Giáo án Lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

BÀI : CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ I MỤC TIÊU: - Tầm quan trọng chiến dịch Điện Biên Phủ - Sơ lược diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ - Nêu ý nghĩa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ hành Việt Nam (để địa danh Điện Biên Phủ) - Phấn màu , lược đồ, ảnh SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thờ i Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu gian 5' A.Kiểm tra cũ: - Từ sau năm 1950 quan tâm xây dựng hậu phương vững mạnh nào? - Em nêu tên anh hùng tuyên dương Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc kể anh ? B Bài mới: 1: Giới thiệu 33’ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm Đồ dùng - GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi Phấn Nội dung hoạt động màu * Hoạt động 1: Tập đoàn điểm Điện *Phương pháp quan Biên Phủ âm mưu giặc Pháp sát,trao đổi - Theo em Pháp lại xây dựng Điện - HS đọc SGK , phần Biên Phủ thành pháo đài vững giải tìm hai khái niệm Đơng Dương ? tập đồn điểm, pháo đài - HS lên bảng vị trí Điện Biên Phủ - Gv nêu số thông tin tập đoàn điểm Điện Biên Phủ: + Vị trí * Hoạt động 2: Chiến dịch Điện Biên Phủ +Tổng số binh lính - Nhóm : Vì ta định mở chiến dịch Điện *Phương pháp thảo luận Biên Phủ ? Quân dân ta chuẩn bị cho nhóm chiến dịch Thờ i gian Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu ntn ? - Nhóm : Ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ gồm đợt công? Thuật lại đợt cơng ? - Nhóm : Vì ta giành thắng lợi chiến dịch điện Biên Phủ ? Thắng lợi có ý nghĩa ? - Nhóm : Kể số gương chiến đấu tiêu biểu chiến dịch Điện Biên Phủ ? - Hành động anh Phan Đình Giót thể điều ? * Nội dung ghi nhớ ( SGK, trang39) * Hoạt động 3: - Giới thiệu ảnh sưu tầm, đọc câu thơ, hát, kể gương chiến đấu dũng cảm chiến dịch Điện biên Phủ 2’ Củng cố ,dặn dò - Nêu suy nghĩ em hình ảnh đồn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ? - Gv nhận xét tiết học, dặn nhà học ghi nhớ, chuẩn bị : 18 *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Phương pháp hình thức tổ dạy học tương ứng Đồ dùng - Gv chia tổ tranh nhóm giao nhiệm vụ SGK cho nhóm - GV gợi ý để nhóm hồn thành cơng việc - Đại diện nhóm trình bày kết quả, có bổ sung - Gv nhận xét bổ sung ý chưa phát - Gọi HS tóm tắt chiến dịch Điện Biên Phủ - GV rút nội dung ghi nhớ - Vài HS đọc lại ... lại đợt cơng ? - Nhóm : Vì ta giành thắng lợi chiến dịch điện Biên Phủ ? Thắng lợi có ý nghĩa ? - Nhóm : Kể số gương chiến đấu tiêu biểu chiến dịch Điện Biên Phủ ? - Hành động anh Phan Đình Giót... định mở chiến dịch Điện *Phương pháp thảo luận Biên Phủ ? Quân dân ta chuẩn bị cho nhóm chiến dịch Thờ i gian Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu ntn ? - Nhóm : Ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ gồm... tầm, đọc câu thơ, hát, kể gương chiến đấu dũng cảm chiến dịch Điện biên Phủ 2’ Củng cố ,dặn dò - Nêu suy nghĩ em hình ảnh đồn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ? - Gv nhận xét tiết học, dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Giáo án Lịch sử 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn