Giáo án Lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

Giáo án điện tử Lịch sử Bài 17:CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ I.MỤC TIÊU: Sau học HS nêu được: - Tầm quan trọng chiến dịch Điện Biên Phủ - Sơ lược diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ - Ý nghĩa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ hành VN - Các hình minh hoạ SGK - Phiếu học tập HS III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU ND-TL 1.Kiểm tra cũ 3-4' GV - Gọi HS lên bảng hỏi yêu cầu trả lời câu hỏi nội dung cũ, sau nhận xét cho điểm HS HS -3-4 HS lên bảng trả lời theo nội dung câu hoỉ GV -Nhận xét 2.Bài GTB 1-2' HĐ1:Tập đoàn điểm ĐBP âm mưu giặc Pháp 10-12' - Dẫn dắt ghi tên học - Yêu cầu HS đọc SGK tìm hiểu khái niệm tập đoàn điểm, pháo đài - Treo đồ hành VN yêu cầu HS lên bảng vị trí ĐBP -GV nêu số thơng tin tập đồn điểm ĐBP - Theo em Pháp lại xây dựng ĐBP thành pháo đài vững nhât Đông Dương? -GV Nêu:…với âm mưu thu hút tiêu diệt đội chủ lực ta -Chia HS thành nhóm, giáo cho nhóm thảo luận vấn đề sau(tham khảo sách thiết kế 103) - Tổ chức cho HS nhóm trình bày kết - Nhận xét kết làm việc theo nhóm HS, bổ sung ý mà HS chưa phát -Nhắc lại tên học - HS đọc Chú thích SGk nêu HĐ2:Chiến dịch ĐBP 15-17' -2-3 HS lên bảng - Nghe -HS nêu ý kién -Nghe HS chia thành nhóm thảo luận thống ý kiến nhóm -Đại diện nhóm HS lên trình bày vấn đề nhóm Giáo án điện tử Lịch sử - Gọi 1-2 HS tóm tắt diễn biến chiến dịch ĐBP sơ đồ - Nhận xét tuyên dương -Nhận xết tiết học -Dặn Shvề nhà học thuộc chuẩn bị sau 3.Củng cố, dặn dò 2-3' -Các nhóm khác theo dõi, bổ sung HS trình bày sơ đồ CDDBP .. .Giáo án điện tử Lịch sử - Gọi 1-2 HS tóm tắt diễn biến chiến dịch ĐBP sơ đồ - Nhận xét tuyên dương -Nhận xết tiết học -Dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Giáo án Lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn