Giáo án Lịch sử 5 bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

BÀI: SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA I MỤC TIÊU: - Vào dịp tết Mậu Thân (1968), quân dân miền Nam tiến hành Tổng tiến công dậy, tiêu biểu trận đánh vào Sứ quán Mĩ Sài Gòn - Cuộc Tổng tiến cơng dậy gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thắng lợi cho quân dân ta II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh SGK, phấn màu - Bản đồ hành Việt Nam III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thời gian 5' 33’ Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu A- Kiểm tra cũ: - Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích ? - Hãy kể lại gương tiêu biểu chiến sĩ Trường Sơn? - Nêu vai trò quan trọng đường Trường Sơn với Cách mạng miền Nam ? B Bài mới: Giới thiệu Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm Nội dung hoạt động * Hoạt động 1: Diễn biến tổng tiến công dậy Mậu Thân 1968 - Tết Mậu Thân 1968 diễn kiện miền nam? - Thuật lại cơng qn giải phóng vào Sài Gòn.Trận trận tiêu biểu đột tiến công ? - Cùng với đợt cơng vào Sài Gòn, qn giải phóng tiến cơng * Phương pháp thảo luận nhóm - HS thảo luận nhóm 3, để trả lời câu hỏi Tranh - Mỗi nhóm cử đại diện báo SGK cáo kết thảo luận, nhóm báo cáo vấn đề, sau nhóm khác bổ sung ý kiến để câu trả lời hoàn chỉnh - Gv chốt lại - GV giải thích : Thế bất ngờ? Thế cơng đồng ĐD - GV nêu mục đích u cầu, ghi Phấn bảng, HS ghi màu Thời gian 2’ nơi ? - Tại nói tổng tiến công quân dân miền nam vào tết Mậu thân 1968 mang tính bất ngờ đồng Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu loạt với quy mô lớn ? * Hoạt động 3: Kết ,ý nghĩa tiến công dạy tết Mậu Thân 1968 - Cuộc công vào Đại Sứ quán Mĩ giải phóng thu thắng lợi to lớn nào? - Em nêu ý nghĩa lịch sử tổng tiến công dậy quân dân miền Nam vào xuân Mậu Thân (1968)? => GV rút nội dung ghi nhớ ( SGK, trang51) Củng cố, dặn dò - Qua có suy nghĩ tổng tiến công dậy tết Mậu Thân 1968 ? - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau 24 - Sưu tầm tranh ảnh hát trận "Điện Biên Phủ không" *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: loạt? - Thảo luận nhóm - Đại diện nhóm lên trình Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng bày kết - GV nhận xét cho điểm - Vài HS đọc ghi nhớ Đồ dùng ... vào Đại Sứ quán Mĩ giải phóng thu thắng lợi to lớn nào? - Em nêu ý nghĩa lịch sử tổng tiến công dậy quân dân miền Nam vào xuân Mậu Thân (1968)? => GV rút nội dung ghi nhớ ( SGK, trang51) Củng cố,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 23: Sấm sét đêm giao thừa, Giáo án Lịch sử 5 bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn