Giáo án Lịch sử 5 bài 19: Nước nhà bị chia cắt

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

Giáo án điện tử Lịch sử Bài19:NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT I.MỤC TIÊU: Sau học sinh nêu được: - Đế quốc Mĩ cố tình phá hoại Hiệp định Giơ- ne – vơ, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta - Để thống đất nước, phải cầm súng chống Mĩ- Diệm II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Bản đồ hành VN.Các hình minh hoạ SGK.Phiếu học tập HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA hs ND - TL GV HS 1.Kiểm tra - Gọi HS lên bảng kiểm tra -3-4 HS lên thực yêu cũ 3-4' nội dung cũ cầu GV -Nhận xét, ghi điểm cho Bài HS GTB 1-2' -Nhắc lại tên học HĐ1:Nội dung - Dẫn dắt ghi tên học - HS tự đọc SGK, làm việc cá nhân hiệp định Giơ- - Yêu cầu HJS đọc SGk: để tìm câu trả lời cho tưng câu ne- vơ 12-15' - Tìm hiểu nghĩa:hiệp định, +Hiệp định văn ghi lại hiệp thương, tổng tuyển cử, nội dung bên liên tố công, diệt công, thảm sát quan kí +Hiệp thương:… - Tại có Hiệp định giơ- -…là Hiệp định Pháp phải kí với ne- vơ? ta… -Nội dung Hiệp định Giơ- ne – vơ gì? - Hiệp định cơng nhận chấm dứt -Hiệp định thể mong chiến tranh… ước nhân dân ta? - Hiệp định thể mong muốn độc lập, tự thống đất -Tổ chức cho HS trình bày nước dân tộc ta ý kiến - HS trình bày, HS -Nhận xét phần l;àm việc ý khác theo dõi bổ sung ý kiến HĐ2:vì kiến HS nước ta bị chia - Tổ chức cho HS làm việc cắt thành theo nhóm thảo luận -HS làm việc theo nhóm, thảo luận miền Nam, thống ý kiến ghi phiếu học Bắc - Mĩ có âm mưu gì? tập nhóm 15-17' - Nêu dẫn chứng việc đế -…thay chân Pháp xâm lược MN quốc Mĩ cố tình phá hoại VN Hiệp Định Giơ – ne- vơ - Lập quyền tay sai Ngơ Giáo án điện tử Lịch sử 3.Củng cố, dặn dò 2-3' - Những việc làm đế quóc mĩ gây hậu cho dân tộc ta? - Muốn xoá bỏ nỗi đau chia cắt, dân tộc ta phải làm gì? - Gọi HS báo cáo kết thảo luận.(GV ghi câu trả lời HS thành sơ đồ) - Nhận xét tiết học -Dặn HS:Về nhà học thuộc học bài, tìm hiẻu phong cách" Đồng khởi" nhân dân Bến Tre Đình Diệm … - Đồng bào ta bị tàn sát, đất nước ta bị chia cắt lâu dài - Chúng ta lại tiếp tục đứng lên cầm súng chống đế Quốc Mĩ tay sai - Đại diện nhóm nêu ý kiến -Các HS khác theo dõi, bổ sung ... - Nhận xét tiết học -Dặn HS:Về nhà học thuộc học bài, tìm hiẻu phong cách" Đồng khởi" nhân dân Bến Tre Đình Diệm … - Đồng bào ta bị tàn sát, đất nước ta bị chia cắt lâu dài - Chúng ta lại tiếp.. .Giáo án điện tử Lịch sử 3.Củng cố, dặn dò 2-3' - Những việc làm đế qc mĩ gây hậu cho dân tộc ta? - Muốn xoá bỏ nỗi đau chia cắt, dân tộc ta phải làm gì? - Gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 19: Nước nhà bị chia cắt, Giáo án Lịch sử 5 bài 19: Nước nhà bị chia cắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn