Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:49

BÀI : HẬUNHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI I MỤC TIÊU: - Mối quan hệ tuyền tuyến hậu phương kháng chiến - Vai trò hậu phương kháng chiến chống thực dân Pháp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phấn màu - Tranh SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thời gian 5' 33' Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng A- Kiểm tra cũ: * Phương pháp kiểm tra - Ta định mở chiến dịch Biên giới đánh giá thu- đông nhằm mục đích ? - HS trả lời câu hỏi - Thuật lại trận Đông Khê chiến - GV nhận xét , cho điểm dịch Biên giới thu - đông 1950 ? - Nêu ý nghĩa chiến dịch? B - Bài mới: 1: Giới thiệu - GV nêu mục đích yêu cầu, Nội dung hoạt động ghi bảng, HS ghi * Hoạt động 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng.Đại hội anh * Phương pháp quan sát, hùng chiến sĩ thi đua lần thứ nêu vấn đề - Hình chụp cảnh ? - HS quan sát H.1, đọc + Nhóm 1và 2: Tìm hiều Đại biểu SGK, phần giải dùng toàn quốc lần thứ II Đảng bút chì gạch nhiệm vụ - Đại hội diễn vào thời gian nào? mà Đại hội - Đại hội đề nhiệm vụ cho Cách đề cho CM mạng Việt Nam? Điều kiện để hoàn - GV nêu nhiệm vụ học tập thành nhiệm vụ ấy? cho nhóm + Nhóm 4: Tìm hiều Đại hội - Đại diện nhóm nêu ý chiến sĩ thi đua cán gương mẫu kiến toàn quốc - Đại hội diễn bối cảnh nào? - Việc tuyên dương tập thể cá Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu Đ D Ph ấn mà u tra nh SG K nhân tiêu biểu Đại hội có tác dụng phong trào thi đua yêu nước phụ vụ kháng chiến? Thời gian Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu - Kể tên anh hùng Đại hội bầu chọn ? - Kể chiến công gương anh hùng nói trên? * Hoạt động 2: Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch Biên giới - Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch biên giới mặt: - Kinh tế (thi đua sản xuất lương thực, thực phẩm phục vụ kháng chiến - Văn hóa,giao thơng (thi đua học tập, nghiên cứu khoa học) - Theo em hậu phương vững mạnh ? - Nhận xét tinh thần thi đua hậu phương có tác động tới tuyền tuyến? * Nội dung ghi nhớ ( SGK, trang 37) 2’ Củng cố ,dặn dò - Gv nhận xét tiết học - Sưu tầm tư liệu chiến thắng Điện Biên Phủ - Chuẩn bị 17 *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng *Phương pháp quan sát,trao đổi - HS quan sát H.2- , đọc SGKvà suy nghĩ trả lời câu hỏi để rút : - Kết luận vai trò hậu phương kháng chiến chống thực dân Pháp (làm tăng thêm sức mạnh cho kháng chiến) - GV rút nội dung ghi nhớ - Vài HS đọc lại Đ D tra nh SG K ... hậu phương năm sau chiến dịch Biên giới - Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch biên giới mặt: - Kinh tế (thi đua sản xuất lương thực, thực phẩm phục vụ kháng chiến - Văn hóa,giao thơng (thi... kháng chiến? Thời gian Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu - Kể tên anh hùng Đại hội bầu chọn ? - Kể chiến công gương anh hùng nói trên? * Hoạt động 2: Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch. .. SGKvà suy nghĩ trả lời câu hỏi để rút : - Kết luận vai trò hậu phương kháng chiến chống thực dân Pháp (làm tăng thêm sức mạnh cho kháng chiến) - GV rút nội dung ghi nhớ - Vài HS đọc lại Đ D tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới, Giáo án Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn