Giáo án Lịch sử 5 bài 25: Lễ kí hiệp định Paris

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:20

BÀI:LỄ KÝ HIỆP ĐỊNH PA- RI I MỤC TIÊU: - Sau tháng thất bại nặng nề miền Nam, Bắc, ngày 27 - - 1973, Mĩ buộc phải Hiệp định Pa - ri - Những điều khoản quan trọng Hiệp định Pa - ri II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: BÀI: LỄHIỆP ĐỊNH PA - RI - Tranh SGK, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Thời gian Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu A Kiểm tra cũ: - Em kể lại chiến đấu quân dân Hà Nội đêm ngày 26 - 12 – 5' 1972? - Tại ngày 30 - 12 - 1972 Tổng thống Mĩ phải tuyên bố ngững ném bom miền Bắc? B Bài mới: Giới thiệu : 33’ Nội dung hoạt động * Hoạt động 1: Vì Mĩ buộc phải hiệp định Pa- Ri ? Khung cảnh lễ hiệp định Pa- Ri - Hiệp định Pa- Ri đâu ? Vào ngày nào? - Lý buộc Mỹ phải ký hiệp định Pa ri? - Sự kéo dài hội nghị Pa - ri đâu? - Tại vào thời điểm sau năm 1973 Mĩ phải ký hiệp định Pa - ri? - Hình ảnh cho ta thấy nhân dân Pháp ủng hộ kháng chiến chống Mĩ nhân dân ta? - Em mô tả sơ lược khung cảnh lễ hiệp định Pa – Ri ? Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm Đ D - GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi Phấn màu * Phương pháp nêu vấn đề - HS đọc SGK , rút câu trả lời - HS nêu ý kiến vấn đề trên, lớp nghe bổ sung ý kiến - HS mô tả khung cảnh lễ hiệp định Pa – ri - Gv bổ sung câu hỏi tranh SGK - Hoàn cảnh Mĩ năm 1973 , giống Thời gian 2’ Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu hoàn cảnh pháp năm 1954 ? *Hoạt động : Nội dung chủ yếu hiệp định PA - ri - Thuật lại diễn biến lễ ký kết ? - Trình bày nội dung chủ yếu hiệp định Pa – ri ? - (Mĩ phải rút toàn quân khỏi Việt Nam Phải chấm dứt dính lứu quân phải có trách nhiệm việc hàn gắn vết thương chiến tranh) * Hoạt động 3: ý nghĩa lịch sử - Hiệp định Pa – ri có ý nghĩa với lịch sử dân tộc ? * GV rút nội dung cần ghi nhớ : ngày 27/ 1/1973, Pa- ri diễn lễ hiệp định chấm dứt chiến tranh , lập lại hòa bình Việt Nam Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt nam Củng cố , dặn dò - Lễhiệp định Pa - ri ký thức vào ngày tháng năm nào? đâu? - GV nhận xét tiết học - Về học thuộc bài, chuẩn bị tốt sau "Tiến vào dinh Độc Lập", sưu tầm tranh ảnh *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng * Phương pháp thảo luận nhóm - Các nhóm (4) đọc SGK thảo luận để giải vấn đề Gv đưa - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung ý kiến - GV chốt lại nội dung ghi nhớ - Vài HS đọc ghi nhớ Đ D ... tranh) * Hoạt động 3: ý nghĩa lịch sử - Hiệp định Pa – ri có ý nghĩa với lịch sử dân tộc ? * GV rút nội dung cần ghi nhớ : ngày 27/ 1/1973, Pa- ri diễn lễ kí hiệp định chấm dứt chiến tranh , lập... dạy học chủ yếu hoàn cảnh pháp năm 1 954 ? *Hoạt động : Nội dung chủ yếu hiệp định PA - ri - Thuật lại diễn biến lễ ký kết ? - Trình bày nội dung chủ yếu hiệp định Pa – ri ? - (Mĩ phải rút toàn... phải rút quân khỏi Việt nam Củng cố , dặn dò - Lễ ký hiệp định Pa - ri ký thức vào ngày tháng năm nào? đâu? - GV nhận xét tiết học - Về học thuộc bài, chuẩn bị tốt sau "Tiến vào dinh Độc Lập",
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 25: Lễ kí hiệp định Paris, Giáo án Lịch sử 5 bài 25: Lễ kí hiệp định Paris

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn