Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đắk lắk

282 28 0
  • Loading ...
1/282 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:45

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ VĂN THNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H NGHÈO TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HI TNH ð K L K LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNHNGÂN HÀNG ðà N ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ VĂN THNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H NGHÈO TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HI TNH ð K L K Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã s : 60.34.02.01 LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNHNGÂN HÀNG Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUY ᄉ N HÒA NHÂN ðà N ng – Năm 2016 L ᄉ I CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Lê Văn Thnh MC LC M ðU 1 Tính cp thit ca đ tài Mc tiêu nghiên c uñ tài Câu h i nghiên c u ð i t ᄂ ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u: Kt cu ñ tài Tng quan tài liu CHƯƠNG CƠ S LÝ LUN V PHÂN TÍCH HOT ðNG CHO VAY H NGHÈO TI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HI 1.1 HOT ð NG CHO VAY C ᄂ A NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH H I 1.1.1 Ngân hàng Chính sách h ᄂ i 1.1.2 Hot ñ ᄂ ng cho vay ñ i vi H ᄂ nghèo ca Ngân hàng Chính sách h ᄂ i 12 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY H NGHÈO C ᄂ A NHCSXH 23 1.2.1 Phân tích mc tiêu cho vay h ᄂ nghèo ca NHCSXH 23 1.2.2 Phân tích cơng tác t ch c cho vay h ᄂ nghèo ca NHCSXH 24 1.2.3 Phân tích hot đ ᄂ ng trin khai cho vay h ᄂ nghèo ca NHCSXH 25 1.2.4 Phân tích kt qu cho vay h ᄂ nghèo ca NHCSXH: 27 1.3 CÁC NHÂN T NH H NG ðN HOT ð NG CHO VAY ðI V-I H NGHÈO 30 1.3.1 Các nhân t bên NHCSXH 30 1.3.2 Các nhân t bên 31 i cnh 102 nghèo Vic kt h ᄂ p cho vay v n vi nh*ng chương trình khuyn nơng, khuyn lâm, khuyn ngư s hn ch ri ro vic ñ:u tư, giúp ng )i nghèo s@ dng v n có hiu qu, nâng cao ñ)i s ng tr n ᄂ ngân hàng hn ∗ ð0y mnh cơng tác ñào to nhân s&: Yu t ng )i yu t quan tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đắk lắk , Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn