Giáo án Lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi

2 39 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

BÀI: BẾN TRE ĐỒNG KHỞI I MỤC TIÊU: - Vì nhân dân miền Nam phải vùng lên "Đồng khởi" - Đi đầu phong trào "Đồng khởi" miền Nam nhân dân tỉnh Bến Tre - Nêu đượcý nghĩa phong trào: Đồng Khởi II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Ảnh SGK - Bản đồ hành Việt Nam , phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thời Nội dung hoạt động dạy học chủ gian yếu 5' A- Kiểm tra cũ: Nêu tình hình nước ta sau hiệp định giơ- ne-vơ ? - Vì đất nước ta bị chia cắt? - Trước nỗi đau chia cắt đất nước, nhân dân ta phải làm gì? 33’ B Bài mới: 1: Giới thiệu Nội dung hoạt động * Hoạt động 1: Hoàn cảnh bùng nổ phong trào “ đồng khởi” bến tre - Chính quyền Ngơ Đình Diệm có tội ác với nhân dân miền Nam? - Vì nhân dân miền Nam đồng loạt đứng lên khởi nghĩa? - Trong phong trào đồng khởi bùng nổ vào thời gian nào? Tiêu biểu đâu? * Phong trào đồng khởi Bến Tre diễn mạnh mẽ chuyển tiếp ý sau: * Hoạt động 2:Phong trào “ đồng khởi” nhân dân tỉnh Bến Tre - Thuật lại kiện ngày 17/1/1960 ? - Cuộc đồng khởi Bến Tre diễn mạnh Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương ứng * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm Đồ dùng - GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi - Gọi HS lên bảng vị trí Phấn tỉnh Bến Tre màu Bản đồ - 1HS đọc đoạn từ đầu mạnh mẽ - Trao đổi để trả lời câu hỏi - HS nối tiếp trả lời , có bổ sung *Phương pháp thảo luận nhóm - HS đọc SGK , trao đổi theo nhóm, trình bàydiễn biến phong trào cho bạn nghe, HS khác nghe bổ sung mẽ nào? Do lãnh đạo? Thời Nội dung hoạt động dạy học chủ gian yếu - Hãy thuật lại diễn biến tổng khởi nghĩa Bến Tre ? - Hình ảnh mơ tả điều gì? - ý nghĩa phong trào khởi nghĩa đồng khởi Bến Tre? * Kết luận: Phong trào đồng khởi Bến tre lửa chói ngời niềm tin nhân dân nước, làm cho trận địch bị đảo lộn, hoang mang 2' Phương pháp hình thức Đồ tổ chức dạy học tương ứng dùng - GV giúp đỡ nhóm câu hỏi gợi ý - GV rút nội dung ghi nhớ - Vài HS đọc lại Củng cố, dặn dò - GV cho HS nghe - Vì nhân dân ta đứng lên đồng khởi? băng( có) "Dáng đứng - Tinh thần nhân dân ta phong Bến Tre" trào đồng khởi nào? - Bài hát nói Bến tre đồng khởi? - GV nhận xét tiết học - Sưu tầm ảnh tư liệu nhà máy khí Hà Nội) chuẩn bị :21 *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... Hãy thuật lại diễn biến tổng khởi nghĩa Bến Tre ? - Hình ảnh mơ tả điều gì? - ý nghĩa phong trào khởi nghĩa đồng khởi Bến Tre? * Kết luận: Phong trào đồng khởi Bến tre lửa chói ngời niềm tin nhân... cho HS nghe - Vì nhân dân ta đứng lên đồng khởi? băng( có) "Dáng đứng - Tinh thần nhân dân ta phong Bến Tre" trào đồng khởi nào? - Bài hát nói Bến tre đồng khởi? - GV nhận xét tiết học - Sưu tầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi, Giáo án Lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn