Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:51

BÀI : THU - ĐÔNG 1947 VIỆT BẮCMỒ CHÔN GIẶC PHÁP” I MỤC TIÊU: - Thời gian địa điểm, diễn biến sơ lược - Ý nghĩa chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 kháng chiến dân tộc ta II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ hành Việt Nam - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thời Nội dung hoạt động dạy học gian chủ yếu 5' A- Kiểm tra cũ: - Nêu dẫn chứng âm mưu "quyết cướp nước ta lần nữa" thực dân Pháp? - Hãy đọc đoạn lời kêu gọi Hồ Chủ Tịch? - Hưởng ứng lời kêu gọi Hồ Chủ Tịch quân, dân Thủ làm gì? 33’ B - Bài mới: 1: Giới thiệu Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm Đồ dùng - GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi - Quan sát địa danh Bản Nội dung hoạt động Việt Bắc đồ , * Hoạt động 1: Âm mưu địch phấn chủ trương ta màu - Sau đánh chiếm Hà Nội thành phố lớn thực dân pháp có âm - HS đọc SGK thích , mưu ? trả lời câu hỏi - Vì chúng tâm thực - Mỗi HS trình bày ý kiến, âm ? HS khác theo dõi bổ - Trước âm mưucủa thưc dân Pháp, sung ý kiến Đảng CP ta có chủ trương ? - GV kết luận * Hoạt động 2: Diễn biến chiến dịch Việt bắc thu- đông 1947 * Phương pháp thảo luận - Quân địch công lên Việt Bắc nhóm , quan sát lược đồ theo đường ? Nêu cụ thể - HS làm việc theo nhóm 4, đường ? - Trước tình hình đó, Đảng Bác đọc sách quan sát lược đồ trình bày diễn biến, bạn khác góp ý Thời Nội dung hoạt động dạy học Phương pháp hình thức gian chủ yếu tổ chức dạy học tương ứng làm gì? - HS quan sát GV thuật lại - Chiến dịch Việt Bắc bắt đầu vào diễn biến chiến dịch (kết hợp thời gian nào? vấn đáp ) - Lược lượng địch lúc sao? - Quân ta tiêu diệt địch đâu? diễn biến nào? - Sau tháng công lên Việt Bắc quân địch rơi vào tình thế nào? - Chiến dịch Việt Bắc diễn biến bao lâu? - Sau 75 ngày đêm chiến đấu đánh địch, ta thu kết gì? - HS suy nghĩ để rút ý - Chiến thắng có ảnh hưởng nghĩa đến kháng chiến nhân dân ta? * Hoạt động 3: ý nghĩa chiến thắng Việt Bắc thu- đông 1947 - Gv chốt lạivà ghi bảng - Thắng lợi chiến dịch tác - Vài HS nhắc lại động đến âm mưư đánh nhanh- thắng nhanh, kết thúc chiến tranh thực dân Pháp ntn ? - Sau chiến dịch quan đầu não ta ntn ? - Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi chứng tỏ điều sức mạnh truyền thống ND ta ? - Nêu ý nghĩa chiến thắng Việt Bắc ? => GVrút ý nghĩa Củng cố, dặn dò - Tìm nêu số câu thơ viết Việt Bắc 2’ - Nêu cảm nghĩ em trước tinh thần chiến đấu dũng cảm bồ đội Đồ dùng Lược đồ SGK chiến dịch Việt Bắc năm 1947 - Về nhà học thuộc phần ghi nhớ chuẩn bị :15( trang ) *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... đâu? diễn biến nào? - Sau tháng công lên Việt Bắc quân địch rơi vào tình thế nào? - Chiến dịch Việt Bắc diễn biến bao lâu? - Sau 75 ngày đêm chiến đấu đánh địch, ta thu kết gì? - HS suy nghĩ để... nghĩa đến kháng chiến nhân dân ta? * Hoạt động 3: ý nghĩa chiến thắng Việt Bắc thu- đông 1947 - Gv chốt lạivà ghi bảng - Thắng lợi chiến dịch tác - Vài HS nhắc lại động đến âm mưư đánh nhanh-... câu thơ viết Việt Bắc 2’ - Nêu cảm nghĩ em trước tinh thần chiến đấu dũng cảm bồ đội Đồ dùng Lược đồ SGK chiến dịch Việt Bắc năm 1947 - Về nhà học thu c phần ghi nhớ chuẩn bị : 15( trang ) *Rút
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp, Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn