Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phương đông chi nhánh đắk lắk

1,620 29 0
  • Loading ...
1/1,620 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG T TH PHƯƠNG LOAN KIM SỐT R I RO TÍN DNG TRONG CHO VAY DOANH NGHI P TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH N PHƯƠNG ðÔNG - CHI NHÁNH ð KL K LU ᄂ N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ðà Nng- Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG T TH PHƯƠNG LOAN KIM SỐT R I RO TÍN DNG TRONG CHO VAY DOANH NGHI P TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH N PHƯƠNG ðÔNG - CHI NHÁNH ð KL K Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã s ᄂ : 60.34.02.01 LU ᄂ N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ng i h ng dn khoa hc: TS ðng Tùng Lâm ðà Nng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b ng Kê Hà N-i [4] Nguy
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phương đông chi nhánh đắk lắk , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP phương đông chi nhánh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn