Giáo án Lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

BAI 17 : CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ I MỤC TIÊU - Tường thuật sơ lược chiến dịch Điện Biên Phủ: + Chiến dịch diễn ba đợt công; đợt ba: ta công tiêu diệt điểm đồi A1 khu trung tâm huy địch + Ngày 7- 5- 1954, huy tập đoàn điểm hàng, chiến dịch kết thúc thắng lợi - Trình bày sơ lược ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ: mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - Biết tinh thần chiến đấu anh dũng đội ta chiến dịch: tiêu biểu anh hùng Phan Đình Giót lấy thân lấp lỗ châu mai II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ hành Việt Nam - Các hình ảnh minh hoạ SGK - HS sưu tầm tranh ảnh, tư liệu truyện kể chiến dịch Điện Biên Phủ - Phiếu học tập cho HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Kiểm tra cũ: ( 4’) - GV gọi HS lên bảng hỏi yêu cầu trả - HS lên bảng trả lời câu hỏi lời câu hỏi nội dung cũ, sau sau: nhận xét cho điểm HS + Đại hội đại biểu toàn quốc lần đề re nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam? - Nhận xét kiểm + Kể anh hùng Bài mới( 30’) bầu chọn đại hội chiến sĩ thi - GV hỏi: Ngày 7-5 hàng năm nước ta đua cán gương mẫu tồn có lễ kỉ niệm gì? quốc - GV giới thiệu - HS: lễ kỉ niệm chiến thắng Điện  Hoạt động 1:Làm việc Biên Phủ lớp Mục tiêu: Giúp HS hiểu biết tập đoàn điểm Điện Biên Phủ âm mưu giặc Pháp Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc SGK tìm hiểu - HS đọc SGK trả lời khái niệm: tập đoàn điểm, pháo đài - GV treo đồ hành Việt Nam, yêu cầu HS vị trí Điện Biên Phủ - GV nêu số thông tin tập đoàn điểm Điện Biên Phủ - GV hỏi: Theo em, Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững Đông dương - GV nêu: Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài kiên cố, vững Đông dương với âm mưu thu hút tiêu diệt đội chủ lực ta  Hoạt động 2:Làm việc nhóm Mục tiêu: giúp HS hiểu biết chiến dịch Điện Biên Phủ Cách tiến hành: - GV chia HS làm nhóm, giao nhóm thảo luận vấn đề sau: Nhóm 1: Vì ta định mở chiến dịch Điện Biên Phủ? Quân dân ta chuẩn bị chiến dịch nào? Gợi ý: Muốn kết thúc kháng chiến quân dân ta buộc phải tiêu diệt tập đoàn điểm địch? Và cần sức người, sức nào? Nhóm 2: Ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ gồm đợt công? Thuật lại đợt cơng đó? Gợi ý: đợt cơng ta bắt đầu vào thời gian nào? Ta công vào vị trí nào? Chỉ vị trí lược đồ? Kết đợt cơng? Nhóm 3: ta giành thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ? Ta chuẩn bị cho chiến dịch chu đáo nào? - HS lên bảng - HS lắng nghe - HS trả lời - HS chia thành nhóm thảo luận thống ý kiến Nhóm 1: + Mùa đơng 1953, Việt Bắc, trung ương ĐaÛng Bác Hồ họp nêu tâm giành thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ để kết thúc kháng chiến + Ta chuẩn bị cho chiến dịch với tinh thần cao nhất… Nhóm 2: chiến dịch Điện Biên Phủ ta mở đợt cơng… Nhóm 3: + Có đường lối lãnh đạo đắn + Quân dân ta có tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường + Ta chuẩn bị tối đa cho chiến Quân dân ta thể tinh thần chiến dịch đấu chiến dịch Điện + Ta ủng hộ bạn bè Biên Phủ? quốc tế Chiến thắng Điện Biên Phủ buộc Pháp phải ký hiệp định Giơ ne vơ, Chiến thắng Điện Biên Phủ tác động rút quân nước, kết thúc năm đến quân địch, tác động kháng chiến trường kỳ gian khổ đến lịch sử dân tộc ta? Nhóm 4: kể nhân vật tiêu Nhóm 4:kể số gương chiến đấu tiêu biểu Phan Đình Giót, Tơ Vĩnh biểu chiến dịch Điện Biên Phủ? Diện… - Đại diện nhóm HS trình bày, - GV tổ chức cho HS nhóm trình bày nhóm khác bổ sung kết thảo luận - GV nhận xét kết làm việc nhóm Củng cố –dặn dò: ( 3’) - GV yêu cầu HS: nêu suy nghĩ hình - HS nêu ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS nhà học thuộc chuẩn bị sau Rút kinh nghiệm : ... trí Điện Biên Phủ - GV nêu số thơng tin tập đồn điểm Điện Biên Phủ - GV hỏi: Theo em, Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững Đông dương - GV nêu: Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ. .. Bác Hồ họp nêu tâm giành thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ để kết thúc kháng chiến + Ta chuẩn bị cho chiến dịch với tinh thần cao nhất… Nhóm 2: chiến dịch Điện Biên Phủ ta mở đợt cơng… Nhóm... tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường + Ta chuẩn bị tối đa cho chiến Quân dân ta thể tinh thần chiến dịch đấu chiến dịch Điện + Ta ủng hộ bạn bè Biên Phủ? quốc tế Chiến thắng Điện Biên Phủ buộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Giáo án Lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn