bay đich, phá huỷ hàng trăm xe giới… -3 HS lên thi trước lớp, yêu cầu HS vừa trình bày vừa sử dụng mũi tên để gắn lên lược đồ chiến dịch -GV tổ chức cho HS thi trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc ThuĐông 1947 -HS suy nghĩ phát biểu ý kiến -GV tuyên dương HS tham gia Giáo án điện tử Lịch sử thi tuyên bố HS thắng -GV nêu câu hỏi cho HS HĐ3: Ý nghĩa suy nghĩ trả lời để rút ý nghĩa chiến thắng chiến thắng Việt Bắc thu –đông Việt Bắc Thu – năm 1947 Đông 1947 +Thắng lợi chiến dịch tác động đến âm mưu đánh nhanh- thắng nhanh, kết thúc chiến tranh thực dân pháp? -Phá tan âm mưu đánh nhanh- thắng nhanh kết thúc chiến tranh thực dân pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta -Được bảo vệ vững -Đã cổ vũ phong trào đấu tranh tồn dân ta Củng cố dặn dò +Sau chiến dịch, quan đầu não kháng chiến ta Việt Bắc nào? ………… +Thắng lợi tác động đến tinh thần chiến đấu nhân dân nước? -GV tổng kết lại ý ý -Vì chiến dịch Thu –Đơng nghĩa chiến thắng Việt Bắc thu1947, giặc pháp dùng không quân, đông 1947 thuỷ quân binh át cơng lên Việt Bắc hòng tiêu diết quan H: Tại nói: Việt Bắc thu- đơng đầu não ta để kết thúc chiến 1947 " mồ chôn giặc pháp" tranh xâm lược đây, chúng bị đánh bại… -GV tổng kết tiết học, dặn HS nhà trình bày laị diễn biến chiến dich Việt Bắc thu đơng 1947 lược đò chuẩn bị sau ... quân, đông 1947 thu quân binh át công lên Việt Bắc hòng tiêu diết quan H: Tại nói: Việt Bắc thu- đơng đầu não ta để kết thúc chiến 1947 " mồ chôn giặc pháp" tranh xâm lược đây, chúng bị đánh bại…... án điện tử Lịch sử thi tuyên bố HS thắng -GV nêu câu hỏi cho HS HĐ3: Ý nghĩa suy nghĩ trả lời để rút ý nghĩa chiến thắng chiến thắng Việt Bắc thu đông Việt Bắc Thu – năm 1947 Đông 1947 +Thắng... não kháng chiến ta Việt Bắc nào? ………… +Thắng lợi tác động đến tinh thần chiến đấu nhân dân nước? -GV tổng kết lại ý ý -Vì chiến dịch Thu –Đơng nghĩa chiến thắng Việt Bắc thu1 947, giặc pháp dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp, Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn