Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng việt nam thịnh vượng

100 46 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hoàng Tùng Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Thảo Như MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠNG TY TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN 1.1 KHÁI NIỆM CƠNG TY TÀI CHÍNH .9 1.2 CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH 1.2.1 Hoạt động huy động vốn .9 1.2.2 Hoạt động tín dụng 10 1.3 LÝ LUẬN VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN 12 1.3.1 Tín dụng 12 1.3.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng nhân 13 1.4 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN 18 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN 21 1.5.1 Nhóm nhân tố bên ngồi 21 1.5.2 Nhóm nhân tố bên 24 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI CÔNG TY TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPB FC) 30 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 30 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng 32 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 38 2.2.1 Bộ máy hoạt động Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng 38 2.2.2 Tổng quan quy trình cho vay khách hàng nhân VPB FC 45 2.2.3 Phân tích q trình hồn thiện hóa hoạt động cho vay khách hàng nhân VPB FC 51 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay khách hàng nhân VPB FC 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI VPB FC 64 2.3.1 Những mặt tích cực hoạt động cho vay khách hàng nhân .64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI VPB FC 73 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 73 3.1.1 Kết phân tích thực trạng cho vay khách hàng nhân VPB FC 73 3.1.2 Bối cảnh thị trường định hướng cho vay khách hàng nhân VPB FC 74 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG NHÂN TẠI VPB FC 77 3.2.1 VPB FC cần thực quy trình nghiệp vụ .77 3.2.2 VPB FC cần thực tốt công tác giám sát, xếp hạng tín nhiệm biện pháp xử lý thu hồi nợ 77 3.2.3 VPB FC cần phân tán rủi ro 78 3.3.4 VPB FC cần trích lập dự phòng rủi ro .78 3.3.5 VPB FC cần tăng cường nâng cao chất lượng TSA/DSA 78 3.3 KIẾN NGHỊ 79 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 79 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 79 3.3.3 Kiến nghị với VPB FC 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng VPB FC Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng FE Credit Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng CC Nhân viên phát triển khách hàng DSA Nhân viên tư vấn tín dụng trực tiếp TSA Nhân viên tư vấn tín dụng qua điện thoại SS Quản lý kinh doanh POS Điểm cung cấp dịch vụ F1 Finone (là hệ thống Công nghệ thông tin VPB FC dùng để quản lý thông tin khách hàng khoản vay) CMND Chứng minh nhân dân CP Phòng xử lý hợp đồng VPB FC CIC Trung tâm cung cấp thơng tin đánh giá quan hệ tín dụng khách hàng với tổ chức tín dụng khác DC Nhân viên kiểm tra liệu (là nhân viên phòng Phê duyệt tín dụng VPB FC) Courier Đại diện VPB FC giới thiệu sản phẩm tài VPB FC DE Nhân viên nhập liệu UW Thẩm định viên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Trang Các tiêu đánh giá hoạt động cho vay khách hàng nhân Cơng ty tài TNHH MTV Ngân hàng 32 Việt Nam Thịnh Vượng 2.2 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 33 2.3 Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay 34 2.4 Tỷ lệ thu nợ 35 2.5 Tình hình nợ hạn cho vay Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh 36 Vượng 2.6 Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng nhân VPBFC 37 2.7 Cơ cấu dư nợ cho vay Công ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng 59 DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Tổ chức VPBFC 41 1.2 Miêu tả quy trình cho vay mua xe máy/ đồ gia dụng trả góp 50 1.3 Mu tả quy trình cho vay mua xe máy/ đồ gia dụng trả góp 51 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Mơ tả cấu dư nợ theo mục đích vay 60 2.2 Biểu đồ minh họa kết hoạt động tài VPB FC 63 76 vấn đề phổ biến khơng Việt Nam mà quốc gia khác giới Đối với thị trường Việt Nam, ngành tín dụng tiêu dùng giai đoạn sơ khởi, 80% khách hàng sử dụng dịch vụ khách hàng lần trải nghiệm dịch vụ tài nhân Do đó, kiến thức họ ngành chưa vững vàng, trách nhiệm tổ chức tín dụng nâng cao kiến thức cho khách hàng, minh bạch hóa điều khoản hỗ trợ khách hàng cần thiết FE Credit ln tn thủ sách cho vay có trách nhiệm với khách hàng: đảm bảo khách hàng hiểu rõ lãi suất, loại phí sử dụng dịch vụ Các nhân viên tư vấn tín dụng Cơng ty khách hàng xem xét khoản mục nêu hợp đồng hỗ trợ giải đáp tận tình thắc mắc khách hàng Bộ phận Chăm sóc khách hàng gọi điện đến khách hàng để giải thích điều khoản hợp đồng đảm bảo khách hàng hiểu rõ vấn đề Quá trình nâng cao nhận thức người dân cần nhiều thời gian Tuy nhiên, khơng phải khó khăn riêng thị trường Việt Nam mà vấn đề chung tất thị trường mới, đòi hỏi cơng ty tài tiêu dùng phải có lộ trình rõ ràng chuyên gia giàu kinh nghiệm để xử lý vấn đề Nắm bắt yêu cầu này, FE Credit đầu tư phát triển quy trình kinh doanh, dịch vụ tiên tiến giúp khách hàng nâng cao kiến thức tài tiêu dùng Đây mối quan hệ hai chiều người cho vay thị trường: khách hàng cần có trách nhiệm ký kết hợp đồng nhân viên tư vấn cần có nhiệm vụ giúp khách hàng hiểu rõ điều khoản hợp đồng trước ký kết Khi nhận thức người tiêu dùng cải thiện theo thời gian, loại hình tín dụng nhân phát triển mạnh mẽ Hiện nay, FE Credit có mức tăng trưởng số lượng khách cao so với mức trung bình 20-30% thị trường đơn vị có 77 mức tăng trưởng cao Thời gian qua, tháng thu hút 100.000 khách hàng Có nhiều lý để khách hàng ưu tiên lựa chọn FE Credit, phần quan trọng chúng tơi có sản phẩm phù hợp với phân khúc người tiêu dùng Hiện nay, tiếp tục giới thiệu thêm nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG NHÂN TẠI VPB FC 3.2.1 VPB FC cần thực quy trình nghiệp vụ Thẩm định, đánh giá, lựa chọn khách hàng vay cách xác, cho vay cần đưa mức tín dụng phù hợp với nhu cầu vay vốn dự án khả trả nợ khách hàng Trong trình cho vay đòi hỏi tổ chức tín dụng phải thường xun giám sát tín dụng để kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp khoản vay có dấu hiệu không tốt nhằm ngăn chặn hạn chế rủi ro tín dụng 3.2.2 VPB FC cần thực tốt cơng tác giám sát, xếp hạng tín nhiệm biện pháp xử lý thu hồi nợ  Giám sát cho vay + Xem xét khách hàng sử dụng mục đích hay khơng + Kiểm sốt mức độ rủi ro cho vay phát sinh trình sử dụng vốn khách hàng  Phát nhanh yếu tố bất lợi hay khoản cho vay khơng hướng mà sách cho vay đặt cho đối tượng khách hàng, cho giai đoạn  Việc xếp hạng rủi ro dựa sở mức độ tín nhiệm khả trả nợ khách hàng 78  Củng cố mối quan hệ cơng ty với quyền địa phương nơi cho vay với số lượng khách hàng dư nợ lớn Thực tế hoạt động tín dụng cơng ty tài thời gian qua cho thấy vai trò cấp quyền, đồn thể việc hổ trợ cho người dân vay vốn, đồng thời dựa vào uy tín cấp quyền để tác động thu hồi nợ vay hữu hiệu  Từng chuyên viên/ nhân viên tư vấn tín dụng phụ trách địa bàn lãnh đạo phải nắm vững cụ thể thực trạng nợ hạn phạm vi quản lý để từ đưa biện pháp thu hồi nợ thích hợp 3.2.3 VPB FC cần phân tán rủi ro Không tập trung cho vay ngành, lĩnh vực hay khu vực; Quy trình cho vay phân chia làm nhìu khâu nhỏ chịu trách nhiệm phòng ban nhân khác để đảm bảo tính minh bạch 3.3.4 VPB FC cần trích lập dự phòng rủi ro Trích lập dự phòng rủi ro biện pháp để khắc phục tình trạng sảy tổn thất hoạt động cho vay Mặc dù trích lập dự phòng rủi ro làm tăng chi phí cho tổ chức tín dụng, chi phí hội khơng sử dụng nguồn vốn để đầu tư cho đối tượng hấp dẫn đương nhiên làm giảm thu nhập tổ chức tín dụng Tuy nhiên trích lập dự phòng khơng biện pháp mà nguyên tắc bắt buộc tổ chức tín dụng cho vay để chống đỡ rủi ro cho vay Khi mà khoản cho vay nợ hạn khả thu hồi 3.3.5 VPB FC cần tăng cường nâng cao chất lượng TSA/DSA Chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời vật chất tinh thần chuyên viên/nhân viên tư vấn tín dụng (TSA/DSA) việc làm cần thiết Biện pháp náy kích thích tinh thần làm việc, đặt lợi ích tập thể lên lợi ích nhân người cán Qua hạn chế rủi ro xuất phát từ sai sót cán cho vay tải công việc 79 Bên cạnh hình thức khen thưởng, động viên khuyến khíchcũng cần đưa hình thức kỷ luật nghiêm khắc sai sót, sơ hở thiếu trách nhiệm chuyên viên/nhân viên tư vấn tín dụng dẫn đến rủi ro cho VPB FC Tuỳ theo mức độ thiệt hại mà VPB FC có biện pháp sử lý khác như: cảnh cáo, khiển trách; trừ cơng tác phí, trừ lương, chấm dứt hợp đồng Biện pháp áp dụng nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự chịu trách nhiệm cán cho vay 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ - Đề nghị quan chức năng, ngành có phân tích đánh giá ngun nhân tác động tăng giá hàng hóa dự báo cho thời gian tới để chủ động có biện pháp ổn định giá, tăng cường thông tin tuyền truyền phương tiện thông tin đại chúng để hạn chế yếu tố tăng giá tâm lý, tập trung giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN khối ngành tài - Đề nghị chuyên ngành chức năng, quyền huyện,quận, TP phối hợp, tạo điều kiện giúp ngành tài đẩy nhanh tiến độ xử lý, cưỡng chế, phát mại tài sản để thu hồi khoản nợ xấu, nợ đọng, DN có biểu xấu không hợp tác, tạo điều kiện giúp ngành tài hoạt động an tồn, hiệu - Ngành tài mang tính hệ thống tác động dây chuyền hoạt động ngân hàng liên thông lớn,nếu tổ chức tín dụng khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động chung toàn ngành 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Hoàn thiện, thúc đẩy hoạt động Trung tâm Thơng tin tín dụng: Sự thiếu xác CIC thường thể thông tin sau: số lượng TCTD mà KH có quan hệ, dư nợ phát sinh hạn, số lần cấu nợ, thời gian KH thiết lập kết thúc quan hệ tín dụng, thơng tin KH, 80 người đại diện DN, báo cáo tài KH,… Nguyên nhân sai sót CIC thụ động, trông chờ ỷ lại vào nguồn thông tin từ NHTM cung cấp, ngân hàng thiếu thiện chí cung cấp sơ sài, lấy lệ chất lượng thơng tin khơng đảm bảo độ tin cậy phán tín dụng Do vậy, để nâng cao chất lượng thông tin CIC, NHNN cần có quy định cụ thể: - Quy định bắt buộc tất TCTD phải cung cấp thông tin KH định kỳ hàng tháng quý cho CIC Đồng thời, nên có quy định cụ thể hình thức xử phạt việc cung cấp thông tin giả, chậm trễ việc cung cấp thông tin - Thông tin KH vay vốn phải thu thập tồn diện, đầy đủ khơng giới hạn mức vay - CIC cần tiến hành phân chia quản lý thông tin KH theo vùng, miền, khu vực ngành nghề để dễ tra cứu, tránh nhầm lẫn, chồng chéo KH có tên, mã số thuế… giống - Cần phối hợp, chia sẻ, cập nhật thông tin với quan thuế, quan thống kê Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ chuyên viên có chất lượng để thực thu thập, xử lý, cập nhật thông tin - Liên kết, hợp tác với định chế tài nước ngồi nhằm mở rộng công tác thu thập thông tin, cập nhật thông tin liên quan đến KH có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam - NHNN cần khuyến khích TCTD liên kết với nhau, thành lập trung tập thông tin tín dụng độc lập với CIC, tạo nguồn thơng tin đa dạng phục vụ cho công việc xếp hạng 3.3.3 Kiến nghị với VPB FC a VPB FC cần phát triển hệ thống thơng tin tín dụng nội Trong quy trình xếp hạng tín dụng, cơng tác thu thập, xử lý, rà sốt 81 thơng tin có vai trò quan trọng, định tính xác mức xếp hạng KH, từ đó, ảnh hưởng đến việc phân loại nợ, trích lập dự phòng thực sách KH ngân hàng Theo nghiên cứu năm 2005 ngân hàng giới (WB) vai trò thơng tin tín dụng ngân hàng kinh tế: WB tiến hành nghiên cứu hoạt động thơng tin tín dụng 120 quốc gia giới xây dựng số gọi số thơng tín tín dụng WB nhận thấy có mối quan hệ tỷ lệ thuận việc tăng cường chia sẻ thông tin tăng trưởng kinh tế: phân tích cho thấy số tăng thêm điểm tín dụng cho khu vực tư nhân tăng thêm 6%; tăng trưởng GDP tăng thêm 0.9% suất lao động tăng thêm 0.7% Do thơng tin tín dụng đóng vai trò quan trọng; VPB FC cần tiến hành biện pháp hồn thiện cơng tác thu thập, xử lý thơng tin như: Khuyến khích KH cung cấp thơng tin nhanh chóng xác sách ưu đãi Ví dụ: DN cung cấp báo cáo tài có kiểm tốn ưu đãi lãi suất cho vay thời hạn lần vay vốn sau Tiến hành chun mơn hóa q trình thu thập thơng tin: VPB FC giao cho cán tín dụng KH thuộc lĩnh vực ngành nghề mục đích vay vốn Xây dựng phân chuyên thu thập, xử lý thông tin từ KH, nguồn bên khác từ CIC Xây dựng mạng lưới thông tin thống VPB FC, thống với hội sở chính, chi nhánh khác để tiếp cận nguồn thông tin đa dạng Bên cạnh việc thu thập, xử lý thông tin, chi nhánh cần tăng cường công tác cập nhật thơng tin, để từ cập nhật hệ thống XHTD VPB FC cần tiến hành định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm vệ hoạt động XHTD 82 Bên cạnh đó, VPB FC tiến hành rút gắn tần suất cập nhật thông tin KH VPB FC cần thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực quy trình xếp hạng tín dụng, xứ lý nghiêm trường hợp vi phạm quy trình Để thực vậy, chi nhánh cần quy định rõ nội dụng, trách nhiệm cán khâu quy trình XHTD b VPB FC cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm XHTN u cầu minh bạch, cơng khai vơ tư: Có vậy, kết XHTN phản ánh tình hình tài doanh nghiệp cách khách quan trung thực, giúp cho việc định cấp tín dụng NHTM Cán xếp hạng cần tuân thủ tôn trọng đạo đức nghề nghiệp: Đây tiêu chuẩn quan trọng cán tín dụng, định đến vấn đề rủi ro đạo đức kinh doanh XHTN thực đội ngũ chuyên viên lành nghề: Cán thực XHTN cần tiêu chuẩn hóa trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế khả nhanh nhạy xem xét, đánh giá vấn đề tín dụng Những yêu cầu giúp cho đội ngũ cán ngân hàng xử lý nhanh chóng, hiệu thận trọng hợp lý trình phân tích, thẩm định giám sát tín dụng Phải tiếp cận với thơng tin: Phân tích xếp hạng doanh nghiệp vay vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, yếu tố quan trọng thơng tin- đặc biệt thông tin doanh nghiệp phải xác, đầy đủ kịp thời Muốn vậy, thơng tin phải cập nhật thường xuyên, kiểm tra xác lưu trữ có hệ thống đầy đủ Do vậy, NHTM cần xây dựng hệ thống thơng tin phân tích thơng tin tồn diện, cung ứng nguồn thơng tin xác, đáng tin cậy cho công tác XHTN đạt hiệu cao 83 c VPB FC cần cấu lại hệ thống điều kiện cạnh tranh Với mục tiêu cấu lại bản, triệt dể toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đa theo hướng đại, hoạt động an toàn, hiệu vững Trong giai đoạn 2011-2015, tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài củng cố lực hoạt động tổ chức tín dụng; cải thiện mức độ an toàn hiệu hoạt động tổ chức tín dụng; nâng cao trật tự, kỷ cương nguyên tắc thị trường hoạt động ngân hàng Nhiệm vụ đặt cấu lại hệ thống trình thường xuyên, liên tục nhằm khắc phục khó khăn, yếu chủ động đối phó với thách thức để tổ chức tín dụng khơng ngừng phát triển cách an tồn, hiệu quả, vững đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn VPB FC cần củng cố, phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đa dạng sở hữu, quy mơ loại hình phù hợp với đặc điểm trình độ phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn nay; thực cấu lại tồn diện tài chính, hoạt động, quản trị tổ chức tín dụng theo hình thức, biện pháp lộ trình thích hợp… 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua thực trạng chất lượng cho vay khách hàng nhân Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng đánh giá Chương 2, theo định hướng phát triển hoạt động cho vay khách hàng nhân Công ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng thời gian tới, luận văn đưa số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro nâng cao chất lượng cho vay khách hàng nhân Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng đề xuất số kiến nghị VPB FC ban ngành hữu quan nhằm tạo phối hợp đồng công tác nâng cao chất lượng cho vay khách hàng nhân Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng Những giải pháp hy vọng đóng góp phần nhỏ nhằm phát triển hoạt động cho vay khách hàng nhân hoạt động tín dụng nói chung Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng qua hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh tỉnh, góp phần phát triển kinh tế địa phương 85 KẾT LUẬN Việt Nam xem thị trường tài tiêu dùng đầy tiềm nhiều người dân chưa tiếp cận sử dụng dịch vụ tài chính, với thị trường tín dụng tiêu dùng dự báo ngày mở rộng với nhu cầu tiêu dùng người dân ngày cao Có yếu tố giải thích cho triển vọng này: Thứ nhất, Việt Nam xếp thứ 14 nước đông dân giới với quy mô dân số khoảng 90 triệu người tỉ lệ dân số trẻ cao Thứ hai, Việt Nam quốc gia phát triển với kinh tế động thu nhập người dân tăng trưởng năm Với mật độ dân số trẻ cao thu nhập ngày tăng, nhu cầu mua sắm tiêu dùng để cải thiện sống người dân từ khơng ngừng tăng lên Ngay kinh tế vĩ mô chưa hồn tồn hồi phục nay, ngành tài tiêu dùng phát triển mạnh mẽ có tỷ lệ tăng trưởng đặn năm Vì thế, tình hình kinh tế cải thiện, tỉ lệ tăng trưởng loại hình tín dụng tiêu dùng nhân gia tăng ấn tượng nữa, khoảng 20- 30%/năm Thực tế, 5- năm qua, Việt Nam, ngày có nhiều cơng ty gia nhập thị trường tài tiêu dùng Một số tổ chức tín dụng bắt đầu mua lại cơng ty tài gia nhập thị trường FE Credit gia nhập thị trường từ 05 năm trước thời gian qua chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ tất số Bắt đầu thứ từ số 0, FE Credit công ty tài tiêu dùng hàng đầu Việt Nam Hiện nay, FE Credit có mức tăng trưởng số lượng khách cao so với mức trung bình 20-30% thị trường đơn vị có mức tăng trưởng cao Thời gian qua, FE Credit thu hút 100.000 khách hàng Có nhiều lý để khách hàng ưu tiên lựa 86 chọn FE Credit, phần quan trọng có sản phẩm phù hợp với phân khúc người tiêu dùng Hiện nay, FE Credit tiếp tục giới thiệu thêm nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng Với luận văn“Nghiên cứu tình hình cho vay tài khách hàng Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng”, sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, tập trung phân tích thực trạng, đánh giá chất lượng cho vay tài nhân Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng ba năm 2012, 2013 2014 đưa giải pháp nhằm phát triển hoạt động Điểm khóa luận sử dụng mơ hình phân tích SWOT lập nên ma trận SWOT hoạt động cho vay tài nhân Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng Theo tơi, cơng cụ phân tích giúp nhìn nhận, đánh giá môi trường hoạt động cho vay tài nhân Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng cách tổng quan nhằm xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng hoạt động cách phù hợp với tình hình thực trạng Do thời gian phạm vi nghiên cứu hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót định, kính mong đóng góp Q thầy bạn đọc để đề tài hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu, Lê Thị Hiệp Thương, 2012, Nghiệp vụ Tín dụng ngân hàng, TP HCM: NXB Phương Đông [2] Phan Thị Cúc cộng sự, 2009, Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Hà Nội: NXB Thống kê [3] Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng, 2012, Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng năm 2012; 2013, Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng năm 2013; 2014, Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh Công ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng năm 2014 [4] Lê Vinh Danh, 2009, Tiền hoạt động ngân hàng, TP HCM: NXB Giao thông vận tải [5] Frederic S Mishkin, 2001, Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Bản dịch, Hà Nội: NXB Khoa học kỹ thuật [6] Nguyễn Thị Thanh Minh (2014), Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quản Lý, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân [7] Trần Quang Minh (2011) Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh sở giao dịch 1, Luận văn Thạc sỹ Tài Chính Ngân Hàng, Trường Đại học kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh [8] Lê Thị Xuân Nguyên (2013) Hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam”, luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh năm 2013, Đại học Đà Nẵng [9] Quốc hội, 2010, Luật số 47/2010/QH12, Luật tổ chức tín dụng [10] Peter S Rose, 2001, Quản trị ngân hàng thương mại, Bản dịch, Hà Nội: NXB Tài Chính [11] Lê Minh Sơn(2009), Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Luận văn Thạc sỹ kinh tế,Trường Đại học kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh [12]Nguyễn Thị Xuân Thảo (2007), Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, Luận văn Luận văn Thạc Sỹ Kinh Tế, Trường Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh [13] Nguyễn Thị Kiều Trinh (2012), Mở rộng cho vay tiêu dùng chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn quận Liên Chiểu”, luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh năm 2012, Đại học Đà Nẵng [14] Trịnh Quốc Trung, 2011, Marketing ngân hàng, TP HCM: NXB Lao động xã hội Tiếng Anh [15] Frederic S Mishkin, 1998, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 5th ed, Boston: Addison Wesley Longman Ltd PHỤ LỤC Tình hình lợi nhuận cho vay khách hàng nhân Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng Đơn vị tính: Tỷ đồng 2013/2012 Năm Chỉ Tiêu 2012 Năm 2013 Năm 2014 Mức tăng giảm Thu Nhập 156.54 230.21 Chi Phí 101.28 133.27 Lợi Nhuận 55.26 96.94 2014/2013 192.27 74.64 117.62 Tốc độ tăng giảm (%) Mức tăng giảm Tốc độ tăng giảm (%) 73.67 47.06% -37.94 -16.48% 31.98 31.58% -58.62 -43.99% 41.68 75.43% 20.68 21.34% (Nguồn: Báo cáo Tổng kết HĐKD Công ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng) ... cho vay khách hàng cá nhân Cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (v) Phân tích sản phẩm quy trình cho vay khách hàng cá nhân cơng ty tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (vi)... động cho vay khách hàng cá nhân, dựa thực tiễn đối tượng nghiên cứu sở kiến thức học, chọn đề tài: Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ... Thịnh Vượng 32 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 38 2.2.1 Bộ máy hoạt động Cơng ty tài TNHH MTV
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng việt nam thịnh vượng , Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng việt nam thịnh vượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn