Giáo án Lịch sử 5 bài 19: Nước nhà bị chia cắt

2 42 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

BÀI: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT I MỤC TIÊU : - Đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ - ne - vơ, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta - Vì nhân dân ta phải cầm súng đứng lên chống Mĩ - Diệm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ hành Việt Nam - Bản đồ giao thông, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thời Nội dung hoạt động dạy học chủ gian yếu 5' A- Kiểm tra cũ: - "Chín năm làm Điện Biên Nên vành hoa đỏ, nên thêu sử vàng" Em cho biết chín năm bắt đầu kết thúc vào thời gian nào? - Hãy thống kê kiện tiêu biểu chín năm chống Pháp ? B Bài mới: 33’ 1: Giới thiệu Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm Đồ dùng - GV nêu mục đích yêu cầu, Phấn ghi bảng, HS ghi màu Nội dung hoạt động *Phương pháp thảo luận * Hoạt động 1: Nội dung hiệp định nhóm giơ-ne- vơ - HS đọc đoạn đầu SGK - Tại có hiệp định giơ – ne- vơ ? phần giải - Nội dung hiệp định giơ- - Thảo luận nhóm ghi kết ne- vơ ? vào nháp -Hiệp định thể mong ước - Đại diện nhóm lên nhân dân ta ? trình bày * Hoạt động 2:Vì nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc? *Phương pháp thảo luận - Nêu tình hình nước ta sau chiến nhóm thắng Điện Biên Phủ? - GV yêu cầu HS đọc SGK, -Mĩ có âm mưu ? phần giải,trao đổi trả lời - Nêu dẫn chứng việc đế quốc Mĩ câu hỏi cố tình phá hoại hiệp định giơ- ne- - GV gợi ý để nhóm vơ ? hồn thành cơng việc ghi - Những việc làm đế quốc Mĩ gây họa cho dân tộc ta ? Thời Nội dung hoạt động dạy học chủ gian yếu - Muốn xóa bỏ nỗi đau chia cắt dân tộc ta phải làm ? 2’ Củng cố ,dặn dò - Tại sông Bến Hải, cầu Hiền Lương giới tuyến nỗi đau chia cắt? - Về học thuộc bài, chuẩn bị tốt sau: Bến tre đồng khởi - Sưu tầm tranh ảnh, hát bến tre *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy nhanh vào giấy nháp - Đại diện nhóm trình Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng bày kết quả, có bổ sung Đồ dùng - Gv nhận xét bổ sung ý chưa phát Bản đồ - GV vị trí sơng Bến hải, cầu Hiền Lương, sông Gianh ... yếu - Muốn xóa bỏ nỗi đau chia cắt dân tộc ta phải làm ? 2’ Củng cố ,dặn dò - Tại sông Bến Hải, cầu Hiền Lương giới tuyến nỗi đau chia cắt? - Về học thuộc bài, chuẩn bị tốt sau: Bến tre đồng khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 19: Nước nhà bị chia cắt, Giáo án Lịch sử 5 bài 19: Nước nhà bị chia cắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn