Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:49

LỊCH SỬ HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI  A MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này, HS biết: − Mối quan hệ giữa tiền tuyến và hậu phương kháng chiến − Vai trò của hậu phương đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : − Phiếu học tập − Hình SGK phóng to − HS sưu tầm tư liệu về anh hùng được bầu đại hội anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn q́c lần thứ nhất C HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học I Kiểm tra bài cu : - Gọi học sinh lên bảng trả lời các câu - học sinh lên bảng lần lượt trả lời các hỏi về nội dung bài trước Sau đó nhận câu hỏi : xét và cho điểm từng học sinh + Tại ta mở chiến dịch biên giới thuđông 1950? + Thuật lại trận Đông Khê chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 + Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới thu- đông 1950 + Cảm nghĩ về gương chiến đấu dũng cảm của anh La Văn Cầu? - Giáo viên hỏi : Em hiểu thế nào là hậu - Học sinh nêu trước lớp : phương ? Thế nào là tiền tuyến ? + Tiền tuyến là nơi giao chiến giữa ta và địch + Hậu phương là vùng tự ( Không bị địch chiếm đóng ) Trong kháng chiến, hậu phương là nơi cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến II Dạy bài mới Giới thiệu bài : Sau thất bại ở Biên giới, tháng 12- 1950 Pháp cử Đại tướng Đơ Lát-đơ Tát-xi-nhi sang làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp Ơng ta đã đề mợt kế hoạch nhằm xoay chuyển đảo ngược tình thế giữa ta và địch đó là : Đánh phá hậu phương của ta, đẩy mạnh tiến công quân sự Trong tình hình đó, chúng ta càng đẩy mạnh xây dựng hậu phương vừng chắc để chi viện cho tiền tuyến Chúng ta cùng tìm hiểu vể hậu phương những ngày sau chiến dịch Biên giới Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (2- 1951) - GV yêu cầu HS quan sát hình - Học sinh : Hình chụp cảnh của Đại hội SGK và hỏi: Hình chụp cảnh gì? đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng - GV nêu tầm quan trọng của đại hội : * Đại hội là nơi tập trung trí tuệ của toàn Đảng để vạch đường lối kháng chiến , nhiệm vụ của toàn dân tộc ta - GV nêu yêu cầu: + Em hãy đọc SGK và tìm hiểu nhiệm vụ bản mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng ( 2-1951) đã đề cho cách mạng; để thực hiện nhiệm vụ đó cần các điều kiện gì? ( – 1951 ) - Học sinh dùng bút chì gạch chân dưới nhiệm vụ bản hiện mà Đại hội đề cho cách mạng : Nhiệm vụ : Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn Để thực hiện nhiệm vụ cần : + Phát triển tinh thần yêu nước + Đẩy mạnh thi đua + Chia ruộng đất cho nông dân - học sinh nêu ý kiến, các học sinh khác bổ sung ý kiến để có câu trả lời hoàn chỉnh - Gọi HS nêu ý kiến trước lớp - GV chốt ý chính Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên Giới - HS làm việc theo nhóm 6, thảo luận trả - Học sinh hoạt động nhóm cùng lời những câu hỏi sau: thảo luận các vấn đề giáo viên đưa ra, sau đó ghi vào phiếu học tập của nhóm mình : + Sự lớn mạnh của hậu phương + Sự lớn mạnh của hậu phương : những năm sau chiến dịch biên giới • Đẩy mạnh sản xuất lương thực , thực các mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục thể phẩm hiện thế nào? • Các trường đại học tích cực đào tạo cán bộ cho kháng chiến Học sinh vừa tích cực học tập vừa tham gia sản xuất • Xây dựng được xưởng công binh nghiên cứu và chế tạo được vũ khí phục vụ kháng chiến + Theo em, vì hậu phương có thể + Vì Đảng lánh đạo đúng đắn, phát động phát triển vững mạnh vậy? phong trào thi đua yêu nước + Vì nhân dân ta có tinh thần yêu nước cao + Sự phát triển vững mạnh của hậu + Tiền tuyến được chi viện dầy đủ sức phương có tác động thế nào đến tiền người, sức của có sức mạnh chiến đấu tuyến? cao - GV tổ chức cho các nhóm thi đua trình - Đại diện mỗi nhóm trình bày về một bày ý kiến Sau đó yêu cầu học sinh vấn đề , các nhóm khác bổ sung để có quan sát hình minh họa 2,3 và nêu nội câu trả lời hoàn chỉnh dung từng hình - Học sinh quan sát và nêu nội dung - GV hỏi:Việc các chiến sĩ bộ đội tham Học sinh : Việc các chiến sĩ bộ đọi cũng gia giúp dân cấy lúa kháng chiến tham gia cấy lúa giúp dân cho thấy tình chống Pháp nói lên điều gì? cảm gắn bó quân dân ta và cũng nói lên tầm quan trọng của sản xuất kháng chiến Chúng ta đẩy mạnh sản xuất để bảo đảm cung cấp cho tiền tuyến - Giáo viên giới thiệu thêm : Trong thời gian này chúng ta đã xây dựng được các xưởng công binh chế tạo vũ khí đạn dược phục vụ kháng chiến Từ năm 19511953, từ liên khu IV trở đã sản xuất được 1310 tấn vũ khí, đạn dược Giáo viên vẽ lên bảng hình biểu diễn sau để học sinh ghi nhớ nội dung bài : Đảng phát động thi đua yêu nước, nhân dân tích cực thi đua Hậu phương lớn mạnh : - Sản xuất được nhiều lương thực, thực phẩm - Đào tạo được nhiều cán bộ Tiền tuyến được chi viện đày đủ, vững vàng chiến đấu THẮNG LỢI Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ nhất - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi - Giáo viên nêu câu hỏi: + Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tổ chức nào? + Đại hội nhằm mục đích gì? - Học sinh trao đổi và nêu ý kiến Mỗi câu hỏi học sinh trả lời , các học sinh khác theo dõi nêu ý kiến bổ sung + Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tổ chức vào ngày 1-5-1952 + Đại hội nhằm tổng kết, biểu dương những thành tích của phong trào thi đua yêu nước của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của cuọc kháng chiến + Kể tên các anh hùng được đại hội bầu + các anh hùng được Đại hội bầu chọn chọn là : + Kể về chiến công của một bảy Anh hùng Cù Chính Lan tấm gương anh hùng trên? Anh hùng La Văn Cầu Anh hùng Nguyễn Quốc Trị Anh hùng Nguyễn Thị Chiên Anh hùng Ngô Gia Khảm Anh hùng Trần Đại Nghĩa Anh hùng Hoàng Hanh - GV mời các nhóm trình bày kết quả + Một số học sinh trình bày trước lớp thảo luận III Củng cố – dặn dò - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà học thuộc bài và tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 ... đề giáo viên đưa ra, sau đó ghi vào phiếu học tập của nhóm mình : + Sự lớn mạnh của hậu phương + Sự lớn mạnh của hậu phương : những năm sau chiến dịch biên giới • Đẩy mạnh... lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên Giới - HS làm việc theo nhóm 6, thảo luận trả - Học sinh hoạt động nhóm cùng lời những câu hỏi sau: thảo luận các... dược phục vụ kháng chiến Từ năm 1 951 1 953 , từ liên khu IV trở đã sản xuất được 1310 tấn vũ khí, đạn dược Giáo viên vẽ lên bảng hình biểu diễn sau để học sinh ghi nhớ nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới, Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn