Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Đăk Lăk h

100 18 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ LAN PHƯƠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CƠNG TY TNHH MTV KHÍ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ LAN PHƯƠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CƠNG TY TNHH MTV KHÍ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Tồn Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ Thị Lan Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin kế tốn doanh nghiệp .7 1.1.2 Quy trình xử lý kế toán doanh nghiệp 1.1.3 Mối quan hệ hệ thống thơng tin kế tốn với hệ thống thơng tin khác doanh nghiệp 1.1.4 Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn theo phần hành chu trình10 1.2 TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 12 1.2.1 Đặc điểm mục tiêu chu trình chuyển đổi 12 1.2.2 Chức chu trình chuyển đổi 12 1.2.3 Xây dựng sở liệu mã hóa liệu chu trình chuyển đổi 14 1.2.4 Tổ chức thơng tin kế tốn chu trình chuyển đổi 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CƠNG TY TNHH MTV KHÍ CHU LAI - TRƯỜNG HẢI 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY TNHH MTV KHÍ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 2.2.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 36 2.2.3 cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH MTV khí Chu Lai – Trường Hải 36 2.2.4 cấu tổ chức máy kế tốn Cơng ty 38 2.2.5 Đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty TNHH MTV khí Chu Lai – Trường Hải 41 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CƠNG TY TNHH MTV KHÍ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI 42 2.2.1 Thực trạng tổ chức mã hóa liệu 42 2.2.2 Thực trạng tổ chức thông tin định mức vật phục vụ sản xuất 48 2.2.3 Thực trạng tổ chức thông tin khâu lập kế hoạch sản xuất 50 2.2.4 Thực trạng tổ chức thông tin khâu xuất kho vật 52 2.2.5 Thực trạng tổ chức thông tin khâu tính phân bổ chi phí tiền lương 58 2.2.6 Thực trạng tổ chức thơng tin khâu tính phân bổ chi phí sản xuất chung 64 2.2.7 Thực trạng tổ chức thơng tin khâu tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 67 2.3 NHỮNG TỒN TẠI CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CƠNG TY TNHH MTV KHÍ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CƠNG TY TNHH MTVCƠ KHÍ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI 74 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CƠNG TY TNHH MTV KHÍ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI 74 3.2 HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DỮ LIỆU MÃ HÓA DỮ LIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI 74 3.2 HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI 79 3.2.1 Hoàn thiện phương pháp tổ chức thơng tin kế tốn định mức chi phí sản xuất 81 3.2.2 Hoàn thiện phương pháp tổ chức thông tin khâu lập kế hoạch sản xuất Lệnh sản xuất 82 3.2.3 Hồn thiện phương pháp tổ chức thơng tin khâu xuất kho vật 83 3.2.4 Hoàn thiện phương pháp tổ chức thông tin khâu quản lý thời gian lao động chi phí tiền lương 85 3.2.5 Hoàn thiện phương pháp tổ chức thơng tin khâu tính phân bổ chi phí chung 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nội dung BP BCTC BHTN BHXH BHYT CCDC CK CNTT CP CPSX CSDL ĐK ĐVT ED KPCĐ HTTT HTTTKT (AIS) HTTTQL (MIS) MTV NCTT NVL NVLTT PX SL SXC SXKD TK TNCN TP TSCĐ XCT Bộ phận Báo cáo tài Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Công cụ dụng cụ Cuối kỳ Công nghệ thơng tin Chi phí Chi phí sản xuất sở liệu Đầu kỳ Đơn vị tính Sơn tĩnh điện Kinh phí cơng đồn Hệ thống thơng tin Hệ thống thơng tin kế tốn Hệ thống thơng tin quản lý Một thành viên Nhân công trực tiếp Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu trực tiếp Phân xưởng Số lượng Sản xuất chung Sản xuất kinh doanh Tài khoản Thu nhận cá nhân Thành phẩm Tài sản cố định Xưởng chế tạo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Bảng mơ tả chức hoạt động chu trình 11 2.1 Định mức vật thùng FLD800 49 2.2 Kế hoạch sản xuất tháng năm 2015 51 2.3 Phiếu xuất kho sản xuất 55 2.4 Sổ TK 621 57 2.5 Sổ chi tiết tài khoản 621107001 58 2.6 Bảng chấm công Xưởng hàn - Chuyền Thùng ben 59 2.7 Bảng lương nhân viên Xưởng hàn – chuyền Thùng ben 60 2.8 Bảng phân bổ tiền lương 61 2.9 Bảng phân bổ khoản trích lương NCTT Xưởng hàn - Chuyền thùng ben 62 2.10 Bảng phân bổ khoản trích lương NVQL Xưởng hàn - Chuyền thùng ben 65 2.11 Sổ chi tiết TK 6271107001 66 2.12 Đánh giá sản phẩm dở dang 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Các yếu tố hệ thống thơng tin kế tốn 1.2 Quy trình xử lý kế toán doanh nghiệp 1.3 Mối quan hệ hệ thống thơng tin kế tốn với hệ thống thông tin khác doanh nghiệp 1.4 Các chức chu trình trình chuyển đổi 13 1.5 Mối quan hệ thông tin phận chu trình chuyển đổi 21 1.6 Sơ đồ dòng liệu chu trình chuyển đổi 22 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 37 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 40 2.3 Quy trình sản xuất Cơng ty 42 2.4 Minh họa hình nhập liệu phiếu xuất kho 53 2.5 Minh họa hình Tính giá xuất kho tự động 56 2.6 Minh họa hình nhập liệu Phiếu kế tốn 63 2.7 Minh họa hình liệu đánh giá sản phẩm dở dang 68 3.1 Sơ đồ hệ thống quản lý sản xuất 75 3.2 Mối quan hệ tập tin CSDL chu trình chuyển đổi 79 3.3 Mối quan hệ thông tin chu trình chuyển đổi 80 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp tất lĩnh vực phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, thay đổi phương thức quản lý kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin cách hiệu Đặc biệt, ngành công nghiệp ô tô, sản phẩm đa dạng, quy trình sản xuất phức tạp đòi hỏi doanh nhiệp sản xuất ô tô phải ứng dụng công nghệ đại sản xuất quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, kiểm sốt tốt chi phí, tạo lực cạnh tranh với nước khu vực Việc tổ chức tốt Hệ thống thơng tin kế tốn, đặc biệt thơng tin kế tốn chu trình chuyển đổi cung cấp thơng tin cách kịp thời, xác, tiết kiệm chi phí, giúp hệ thống thơng tin quản lý doanh nghiệp đạt hiệu Công ty TNHH MTV khí Chu Lai – Trường Hải doanh nghiệp thuộc Khu phức hợp Sản xuất Lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải Mặc dù Công ty TNHH MTV khí Chu Lai – Trường Hải (sau gọi tắt Công ty) ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, mức độ ứng dụng nhiều hạn chế: - Các phận chức sử dụng phần mềm quản lý riêng biệt như: phận kế toán sử dụng phần mềm Bravo, phận nhân sử dụng phần mềm Histaff phần mềm theo dõi biến động nhân sự; nhân viên phòng nhân tính lương excel, phận kế hoạch sử dụng công cụ excel…Việc sử dụng rời rạc phầm mềm quản lý phận khác chu trình chuyển đổi làm cho thông tin không chia sẻ cho cách nhanh chóng, xác, gây lãng phí nguồn lực Cơng ty 77 cho loại sản phẩm hay lệnh sản xuất (chi phí dở dang) - Tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm: Chương trình tự động tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung theo nhiều tiêu thức (chi phí NVL trực tiếp, hệ số, số lượng bán…); tính xác định giá trị dở dang theo nhiều phương pháp; tính giá thành cho sản phẩm; tự động cập nhật đơn giá vào phiếu nhập kho thành phẩm tính lại giá vốn cho sản phẩm - Chức báo cáo: Chương trình tự động thiết lập Báo cáo nhu cầu vật tư, Báo cáo tiến độ sản xuất, Báo cáo số lượng thành phẩm nhập kho, Báo cáo giá thành sản phẩm… Với cách tổ chức này, liệu cập nhật lần sử dụng suốt chu trình, thơng tin khơng bị chồng chéo, trùng lắp; giảm bớt khới lượng lưu trữ, thời gian xử lý khối lượng công việc phận Hệ thống sở liệu phận chức liên kết chặt chẽ, thống nhằm cung cấp thơng tin cách kịp thời, xác phục vụ công tác lập kế hoạch sản xuất, kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành…một cách tối ưu Cấu trúc mối quan hệ tập tin chu trình chuyển đổi biểu qua Hình 3.2 Trên sở phần mềm ứng dụng sử dụng, Cơng ty tiến hành nâng cấp mở rộng phạm vi sử dụng đồng tất phận chức toàn công ty Đồng thời thực phân quyền quản lý sử dụng sở liệu phù hợp với chức phận, nhân viên Trong điều kiện ứng dụng tin học, việc mã hóa thơng tin kế toán giúp người quản lý truy cập liệu cách nhanh chóng, hạn chế rủi ro gây nhầm lẫn, sai sót Hiện nay, phận kế tốn Cơng ty xây dựng mã đối tượng cách khoa học, mã sử dụng chủ yếu phận kế toán mà chưa sử dụng thống tồn Cơng ty Vì vậy, Cơng ty cần xây dựng mã thống cho đối tượng theo 78 dõi tồn cơng ty để đồng hóa tất khâu nhập liệu nhằm tạo liên kết, đối chiếu liệu dễ dàng Tập tin Danh mục sản phẩm Mã s ản Tên sản phẩm phẩm ĐVT Đặc tính kỹ thuật Tập tin Định mức vật Mã s ản phẩm Mã vật Mã công đoạn Mã phân xưởng Số lượng định mức Tập tin Danh mục vật Mã v ật Tên vật ĐVT Vị trí lưu kho Số lượng tồn kho tối thiểu Số lượng tồn kho Tập tin Công đoạn sản xuất Mã sản phẩm Mã phân xưởng Mã thiết bị Định mức thời gian hoạt động Định mức thời gian chuẩn bị Tập tin Phân xưởng Mã vật Số lượng Tập tin Danh mục thiết bị Mã phân xưởng Tên phân xưởng Mã thiết bị Tên thiết bị ĐVT Đặc tính kỹ thuật Tập tin Kế hoạch sản xuất Số lệnh sản xuất Mã sản phẩm Số lượng sản xuất Số đơn đặt hàng Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành Tập tin Lệnh sản xuất Số lệnh sản xuất Mã phân xưởng Số lượng SX Ngày bắt đầu Thời gian bắt đầu Ngày hoàn thành Thời gian hồn thành Tập tin Nhân cơng Mã nhân viên Mã phân xưởng Thời gian làm việc Thời gian tăng ca ngày thường Thời gian tăng ca chủ nhật … Bộ phận Phụ cấp … Tập tin Nhân viên Mã nhân viên Tên nhân viên Ngày Mã số sinh thuế Lương Tổng lương 79 Tập tin Nhật ký Mã chứng từ Số chứng từ Ngày Họ tên Đơn vị Diễn giải Tập tin Chi tiết Nhật ký Mã chứng từ Số chứng từ Ngày Số tiền TK Nợ TK Chi tiết TK Nợ Chi tiết TK Chi tiết TK chi phí Hình 3.2 - Mối quan hệ tập tin CSDL chu trình chuyển đổi 3.2 HỒN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI Hệ thống thơng tin kế tốn chu trình chuyển đổi đòi hỏi phải kết hợp mật thiết phận chức chu trình như: Bộ phận kinh doanh, Bộ phận kế hoạch, Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận sản xuất, Bộ phận kế toán… Thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn chu trình chuyển đổi Cơng ty TNHH MTV khí Chu Lai – Trường Hải chưa đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu thông tin cho nhà quản lý Thông tin định mức chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, thông tin kế hoạch sản xuất… chưa cung cấp đến phận liên quan cách nhanh chóng, xác Các phận khác đơn vị chưa hỗ trợ cần thiết thông tin, đặc biệt phận sản xuất – trực tiếp chế biến sản phẩm Vì vậy, đơn vị cần thiết phải tổ chức cách chặt chẽ, liên kết thông tin phận chức chu trình chuyển đổi để trình sản xuất đạt hiệu tối ưu Mối quan hệ thông tin phận chức chu trình chuyển đổi mơ tả Hình 3.3 80 HỆ THỐNG MÁY CHỦ Dữ liệu kỹ thuật Dữ liệu sản xuất Dữ liệu tồn kho Công đoạn SX Định mức NVL Kế hoạch SX Lệnh SX Dữ liệu kế tốn Chi phí định mức Chi phí SX dở dang … Thiết Kế Nhập Quản Phân KT Kho Kế kế kỹ thuật hoạch SX lệnh SX trị tồn kho xưởng SX chất lượng vận toán CPSX HỆ THỐNG MÁY TRẠM Hình 3.3 Mối quan hệ thơng tin chu trình chuyển đổi Dựa mối quan hệ chức phận chu trình chuyển đổi xây dựng hệ thống quản lý sản xuất tích hợp, Cơng ty TNHH MTV Khí Chu Lai – Trường Hải nên đưa giải pháp để hoàn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình chuyển đổi cơng đoạn 81 3.2.1 Hồn thiện phương pháp tổ chức thơng tin kế tốn định mức chi phí sản xuất Hiện Cơng ty ban hành Bảng định mức vật tổng hợp cho thành phẩm bán thành phẩm liên quan mô tả Bảng 2.1, khó khăn việc xuất kho vật theo định mức (trình bày mục 3.3.4) Vì Cơng ty nên tách định mức vật chi tiết cho thành phẩm, bán thành phẩm cụ thể Cơng ty sử dụng tập tin Định mức vật để tổ chức liệu định mức vật cho loại sản phẩm hệ thống quản lý sản xuất nhằm cung cấp thơng tin cách kịp thời, xác hạn chế khối lượng lưu trữ liệu Tập tin hỗ trợ nhập liệu định mức từ file excel Tập tin Định mức vật sở để hệ thống quản lý sản xuất dự báo nhu cầu vật thực xuất kho vật theo định mức Cấu trúc mối quan hệ tập tin Định mức vật tư, Danh mục sản phẩm Danh mục vật biểu sau Tập tin Danh mục sản phẩm Mã sản phẩm Tên sản phẩm ĐVT Đặc tính kỹ Tập tin Định mức vật Mã sản phẩm Mã vật Mã công đoạn Mã phân xưởng Số lượng Tập tin Danh mục vật Mã vật Tên vật ĐVT Vị trí lưu kho Số lượng tồn kho tối thiểu Số lượng tồn kho 82 3.2.2 Hoàn thiện phương pháp tổ chức thông tin khâu lập kế hoạch sản xuất Lệnh sản xuất Quản lý tiến độ sản xuất yếu tố quan trọng giúp Công ty chủ động việc sản xuất kinh doanh Kế hoach sản xuất thời gian biểu để thực lệnh sản xuất, sở để quản lý tiến độ sản xuất Tuy nhiên công tác lập kế hoach tổ chức thông tin kế hoạch sản xuất Công ty chưa thực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, liệu lưu trữ cồng kềnh Để khắc phục vấn đề này, Công ty nên tổ chức thông tin kế hoạch sản xuất chung hệ thống quản trị sản xuất phân quyền truy cập liệu cho phận để cung cấp thông tin kịp thời, giảm bớt khối lượng liệu lưu trữ Để lưu trữ liệu kế hoạch sản xuất phần mềm quản trị sản xuất, phục vụ cho việc xử lý điều hành kiểm sốt hoạt động sản xuất, Cơng ty sử dụng tập tin Kế hoạch sản xuất Trong tập tin lưu trữ tất lệnh sản xuất thực năm, lệnh sản xuất lưu ghi Cấu trúc tập tin biểu sau: Tập tin Kế hoạch sản xuất Số lệnh Mã sản Số lượng phẩm sản xuất sản xuất Số đơn đặt hàng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Công ty sử dụng Bảng kế hoạch sản xuất đồng thời Lệnh sản xuất nên khó khăn việc tổ chức sản xuất tập hợp chi phí, tính giá thành báo cáo chi phí theo lệnh sản xuất Do đó, để cơng tác tổ chức sản xuất, tập hợp chi phí tính giá thành chính, Cơng ty nên thiết lập lệnh sản xuất riêng Dựa Kế hoạch sản xuất lập, Phòng kế hoạch lập Lệnh sản xuất phần mềm chức để giao nhiệm vụ cho phân xưởng sản xuất 83 tiến hành sản xuất theo loại sản phẩm, số lượng chất lượng yêu cầu; kế toán giá thành tập hợp chi phí sản xuất theo Lệnh sản xuất Để lưu trữ liệu thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành Lệnh sản xuất, cần tổ chức Tệp tin Lệnh sản xuất Liên kết tập tin Lệnh sản xuất, Kế hoạc sản xuất, Định mức vật để đầy đủ liệu nhằm phát Lệnh sản xuất với đầy đủ nội dung theo u cầu kiểm sốt chặt chẽ q trình sản xuất Cấu trúc Tập tin Lệnh sản xuất sau: Tập tin Lệnh sản xuất Số lệnh Mã sản Số lượng phẩm sản xuất sản xuất Ngày bắt đầu Thời gian Ngày bắt đầu kết thúc Thời gian k ết thúc Trong trình thực lệnh sản xuất, phận không đáp ứng yêu cầu dự thay đổi theo nhu cầu thị trường cần điều chỉnh lãnh đạo phận phải báo cho phận Kế hoạch liệu tích hợp phần mềm quản trị sản xuất Nhân viên lập Lệnh sản xuất nhiệm vụ theo dõi cập nhật lập lại Lệnh sản xuất thay đổi 3.2.3 Hồn thiện phương pháp tổ chức thơng tin khâu xuất kho vật Trên sở định mức vật Lệnh sản xuất, nhân viên xưởng sản xuất tiến hành lập Phiếu đề nghị cung ứng vật trình Quản đốc xưởng phê duyệt chuyển cho Kế toán vật làm lập Phiếu xuất kho, để thủ kho xuất kho vật cho sản xuất Sử dụng phần mềm quản trị sản xuất, Phiếu xuất kho thực sở liên kết liệu tập tin Kế hoạch sản xuất, Lệnh sản xuất, Định mức vật Khi thực xuất kho vật cho lệnh sản xuất, số lượng vật xuất kho vượt số lượng vật cần cho lệnh sản xuất chương trình cảnh báo “Số lượng xuất kho vượt định mức” Việc xuất kho theo định mức giúp kế toán vật giảm bớt thời gian nhập liệu sai sót 84 lập phiếu xuất kho, kiểm soát số lượng vật xuất vượt định mức Mối quan hệ tập tin Định mức sản xuất, Lệnh sản xuất Tổng hợp vật theo lệnh sản xuất biểu sau: Tập tin Định mức vật Mã sản phẩm Mã vật Mã công đoạn Mã phân xưởng Số lượng định mức Tập tin Tổng hợp vật theo Lệnh sản xuất Số lệnh SX Mã sản phẩm Mã vật Đơn vị tính Số lượng vật cần cho Lệnh SX Số lượng vật xuất dùng Số lượng vật lại Ngày hồn thành Thời gian hoàn thành Tập tin Lệnh sản xuất Số l ệnh SX Mã phân xưởng Số lượng SX Ngày bắt đầu Thời gian bắt đầu Sử dụng tập tin Tổng hợp vật tư, thành phẩm để quản lý, kiểm soát giá trị, số lượng vật tư, thành phẩm tồn kho Khi thực xuất kho vật tư, chương tìm mã vật cần xuất trường “Mã vật tư, thành phẩm” tập tin Tổng hợp vật tư, thành phẩm kiểm tra trường “Số lượng tồn kho cuối kỳ” tập tin này, Số lượng tồn kho cuối kỳ âm chương trình cảnh báo thực xuất kho vật tư: “Số lượng vật xuất kho lớn số lượng tồn kho có, tiếp tục khơng?” Tập tin Tổng hợp vật tư, thành phẩm Mã Số Số Giá vật lượng trị tồn lượng tư, tồng nhập đầu thành đầu kỳ phẩm kỳ kỳ Giá Số trị lượng nhập xuất kỳ kỳ Đơn giá xuất kho Giá trị xuất kỳ Số lượng tồn kho cuối kỳ Giá trị tồn kho cuối kỳ 85 3.2.4 Hoàn thiện phương pháp tổ chức thông tin khâu quản lý thời gian lao động chi phí tiền lương Phần mềm quản trị hệ thống thực tự động hóa thao tác quản lý nhân nhằm giảm bớt phức tạp công việc cho nhân viên phận nhân sự, hạn chế sai sót giảm khối lượng liệu lưu trữ như: - Khai báo linh hoạt ngày làm việc, ngày nghỉ thường, ngày nghỉ lễ … kỳ - Lấy liệu chấm công từ máy chấm công cập nhật tham số ngày công, công, làm thêm …vào phần mềm - Các tham số lương (lương bản, hệ số lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) khai báo linh động cho phép người dùng tự cập nhật thay đổi trình sử dụng phần mềm - Các tham số lương (lương bản, hệ số lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) khai báo linh động cho phép người dùng tự cập nhật thay đổi q trình sử dụng phần mềm - Cho phép tạo bảng lương từ bảng lương tháng trước, sau điều chỉnh hợp lý với tình hình thực tế tháng - Tự động tính áp hệ số lương cho thời gian làm thêm ngày thường, ngày nghỉ… - Khai báo linh động đối tượng nộp thuế, đối tượng phụ thuộc theo nhân viên, mức thu nhập chịu thuế theo % lũy tiến - Tính lương, khoản phụ cấp, BHXH, BHYT, thuế thu nhập cho cán nhân viên tự động hạch tốn khoản theo phận ứng với khoản mục phí khác Dữ liệu quản lý tiền lương tổ chức theo mẫu sau: Tập tin Bảng lương Mã nhân Ngạch Lương viên lương Phụ cấp Tổng Lương Lươ ng lương ngày tăng ca thường ngày thường phụ cấp Tổng … thu nhập BHXH BHYT BHTN … Tổng Tổng giảm trừ lương thực nhận Tập tin Bảng chấm công Mã Công Công Công Công Làm Tăng ca Nghỉ Mã nhân viên Tên nhân viên Bộ Giới Ngày Số phận tính sinh CMND Quê Lễ, Tết Nghỉ Hiếu, hỉ Mã số TK thuế ngân quán TNCN hàng Nghỉ Tổng phép Nghỉ Khám năm TNLĐ chữa bệnh ngày công 86 nhân ngày tăng ca chủ tăng ca việc ngày viên thường ngày nhật chủ ngày Lễ, Tết thường nhật Lễ, Tết Tập tin Danh mụ c nhân viên Nghỉ 87 3.2.5 Hồn thiện phương pháp tổ chức thơng tin khâu tính phân bổ chi phí sản xuất chung Hệ số phân bổ kế toán tổng hợp khai báo phần mềm Cuối kỳ, Phần mềm quản lý sản xuất tự động thực bút toán phân bổ chi phí chung dựa vào hệ số phân bổ số lượng thành phẩm nhập kho nhằm giảm bớt khối lượng cơng việc cho kế tốn giá thành vào cuối kỳ hạn chế sai sót, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị Sử dụng cácTập tin Phân bổ chi phí sản xuất chung Ví dụ Tập tin Phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ Cấu trúc mối quan hệ tập tin Phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ, Danh mục sản phẩm, Tổng hợp vật tư, sản phẩm biểu sau: Tập tin Danh mục sản phẩm Mã sản Tên Đơn vị Đặc sản Hệ số tính kỹ phẩm phẩm tính thuật Tập tin Phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ Tổng Mã sản phẩm hệ số phân bổ Tài Tài khoản khoản Giá trị cần phân phân phân bổ bổ bổ Tập tin Tổng hợp vật tư, sản phẩm Số Mã vật tư, sản phẩm Số Giá trị Số Đơn Giá trị Số Giá trị Giá trị lượng lượng tồn lượng tồn đầu nhập nhập giá xuất lượng xuất kho tồng xuất tồn kho đầu kỳ kỳ kỳ kho kỳ cuối kỳ cuố i kỳ kỳ kỳ 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn chu trình chuyển đổi Cơng ty TNHH MTV khí Chu Lai – Trường Hải, nhược điểm nêu chương 2, tác giả đưa số giải pháp hoàn thiện cơng tác tổ chức thơng tin kế tốn chu trình chuyển đổi Cơng ty nhằm nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn phục vụ nhu cầu quản lý ban lãnh đạo, đồng thời tăng cường khả kiểm tra giám sát phận kế toán chu trình sản xuất Cơng ty 89 KẾT LUẬN Nước ta giai đoạn hội nhập kinh tế, với phát triển khoa học kỹ thuật việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin công tác quản lý điều cần thiết Đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin theo định hướng ERP chu trình chuyển đổi ý nghĩa quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nếu tổ chức thông tin kế tốn chu trình chuyển đổi cách hợp lý, khoa học giúp doanh nghiệp quản lý nguồn lực cách hiệu quả, cung cấp thông tin cách xác, kịp thời cho nhà quản lý, tăng cường khả quản lý kiểm sốt chu trình chuyển đổi, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành tăng lợi cạnh tranh doanh nghiệp Qua trình nghiên cứu để thực đề tài, tác giả hệ thống hóa lý luận kế tốn, tổ chức thơng tin kế tốn chu trình chuyển đổi, nêu lên thực trạng cơng tác tổ chức thơng tin kế tốn chu trình chuyển đổi Cơng ty TNHH MTV khí Chu Lai – Trường Hải, từ đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác tổ chức thơng tin kế tốn chu trình chuyển đổi Cơng ty TNHH MTV khí Chu Lai – Trường Hải nói riêng ngành cơng nghiệp sản xuất tơ Việt Nam nói chung Với kiến thức hạn chế, Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong q Thầy, quan tâm đóng góp ý kiến để Luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ tài (2006), Quyết định 15/2006/QĐ-BTC việc ban hành Chế độ kế tốn doanh nghiệp, ngày 20/03/2006 [2] Nguyễn Hồng Thiên Kim (2012), Tổ chức hệ thống thông tin kế tốn quản trị Cơng ty Cổ phần Kỹ thuật thủy sản (SEATECCO), Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [3] Trần Đình Khơi Ngun cộng (2010), Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp phần 1, Nhà xuất Tài [4] Huỳnh Thị Thanh Nguyên (2013), Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn theo định hướng ERP Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [5] Nguyễn Lê Nhân (2012), Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn chu trình chuyển đổi Cơng ty Gạch men COSEVCO – Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [6] Trần Mậu Thơng (2010), Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn Cơng ty Cổ phần Lâm đặc sản Quảng Nam, Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [7] Hoàng Tùng Đường Nguyễn Hưng (2008), “Bàn quy trình xử lý thơng tin hình thức kế tốn nay”, Tạp chí nghiên cứu tài kế tốn, 1(54), tr 55-58 [8] Nguyễn Mạnh Tồn Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011), Hệ thống thơng tin kế tốn, Nhà xuất Tài Chính [9] Cơng ty TNHH MTV khí Chu Lai – Trường Hải, Quy trình sản xuất Website [10] http://dayhocketoan.com/tin-tuc/Cac-phuong-phap-tinh-gia-thanh-sanpham-trong-doanh-nghiep.htm [11] http://freetuts.net/tim-hieu-co-so-du-lieu-la-gi-va-he-quan-tri-csdl-mysql168.html [12] http://www.thacogroup.vn/vi/Gioi-thieu/hinh-thanh-va-phat-trien ... vụ - Xác định cách đầy đủ xác chi phí tính giá thành sản phẩm cho đơn đặt h ng đối tư ng tính giá thành cụ thể - Phân tích biến động chi phí phục vụ cho việc quản trị chi phí doanh nghiệp [8, tr.170]... theo phần h nh chu trình a Tổ chức thơng tin kế tốn theo phần h nh Tổ chức thơng tin kế tốn theo phần h nh cách tổ chức liệu kế toán việc phân loại xử lý theo đối tư ng kế toán định Mỗi phần h nh... bảo chất lượng sản phẩm · Xác định cách đầy đủ xác chi phí tính giá thành sản phẩm cho đơn h ng đối tư ng tính giá thành cụ thể · Phân tích biến động chi phí phục vụ cơng tác quản trị chi phí doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Đăk Lăk h, Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Đăk Lăk h

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn