Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:51

LỊCH SỬ THU-ĐÔNG 1947 VIỆT BẮC “ MỒ CHÔN GIẶC PHÁP ”  A MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này, học sinh biết:  Diễn biến sơ lược của chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947  Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc đối với cuộc kháng chiến của dân tợc ta B ĐỜ DÙNG DẠY HỌC :  Phiếu học tập  Hình SGK phóng to  Bản đồ Hành chính Việt Nam  Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 chưa có các mũi tên chỉ đường tiến công của địch, đường tấn công quân ta chặn dánh, đường quân đich rút lui, tháo chạy  Các mũi tên làm bằng bìa, có thể gắn lên lược đồ theo loại SGK : + Chỉ đường tiến công của địch : 12 chiếc, màu đen + Chỉ đường tấn công của quân ta : chiếc, màu đỏ + Chỉ đường rút lui của địch : chiếc màu đen, khơng liền nét C HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học I Kiểm tra bài cu : - Gọi học sinh lên bảng trả lời các câu - học sinh lần lượt lên bảng trả lời các hỏi về nội dung bài trước câu hỏi sau : + Hãy nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp + Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì? Đọc một đoạn lời kêu gọi mà em - Nhận xét, cho điểm học sinh thích nhất + Thuật lại cuộc chiến đấu của nhân dân Hà Nội II Dạy bài mới * Giới thiệu bài : Sau người ngày đầu toàn quốc kháng chiến, Chính phủ cà nhân dân ta đã rời Hà Nội lên xây dựng thủ đô kháng chiến tại Việt Bắc gồm các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn , Cao Bằng ( Giáo viên chỉ bản đồ ) … Đây là nơi tập trung quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta ThuĐông năm 1947, giặc Pháp ồ ạt tấn công lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt quan dầu não của kháng chiến, chúng đã thất bại Bài học hôm chúng ta cùng tìm hiểu vẻ chiến thắng Việt Bắc Thu- Đông 1947 Âm mưu của địch và chủ trương của ta - Yêu cầu yêu cầu học sinh làm việc cá nhân SGK và trả lời các câu hỏi : + Sau đánh chiếm được Hà Nội và các thành phố lớn thực dân Pháp có âm mưu gì? - Học sinh đọc SGK và tìm câu trả lời : + Sau dánh chiếm được các thành phố lớn, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công với quy lớn lên cứ Việt Bắc + Vì chúng quyết tâm thực hiện + Chúng quyết tâm tiêu diệt Việt Bắc vì bằng được âm mưu đó? là nơi tập trung quan đầu não của kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta Néu đánh thắng chúng có thể sớm kết thúc chiến tranh xâm lược và đưa nước ta về chế độ thuộc địa + Trước âm mưu của thực dân Pháp , + Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp và quyết gì ? định : Phải phá tan cuộc tiến công mùa đong của giặc - Giáo viên cho HS trình bày ý kiến - Mỗi học sinh trình bày ý kiến, học trước lớp sinh khác theo dõi và bổ sung ý kiến để - Giáo viên nhận xét - GV chốt ý chính có câu trả lời hoàn chỉnh Diễn biến chiến dịch Việt Bắc thuđông 1947 - Giáo viên yêu cầu HS làm việc theo - Học sinh làm việc theo nhóm Lần nhóm, đọc SGK Sau đó dựa vào lược lượt từng học sinh vừa chỉ lược đồ đồ trình bày diễn biến của chiến dịch vừa trình bày diễn biến, các học sinh Việt Bắc ThuĐông 1947 Giáo viên cùng nhóm nghe và góp ý cho các bạn neu các câu hỏi gợi ý để học sinh dựa vào đó và xây dựng các nội dung cần trình bày về diễn biến của chiến dịch : + Quân địch tấn công lên Việt Bắc + Quân địch tấn công lên Việt Bắc bằng theo mấy đường ? Nêu cụ thể từng một lực lượng lớn và chia thành đường đường? * Binh đoàn nhẩy dù xuống thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn * Bộ binh theo đường tấn công lên đèo Bông Lau, Cao Bằng rồi lên rồi vòng xuống Bắc Kạn * Thủy binh từ Hà Nội theo sông Hồng và sông Lô qua Đoan Hùng đánh lên Tuyên Quang + Quân ta đã tiến công, chặn đánh + Quân ta đánh địch cả đường tiến quân địch thế nào? công của chúng : * Tại thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn quân địch vừa nhẩy dù xuống đã rơi vào trận địa phục kích của quân ta Đường ta chặn đánh địch ở Đéo Bông + Sau một tháng tấn công lên Việt Bắc , quân địch rơi vào tình thế thế nào? + Sau 75 ngày đêm chiến đấu, quân ta thu được kết quả sao? - GV tổ chức cho các nhóm thi đua trình bày diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 - Giáo viên tuyên dương các học sinh đã tham gia thi, tuyên bố học sinh thắng cuộc Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu-đông 1947 - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm GV nêu câu hỏi: + Thắng lợi của chiến dịch đã tác động thế nào đến âm mưu thắng nhanh, đánh nhanh, kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp? Lau và giành thắng lợi lớn * Trên đường thủy ta chặn đánh địch ở Đoan Hùng , tàu chiến và ca nô Pháp bị đốt cháy sông Lô + Sau tháng bị sa lầy ở Việt Bắc , địch phải buộc phân tích rút quân Thế đường rút quân của chúng cũng bị ta chặn đánh dữ dộitại Bình Ca, Đoan Hùng + Sau 75 ngày đêm chiến đấu ta đã tiêu diệt 3.000 tên địch, bắt giam hàng trăm tên; bắn rơi 16 máy bay địch, phá hủy hàng trăm xe cơ, tàu chiến, ca nô Ta đã đánh bại cuộc tấn công quy lớn của địch lên Việt Bắc , bảo vệ được quan đầu não của kháng chiến - học sinh trình bày trước lớp, yêu cầu học sinh vừa trình bày vừa sử dụng mũi tên để gắn lên lược đồ chiến dịch - Học sinh cả lớp theo dõi, sau đó bình chọn bạn trình bày đúng, hay nhất - Học sinh suy nghĩ và phát biểu ý kiến + Thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thuđông 1947 đã phá tan âm mưu đánh nhanh – Thắng nhanh kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta + Sau chiến dịch, quan đầu não + Cơ quan đầu não của kháng chiến tại kháng chiến của ta ở Việt Bắc thế Việt Bắc được bảo vệ vững chắc nào? + Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi + Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 chứng tỏ điều gì về sức mạnh và truyền thắng lợi cho thấy sức mạnh của sự đoàn thống của nhân dân ta? kết và tinh thần đấu tranh kiên cường của nhân dân ta + Thắng lợi tác động thế nào đến + Thắng lợi của chiến dịch đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân cả phong trào đấu tranh của toàn dân ta nước? - GV chốt lại ý chính III Củng cố – dặn dò - Tại nói : Việt Bắc thu- đông 1947 - học sinh nêu ý kiến , các học sinh là:” mồ chôn giặc Pháp” khác bổ sung ý kiến : Trong chiến dịch Việt Bắc thuđông 1947, giặc Pháp dùng không quân, thủy quân và bộ binh ồ ạt tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt quan đầu não của ta để két thúc chiến tranh xâm lược Nhưng tại đây, chúng đã bị ta đánh bại, giặc Pháp chét nhiều vô kể, vì thế có thể nói Việt Bắc thu đông 1947 là “ mồ chôn giặc pháp” - Tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà trình bày lại diễn biến của chiến dịch Việt Bắc ThuĐông 1947 lược đồ và chuẩn bị bài sau ... Bắc thu- đông 1947 - học sinh nêu ý kiến , các học sinh là:” mồ chôn giặc Pháp” khác bổ sung ý kiến : Trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947, giặc Pháp dùng không quân, thu y... thế nào? + Sau 75 ngày đêm chiến đấu, quân ta thu được kết quả sao? - GV tổ chức cho các nhóm thi đua trình bày diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947 - Giáo viên... ta để két thu c chiến tranh xâm lược Nhưng tại đây, chúng đã bị ta đánh bại, giặc Pháp chét nhiều vô kể, vì thế có thể nói Việt Bắc thu đông 1947 là “ mồ chôn giặc pháp”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp, Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn