Giáo án Lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

BAI 20 ; BẾN TRE ĐỒNG KHỞI I MỤC TIÊU: - Biết cuối năm 1959 đầu năm 1960 phong trào “Đồng khởi” nổ thắng lợi nhiều vùng nông thôn miền Nam(Bến Tre nơi tiêu bểu phong trào “Đồng Khởi”) - Sử dụng đồ, tranh ảnh để trình bày kiện - GDMT : Tinh thần yêu nước, chống áp nhân dân ta II Đồ dùng dạy học: + GV: Ảnh SGK, đồ hành Nam Bộ + HS: SGK, học cũ, xem III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra cũ: ( 5’) Âm mưu phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ Mỹ - Diệm nào? - GV nhận xét, ghi điểm Bài mới: ( 30’) GV giới thiệu bài: Bài học trước em biết để xĩa nỗi đau chia cắt đất nước, chia lìa dân tộc, chống lại tàn sát đẫm máu Mĩ- Diệm gây ra, nhân dân ta khơng cĩ cách khác phải đứng lên cầm súng chiến đấu Trong học hơm nay, tìm hiểu phong trào ”Đồng khởi” nhân dân thành phố Bến Tre Đây phong trào đầu, tiêu biểu cho phong trào đấu tranh nhân dân miền Nam (Chỉ vị trí Bến Tre đồ Việt Nam)  Hoạt động 1: Làm việc lớp Mục tiêu: Giúp HS nắm Hồn cảnh bùng nổ phong trào ” Đồng khởi” Bến Tre Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, tự đọc thơng tin SGK trả lời câu hỏi: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Học sinh trả lời, HS khác nhận xét HS Lắng nghe - HS đọc từ “ Trước… mạnh mẽ nhất”, phát biểu ý kiến + … Mĩ – Diệm thi hành sách “ tố cộng”, “diệt cộng” gây + Phong trào ” Đồng khởi” Bến Tre nổ thảm sát đẫm máu cho hồn cảnh nào? Vì nhân dân miền Nam nhân dân miền Nam trước tình hình đĩ, khơng thể chịu đựng mãi, khơng đồng loạt đứng lên chống Mĩ – Diệm? cịn đường khác, nhân dân buộc phải vùng lên phá tan ách kèm kẹp - NX- hỏi: + … cuối năm 1959, đầu năm 1960, + Phong trào bùng nổ vào thời gian nào? Tiêu mạnh mẽ Bến Tre biểu đâu? - HS lắng nghe - Giáo viên : Tháng 5-1959, Mỹ- diệm Luật 10/59 , thiết lập tịa án quân đặc biệt, cĩ quyền ” đưa thẳng bị can xét xử, khơng cần mở thẩm cứu” Luật 10/59 cho phép cơng khai tàn sát nhân dân theo kiểu cực hình nam rợ thời trung cổ Ước tính đến năm 1959, miền Nam cĩ 466 000 người bị bắt, 400 000 người bị tù dày, 68 000 người bị giết Chính tội ác đẫm máu Mĩ- Diệm gây cho nhân dân lịng khát khao tự nhân dân thúc đẩy nhân dân ta đứng lên ” Đồng khởi”  Hoạt động : Làm việc nhĩm Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu phong trào đồng khởi tỉnh Bến Tre Cách tiến hành: - Giáo viên u cầu học sinh chia nhóm, đọc thơng tin SGK, nhóm thảo luận nội dung sau: Nhóm1: Tìm hiểu nguyên nhân bùng nổ phong trào Đồng khởi Học sinh thảo luận theo nhóm trình bày.HS trung bình yếu tập trình bày trước lớp( phần diễn biến- bổ sung cho nhau) đồng bào miền Nam nơng thơn thành thị Trong năm 1960 cĩ 10 triệu lượt người gồm: nơng dân, cơng nhân, trí thức tham gia,… + … cờ tiên phong, mở thời kì cho đấu tranh nhân dân miền Nam Khẳng định đấu tranh cách mạng miền Nam khơng cĩ hình thức đấu tranh trị mà cịn phải kết hợp với đấu tranh vũ Nhóm 2: Tóm tắt diễn biến Đồng trang khởi - Gợi ý: + … Mĩ – Diệm thi hành sách + Thuật lại kiện ngày 17-1-1960 “ tố cộng”, “diệt cộng” gây thảm sát đẫm máu cho nhân dân miền Nam trước tình hình đĩ, khơng thể chịu đựng mãi, khơng cịn đường khác, nhân dân buộc phải vùng lên phá tan ách kèm kẹp + Sự kiện nh hng gỡ n cỏc huyn + Ngày 17-1-1960, nhân d©n khác Bến Tre? Kết phong trào ng huyn Mỏ Cày đứng lên khởi Bn tre nghĩa, mở đầu phong trào đồng khởi tỉnh Bến Tre Với v khí thô sơ nh gậy gộc, giáo mác nhân dân loạt vùng dậy Tiếng trống, tiếng mâ, tiÕng sĩng, tiÕng hß reo + Phong trào ” Đồng khởi” Bến Tre cĩ ảnh vang déi cđa hµng vạn ngời làm hng n phong tro u tranh ca nhõn dõn cho quân địch khiếp đảm Nhân Nam nh th no? dân chiến sĩ tự v phá đồn gic, tiêu dit ác ôn, đập tan máy cai trị ca Mỹ Dim Êp, x· Nhóm 3: nêu ý nghĩa phong trào Đồng + … Cuộc khởi nghĩa Mõ Cày khởi nhanh chĩng lan huyện khác Trong tuần Bến Tre cĩ 22 xã giải phĩng hồn tồn, 29 xã khác Giáo viên nhận xét Kết luận tiêu diệt ác ơn, vây đồn, giải phĩng  Hoạt động 3: Làm việc lớp nhiều ấp + … trở thành cờ tiên phong, Mục tiêu: Giúp HS liên hệ thực tế địa đẩy mạnh đấu tranh phương - Học sinh nêu Cách tiến hành: - Giáo viên cho học sinh liên hệ thực tế địa phương có phong trào Đồng khởi - Vài HS nêu Củng cố – dặn dò: - Gọi HS nêu Ý nghĩa lịch sử phong trào Đồng Khởi? Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị sau Rút kinh nghiệm: ... cuối năm 1 959 , đầu năm 1960, + Phong trào bùng nổ vào thời gian nào? Tiêu mạnh mẽ Bến Tre biểu đâu? - HS lắng nghe - Giáo viên : Tháng 5- 1 959 , Mỹ- diệm Luật 10 /59 , thiết lập tịa án quân đặc... dân thúc đẩy nhân dân ta đứng lên ” Đồng khởi  Hoạt động : Làm việc nhĩm Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu phong trào đồng khởi tỉnh Bến Tre Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh chia nhóm,... nêu Cách tiến hành: - Giáo viên cho học sinh liên hệ thực tế địa phương có phong trào Đồng khởi - Vài HS nêu Củng cố – dặn dò: - Gọi HS nêu Ý nghĩa lịch sử phong trào Đồng Khởi? Nhận xét tiết học,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi, Giáo án Lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn