Giáo án Lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

Giáo án điện tử Lịch sử Bài 20:BẾN TRE ĐỒNG KHỞI I.MỤC TIÊU: Sau học, HS nêu được: - Hoàn cảnh bùng nổ phong trào"Đồng khởi" Miền Nam - Đi đầu phong trào"Đồng khởi" MN nhân dân tỉnh Bến Tre - Ý nghĩa phong trào"Đồng khởi” nhân dân tỉnh Bến Tre II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ hành VN - Các hình minh hoạ SGK Phiếu học tập HS III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU ND - TL 1.Kiểm tra cũ 3-4' 2.Bài GTB 1-2' HĐ1:Hoàn cảnh bùng nổ phong trào"Đồng khởi" Bến Tre 12-15' HĐ2:Phong trào bùng nổ nhân dân tỉnh Bến Tre 15-17' GV - Gọi HS lên bảng hỏi yêu cầu trả lời câu hỏi nội dung cũ -Nhận xét, cho điểm HS HS -2-3 HS lên bảng trả lời câu hỏi GV -Nhận xét - Dẫn dắt ghi tên học - Yêu cầu HS đọc sGK trả lời câu hỏi - Vì nhân dân MN đồng loạt đứng lên chống lại MĩDiệm? - Nhắc lại tên học - HS làm việc cá nhân - Phong trào bùng nổ vào thời gian nào? Tiêu biểu đâu? - GV nêu số thông tin:Tháng 5- 1959… - Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm với yêu cầu: Cùng đọc SGK thuật lại diễn biến phong trào"Đồng khởi " Bến Tre - Thuật lại kiện ngày 17/1/1960 - Sự kiện hưởng đến huyện khác Bến Tre? - Vì Mĩ – Diệm thi hành sách" tố cộng","diệt cộng" gây thảm sát đẫm máu cho nhân dan MN… - …từ cuối năm 1959 đầu năm 1960, mạnh mẽ Bến Tre -Nghe - HS làm việc nhóm nhỏ, nhóm HS.Lần lượt em trình bày diễn biến phong trào Đồng khởi - Ngày 17/1/1960 nhân dân huyện mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa… - Cuộc khởi nghĩa Mỏ Cày, phong trào nhanh chóng lan qua huyện khác Trong tuần lễ Giáo án điện tử Lịch sử 3.Củng cố, dặn dò.3-4' Kết phong trào " Đồng khởi" Bến Tre - Phong trào Đồng khởi Bến tra có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh nhân danMN nào? - Ý nghĩa phong trào" Đồng khởi" Bến Tre - Gọi HS báo cáo kết thảo luận trước lớp - Nhận xét giảng lại vấn đề sơ đồ - Nhận xét tiết học Dặn HS học chuẩn bị sau Bến Tre có 22 xã giải phóng hồn tồn… - …đã trở thành cờ tiên phong, đẩy mạnh đấu tranh đồng bào MN nông thôn thành thị.Chỉ tính năm1960 có 10 triệu … - Phong trào mở thời kì cho đấu tranh nhân dân miền Nam… - Đại diện nhóm báo cáo nội dung - Nghe, theo dõi .. .Giáo án điện tử Lịch sử 3.Củng cố, dặn dò.3-4' Kết phong trào " Đồng khởi" Bến Tre - Phong trào Đồng khởi Bến tra có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh nhân danMN nào? - Ý nghĩa phong trào" Đồng. .. - Ý nghĩa phong trào" Đồng khởi" Bến Tre - Gọi HS báo cáo kết thảo luận trước lớp - Nhận xét giảng lại vấn đề sơ đồ - Nhận xét tiết học Dặn HS học chuẩn bị sau Bến Tre có 22 xã giải phóng hoàn... bị sau Bến Tre có 22 xã giải phóng hoàn toàn… - …đã trở thành cờ tiên phong, đẩy mạnh đấu tranh đồng bào MN nơng thơn thành thị.Chỉ tính năm1960 có 10 triệu … - Phong trào mở thời kì cho đấu tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi, Giáo án Lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn