Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:44

BÀI: NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN Ở NƯỚC TA I MỤC TIÊU: - Sự đời vai trò Nhà máy Cơ khí Hà Nội - Những đóng góp Nhà máy Cơ khí Hà Nội cho công xây dựng bảo vệ đất nước II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ Hà Nội -Phấn màu, tranh SGK , bảng nhóm, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thời Nội dung hoạt động dạy học chủ gian yếu 5' A- Kiểm tra cũ: - Vì khắp miền Nam bùng lên phong trào "đồng khởi"? - Thuật lại đồng khởi nhân dân huyện Mỏ Cày? - Nêu kết đồng khởi nghĩa tỉnh Bến Tre? B - Bài mới: 33’ 1: Giới thiệu Nội dung hoạt động * Hoạt động 1: Nhiệm vụ miền Bắc sau năm 1954 đời nhà máy khí Hà Nội - Sau hiệp định Giơ- ne –vơ , Đảng Chính phủ xác định nhiệm vụ miền Bắc? - Tại Đảng Chính phủ ta định xây dựng nhà máy khí Hà Nội ? - Đó nhà máy ? - Con nêu thời gian khởi công, địa điểm xây dựng thời gian khánh thành nhà máy khí Hà Nội? - Nhà máy khí Hà Nội xây Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm Đồ dùng - GV nêu mục đích yêu cầu, Phấn ghi bảng, HS ghi màu * Phương pháp nêu vấn đề - GV cho HS vị trí Bản nhà máy khí đồ đồ Hà Nội - HS đọc SGK phần giải, lớp đọc thầm - Suy nghĩ trả lời câu hỏi - GVtổ chức HS nối tiếp trình bày ý kiến, GV chốt lại dựng với giúp đỡ nước bạn nào? - Em kể quang cảnh lễ khánh thành nhà máy Thời Nội dung hoạt động dạy học chủ gian yếu Hoạt động 2:Quá trình xây dựng đóng góp nhà máy khí Hà Nội cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Nhà máy Cơ khí Hà Nội đóng góp vào cơng xây dựng bảo vệ đất nước ? - Em nêu sản phẩm nhà máy khí Hà Nội ? - Bác Hồ đến thăm nhà máy nói lên điều gì? - Nhà máy nhận phần thưởng cao quý gì? * Ghi nhớ ( SGK, trang 46) 2’ 3.Củng cố, dặn dò - Em có suy nghĩ việc đời thành công nhà máy khí Hà Nội ? - Về học nội dung ghi nhớ - Chuẩn bị :22 "Đường trường sơn" (sưu tầm tranh ảnh) *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng Đồ dùng * Phương pháp thảo luận Bảng nhóm nhóm, - HS thảo luận nhóm theo bút hướng dẫn GV - nhóm lên dán bảng nhóm, lớp theo dõi nhận xét kết nhóm bạn, kiểm tra kết nhóm - GV kết luận rút nội dung ghi nhớ - Vài HS đọc ghi nhớ ... dựng bảo vệ Tổ quốc - Nhà máy Cơ khí Hà Nội đóng góp vào công xây dựng bảo vệ đất nước ? - Em nêu sản phẩm nhà máy khí Hà Nội ? - Bác Hồ đến thăm nhà máy nói lên điều gì? - Nhà máy nhận phần thưởng...dựng với giúp đỡ nước bạn nào? - Em kể quang cảnh lễ khánh thành nhà máy Thời Nội dung hoạt động dạy học chủ gian yếu Hoạt động 2:Q trình xây dựng đóng góp nhà máy khí Hà Nội cho cơng... quý gì? * Ghi nhớ ( SGK, trang 46) 2’ 3.Củng cố, dặn dò - Em có suy nghĩ việc đời thành cơng nhà máy khí Hà Nội ? - Về học nội dung ghi nhớ - Chuẩn bị :22 "Đường trường sơn" (sưu tầm tranh ảnh)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta, Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn