Giáo án Lịch sử 5 bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

BAI 23 : SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA I Mục tiêu: Biết.cuộc Tổng tiến công dậy quân dân miền Nam vào dịp tết Mậu Thân (1968), tiêu biểu chiến đấu Sứ quán Sài Gòn : + Tết Mậu Thân 1968, quân dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công nội dậy khắp thành phố thị xã + Cuộc chiến đấu Sứ quán Mĩ diễn liệt kiện tiêu biểu Tổng tiến công II.Đồ dùng dạy học : + GV: SGK, gợi ý + HS: SGK, học cũ, xem III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra cũ: ( 4’) HS + Câu hỏi + NXPĐ + Ta mở đường Trường sơn nhằm mục đích gì? + Hãy nêu ý nghĩa đường Trường Sơn nghiệp chống Mỹ cứu nước? - Nhận xét kiểm Bài mới: ( 30’) - Giới thiệu mới: Cho HS quan sát ảnh giải phĩng tiến cơng vào Sứ quán Mĩ Sài Gịn Tết Mậu Thân 1968 hỏi: Mơ tả em thấy ảnh, ảnh gợi cho em suy nghĩ gì? Vào Tết Mậu Thân năm 1968, quân quân miền Nam đồng loạt dậy Tổng tiến cơng, tiêu biểu tiến cơng vào Sứ quán Mĩ Sài Gịn Trong học hơm HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS trình bày + … để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 - - 1959, Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn(đường Hồ Chí Minh) + … đường Trường Sơn với nghiệp chống Mĩ cứu nước: đường huyết mạch để hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.; gĩp phần to lớn vào thắng lợi nghiệp giải phĩng miền Nam thống đất nước - HS phát biểu: + … hình chụp đội ta cơng vào Sứ quán Mĩ Sứ quán bốc cháy, khĩi đạn bay đầy trời, đội ta cầm súng xơng thẳng tới chúng ta tìm hiểu kiện lịch sử trọng đại  Hoạt động : Nhĩm đơi- Tìm hiểu tổng tiến công xuân Mậu Thân Mục tiêu: Biết.cuộc Tổng tiến cơng dậy quân dân miền Nam vào dip tết Mâu Thân (1968), tiêu biểu chiến đấu Sứ quán Sài Gịn Cách tiến hành: - Giáo viên nêu câu hỏi: Xuân Mậu Thân 1968, qn dân miền Nam lập chiến cơng gì? - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc SGK, đoạn “Sài Gòn … địch” - Cho học sinh thảo luận nhóm đơi tìm chi tiết nói lên công bất ngờ đồng loạt quân dân ta - Hãy trình bày lại bối cảnh chung tổng tiến công dậy Tết Mậu Thân  Hoạt động : Nhĩm – Diễn biến Tổng tiến cơng dậy Tết Mậu Thân 1968 Mục tiêu: + Tết Mậu Thân 1968, quân dân miền Nam đồng loạt tổng tiến cơng nội dậy khắp thành phố thị xã + Cuộc chiến đấu Sứ quán Mĩ diễn liệt kiện tiêu biểu Tổng tiến cơng Cách tiến hành: - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc SGK theo nhóm 4- Thảo luận kể cho nghe thời gian 10’- Sau đĩ báo cáo trước lớp - Thi đua kể lại nét chiến đấu Toà đại sứ quán Mĩ Sài Gòn - Gợi ý: + Tết Mậy Thân 1968 diễn kiện - Học sinh đọc SGK - Học sinh thảo luận nhóm đơi - vài nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung - HS thảo luận - Học sinh trình bày.HS khá, giỏi + … Thời khắc giao thừa… bị tê liệt miền Nam nước ta? + Thuật lại tổng tiến cơng dậy quân giải phĩng vào Sài Gịn Trận tiêu biểu đợt cơng này? + Cùng với cơng vào Sài Gịn, quân giải phĩng tiến cơng nơi nào? + Tại nĩi Tổng tiến cơng quân dân miền Nam vào Tết Mậu Thân 1968 mang tính chất bất ngờ đồng loạt với quy mơ lớn? Giáo viên nhận xét  Hoạt động 3: Cá nhân Mục tiêu: Ý nghĩa tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân Cách tiến hành: - Cho học sinh đọc thầm SGK- Trình bày Nhận xét + Hãy nêu ý nghĩa lịch sử tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân? - Học sinh đọc thầm SGK - HS trình bày - Nhận xét + … làm cho Mỹ- ngụy thiệt hại nặng nề, hoang mang lo sợ Tạo bước ngoặt quan trọng cho kháng chiến chống Mĩ cứu nước - Học sinh nêu Giáo viên nhận xết +Kết luận Củng cố – dặn dò: - Ta mở tổng tiến công dậy vào thời điểm nào? Chuẩn bị 24/ 51 SGK Nhận xét tiết học  Rút kinh nghiệm: ... kiện lịch sử trọng đại  Hoạt động : Nhĩm đơi- Tìm hiểu tổng tiến cơng xn Mậu Thân Mục tiêu: Biết.cuộc Tổng tiến cơng dậy quân dân miền Nam vào dip tết Mâu Thân (1968), tiêu biểu chiến đấu Sứ quán... lớn? Giáo viên nhận xét  Hoạt động 3: Cá nhân Mục tiêu: Ý nghĩa tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân Cách tiến hành: - Cho học sinh đọc thầm SGK- Trình bày Nhận xét + Hãy nêu ý nghĩa lịch sử tổng... ngoặt quan trọng cho kháng chiến chống Mĩ cứu nước - Học sinh nêu Giáo viên nhận xết +Kết luận Củng cố – dặn dò: - Ta mở tổng tiến cơng dậy vào thời điểm nào? Chuẩn bị 24/ 51 SGK Nhận xét tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 23: Sấm sét đêm giao thừa, Giáo án Lịch sử 5 bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn