Giáo án Lịch sử 5 bài 22: Đường Trường Sơn

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:42

BÀI: ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN I MỤC TIÊU: - Ngày 19/5/1959 , TƯĐ định mở đườngTrường Sơn - Đường trường sơn hệ thống giao thông quân quan trọng Đây đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng miền Nam kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc ta II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ hành Việt Nam - Phẩn màu, tranh SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thời Nội dung hoạt động dạy học chủ gian yếu 4' A Kiểm tra cũ: - Nhà máy khí Hà Nội đời vào thời gian nào? Có sản phẩm gì? - Vì nhà máy khí Hà Nội tặng nhiều huân chương cao quý? - Phát biểu suy nghĩ em câu: Nhà máy khí Hà Nội đồ sộ vươn cao vùng đất trước đâylà cánh đồng, có nhiều đồn bốt hành rào dây thép gai thực dân Pháp B - Bài mới: 34’ 1: Giới thiệu Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm ĐD - GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi Phấ n Nội dung hoạt động - GV vị trí dãy núi màu * Hoạt động 1: Tìm hiểu Trường TrườngSơn , đường Trường Sơn - Hãy quan sát tranh cho biết đường Trường Sơn có đặc điểm gì? (đường hẹp, chạy qua núi, lên dốc, xuống đèo, rừng rậm rạp) Sơn nêu: - Đường Trường Sơn hữu ngạn Thanh Hóa qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ Là hệ thống tuyến đường bao gồm nhiều tuyến đường Bản tuyến: Đông Trường Sơn, Tây đồ - Đường Trường Sơn có vị trí Trường Sơn VN với hai miền Bắc Nam ? - HS đọc đoạn đầu, trao đổi trả lời câu hỏi Thời gian Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu - Đường Trường Sơn mở vào thời gian nào? - Đường Trường Sơn có tên khác? - Mục đích mở đường Trường Sơn? - Tại lại chọn mở đường trường Sơn ? * Hoạt động 2: Tìm hiểu gương tiêu biểu đường Trường Sơn - Trong có gương tiêu biểu nào? - Hãy kể anh Nguyễn Viết Sinh, chị Lê Phương? - Hãy kể thêm gương tuyến đường Trường Sơn mà em biết? (về anh lái xe, chị niên xung phong) Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng ĐD - Lần lượt HS dựa vào SGK tập kể lại câu chuyện anh Nguyễn Viết Sinh GV giới thiệu thêm (nếu có) - GV kết luận * Phương pháp thảo luận nhóm - Hoạt động nhóm - Quan sát tranh trả lời câu hỏi ảnh - Các nhóm trưởng đọc kết 1,3 thảo luận tron * Hoạt động 3: Tầm quan trọng g đường Trường Sơn - GV chốt SG - Đường Trường Sơn có ý nghĩa K nghiệp chống Mĩ cứu nước - Vài HS đọc ghi nhớ - So sánh ảnh để nhận xét đường Trường Sơn thời kỳ đổi đất nước? * GV: Đường Trường Sơn góp phần to lớn kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc ta Chúng ta không quên chiến sĩ Trường Sơn hy sinh thân hay tuổi xuân nghiệp cao => GV rút nội dung ghi nhớ.( SGK, trang49) 2' 3.Củng cố , dặn dò - Thuộc ghi nhớ , nhận xét tiết học - Chuẩn bị "Sấm sét đêm giao thừa" ... - Đường Trường Sơn mở vào thời gian nào? - Đường Trường Sơn có tên khác? - Mục đích mở đường Trường Sơn? - Tại lại chọn mở đường trường Sơn ? * Hoạt động 2: Tìm hiểu gương tiêu biểu đường Trường. .. trọng g đường Trường Sơn - GV chốt SG - Đường Trường Sơn có ý nghĩa K nghiệp chống Mĩ cứu nước - Vài HS đọc ghi nhớ - So sánh ảnh để nhận xét đường Trường Sơn thời kỳ đổi đất nước? * GV: Đường Trường. . .Sơn - Hãy quan sát tranh cho biết đường Trường Sơn có đặc điểm gì? (đường hẹp, chạy qua núi, lên dốc, xuống đèo, rừng rậm rạp) Sơn nêu: - Đường Trường Sơn hữu ngạn Thanh Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 22: Đường Trường Sơn, Giáo án Lịch sử 5 bài 22: Đường Trường Sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn