Giáo án Lịch sử 5 bài 15: Chiến thắng biên giới thu đông 1950

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:50

BÀI : CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950 I MỤC TIÊU: - Tại ta mở chiến dịch Biên giới thu đơng 1950 - Trình bày diễn biến , ý nghĩa chiến dịch biên giới thu đông 1950 - Nêu khác biệt chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 chiến thắng Biên giới thu đông 1950 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ hành Việt Nam (để biên giới Việt - Trung) - Tranh SGK, phấn màu ,hình tròn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG 5' 33’ Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu A- Kiểm tra cũ: - Thực dân Pháp mở công lên Việt Bắc nhằm âm mưu ? - Thuật lại chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947? - Em nêu kết ý nghĩa chiến dịch ? Phương pháp hình thức Đ tổ chức dạy học tương ứng D * Phương pháp kiểm tra Lư đánh giá ợc - HS trả lời câu hỏi đồ - GV nhận xét , cho điểm - GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi Phấ B - Bài mới: n 1: Giới thiệu * Phương pháp quan sát, trao mà đổi u Nội dung hoạt động - GV vừa vị trí ,vừa giới * Hoạt động 1: Quyết định mở chiến thiệu : dịch biên giới thu- đông 1950 ta + Các tỉnh Việt Bắc , giới thiệu đến đâu dán hình tròn đỏ đến B¶ + điểm lớn Cao Bằng , n Đơng Khê dán hình tròn màu ® đen å +Đường biên giới Việt Trung hµ - GV giải thích thêm "cụm nh điểm" Pháp ch - Nếu không khai thông Biên giới - HS trao đổi nêu ý kiến Ýn kháng chiến nhân dân ta - GV chốt lại chuyển ý h VN sao? - Vậy nhiệm vụ kháng chiến lúc gỡ ? TG Nội dung hoạt động dạy häc chñ yÕu * Hoạt động 2: Diễn biến kết chiến dịch biên giới thu- đông 1950 - Trận đánh mở cho chiến dịch trận ? Hãy thuật lại trận đánh ? - Bác Hồ kính yêu trực tiếp huy trận đánh nào? - Sau Đông Khê chúng làm ? Quân ta làm trước hành động ? - Nêu kết chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 ? * Hoạt động 3: ý nghĩa chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 - Nêu điểm khác chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 với chiến dịch Biên giới thu đơng 1950 ? - Em có suy nghĩ gương anh La Văn Cầu ? - Hình ảnh Bác Hồ chiến dịch gợi cho em suy nghĩ gì? - Hình ảnh cho em thấy truyền thống tốt đẹp quân dân ta ? - Nêu ý nghĩa chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 ? * Nội dung ghi nhớ( SGK, trang 35) 3.Củng cố ,dặn dò - Qua em có suy nghĩ gì? - GV đọc thêm tư liệu lịch sử - Sưu tầm truyện kể anh La Văn Cầu - Về nhà học ghi nhớ v chun b bi 16 Phơng pháp hình thức Đ tổ chức dạy học tơng D ứng * Phng phỏp quan sát, nêu vấn đề tran - HS thảo luận nhóm qua đọc hS SGk quan sát H 2, trình bày GK diễn biến chiến dịch cho nghe - Vài HS lên bảng thuật lại chiến dịch qua phần gợi ý GV - HS quan sát H.1,3 suy nghĩ trả lời câu hỏi để rút ý nghĩa - GV rút nội dung học ghi bảng - Vài HS đọc lại *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... đánh nào? - Sau Đông Khê chúng làm ? Quân ta làm trước hành động ? - Nêu kết chiến dịch Biên giới thu- đông 1 950 ? * Hoạt động 3: ý nghĩa chiến dịch Biên giới thu - đông 1 950 - Nêu điểm khác chiến. .. vụ kháng chiến lúc ny l gỡ ? TG Nội dung hoạt ®éng d¹y häc chđ u * Hoạt động 2: Diễn biến kết chiến dịch biên giới thu- đông 1 950 - Trận đánh mở cho chiến dịch trận ? Hãy thu t lại trận đánh... dân ta ? - Nêu ý nghĩa chiến thắng Biên giới thu- đông 1 950 ? * Nội dung ghi nhớ( SGK, trang 35) 3.Củng cố ,dặn dò - Qua em có suy nghĩ gì? - GV đọc thêm tư liệu lịch sử - Sưu tầm truyện kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 15: Chiến thắng biên giới thu đông 1950, Giáo án Lịch sử 5 bài 15: Chiến thắng biên giới thu đông 1950

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn