Giáo án Lịch sử 5 bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:41

Giáo án điện tử Lịch sử Bài 23 : SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA I.MỤC TIÊU: Sau học HS nêu được: - Vào dịp tết Mậu Thân (1968),quân dân MN tiến hành tổng tiến công dậy, tiêu biểu trận đánh vào sứ quán Mĩ Sài gòn - Cuộc tổng tiếna công dậy tết mậu thân (1968) gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thắng lợi cho quân dân ta II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bản đồ hành chínha VN, hình minh hoạ SGk, phiếu học tập HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU ND - TL GV HS 1.Kiểm tra -Gọi HS lên bảng hỏi - HS lên bảng trả lời cũ 3-4' yêu càu trả lời câu hỏi câu hỏi theo yêu cầu GV nội dung cũ, sau -Nhận xét nhận xét cho điểm HS Bài GTB 1-2' -Dẫn dắt ghi tên học - Nhắc lại tên học HĐ1:Diễn biến - CHia HS thành nhóm - HS chia thành nhóm nhỏ tổng tiến nhỏ phát cho nhóm thảo luận để giải công dậy phiếu giao việc( tham yêu cầu phiếu tết mậu thân khảo sách Thiết kế) 1968 10- 12' -Tổ chức cho HS báo cáo -Mỗi nhóm cử đại diện báo cáo kết kết thảo luận quả, nhóm báo cáo vấn đề, sau nhóm khác bổ - Nhận xét kết thống sung ý kiến để có câu trả lời hồn chỉnh HĐ2:Kết quả, ý -Tổ chức chức cho HS nghĩa trao đổi trả lời câu - HS trao đổi với bạn bên cạnh để tổng tiến công hỏi: trả lời câu hỏi dậy tết - Cuộc tổng tiến công -…đã làm cho hầu hết quan mậu thân 1968 dâỵ Tết Mậu Thân 1968 trung ương địa phương Mĩ 12-15' tác động đến quyền Sài Gòn bị tê liệt, Mĩ quyền Sài khiến chúng ta… Gòn? - Sau đòn bất ngờ Tết Mậu Thân, - Nêu ý nghĩa tổng Mĩ buộc phải thừa nhận thất bại tiến công đạy tết bước, chấp nhận đàm phán tai Mậu thân 1968 Pa- Ri… Củng cố, dặn - Tổng kết lại ý -Nghe dò.2-3' kết ý nghĩa… Giáo án điện tử Lịch sử - Nhận xét học - Dặn HS nhà học thuộc chuâûn bị sau .. .Giáo án điện tử Lịch sử - Nhận xét học - Dặn HS nhà học thuộc chuâûn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 23: Sấm sét đêm giao thừa, Giáo án Lịch sử 5 bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn