Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của việt nam sang thị trường liên minh châu âu tt

27 46 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ MAI ANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG LIÊN MINH CHÂU ÂU Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 9.31.01.06 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2019 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: Học viện Khoa học xã hội – Viện Hàn KHXH Việt Nam Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lƣu Ngọc Trịnh PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh Phản biện 1: PGS.TS Bùi Tất Thắng Phản biện 2: PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai Phản biện 3: PGS.TS Trần Quang Lâm Luận án đƣợc bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Khoa học xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Có thể tìm luận án tại: -Thƣ viện Quốc gia; -Thƣ viện Học viện Khoa học xã hội DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Thị Mai Anh (2018), Xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 509+510 Vũ Thị Mai Anh (2018), Một số yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu, Tạp chí Cơng Thương, số Vũ Thị Mai Anh (2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu: Tiếp cận mơ hình trọng lực, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 27 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm qua, quan hệ thương mại song phương Việt Nam - EU khơng ngừng phát triển có nhiều chuyển biến tích cực EU thị trường lý tưởng cho tất nước phát triển lẫn nước phát triển có Việt Nam Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2017, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - EU tăng 12 lần từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000 lên 50,3 tỷ USD năm 2017 Các mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang thị trường EU điện thoại loại linh kiện, giầy dép loại, máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện, hàng dệt, may Ngoài ra, số mặt hàng khác như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, hàng thủy sản, cà phê, hạt điều, túi xách, ví,vali, mũ, Nhiều năm trở lại đây, hàng chế biến nhóm mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Giá trị xuất ngành đóng góp khơng nhỏ vào tổng kim ngạch nước nói riêng tăng trưởng kinh tế đất nước nói chung Tốc độ tăng trưởng bình quân xuất hàng chế biến sang thị trường EU giai đoạn 1997 - 2016 18,83% Tuy nhiên, tính riêng giai đoạn 2007-2011, tốc độ tăng trưởng 14,21% giai đoạn 2012 - 2016 gần đây, tốc độ đạt 12,31% Điều cho thấy rằng, xuất hàng chế biến có xu hướng chững lại, khơng phải lúc thuận lợi, nhiều vấn đề phát sinh trình xuất Nhìn nhận thực tế cho thấy, hàng chế biến xuất sang EU năm gần phụ thuộc phần lớn vào khu vực có vốn đầu tư nước ngồi Bên cạnh đó, khả tiếp cận thị trường Việt Nam nhiều hạn chế Do vậy, Việt Nam chưa khai thác hiệu lợi cạnh tranh xuất nhóm hàng dựa vào trình độ cơng nghệ kỹ thuật, trình độ người lao động, lãnh đạo, quản lý, để sản xuất sản phẩm xuất với khả cạnh tranh, có hàm lượng khoa học cơng nghệ cao, có khả tham gia vào khâu tạo giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị toàn cầu Hơn nữa, EU thị trường có nhiều rào cản thương mại nên mức xuất Việt Nam nằm mức xuất tiềm Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt toàn cầu, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vượt qua rào cản trên, đòi hỏi phải cải thiện yếu tố tác động đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) thức có hiệu lực thời gian gần Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến phê chuẩn coi chất xúc tác quan trọng hoạt động thương mại, đặc biệt xuất hàng hóa Việt Nam Xuất phát từ ý nghĩa bối cảnh đó, tác giả tập trung nghiên cứu, đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Trên sở đó, sử dụng mơ hình định lượng phù hợp để phân tích nhân tố tác động chi phối đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường Chính lý đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: ”Các yếu tố ảnh hƣởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trƣờng Liên minh Châu Âu” làm đề tài luận án tiến sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án - Mục đích nghiên cứu tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU, từ đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU đến năm 2025 - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Hệ thống hóa sở lý luận yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng hóa quốc gia + Phân tích thực trạng xuất hàng chế biến thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU + Xác định chiều hướng tác động mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU sử dụng mơ hình trọng lực + Lập luận đưa giải pháp phù hợp nhà nước doanh nghiệp để tận dụng tác động thuận lợi hạn chế tác động ngược chiều nhằm thúc đẩy xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án - Đối tượng nghiên cứu luận án yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng hóa quốc gia - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Luận án triển khai nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU + Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng xuất yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2000 - 2016, đề xuất giải pháp để tận dụng tác động thuận lợi hạn chế tác động ngược chiều yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU đến năm 2025 + Về mặt hàng: Các mặt hàng chế biến bao gồm nhóm theo phương pháp phân loại tiêu chuẩn thương mại quốc tế (SITC): SITC 5: Hóa chất sản phẩm liên quan; SITC 6: Hàng chế biến chủ yếu phân loại theo nguyên vật liệu (trừ mặt hàng 667 68); SITC 7: Máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng; SITC 8: Hàng chế biến khác + Về nội dung: nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang 28 quốc gia thành viên EU với nhóm hàng thuộc hàng chế biến Câu hỏi nghiên cứu Để giải tốt mục tiêu nghiên cứu trên, cần trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: Tại Việt Nam cần đẩy mạnh xuất hàng chế biến sang EU?; Thực trạng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU thời gian qua nào?; Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU?; Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu để xây dựng mơ hình yếu tố tác động đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU, qua xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố; Để cải thiện lực đẩy mạnh hoạt động xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn tới, Việt Nam cần có giải pháp để tận dụng tác động thuận lợi hạn chế tác động ngược chiều? Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án 5.1 Cách tiếp cận Phương pháp tiếp cận suy diễn; kết hợp tiếp cận định lượng định tính; tiếp cận hệ thống; tiếp cận kế thừa tri thức; tiếp cận điển hình 5.2 Phương pháp nghiên cứu 5.2.1 Phương pháp thu thập số liệu - Chọn mẫu: tác giả lựa chọn số liệu xuất hàng chế biến Việt Nam sang nước EU (gồm 28 quốc gia thành viên) - Thu thập số liệu: Để thực đề tài tác giả tiến hành thu thập số liệu giai đoạn 2000-2016 Riêng số liệu sử dụng chạy mơ hình hồi quy, số liệu thu thập giai đoạn 2006-2016 Luận án thu thập nguồn tài liệu thứ cấp gồm tư liệu, tài liệu, sách, số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, số quan thống kê quốc tế cơng trình nghiên cứu khoa học đăng tải tạp chí khoa học chuyên ngành 5.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 5.2.2.1 Phân tích định tính: sử dụng để phân tích yếu tố quy mô sản xuất, quy mô kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, thể chế, sở hạ tầng, công nghệ, môi trường kinh tế vĩ mô, rào cản kỹ thuật, hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU, chất lượng hàng hóa tác động đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU 5.2.2.2 Phân tích định lượng - Phân tích hồi quy: Để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xuất VN sang EU tác giả sử dụng mô hình Gravity (mơ hình trọng lực) có bổ sung thêm số yếu tố vào mơ hình Mơ hình phân tích đề tài có dạng sau đây: Trong đó: + Ln logarít tự nhiên, i nước i (Việt Nam); j nước j (quốc gia thành viên EU); t năm t (t=2006 2016) + Xijt , Xijt-1 giá trị xuất hàng chế biến Việt Nam sang quốc gia thành viên EU năm t năm t-1 (Đơn vị tính: triệu USD) + GDPijt tổng sản phẩm quốc nội gộp Việt Nam nước thành viên EU năm t (Đơn vị tính: Triệu USD) + GDPCijt tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người gộp Việt Nam nước thành viên EU năm t (Đơn vị tính: Triệu USD) + WDistij khoảng cách địa lý trung bình tính theo đường chim bay thủ đô Hà Nội thủ nước đối tác thương mại (Đơn vị tính: km) + Landlockedj biến giả, xác định xem quốc gia j có tiếp giáp với biển hay khơng + IDijt , TDijt khoảng cách thể chế, khoảng cách công nghệ Việt Nam quốc gia thành viên EU năm t + HCit đo lường nguồn vốn người Việt Nam + TFjt số đo lường mức độ tự thương mại quốc gia thành viên EU năm t + ASMTMjt mức thuế bình quân gia quyền áp dụng hàng chế biến Việt Nam xuất sang EU (Đơn vị tính: %) + MEijt số đo lường môi trường kinh tế vĩ mô Việt Nam quốc gia thành viên EU năm t + CFIit tiêu đo lường khả đổi công nghệ Việt Nam năm t + + =0 Tác giả sử dụng phương pháp ước lượng GMM để ước lượng mơ hình Để kiểm định tính phù hợp phương pháp GMM hồi quy, luận án áp dụng hai kiểm định Sargan Arellano-Bond - Phân tích biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Analysis): Đây phương pháp phân tích sử dụng để tính tốn hiệu kỹ thuật xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Sau hiệu kỹ thuật sử dụng để tính tốn tiềm xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Mơ hình phân tích biên ngẫu nhiên biểu diễn dạng sau đây: Mơ hình giới hạn ngẫu nhiên nêu biểu diễn sau: v ijt  uijt  Để ước tính tiềm xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU, tác giả sử dụng công thức sau: TEij  Yij * ij Y  exp( uij ),0  TEij  * Trong đó:TEij hiệu kỹ thuật; Y , Yij mức xuất thực tế mức xuất tiềm (tối đa) nước i sang nước j - Dự báo xu hướng xuất khẩu: tính tốn theo phương trình sau đây: ̂ Trong đó: ̂ giá trị dự báo xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU (ĐVT: Triệu USD); a hệ số chặn; b mức thay đổi giá trị xuất hàng chế biến bình quân t tăng lên đơn vị; t năm t Trong đề tài giá trị xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường ̂ EU biểu diễn dạng logarith: Do vậy, dự báo giá trị xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU (ĐVT: Triệu USD) tính tốn sau: ̂ 5.2.2.3 Một số phương pháp khác: Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh 5.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu Để phân tích thực trạng xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU luận án sử dụng số tiêu nghiên cứu sau đây: 5.2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá thực trạng mặt hàng xuất khẩu: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu; Tốc độ tăng trưởng bình quân; Mức độ đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu: sử dụng kết hợp hệ số Gini-Hirschman (GH) số Theil Entropy 5.2.3.2 Nhóm tiêu đánh giá thực trạng thị trường xuất khẩu: Cơ cấu thị trường xuất khẩu; Mức độ đa dạng hóa thị trường xuất 5.2.3.3 Nhóm tiêu đánh giá tiềm xuất khẩu: Gia tăng xuất theo chiều rộng theo chiều sâu; Chỉ số bổ trợ thương mại; Chỉ số đo lường mức độ lợi so sánh Đóng góp khoa học luận án - Luận án bổ sung yếu tố tác động khoảng cách thể chế, khoảng cách công nghệ, môi trường kinh tế vĩ mơ, tự hố thương mại, thuế quan, nguồn vốn người, khả đổi công nghệ vào mơ hình nghiên cứu hoạt động xuất hàng chế biến Việt Nam - Ứng dụng mơ hình động (mơ hình GMM) phân tích xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU - Sử dụng kết hợp số bổ trợ thương mại (TCI), số đo lường mức độ lợi so sánh (RCA) hiệu kỹ thuật (TE) để xác định triển vọng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Luận án góp phần hệ thống hố bổ sung nhân tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam thông qua xây dựng khung phân tích - Xây dựng mơ hình Gravity phục vụ cho phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU - Xây dựng mơ hình sản xuất biên ngẫu nhiên áp dụng cho phân tích tiềm xuất hàng hoá - Luận án yếu tố ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Trên sở đó, gợi ý giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU - Các kết nghiên cứu luận án dùng làm tư liệu khoa học để tham khảo cho việc xây dựng chủ trương, sách, biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường giới nói chung thị trường EU nói riêng Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan - Về yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng hóa: Các cơng trình nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xuất Các yếu tố chia thành nhóm, bao gồm nhóm yếu tố phía cung, nhóm yếu tố phía cầu yếu tố cản trở/hấp dẫn Nhóm yếu tố phía cung đại diện cho cung xuất khẩu, bao gồm: quy mô kinh tế nước xuất (thường đại điện GDP hay GNP), quy mô thị trường nước xuất (thường đại diện dân số), yếu tố thể lực sản xuất (thường đại biện GDP bình quân đầu người) Nhóm yếu tố thuộc phía cầu đại diện cho cầu nhập khẩu, bao gồm quy mô kinh tế nước nhập (thường đại điện GDP hay GNP), quy mô thị trường nước nhập (thường đại diện dân số), yếu tố thể sức mua (thường đại biện GDP bình qn đầu người) Nhóm yếu tố cản trở/hấp dẫn gồm có khoảng cách địa lý nước nhập nước xuất khẩu, sở hạ tầng, yếu tố thuộc lịch sử, văn hố, ngơn ngữ, tham gia vào hiệp định thương mại tự do, khoảng cách công nghệ, khoảng cách thể chế, độ mở kinh tế, môi trường kinh tế vĩ mô, chất lượng nguồn nhân lực, rào cản kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hiệp định thương mại tự Ngồi yếu tố có số yếu tố khác đầu tư trực tiếp nước ngoài, biến trễ xuất khẩu, Tuy nhiên, nhiều cơng trình nghiên cứu nói chưa đánh giá tác động khoảng cách thể chế, khoảng cách công nghệ, khả đổi công nghệ, môi trường kinh tế vĩ mô, chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm, rào cản kỹ thuật, thuế quan, hiệp định thương mại tự xuất Vì vậy, vấn đề luận án đưa khe hở cần quan tâm nghiên cứu Do đó, luận án bổ sung tập trung nghiên cứu vấn đề sau: Tác động của khoảng cách thể chế, khoảng cách công nghệ, sở hạ tầng, tự thương mại, sẵn sàng công nghệ, môi trường kinh tế vĩ mô, chất lượng nguồn nhân lực, rào cản kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU - Về phương pháp nghiên cứu: Hầu hết nghiên cứu trước sử dụng số liệu hỗn hợp Trên sở số liệu hỗn hợp, tác giả sử dụng nhiều phương pháp ước lượng khác nhau, bao gồm phương pháp ước lượng OLS (Rahman, 2009; Xu Sheng, 2009), hiệu ứng cố định, ngẫu nhiên (Chẳng hạn, Gani, 2006; Bac, 2010; Hatab cộng sự, 2010) Phương pháp ước lượng OLS phương pháp phổ biến tính đơn giản phương pháp Tuy nhiên phương pháp ước Sơ đồ 2.1: Khung phân tích luận án NƢỚC XUẤT KHẨU NƢỚC NHẬP KHẨU (Năng lực sản xuất) (Sức mua thị trường) CÁC YẾU TỐ CẢN TRỞ, HẤP DẪN - Môi trường kinh tế vĩ mô nước xuất Khoảng cách - Địa lý - Môi trường kinh tế vĩ mô nước nhập - Quy mô sản xuất (GDP, GDP bình quân đầu người) - Cơ sở hạ tầng - Cơng nghệ - Vị trí tiếp giáp biển - Quy mơ kinh tế (GDP, GDP bình quân đầu người) - Sự sẵn sàng công nghệ - Độ trễ xuất - Thể chế - Tự hóa thương mại - Chất lượng hàng hóa CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CUNG XUẤT KHẨU - Đổi công nghệ - Rào cản kỹ thuật - Chất lượng nguồn nhân lực - Thuế quan - Hiệp định thương mại tự (Nguồn: Tổng hợp tác giả) 10 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẦU NHẬP KHẨU Chƣơng THỰC TRẠNG XUẤT KHẨUCÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG EU GIAI ĐOẠN 2000 - 2016 3.1 Tổng quan thị trƣờng EU 3.2 Thực trạng xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU 3.2.1 Mặt hàng xuất - Kim ngạch xuất khẩu: Trong giai đoạn 2000 - 2016, tổng kim ngạch xuất hàng chế biến tăng 12,7 lần từ 2.337,6 triệu USD năm 2000 lên 29.770,2 triệu USD năm 2016 Trong đó, tập trung chủ yếu vào mặt hàng như: thiết bị viễn thông, dệt may, da giầy - Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu: Tốc độ tăng trưởng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU có xu hướng tăng lên giai đoạn 2000 - 2016 - Mặt hàng xuất chủ lực: SITC-7643 - Thiết bị truyền dẫn TV/radio mặt hàng chiếm tỷ trọng cao tổng kim ngạch xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Tỷ trọng 10 mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam chiếm 50% tổng kim ngạch xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU có xu hướng tăng dần năm gần Điều cho thấy cấu xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU có xu hướng chuyển dịch theo hướng chun mơn hóa - Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu: Xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU có xu hướng chuyển từ đa dạng hóa sang chun mơn hóa Nhóm hàng SITC-5, SITC-6, SITC-8 nhóm hàng có xu hướng đa dạng hóa Nhóm hàng SITC-7 lại nhóm hàng có mức độ chun mơn hóa tăng dần Điều cho thấy, số mặt hàng xuất thuộc nhóm SITC-7, Việt Nam có xu hướng tập trung vào xuất số mặt hàng Mức độ đa dạng hoá mặt hàng xuất (hàng chế biến) Việt Nam chủ yếu đa dạng hố theo chiều rộng, đóng góp đa dạng hoá theo chiều sâu ngày hạn chế, đặc biệt tỷ lệ đóng góp thấp mức 0,46 (tương đương 19,4%) giai đoạn 2011-2015 3.2.2 Thị trường xuất - Cơ cấu thị trường xuất khẩu: Đức, Pháp, Anh, Ý, Hà Lan thị trường xuất hàng chế biến lớn Việt Nam Các thị trường Áo, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển thị trường nhỏ sức tiêu thụ hàng hoá thấp nên tỷ trọng kim ngạch xuất gần khơng đáng kể, nước lại tỷ trọng kim ngạch mức khiêm tốn 11 - Mức độ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu: Xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU có chiều hướng chuyển từ chun mơn hóa sang đa dạng hóa thị trường xuất Nhóm hàng SITC-6, SITC-8 nhóm hàng có xu hướng đa dạng hóa thị trường xuất Trong đó, nhóm hàng SITC-7 lại nhóm hàng có mức độ tập trung vào số thị trường tăng dần - Thị trường xuất chủ lực: 10 thị trường xuất chủ lực Việt Nam chiếm 90% tổng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Trong số 10 quốc gia nói trên, Đức thị trường xuất quan trọng Việt Nam Tỷ trọng xuất hàng chế biến Việt Nam vào thị trường Vương quốc Anh Pháp có xu hướng giảm dần Ngược lại, tỷ trọng xuất hàng chế biến Việt Nam sang Hà Lan, Áo Cộng hòa Slovakia lại có xu hướng tăng dần 3.2.3 Tiềm xuất - Năng suất quy mô xuất khẩu: Hợp phần quan trọng chủ yếu đóng góp vào tăng trưởng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU tăng cường xuất mặt hàng mà trước xuất sang EU Số lượng hàng hố biến gần khơng có Đồng thời, số lượng hàng hố có xu hướng tăng lên giai đoạn 2005-2010, đến giai đoạn 2010-2015 hàng hố khơng xuất Như vậy, tất năm, tăng trưởng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU xuất phát từ xuất mặt hàng cũ mà trước Việt Nam xuất - Chỉ số bổ trợ thương mại: 10 quốc gia có số bổ trợ thương mại cao Việt Nam Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Séc, Hung-ga-ri, Ai-len,… Đây 10 quốc gia có cấu nhập hàng chế biến từ giới tương đồng với cấu xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường giới Điều cho thấy thị trườngViệt Nam trì mức nhập có hội khai thác tiềm xuất sang thị trường - Lợi so sánh xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU: Đứng đầu nhóm hàng SITC 764 - Thiết bị viễn thông Đứng thứ hai nhóm hàng SITC 851 - Giầy dép Tiếp theo nhóm hàng SITC 831 - Hòm vali, SITC 751 - Máy móc văn phòng, SITC 841 - Quần áo dệt may đàn ơng/trẻ em nam có lợi so sánh biến động tăng giảm, mức cao (RCA>4) 3.3 Thực trạng xuất số mặt hàng chế biến chủ lực: Giầy dép; Dệt may; Điện thoại linh kiện 3.4 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trƣờng EU 12 3.4.1 Tóm tắt biến có sử dụng mơ hình 3.4.2 Kết kiểm định mơ hình Kết kiểm định Sargan mơ hình khẳng định biến cơng cụ sử dụng mơ hình biến ngoại sinh Kết kiểm định Arellano-Bond mơ hình cho thấy kiểm định bác bỏ giả thuyết mơ hình có tượng tự tương quan 3.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Bảng trình bày kết mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Các kết kiểm định cho thấy mơ hình hồn tồn phù hợp Kết mơ hình hồi quy Các biến Mơ hình Mơ hình Mơ hình Mơ hình Mơ hình LnExportijt-1 0.696** 0.688** 0.694** 0.718** 0.703** (0.012) (0.019) (0.019) (0.027) (0.033) LnGDPijt 0.277** 0.305** 0.288** 0.255** 0.267** (0.012) (0.020) (0.020) (0.038) (0.040) LnGDPCijt 0.271** 0.281** 0.314** 0.241** 0.315** (0.033) (0.054) (0.058) (0.059) (0.067) LnWDistij -0.0218 -0.337 -0.516 -0.222 -0.155 (0.393) (0.483) (0.504) (0.424) (0.509) Landlockj -0.478** -0.500** -0.449** -0.575** -0.453** (0.054) (0.103) (0.128) (0.092) (0.170) IDijt -0.178** -0.113* -0.128* -0.144** -0.114* (0.030) (0.049) (0.050) (0.050) (0.058) TDijt -0.147** -0.186** -0.202** -0.135* -0.308** (0.054) (0.053) (0.052) (0.066) (0.073) HCit 0.052** 0.031** 0.059* 0.071* 0.097* (0.012) (0.012) (0.030) (0.030) (0.038) TFjt 0.037** 0.052** 0.032** 0.029* (0.011) (0.015) (0.012) (0.012) ASMTMjt -0.149* -0.173* -0.218* (0.075) (0.075) (0.093) MEijt 0.088** 0.069** (0.019) (0.021) CFIit 0.106* (0.051) Constant -3.497 -4.224 -4.064 -4.467 -6.103 (3.161) (4.190) (4.218) (3.727) (4.129) Number of 280 280 280 280 280 Observations Nguồn: Kết mơ hình Ghi chú: Sai số chuẩn ngoặc; * mức ý nghĩa 0,05; ** mức ý nghĩa 0,01 13 3.4.3.1 Các yếu tố tác động đến cung xuất - Quy mô sản xuất Việt Nam + Kết mơ hình hồi quy cho thấy, hệ số ước lượng biến LnGDP ijt mang dấu dương có ý nghĩa thống kê 0,01 Khi GDP Việt Nam GDP nước thành viên EU tăng lên 1% xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU tăng lên 0,267%, với yếu tố khác không đổi GDP Việt Nam tăng nhanh dần qua năm, từ mức 57,6 tỷ USD năm 2005 lên 201,3 tỷ USD năm 2016 Điều đồng nghĩa với lượng hàng hóa tạo ngày nhiều, dẫn đến khả xuất Việt Nam lớn, có xuất nhóm hàng chế biến Do vậy, GDP Việt Nam có tác động thuận chiều với cung xuất Việt Nam hàng chế biến + Biến LnGDPCijt có hệ số ước lượng mang dấu dương với mức ý nghĩa thống kê 0,01, nghĩa tích số GDP bình qn đầu người Việt Nam GDP bình quân đầu người EU có tác động tích cực đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU GDP bình quân đầu người Việt Nam tăng từ 699,6 USD/người năm 2005 lên 2171 USD/người năm 2016 Điều thể dồi tư bản, dẫn đến mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường giá trị xuất sang EU Quan hệ thương mại Việt Nam EU cạnh tranh, mang tính bổ sung cho nhau, hàng chế biến mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Do đó, GDP bình qn đầu người Việt Nam có tác động chiều với cung xuất Việt Nam hàng chế biến - Sự sẵn sàng công nghệ Hàng chế biến nhóm hàng đòi hỏi đầu tư nhiều công nghệ hoạt động sản xuất Doanh nghiệp muốn nâng cao giá trị sản phẩm để tăng lực cạnh tranh xuất thị trường lớn EU phải dựa sở cải tiến cơng nghệ truyền thống, du nhập công nghệ mới, đại Do vậy, cơng nghệ có ảnh hưởng tích cực xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU Theo Diễn đàn kinh tế giới (WEF), giai đoạn 2007-2016, mức độ sẵn sàng công nghệ Việt Nam thấp Chỉ số mức độ sẵn sàng công nghệ Việt Nam nhỏ 4, hầu thành viên EU số lớn Thực trạng cho thấy, cơng nghệ Việt Nam thua xa so với nước EU - Đổi công nghệ Hệ số biến “đổi công nghệ” Việt Nam (CFIit) có giá trị dương Kết cho thấy, đổi cơng nghệ có ý nghĩa quan trọng hoạt động xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU Cụ thể là, số chất lượng đổi công nghệ Việt Nam tăng lên 1% xuất hàng chế biến tăng 14 lên 0,106% Hiện mức độ đầu tư cho đổi công nghệ doanh nghiệp Việt Nam thấp so với yêu cầu phát triển tập trung vào doanh nghiệp lớn Phần lớn đổi công nghệ doanh nghiệp mang tính thụ động chủ yếu từ cơng nghệ nhập Đổi cơng nghệ có vai trò định việc tăng suất, chất lượng sản phẩm hàng chế biến, từ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất hàng chế biến sang thị trường EU - Chất lượng nguồn nhân lực Biến “nguồn vốn người” Việt Nam (HCit) có tác động tích cực đến xuất hàng chế biến sang thị trường EU Khi nguồn vốn người tăng lên 1% xuất hàng chế biến tăng 0,097% Thực tế cho thấy, nguồn lao động dồi doanh nghiệp Việt Nam rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động có trình độ, dẫn đến số doanh nghiệp phải th lao động có trình độ tay nghề cao từ nước khác theo đó, giá thành sản phẩm tăng, hàng hóa Việt Nam nói chung hàng chế biến Việt Nam nói riêng khó cạnh tranh xuất thị trường giới, đặc biệt thị trường khó tính EU Điều khẳng định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam vấn đề có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp sản xuất phục vụ xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU 3.4.3.2 Các yếu tố tác động đến cầu nhập - Quy mô kinh tế EU + Theo kết hồi quy trình bày trên, hệ số ước lượng dương có ý nghĩa thống kê biến LnGDPijt cho thấy GDP EU tăng lên đồng nghĩa với gia tăng thu nhập thị trường này, kéo theo nhu cầu ngày cao việc tiêu thụ hàng hóa có hàm lượng chế biến nhiều vậy, EU có xu hướng nhập sản phẩm chất lượng cao GDP EU tăng trưởng nhanh, năm 2005 13.791 tỷ USD đến năm 2016 18.126 tỷ USD Điều thách thức xuất hàng chế biến Việt Nam khả sản xuất EU lớn dẫn đến mức độ cạnh tranh hàng hóa nước hàng nhập ngày trở nên gay gắt Nhìn chung, GDP EU tăng lên khả nhập EU nhiều hơn, có tác động tích cực xuất hàng chế biến Việt Nam + Như đề cập trên, biến LnGDPCijt mơ hình hồi quy có giá trị dương có ý nghĩa thống kê, điều khẳng định mức thu nhập bình quân đầu người EU yếu tố ảnh hưởng tích cực đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU GDP bình quân đầu người EU tăng lên giai đoạn 2005-2016 từ 29.322 USD năm 2005 lên 32.462 USD năm 2016 Khi thu nhập người dân EU 15 tăng lên họ có nhu cầu dùng nhiều hàng hóa thiết yếu hàng xa xỉ Như vậy, Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến để tăng kim ngạch xuất vào thị trường - Chất lượng hàng hóa EU thị trường xuất truyền thống đầy tiềm Việt Nam với đòi hỏi cao chất lượng Khi xuất sang EU, đối tác EU ln trọng đến chất lượng sản phẩm Vì vậy, vấn đề chất lượng xem yếu tố quan trọng hàng đầu Như vậy, hàng chế biến với chất lượng tốt có ảnh hưởng tích cực đến xuất Việt Nam sang EU 3.4.3.3 Các yếu tố cản trở, hấp dẫn - Khoảng cách địa lý Mặc dù, biến khoảng cách hai quốc gia (LnWDistij) ý nghĩa mặt thống kê, nhiên hệ số ước lượng biến mang giá trị âm Như vậy, khoảng cách mặt địa lý hai quốc gia xa chi phí vận tải cao làm giảm thương mại hai chiều hai quốc gia - Khoảng cách công nghệ Biến “khoảng cách công nghệ” (TDijt) tác động theo chiều hướng tiêu cực đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Khi khác biệt cơng nghệ tăng 1% xuất mặt hàng Việt Nam sang EU giảm 0,308% Chỉ số mức độ sẵn sàng công nghệ giai đoạn 2006-2015 cho thấy khoảng cách xa tụt hậu công nghệ Việt Nam so với EU, làm giảm khả cạnh tranh hàng chế biến Việt Nam Điều gây bất lợi cho xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường - Khoảng cách thể chế Hệ số ước lượng biến “khoảng cách thể chế” (IDijt) Việt Nam EU mang dấu âm có ý nghĩa thống kê mức 0,05, kết có nghĩa khác biệt mơi trường thể chế tăng lên 1% xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU giảm 0,114% với điều kiện yếu tố khác không đổi Đánh giá WEF cho thấy số chất lượng thể chế Việt Nam thấp nhiều so với phần lớn nước thành viên EU Hơn nữa, mức tăng trưởng kinh tế nước ta chủ yếu từ ngành khai thác khoáng sản, gia công sản phẩm, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên chính, chưa tập trung phát triển lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đem lại giá trị gia tăng cao cho kinh tế Một nguyên nhân dẫn đến thực trạng rào cản thể chế kinh tế Và vậy, khoảng cách thể chế Việt Nam EU lớn có ảnh hưởng tiêu cực đến xuất hàng chế biến sang EU 16 - Môi trường kinh tế vĩ mô Biến “môi trường kinh tế vĩ mô” (MEijt) có tác động chiều với xuất hàng chế biến Khi tổng số chất lượng yếu tố Việt Nam EU tăng lên 1% xuất hàng chế biến sang EU tăng 0,069% Theo đánh giá WEF, số môi trường kinh tế vĩ mô Việt Nam dần cải thiện năm gần Ổn định kinh tế vĩ mô tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đẩy mạnh đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng Nhờ đó, hoạt động xuất hàng chế biến phát triển Do vậy, nhân tố tác động tích cực đến xuất hàng hóa nói chung hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU nói riêng - Rào cản kỹ thuật Cùng với q trình tồn cầu hố hệ thống hàng rào phi thuế quan mà đặc biệt rào cản kỹ thuật thị trường EU áp dụng hàng chế biến nhập ngày nghiêm ngặt Điều yếu tố bất lợi, có ảnh hưởng tiêu cực đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU - Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) Tính tồn diện, phạm vi cam kết rộng, hiệp định có tác động đáng kể kinh tế Việt Nam Với tính bổ sung mạnh mẽ cấu xuất nhập hàng chế biến Việt Nam EU, Việt Nam thường xuất hàng hóa khơng phải mạnh EU (chẳng hạn dệt may) phần lớn hàng hóa EU xuất sang Việt Nam mặt hàng Việt Nam chưa phát triển hoạt động sản xuất (như ô tô, dược phẩm ) Hiệp định kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ thương mại đầu tư hai bên, đặc biệt, góp phần quan trọng nâng cao giá trị cạnh tranh làm gia tăng thị phần xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường - Cơ sở hạ tầng Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017 - 2018 WEF, Việt Nam xếp hạng 79/137 nước so sánh, tăng bậc so với năm 2014 Mặc dù có cải thiện song kết cấu sở hạ tầng Việt Nam hầu hết có quy mơ nhỏ, chưa có đồng bộ, yếu khiến hoạt động xuất gặp nhiều khó khăn Do vậy, hệ thống kết cấu hạ tầng Việt Nam phát triển đồng bộ, đại kích thích hoạt động trao đổi thương mại hàng chế biến Việt Nam với nước giới nói chung thị trường EU nói riêng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao suất, hiệu kinh tế - Độ trễ xuất 17 Kết từ mô hình hồi quy hệ số ước lượng biến độ trễ (LnExport ijt1) mang giá trị dương có ý nghĩa thống kê cao 0,01 Điều chứng tỏ có mối tương quan xuất năm trước xuất năm sau Khi giá trị xuất hàng chế biến năm trước tăng lên 1% giá trị xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU năm sau tăng lên 0,703% Lý đơn giản để thực xuất hàng chế biến Việt Nam phải tiến hành đầu tư định vào việc xây dựng mạng lưới, kênh phân phối trì quan hệ thương mại với nước thành viên EU - Tự hóa thương mại EU Hệ số ước lượng biến “tự hóa thương mại” (TF jt ) có giá trị dương Điều thể rằng, mức độ tự thương mại EU cao tạo điều kiện cho xuất hàng hóa nói chung hàng chế biến nói riêng Việt Nam sang EU Khi tự hóa thương mại tăng 1% xuất hàng chế biến sang EU tăng 0,029% - Thuế quan Hệ số ước lượng biến ASMTMjt mang giá trị âm Nghĩa mức thuế quan áp dụng, bình quân gia quyền hàng chế biến Việt Nam tăng lên 1% xuất mặt hàng vào EU giảm 0,218% Như vậy, thuế quan có ảnh hưởng tiêu cực đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường - Vị trí tiếp giáp biển EU Biến Landlockedj có hệ số ước lượng mang dấu âm, thể chiều hướng tác động tiêu cực đến xuất hàng chế biến Điều đồng nghĩa với việc Việt Nam có xu hướng xuất sang nước thành viên EU mà không tiếp giáp với biển Nếu nước đối tác có vị trí địa lý khơng tiếp giáp với biển xuất Việt Nam sang nước thấp so với trường hợp xuất sang nước có tiếp giáp với biển 0,453% 3.5 Nhận xét yếu tố ảnh hƣởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trƣờng EU Nghiên cứu yếu tố tác động tích cực tiêu cực sau: - Các yếu tố tác động đến cung xuất (Việt Nam): Quy mô sản xuất Việt Nam (đại diện GDP, GDP bình quân đầu người), sẵn sàng công nghệ, đổi công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực (nguồn vốn người) có tác động tích cực đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU - Các yếu tố tác động đến cầu nhập (thị trường EU): Quy mô kinh tế EU (đại diện GDP, GDP bình qn đầu người), chất lượng sản phẩm có tác động tích cực đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU 18 - Các yếu tố cản trở/hấp dẫn: + Tác động tích cực gồm yếu tố sau: môi trường kinh tế vĩ mơ, sở hạ tầng, tự hóa thương mại, hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) + Tác động tiêu cực gồm yếu tố sau: vị trí khơng tiếp giáp biển nước thành viên EU, khoảng cách địa lý, khoảng cách công nghệ, khoảng cách thể chế Việt Nam nước thành viên EU, rào cản kỹ thuật EU, thuế quan áp dụng hàng chế biến Việt Nam xuất sang EU 3.6 Đánh giá chung thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trƣờng EU 3.6.1 Kết chung - Chính sách thu hút đầu tư nước nước Việt Nam góp phần tạo lực sản xuất phục vụ cho nhu cầu nước xuất khẩu, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp chế biến xuất - Những kết đạt lĩnh vực ngoại thương đầu tư nước cho thấy hội nhập quốc tế nói chung hội nhập kinh tế nói riêng tạo động lực mạnh mẽ để cải cách thể chế kinh tế Việt Nam, giúp tăng trưởng xuất nhập khẩu, tăng cường khả cạnh tranh quốc gia - Trong dài hạn nước ta có khả ứng phó trước diễn biến bất thường thị trường quốc tế việc thúc đẩy ký kết phê chuẩn số Hiệp định Thương mại tự CPTPP, EVFTA,… - EVFTA hiệp định chất lượng cao, xóa bỏ hàng rào thuế quan mức cao chế ưu đãi EVFTA mang lại lợi ích cao cho doanh nghiệp, có tới gần 99% ngành hàng, sản phẩm hưởng mức thuế đơn cử dệt may, da giày, đồ gỗ, công nghiệp ô - Với nguồn lao động cấu trẻ dồi dào, Việt Nam mạnh để phát triển lực lượng sản xuất, đáp ứng nhu cầu sản xuất đại 3.6.2 Tồn tại, hạn chế - Hiện nay, tình hình kinh tế trị giới có nhiều chuyển biến khó lường, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng ngày khốc liệt Tăng trưởng xuất hàng chế biến sang thị trường EU dễ bị tác động yếu tố bên - Việc cải cách thể chế có tiến triển tốc độ chậm chưa đáp ứng mục tiêu doanh nghiệp mong muốn - Kim ngạch xuất sản phẩm từ hình thức gia cơng, chế xuất tăng lên, thể yếu doanh nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp chế biến 19 - Thiếu tính lan tỏa cơng nghệ suất lao động từ doanh nghiệp FDI đến doanh nghiệp vốn nước - Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức có khoảng 300 doanh nghiệp (chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ) có đủ khả để tham gia vào chuỗi cung ứng cung ứng thay thế, gia công lắp ráp khâu sản xuất - Sức cạnh tranh sản phẩm chế biến thua xa so với đối thủ quốc tế, chưa tạo nhiều giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất - Ưu nguồn lao động giá rẻ giảm nhanh chóng tác động cách mạng công nghiệp 4.0 - Đối với nguồn nhân lực lĩnh vực sản xuất trực tiếp nhiều yếu Đối với cán kinh doanh, quản lý khả nghiên cứu tiếp cận mở rộng thị trường yếu, đặc biệt thị trường lớn đầy tiềm EU - Kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chậm cải thiện nhiều điểm yếu - Khi EVFTA thực thi, Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn đảm bảo quy tắc xuất xứ hàng hóa, tuân thủ theo quy định sở hữu trí tuệ, vấn đề lao động môi trường, hàng rào phi thuế quan kỹ thuật thị trường EU 3.6.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế - Hiện nay, Việt Nam thiếu doanh nghiệp sản xuất có tính hiệu kinh tế nhờ lợi quy mô để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu hợp tác với doanh nghiệp FDI khâu sản xuất marketing bán hàng, việc phát triển sản phẩm khơng có - Việt Nam nước sau so với nước EU, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chưa thực phát triển, mức độ cạnh tranh mặt hàng nói chung thấp nên giá thành sản phẩm khơng cao, đặc biệt ngành mạnh nước ta dệt may, da giày,… - Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, doanh nghiệp thiếu vắng nguồn nhân lực có trình độ kỹ chuyên môn - Các thủ tục hành gây phiền hà, thiếu trách nhiệm phận không nhỏ cán bộ, công chức làm tăng rào cản thể chế - Việc đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ hoạt động sản xuất kinh doanh hạn chế Do vậy, cơng nghiệp nước ta trình độ gia cơng 20 - Sự yếu ngành cơng nghiệp phụ trợ Việt Nam việc thiếu vốn cơng nghệ, chưa có đầu tư nhiều từ nhà nước… có vấn đề khác nhận thức doanh nghiệp Việt Nam cách thức tổ chức sản xuất - Việt Nam có nhiều nỗ lực việc thực đầu tư công vào hệ thống giao thông phục vụ cho hoạt động thương mại Tuy nhiên, hệ thống giao thông chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng xuất lưu lượng hàng hóa ngày tăng Chƣơng CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG EU 4.1 Bối cảnh quốc tế nƣớc tác động đến phát triển xuất hàng hoá Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025 4.2 Triển vọng xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU Sử dụng kết hợp số TCI, TE RCA cho ta thấy triển vọng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Cụ thể là, số thị trường có số TCI cao số TE thấp như: Rumani, Hungary, Ai len, Ba Lan Đây thị trường có triển vọng xuất cao với mặt hàng có số lợi so sánh (RCA) cao thiết bị viễn thông, giầy dép, hòm, vali, máy móc văn phòng, quần áo dệt may Ngược lại, thị trường khác (Cộng hòa Séc, Cộng hồ Slovakia, Cộng hòa Slovenia, Áo) có số TCI cao hiệu kỹ thuật (TE) đạt mức tương đối Việt Nam gặp khó khăn việc tiếp tục khai thác thị trường 4.3 Dự báo xu hƣớng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trƣờng EU giai đoạn 2018 - 2025 Kết dự báo xu hướng kim ngạch xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU tăng nhanh qua năm với giá trị năm 2020 58.953 triệu USD, năm 2025 137.086 triệu USD Điều phần cho thấy dấu hiệu khả quan việc tiếp tục khai thác thị trường đầy tiềm 4.4 Giải pháp thúc đẩy xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trƣờng EU 4.4.1 Các giải pháp nhằm tận dụng tác động thuận lợi 4.4.1.1 Đối với nhà nước - Một là, ổn định kinh tế vĩ mô xác định nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu cho tăng trưởng nhanh bền vững nước ta 21 - Hai là, cần phải trọng đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ cho lĩnh vực xuất hàng chế biến - Ba là, cải thiện hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho thương mại phát triển để giảm thiểu cước phí rủi ro q trình vận chuyển hàng hố - Bốn là, thực cải cách điều chỉnh sách thương mại quốc tế Việt Nam theo hướng tự hoá sở hiệp định song phương đa phương cần thiết - Năm là, phát triển ngành công nghiệp bổ trợ cho ngành hàng chế biến ngành liên quan trực tiếp đến ngành chủ lực, phát triển ngành chủ lực bị ảnh hưởng chi phối ngành 4.4.1.2 Đối với doanh nghiệp - Một là, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt hội từ EVFTA, đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, lao động, rào cản kỹ thuật, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Nhóm hàng cơng nghiệp chế biến nhóm mặt hàng ưu tiên nâng cao lực cạnh tranh Vì vậy, doanh nghiệp cần cấu lại hoạt động sản xuất thông qua việc thay đổi phương thức sản xuất xuất khẩu, cụ thể chuyển từ phương thức gia công túy sang phương thức sản xuất khác đem lại giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị sản phẩm - Hai là, nâng cao chất lượng sản phẩm: Một số biện pháp đưa bước đầu tư công nghệ đại; đa dạng hố sản phẩm thuộc nhóm hàng chế biến; đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm chế biến, dòng sản phẩm liên tục, gây dựng thương hiệu tạo giá trị riêng sản phẩm; tuân thủ nghiêm ngặt quy định hệ thống kiểm tra chất lượng EU từ khâu sản xuất chế biến hàng xuất khẩu; Thu hút nguyên liệu từ nước EU nước có FTA với EU - Ba là, đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Các doanh nghiệp cần đầu tư chi phí phối hợp với nhà nước việc đào tạo nguồn nhân lực phải có sách đãi ngộ hợp lý người lao động - Bốn là, liên kết doanh nghiệp Việt Nam nói chung ngành hàng chế biến nói riêng giúp tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao vị thị trường nội địa, tăng khả cạnh tranh thị trường xuất lớn EU 4.4.2 Các giải pháp nhằm hạn chế tác động ngƣợc chiều 4.4.2.1 Đối với nhà nước - Một là, Việt Nam cần hoàn thiện khung khổ pháp luật nâng cao nhận thức xã hội vấn đề môi trường, lao động sở hữu trí tuệ để đáp ứng cam kết EVFTA ngày tốt 22 - Hai là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo sở hành lang pháp lý thuận lợi thơng thống cho hoạt động xuất hàng chế biến Việt Nam sang EU - Ba là, Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp đổi mới, nâng cao trình độ cơng nghệ để giảm thiểu khoảng cách trình độ cơng nghệ với nước EU - Bốn là, thúc đẩy việc xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, yêu cầu hàng chế biến thị trường nhập EU mà tạo hàng rào thương mại sản phẩm chế biến xuất Việt Nam 4.4.2.2 Đối với doanh nghiệp - Một là, doanh nghiệp cần phải nâng cao lực hiểu biết nắm bắt thông tin lập kế hoạch việc điều chỉnh chuỗi cung ứng, nguyên vật liệu, phụ liệu đầu vào cho trình sản xuất nhằm đảm bảo thực theo quy định quy tắc xuất xứ, nhờ tận dụng ưu đãi thuế quan EVFTA có hiệu lực - Hai là, doanh nghiệp cần học hỏi, trang bị thêm kiến thức, tham gia khóa tập huấn để hiểu nắm rõ rào cản nâng cao kỹ đối phó với rào cản loại hàng chế biến thị trường mà doanh nghiệp thực xuất - Ba là, doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ, nghiên cứu kỹ môi trường thể chế EU xuất hàng chế biến sang thị trường để có phản ứng linh hoạt, kịp thời định hướng, chiến lược xuất phù hợp nhằm giảm thiểu nguy rủi ro, tăng cường hoạt động xuất - Bốn là, doanh nghiệp xuất cần nghiên cứu kỹ thông tin thị trường để nắm đặc trưng riêng thị trường nước thành viên EU nhằm đảm bảo đạt hiệu cao xuất hàng chế biến sang thị trường Đồng thời, Việt Nam cần hướng tới xuất hàng chế biến vào thị trường nhiều tiềm xuất EU - Năm là, việc Anh rời khỏi EU (Brexit) kéo theo số hệ lụy tiêu cực mặt kinh tế, gây ảnh hưởng xấu kinh tế toàn cầu Do vậy, doanh nghiệp Việt Nam xuất sang EU qua thị trường Anh cần phải theo dõi sát diễn biến nắm bắt tình hình, lên kế hoạch xây dựng biện pháp thích hợp để đối phó kịp thời với trường hợp xấu xảy 23 KẾT LUẬN Luận án tổng quan cơng trình nghiên cứu nước quốc tế có liên quan đến xuất hàng hố quốc gia Từ yếu tố tác động chủ yếu đến xuất hàng hố cơng trình nghiên cứu trước Đồng thời, luận án đưa khe hở tri thức để tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ Luận án góp phần hệ thống hoá bổ sung yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng hóa thơng qua xây dựng khung phân tích Dựa kết tính tốn hệ thống tiêu nghiên cứu, cho ta thấy tổng kim ngạch xuất hàng chế biến tăng nhanh với tốc độ tăng trưởng vững giai đoạn 2000-2016 Mặt hàng xuất chủ yếu tập trung vào nhóm hàng: giầy dép, dệt may, thiết bị viễn thơng, máy tính, có xu hướng chuyển từ đa dạng hóa sang chun mơn hóa Một số thị trường xuất chủ lực Đức, Hà Lan, Pháp, có chiều hướng chuyển từ chun mơn hóa sang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thể mức độ phụ thuộc vào thị trường có xu hướng giảm Các mặt hàng có lợi so sánh cao thiết bị viễn thơng, giầy dép, máy móc văn phòng, quần áo dệt may Việc sử dụng mơ hình GMM hệ thống với phân tích định tính đánh giá tác động yếu tố đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Nghiên cứu yếu tố tác động tích cực tiêu cực là: quy mô sản xuất nước xuất (đại diện GDP, GDP bình quân đầu người Việt Nam), quy mô kinh tế nước nhập (đại diện GDP, GDP bình quân đầu người EU), khoảng cách địa lý, khoảng cách công nghệ, khoảng cách thể chế, rào cản kỹ thuật, thuế quan, vị trí khơng tiếp giáp biển, mơi trường kinh tế vĩ mơ, sở hạ tầng, tự hóa thương mại, hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU, sẵn sàng công nghệ, đổi công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng hàng hóa Các yếu tố có xu hướng tác động tương đối phù hợp với dự đoán mặt lý thuyết Thông qua việc sử dụng kết hợp số TCI, TE RCA, nghiên cứu cho thấy số thị trường có triển vọng cao xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Rumani, Hungary, Ai len, Ba Lan Dựa phân tích bối cảnh quốc tế nước tác động đến phát triển xuất hàng hoá Việt Nam, kết nghiên cứu đạt được, luận án đưa triển vọng phát triển, dự báo tình hình xuất hàng chế biến đề xuất giải pháp tận dụng tác động thuận lợi hạn chế tác động ngược chiều nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU đến năm 2025 24 ... quan 3.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Bảng trình bày kết mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU Các kết... Tại Việt Nam cần đẩy mạnh xuất hàng chế biến sang EU?; Thực trạng xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU thời gian qua nào?; Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị. .. nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU + Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng xuất yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng chế biến Việt Nam sang thị trường EU giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của việt nam sang thị trường liên minh châu âu tt , Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của việt nam sang thị trường liên minh châu âu tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn