Giáo án Lịch sử 5 bài 15: Chiến thắng biên giới thu đông 1950

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:50

LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU-ĐÔNG 1950  A MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này, HS biết:  Tại ta quyết định mở chiến dịch biên giới thu- đông 1950  Trình bày sơ lược chiến dịch biên giới thu- đông 1950  Ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu- đông 1950  Nêu được sự khác biệt giữa chiến thắng Việt Bắc thuđông 1947 và chiến thắng Biên giới thu- đơng 1950 B ĐỜ DÙNG DẠY HỌC :  Phiếu học tập  Hình SGK phóng to  Bản đồ Hành chính Việt Nam  Lược đồ chiến dịch Biên Giới thu-đông 1950  Tư liệu về chiến dịch Biên Giới thu-đơng 1950 C HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học I Kiểm tra bài cu : - Gọi học sinh lên bảng trả lời các câu - học sinh lần lượt len bài trả lời các hỏi về nội dung bài trước Sau đó nhận câu hỏi : xét và cho điểm từng học sinh + Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? + Thuật lại diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 + Nêu ý nghĩa của thắng lợi Việt Bắc thuđông 1947 II Dạy bài mới: Giáo viên giới thiệu bài: Sau chiến thắng Việt Bắc , thế và lực của quân dân ta đủ mạnh để chủ động tiến công địch Chiến thắng thuđông 1950 ở Biên giới Việt Trung là một ví dụ Để hiểu rõ chiến thắng ấy , các em cùng tìm hiểu bài Chiến thắng Biên gới thuđông 1950 Ta quyết định mơ chiến dịch Biên Giới thu-đông 1950 Mục tiêu: H S nắm được tại ta quyết định mở chiến dịch biên giới thu- đông 1950 - GV dùng bản đồ Việt Nam giới thiệu vùng Bắc Bộ + GV dùng lược đồ giới thiệu cứ địa Việt Bắc, giới thiệu đến tỉnh nào thì dán vào vị trí tỉnh đó một hình tròn màu đỏ + Giới thiệu : Từ 1948 đến giữa năm 1950, ta mở một loạt các chiến dịch quân sự và giành được nhiều thắng lợi Trong tình hình đó ,thực dân Pháp âm mưu cô lập cứ địa Việt Bắc :  Chúng khóa biên giới Việt – Trung ( Tô đậm đường biên giới Việt Trung lược đồ người mực màu )  Tập trung lực lượng lớn ở Đông Bắc đó có cứ điểm lớn là Cao Bằng, Đông Khê ( Dán hình tròn đen lên vị trí này ) Ngoài còn người cứ điểm khác, tạo thành một khu vực phòng ngự, có sự chỉ huy thống nhất và có thể chi viện lẫn - Giáo viên hỏi : Nếu để Pháp tiếp tục - Học sinh trao đổi và nêu ý kiến : Nếu kháo chặt biên giới Việt - Trung , sẽ ảnh tiếp tục để địch đóng quân tại và hưởng gì đến Căn cứ địa Việt Bắc và khóa chặt biên giới Việt – Trung thì Căn kháng chiến của ta ? cứ địa Việt Bắc bị cô lập không khai thông được đường liên lạc quốc tế - Vậy nhiệm vụ của kháng chiến lúc này - Lúc này ta cần phá tan âm mưu khóa là gì ? chặt đường biên giới của địch, khai thông biên giới, mở rộng quan hệ giữa ta và quốc tế + Vì ta quyết định mở chiến dịch + Phá tan âm mưu cô lập Căn cứ địa biên giới thu- đông 1950 ? Việt Bắc của địch Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần vùng biên giới, mở rộng cứ địa Việt Bắc , đánh thông đường liên lạc quốc tế với các nước xã hội chủ nghĩa - GV chốt ý chính : Trước am mưu địch cô lập Việt Bắc, khóa chặt biên giới Việt – trung của địch , Đảng và Chính phủ ta đã quyết định mở chiến dịch biên giới thuđông 1950 nhằm mục đích : Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần vùng biên giới, mở rộng cứ địa Việt Bắc, đánh thông đường liên lạc quốc tế với các nước xã hội chủ nghĩa Diễn biến, kết quả chiến dịch Biên Giới thuđông 1950 Mục tiêu: HS biết: Diễn biến chính của chiến dịch Biên Giới thuđông 1950 * HS đọc SGK, sử dụng lược đồ trình - Học sinh làm việc theo nhóm 4, lần bày diễn biến chính của chiến dịch Biên lượt mỗi em vừa chỉ lược đồ vừa trình Giới thuđông 1950 bày diễn biến của chiến dịch , các bạn - HS làm việc theo nhóm trả lời những nhóm nghe và bổ sung ý kiến cho câu hỏi sau: + Trận đánh mở màn cho chiến dịch + Trạn đánh mở màn cho chiến dịch là trận nào? Hãy thuật lại trận đánh đó biên giới thu - đông 1950 là trận Đông Khê Ngày 16-9-1950 ta nổ súng tấn công Đông Khê Địch sức cố thủ các lô cốt và dùng súng máy bay bắn phá suốt ngày đêm Với tinh thần quyết thắng, bộ đội ta đã anh dũng chiến đấu Sáng người 18-9-1950 quân ta đã chiếm được cứ điểm Đông Khê + Sau mất Đông Khê, địch làm gì? +Mất Đông Khê, quân Pháp ở Cao Bằng Quân ta làm gì trước hành động đó của bị cô lập, chúng buộc phải rút khỏi Cao địch ? Bằng, the đường số chiếm lai Đông + Nêu kết quả của chiến dịch biên giới thuđông 1950 Khê Sau nhiều ngày giao tranh quyết liệt, quân địch ở đường số phải rút chạy + Qua 29 ngày đêm chiến đấu ta đã tiêu diệt và bắt sống 8.000 tên địch , giải phóng một số thị xã và thị trấn, làm chủ 750 km dải biên giới Việt - Trung Căn cứ dịa Việt Bắc được củng cố và mở rộng - nhóm học sinh cử đại diện lên bảng vừa trình bày vừa chỉ lược đồ Học sinh cả lớp theo dõi và nhận xét - Học sinh cả lớp tham gia bình chọn - GV tổ chức cho các nhóm thi đua trình bày diễn biến của chiến dịch Biên Giới thu-đông 1950 - GV chốt ý, tuyên dương nhóm thắng cuộc - GV hỏi: Em có biết vì ta lại chọn - Học sinh trao đổi, một số học sinh nêu Đông Khê là trận mở đầu chiến dịch ý kiến trước lớp Biên Giới thu- đông 1950 không ? - GV nêu : Khi họp bàn mở chiến dịch biên giới thu- đông 1950 , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tầm quan trọng của Đông Khê sau : “ Ta đánh vào Đông Khê là đánh vào nơi quân địch tương đối yếu, lại là vị trí quan trọng của dịch tuyến đường Cao Bằng – Lạng Sơn Mất Đông Khê địch buộc phải cho quân ứng cứu, ta có hội tiêu diệt chúng vận động ” Ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới thu-đông 1950 Mục tiêu: -HS biết ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới thu-đông 1950 đối với cuộc kháng chiến của dân tộc ta - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm - Học sinh hoạt động theo cặp trao đổi đôi để trả lời các câu hỏi - GV nêu câu hỏi: + Nêu điểm khác chủ yếu của + Chiến dịch biên giới thu- đông 1950 ta chiến dịch biên giới thu- đông 1950 với chủ động tấn công địch chiến dịch Việt chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 Bắc thu - đông 1947địch tấn công ta, ta Đièu đó cho thấy sức mạnh của quân và đánh lại và giành chiến thắng dân ta thế nào so với những ngày Chiến dịch biên giới thu- đông 1950 đầu kháng chiến ? cho thấy quân đội ta đã lớn mạnh và trưởng thành rất nhanh so với ngày đầu kháng chiến , ta có thể chủ động mở chiến dịch và đánh thắng quân địch + Chiến thắng Biên Giới thu-đông 1950 + Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và có tác động đối với cuộc kháng mở rộng , Chiến thắng cổ vũ tinh thần chiến của nhân dân ta? đấu tranh của toàn dân và đường liên lạc quốc tế được nối liền + Hãy mô tả những điều em thấy + Địch thất bại nặng nề Hàng nghìn tên hình minh họa tù binh mệt mỏi, nhếch nhác lê bước đường Trông chúng thật thảm hại - GV mời các nhóm trình bày kết quả - Lần lượt từng học sinh trình bày ý thảo luận kiến, mỗi học sinh chỉ nêu ý kiến về câu hỏi , các học sinh khác bổ sung ý kiến để có câu trả lời hoàn chỉnh - GV chốt lại ý chính ; Thắng lợi của chiến dịch biên giới thu- đông 1950 tạo một chuyển biến bản cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta, đưa kháng chiến vào một giai đoạn mới, giai đoạn chúng ta nắm quyền chủ động tiến công, phản công chiến trường Bắc Bộ Bác Hồ chiến dịch Biên Giới thu-đông 1950, gương chiến đấu dung cảm của anh La Văn Cầu Mục tiêu:La Văn Cầu là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo - Gv yêu cầu HS làm việc cá nhân, xem - Một vài học sinh nêu ý kiến trước lớp hình minh họa và nói rõ suy nghĩ của Ví dụ : Trong chiến dịch biên giới thuem về hình ảnh Bác Hồ chiến dịch đông 1950 , Bác Hồ đã trực tiếp mặt Biên Giới thu-đông 1950 trận, kiểm tra kế hoạch và công tác chuẩn bị, gặp gỡ động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân công tham gia chiến dịch Hình ảnh Bác Hồ quan sát mặt trận biên giới,xung quanh Bác là các chiến sĩ của ta cho thấy Bác thật gần gũi với chiến sĩ và sát kế hoạch chiến đấu Bức ảnh cũng gợi nét ung dung của Người tư thế chiến thắng + Hãy kể những điều em biết về - Học sinh nêu ý kiến trước lớp gương chiến đấu dũng cảm của anh La Văn Cầu + Em có suy nghĩ gì về anh La Văn Cầu và tinh thần chiến đấu của bộ đội ta? III Củng cố – dặn dò: - Giáo viên tổng kết bài : chiến dịch biên giới thu- đông 1950 với trận đánh Đông Khê nổi tiếng đã vào lịch sử chống Pháp xâm lược một trang sử hào hùng của dân tộc ta Tấm gương La Văn Cầu mãi mãi soi sáng cho mọi thế hệ trẻ Việt Nam, mãi mãi là niềm kiêu hãnh cho mọ người Việt Nam sự nghiệp giữ nước vĩ đại - GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà học thuộc bài và sưu tầm tư liệu về anh hùng chiến sĩ thi đua được bầu Đại Hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc ... Chiến dịch biên giới thu- đông 1 950 ta chiến dịch biên giới thu- đông 1 950 với chủ động tấn công địch chiến dịch Việt chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 Bắc thu - đông 1947địch... trước lớp Biên Giới thu- đông 1 950 không ? - GV nêu : Khi họp bàn mở chiến dịch biên giới thu- đông 1 950 , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tầm quan trọng của Đông Khê sau :... dịch là trận nào? Hãy thu ̣t lại trận đánh đó biên giới thu - đông 1 950 là trận Đông Khê Ngày 16-9-1 950 ta nổ súng tấn công Đông Khê Địch sức cố thu các lô cốt và dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 15: Chiến thắng biên giới thu đông 1950, Giáo án Lịch sử 5 bài 15: Chiến thắng biên giới thu đông 1950

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn