Giáo án Lịch sử 5 bài 22: Đường Trường Sơn

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

LỊCH SỬ : ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN  A Mục tiêu : Học xong , học sinh nêu : - Ngày 19-5-1959 , Trưung ương Đảng định mở đường Trường Sơn - Đường Trường Sơn hệ thống giao thông vận tải quân quan trọng để miền Bắc chi viện sức người , vũ khí , lương thực ,… cho chiến trường ,góp phần vào thắng lợi Cách mạng miền Nam công kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc ta B Đồ dùng dạy - học : - Bản đồ hành Việt Nam - Các hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to - Phiếu học học sinh - Học sinh sưu tầm tranh ảnh , tư liệu truyện kể đường Trường Sơn , hoạt động đội đồng bào ta đường Trường Sơn C Các hoạt động dạy - học chủ yếu: I.Kiểm tra Bài cũ : 3’ Hoạt động dạy - Giáo viên gọi học sinh lên bảng hỏi yêu cầu trả lời câu hỏi nội dung cũ, sau nhận xét,cho điểm - Giáo viên hỏi : Em có biết đường Trường Sơn đường nối từ đâu không ? Hoạt động học - học sinh lên bảng trả lời câu hỏi sau : + Nhà máy khí Hà Nội đời hoàn cảnh ? + Nhà máy khí Hà Nội có đóng góp vào công xây dựng bảo vệ Tổ quốc ? + Vì Đảng , Chính phủ Bác Hồ quan tâm đến việc phát triển Nhà máy khí Hà Nội ? - HS nêu theo hiểu biết II Bài : 30’ 1.Giới thiệu - Giáo viên giới thiệu : Trong năm tháng ác liệt chiến tranh chống Mĩ cứu nước , chốn rừng xanh , núi đỏ , đèo dốc cheo leo Trường Sơn , đội , niên xung phong “ Mở đường mòn Hồ Chí Minh ” , góp phần chiến thắng giặc Mĩ , giải phóng miền Nam , thống đất nước Bài học hôm tìm hiểu đường lịch sử - Học sinh lắng nghe 2.Hoạt động 1: TRUNG ƯƠNG ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN Hoạt động dạy Hoạt động học - Giáo viên treo đồ Việt Nam , vị - Học sinh lớp theo dõi , sau trí dãy núi Trường Sơn đường Trường học sinh khác lên vị trí Sơn nêu : đường Trường Sơn đường Trường Sơn trước lớp hữu ngạn sơng Mã - Thanh Hóa , qua miền - Mỗi ý kiến học sinh phát biểu , Tây Nghệ An đến niền Đông Nam Bộ chưa học sinh khác Đường Trường Sơn thực chất hệ nêu lại thống gồm nhiều đường tuyến Đông Trường Sơn Tây Trường Sơn - Cả lớp thống ý kiến sau : - Giáo viên hỏi : + Đường Trường Sơn đường nối + Đường Trường Sơn có vị trí với liền hai miền Bắc - Nam nước hai miền Nam - Bắc nước ta ? ta + Vì Trung ương Đảng định mở + Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho đường Trường Sơn ? miền Nam kháng chiến , ngày 19-51959 Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn + Tại ta lại chọn mở đường qua dãy núi + Vì đường rừng khó bị trsn ? địch phát , quân ta dựa váo - Giáo viên nêu : Để đáp ứng nhu cầu chi rừng để che mắt quân thù viện cho miền Nam Trung ương Đảnh định mở đường Trường Sơn Cũng kháng chiến chống Pháp , lần ta dựa vào rừng để bí mật an tồn cho đường huyết mạch nối miền Bắc hậu phương với miền Nam tiền tuyến 3.Hoạt động : NHỮNG TẤM GƯƠNG ANH DŨNG TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN Hoạt động dạy - Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm ,yêu cầu : + Tìm hiểu kể lại câu chuyện anh Nguyễn Viết Sinh Hoạt động học - Học sinh làm việc theo nhóm + Lần lượt học sinh dựa vào sách giáo khoa tập kể lại câu chuyện anh Nguyễn Viết Sinh + Chia sẻ với bạn ảnh, câu + Các nhóm tập hợp thơng tin , dán chuyện , thơ gương viết vào tờ giấy khổ to anh dũng đường Trường Sơn mà em sưu tầm - Giáo viên cho học sinh trình bày kết thảo luận trước lớp : + Tổ chức thi kể câu chuyện anh + học sinh thi kể trước lớp Nguyễn Viết Sinh + Tổ chức trình bày thơng tin ,tanh ,ảnh sưu + Lần lượt nhóm trình bày tầm ( Nhắc HS trình bày thông tin trước lớp ảnh sách giáo khoa ) + giáo viên nhận xét kết làm việc học sinh , tuyên dương nhóm tích cực sưu tầm trình bày tốt - Giáo viên kết luận : Trong năm kháng chiến chóng Mĩ ,đường Trường Sơn diễn chiến công , thấm đượm mồ hôi ,máu nước mắt đội niên xung phong Hoạt động : TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN Hoạt động dạy Hoạt động học - Giáo viên yêu cầu học sinh lớp - Học sinh trao đổi với , sau suy nghĩ để trả lời câu hỏi : Tuyến đường nêu ý kiến trước lớp ,học sinh Trường Sơn có vai trò lớp theo dõi nhận xét nghiệp thống đất nước dân tộc -HS lớp thống ý kiến : ta ? Trong năm tháng kháng chiến chống Mĩ cứu nước , đường Trường Sơn đường huyết mạch nối liền hai miền Nam Bắc ,trên đường người miền Bắc vào Nam chiến đấu , chuyển cho miền Nam hàng triệu lương thực ,thực phẩm , đạn dược ,vũ khí ,thuốc men … để miền Nam đánh kẻ thù - Giáo viên nêu : Hiểu tầm quan trọng - Học sinh nghe , đọc sách giáo tuyến đường Trường Sơn với kháng chiến khoa trả lời : Dù giặc Mĩ liên tục chống Mĩ ta nên giặc Mĩ liên tục chống phá đường Trường chống phá Trong 16 năm ,chúng dùng Sơn ngày mở rộng thêm máy bay thả xuống đường Trường Sơn vươn dài phía Nam Tổ quốc triệu bom đạn chất độc ,nhưng Hiên Đảng Chính phủ ta đường tiếp tục lớn mạnh Em nêu xây dựng lại đường Trường Sơn phát triển đường ? Việc Nhà ,con đường giao thông quan trọng nước ta xây dựng lại đường Trường Sơn nối miền Nam - Bắc đất nước ta thành đường đẹp đại có ý nghĩa Con đường đóng góp khơng nhỏ với công xây dựng đất cho nghiệp xây dựng đất nước nước dân tộc ta ? dân tộc ta ngày III Củng cố dặn dò - Giáo viên cung cấp thêm cho học sinh số thông tin đường Trường Sơn Có thể lựa chọn thơng tin sau : + Tuyến đường vận tải chiến lược Trường Sơn dài 16.000km ,gồm hệ thống đường trục dọc 21 hệ thóng đường trục ngang , tuyến đường kín cho xe chạy ban ngày dài 3,140 km + Đế quốc Mĩ ném xuống đường Trường Sơn 7.726.700 bom phá bom sát thương hàng triệu mìn sát hị khác Ta san lấp 78.000 hố bom , phá vạn bom nỏ chậm bom từ trường , đào đắp gần 29.000.000 m3 + Từ ngày 24-7-1965 đến ngày 9-3-1974 lực lượng phòng khơng khơng qn tuyến đường Trường Sơn bắn rơi 2.458 máy bay loại , đơn vị binh tiêu diệt 16.933 tên địch , bắt sống 1.296 tên , gọi hàng 10.000 tên + Bộ đội Trường Sơn có 77 đơn vị 44 cán chiến sĩ tuyên dương anh hùng Tập thể đội Trường Sơn nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nagỳ 3-6-1976 + Trong q trình chiến đấu tuyến đường có 19.387 cán chiến sĩ anh dũng hi sinh ,có 32 047 đồng chí bị thương + Hện Nhà nước ta xây dựng Nghĩa trang Trường Sơn (tại Quảng Trị ) Nghĩa trang có 10.000 mộ liệt sĩ - người ngã xuống tuyến đường Trường Sơn thời đánh Mĩ - Giáo viên nhận xét tiết học , dặn dò học sinh nhà học thuộc , sưu tầm tranh , ảnh , thông tin tư liệu Chiến dịch Mậu Thân 1968 ... hệ nêu lại thống gồm nhiều đường tuyến Đông Trường Sơn Tây Trường Sơn - Cả lớp thống ý kiến sau : - Giáo viên hỏi : + Đường Trường Sơn đường nối + Đường Trường Sơn có vị trí với liền hai miền... MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN Hoạt động dạy Hoạt động học - Giáo viên treo đồ Việt Nam , vị - Học sinh lớp theo dõi , sau trí dãy núi Trường Sơn đường Trường học sinh khác lên vị trí Sơn nêu : đường Trường. .. ứng nhu cầu chi viện cho đường Trường Sơn ? miền Nam kháng chiến , ngày 19 -51 959 Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn + Tại ta lại chọn mở đường qua dãy núi + Vì đường rừng khó bị trsn ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 22: Đường Trường Sơn, Giáo án Lịch sử 5 bài 22: Đường Trường Sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn