Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:44

Giáo án điện tử Lịch sử Bài 21:NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA I.MỤC TIÊU: Sau học HS nêu được: - Sự đời vai trò Nhà máy Cơ khí Hà Nội - Những đóng góp Nhà máy Cơ khí Hà Nội cho công xây dựng bảo vệ đất nước II.ĐỒ DUNG DẠY – HỌC - Bản đồ thủ đô HN, hình minh hoạ SGK, phiếu học tập HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU ND - TL GV HS 1.Kiểm tra -Gọi HS lên bảng hỏi - HS lên bảng trả lời cũ 3-4' yêu càu trả lời câu hỏi câu hỏi theo yêu cầu GV nội dung cũ, sau -Nhận xét nhận xét cho điểm HS Bài GTB 1-2' -Dẫn dắt ghi tên học - Nhắc lại tên học HĐ1:Nhiệm vụ -Yêu cầu HS đọc SGK - HS làm việc theo cá nhân Miền Bắc trả lời câu hỏi sau 1954 - Sau Hiệp định Giơ – ne – - …miền Bắc nước ta bước vào hồn cảnh vơ, Đảng phủ xác thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội đời nhà định nhiệm vụ miền làm hậu phương lớn cho cách máy khí Bắc gì? mạng miền Nam HN - Tại Đảng -…để trang bị máy móc đại phủ lại định xây dựng cho miền Bắc thay công cụ nhà máy khí thơ sơ, việc giúp tăng đại? suất chất lượng lao động… - Cơ khí HN -Đó nhà máy nào? - Lần lượt HS tình bày ý kiến - Gọi HS trình bày ý kiến trước lớp -Lắng nghe -GV nêu: Để XD thành HĐ2:Q trình cơng CNXH… - HS làm việc theo nhóm để hồn xây dựng - Chia HS thành nhóm thành phiếu đóng nhỏ phát phiếu thảo luận góp nhà cho nhóm (tham khảo máy khí HN Sách thiết kế) - HS nhóm theo dõi nhận cho cơng - Gọi nhóm HS làm vào xét kết nhóm bạn, kiểm tra XD bảo vệ phiếu giấy khổ to dán lại nội dung nhóm Giáo án điện tử Lịch sử TQ 3.Củng cố, dặn dò phiếu lên bảng, u cầu nhóm khác đối chiếu với kết làm việc nhóm để nhận xét - Kết luận phiếu làm - Kể lại trình xây dựng nhà máy khí HN - Cho HS xem ảnh Bác Hồ thăm nhà máycơ khí HN - Việc BH lần thăm nhà máy Cơ khí HN nói lên điều gì? - Tổ chức cho HS giới thiệu thơng tin sưu tầm nhà máy Cơ khí HN - Nhận xét tiết học - Dặn HS học thuộc tìm hiểu … -1HS kể trước lớp -…Chính phủ BH quan tâm đén việc phát triển cơng nghiệp, đại hố sx nước nhà… - HS tự giới thiệu cho nghe .. .Giáo án điện tử Lịch sử TQ 3.Củng cố, dặn dò phiếu lên bảng, u cầu nhóm khác đối chiếu với kết làm việc nhóm để nhận xét - Kết luận phiếu làm - Kể lại trình xây dựng nhà máy khí HN... khí HN - Cho HS xem ảnh Bác Hồ thăm nhà máycơ khí HN - Việc BH lần thăm nhà máy Cơ khí HN nói lên điều gì? - Tổ chức cho HS giới thiệu thơng tin sưu tầm nhà máy Cơ khí HN - Nhận xét tiết học -... thuộc tìm hiểu … -1HS kể trước lớp -…Chính phủ BH quan tâm đén việc phát triển cơng nghiệp, đại hố sx nước nhà - HS tự giới thiệu cho nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta, Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn