Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc đăk lăk

104 39 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG NỮ NGỌC QUỲNH HỘ ẦU PHÁT TRIỂ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG NỮ NGỌC QUỲNH HỘ ẦU PHÁT TRIỂ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồng Nữ Ngọc Quỳnh MỤC LỤC 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ỦI RO TÍN DỤNGTRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Rủi ro tín dụng 9 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH 21 1.3.1 Khái niệm 21 1.3.2 Mục tiêu củ ủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 1.3.3 Nội 22 ủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 22 1.3.4 hộ ại 27 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH 31 31 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠ ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 35 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐẮK LẮK 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức 36 2.2 BỐI CẢNH KINH DOANH NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2012- 2014 39 2.2.1 Bối cảnh bên 39 2.2.2 Bối cảnh bên 42 2.3.THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐẮK LẮK 46 2.3.1 Quy trình cho vay hộ kinh doanh BIDV Bắc Đăk Lăk 46 2.3.2 Tình hình cho vay hộ kinh doanh chi nhánh 48 2.3.3 Giải pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh thực 50 2.3.4 Kết cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Đăk Lăk 57 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐẮK LẮK 61 61 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆ ỦI RO TÍN DỤNGTRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐẮK LẮK 68 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐẮK LẮK .69 3.2.1 Thực nghiêm túc, tuân thủ quy trình cho vay hộ kinh doanh .69 3.2.2 Hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay 71 3.2.3.Hoàn thiện công tác thẩm định TSĐB, công tác đảm bảo tài sản nợ vay 73 3.2.4 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu, xây dựng qui định xếp hạng tín dụng nội hộ kinh doanh 74 3.2.5 Hồn thiện cơng tác thu thập, sử dụng thơng tin khách hàng hộ kinh doanh .75 3.2.6 Các giải pháp khác 76 3.3 KIẾN NGHỊ 79 3.3.1 Kiến nghị NHNN 79 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam .81 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết Nội dung đầy đủ tắt BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam DPRR Dự phòng rủi ro HKD Hộ kinh doanh NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần RRTD Rủi ro tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Bắc Đăk Lăk 43 2.2 Cơ cấu cho vay hộ kinh doanh BIDV Bắc Đăk Lăk 48 2.3 Dư nợ cho vay hộ kinh doanh BIDV Bắc Đăk Lăk 49 2.4 Kết cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh 57 2.5 Phân loại nhóm nợ hộ kinh doanh 59 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Sơ đồ tổ chức BIDV Bắc Đăk Lăk Trang 36 80 - Hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay, hạn chế thủ tục rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho NHTM Hiện quy chế cho vay nhiều bất cập triển khai thực tế Có nhiều văn chồng chéo lẫn khiến việc thực gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Quy định thủ tục cho vay rườm rà, phức tạp - Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin hiệu Hiện cho vay ngồi nguồn thơng tin khách hàng cung cấp vài kênh thông tin khác cán quan hệ chủ yếu lấy thơng tin từ trung tâm thơng tin tín dụng NHNN Tuy nhiên, thơng tintừ CIC ít, chưa lành mạnh thiếu tính kịp thời so với yêu cầu thông tin cần thiết việc đưa định tín dụng.Vì vậy, CIC cần có hệ thống thơng tin đầy đủ để dễ dàng tra cứu đáp ứng yêu cầu thông tin khách hàng - Tăng cường tra giám sát sát hoạt động cho vay NHTM địa bàn NHNN cần thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động ngân hàng địa bàn nhiều Cần xử lý nghiêm NHTM không thực đầy đủ, quy định an tồn hoạt động ngân hàng - Có hình thức xử phạt hình thức cạnh tranh không lành mạnh Cùng với việc cho phép ngân hàng mở rộng tính tự chủ tính chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh giúp cho NHTM chủ động hoạt động Tuy nhiên, ngân hàng địa bàn có cạnh tranh khơng lành mạnh, tranh giành khách hàng gây rủi ro cho hoạt động ngân hàng NHNN phải nghiêm khắc xử phạt để ngân hàng khơng tái phạm 81 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội Qua việc kiểm tra, kiểm soát giúp chi nhánh ngăn ngừa rủi ro, phát sai sót, bất hợp lý hoạt động cho vay nói chung cho vay hộ kinh doanh nói riêng Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra kiểm sốt nội hạn chế, đơi nể nang nên chưa báo cáo trung thực hết vấn đề tồn chi nhánh Cần có chế độ khen thưởng xử phạt cụ thể cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Điều giúp cho nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ, kết trung thực hơn, cán làm việc có trách nhiện Cơng việc kiểm tra, kiểm soát nội phải thường xuyên tiến hành Chi nhánh kiểm tra định kì đột xuất hoạt động cho vay chi nhánh cho vay hộ kinh doanh Cần tiến hành kiểm tra kết hợp việc đối chiếu hồ sơ thực tế để nắm bắt tình hình khách hàng kịp thời phát sai sót,vi phạm cán khách hàng Từ đó, đưa biện pháp xử lý thích hợp, giảm thiểu rủi ro xảy - Tách biệt cán làm công tác thẩm định cho vay Hiện quy trình cho vay, cán quan hệ khách hàng đảm nhận hầu hết khâu: vừa tiếp cận khách hàng, làm hồ sơ thẩm định cho vay Điều dễ dẫn tới rủi ro cho vay cán phải đảm nhận nhiều việc, mang tính chủ quan định tín dụng cán quan hệ khách hàng Vì để giảm bớt rủi ro xảy cần tách riêng phận làm cơng tác thẩm định cho vay - Có tiêu định hạng cụ thể khách hàng hộ kinh doanh 82 Cần có tiêu định hạng, điều kiện cho vay cụ thể đối tượng khách hàng: doanh nghiệp, hộ kinh doanh, …để cán quan hệ khách hàng có sở đánh giá khách hàng với lực hộ kinh doanh 83 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng ln gắn liền với hoạt động tín dụng NHTM Hậu RRTD để lại nặng nề, ảnh hưởng lớn tới hoạt động NHTM Kiểm soát rủi ro tín dụng nơi dung quan trọng công tác quản trị RRTD Việc nâng cao chất lượng tín dụng cho vay thơng qua kiểm sốt việc nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt rủi ro cho vay nói chung cho vay hộ kinh doanh nói riêng nhiệm vụ hàng đầu thời gian tới BIDV chi nhánh Bắc Đăk Lăk Những năm qua chi nhánh đồng thời thực nhiều biện pháp kiểm soát RRTD cho vay hộ kinh doanh cơng tác nhiều hạn chế Vì cần có biện pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát RRTD chi nhánh để hoạt động cho vay hộ kinh doanh tăng trưởng an toàn, đạt hiệu cao Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, nội dung, phạm vi nghiên cứu phân tích tình hình thực tiễn, luận văn hoàn thành vấn đề sau: Thứ nhất, luận văn khái quát sở lí luận hộ kinh doanh, cho vay hộ kinh doanh, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh NHTM Đưa tiêu để đánh giá cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay hộ kinh doanh trình bày nhân tố ảnh hưởng đến công tác Thứ hai, phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay hộ kinh doanh chi nhánh qua năm từ 2012 đến 2014 Qua đó, đánh giá thành cơng, hạn chế tồn ngun nhân dẫn đến hạn chế BIDV Bắc Đăk Lăk Thứ ba, sở đánh giá thực trạng công tác kiểm soát RRTD chi nhánh, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm 84 sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh để việc cho vay hộ kinh doanh thực mang lại hiệu cho hoạt động kinh doanh chi nhánh Do kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên đánh giá, phân tích, đề xuất giải pháp mà tác giả đưa khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong nhận góp ý, bổ sung thêm quý thầy cô, anh chị bạn để luận văn có điều kiện hồn thiện thêm TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Tuấn Anh (2015), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn EaKpam, Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [2] Báo cáo tổng kết hàng năm (2012-2013-2014) định hướng bán lẻ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Bắc Đắk Lắk [3] Huỳnh Thị Minh Dung (2013), Quản trị RRTD cho vay Ngân hàng Đầu Phát triển chi nhánh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [4] Lâm Chí Dũng (2014), Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại,Đại học kinh tế Đà Nẵng [5] Đoàn thị Diệu Hà ( 2013), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [6] Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010) [7] Luật tổ chức tín dụng (2010) [8] Quy định 2333/QĐ-NHBL2 ngày 16 tháng 07 năm 2012 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam “V/v Cho vay cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh” [9] Quy định 3979/QĐ-PC ngày 13 tháng 07 năm 2009 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam “V/v giao dịch bảo đảm cho vay” [10] Quy định 6959/QĐ-NHBL2 ngày 24 tháng 11 năm 2014 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam “V/v cấp tín dụng bán lẻ” [11] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc NHNN [12] Sổ tay tín dụng BIDV [13] Ngô Bảo Thiên (2013), Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [14] Thông tin ngân hàng Đầu Phát triển (2012-2013-2014) [15] Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê Thông tin website [16] www.sbv.gov.vn Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam [17] www.bidv.com.vn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam [18] www.dddn.com.vn Diễn đàn doanh nghiệp [19] www.economy.com.vn Thời báo kinh tế Việt Nam PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: QUY TRÌNH CHO VAY TẠI BIDV BƯỚC 1: TIẾP THỊ KHÁCH HÀNG LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG GIẢI NGÂN Khách hàng CBQHKHCN - Tiếp thị Khách hàng: (Đồng ý) - Hướng dẫn - Phỏng vấn Khách hàng - Đối chiếu với chiến hồ Tiếp nhận hồtừ lược, sách, Sản Khách hàng…sơ vay phẩm tín dụng… để xác định dịch vụ, sản phẩm phù hợp… (Từ chối) LĐ Chi nhánh LĐPQHKHCN/ LĐPGD Quyết định không xem xét cho vay thông báo cho khách hàng vốn - Thu thập, phân tích thẩm định khách hàng, phương án sản xuất, trả nợ… - Lập báo cáo đề xuất tín dụng… Có ý kiến độc lập Chuyển thực đồng ý từ Bước BƯỚC 2: PHÊ DUYỆT CẤP TÍN DỤNG Khách hàng Phê duyệt cho (từ chối) (Đồng ý) Chuyển thực Bước vay theo thẩm LĐPQHKHCN (vượt thẩm quyền) (từ chối) GĐ/PGĐ Phê duyệt cho QHKHCN vay theo thẩm (Đồng ý) Chuyển thực Bước (qua thẩm định rủi ro) HĐTDCS/GĐ/ PGĐ QLRR (từ chối) Phê duyệt cấp tín dụng sở Báo cáo thẩm định rủi ro Phòng Quản lý rủi ro đề xuất (Đồng ý) Chuyển thực Bước BƯỚC 3: SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG SIBS: Khách hàng - Soạn thảo CBQHKHCN (ký hợp đồng) hợp đồng - Công chứng, chứng thực Hợp đồng - Thực - Đăng ký giao thủ tục liên quan đến TSĐB… dịch bảo đảm… Lãnh đạo Ký Hợp đồng liên Chi nhánh LĐQHKHCN/ LĐPGD quan theo thẩm quyền Nhập thông tin CBQTTD Chuyển thực Bước vào Hệ thống SIBS Lưu giữ hồ sơ theo quy định Bàn giao toàn Hồ sơ liên quan đến khoản vay BƯỚC 4: GIẢI NGÂN Khách hàng PQHKHCN/ PGD Nhận hồ sơ đề nghị giải ngân từ khách hàng; kiểm tra mục đích điều kiện, hướng dẫn khách hàng lập Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể… Từ chối Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (Khơng đủ điều kiện) Trả lại hồ sơ, chứng từ cho khách hàng Đồng ý Nhập thông tin PQTTD vào Hệ thống SIBS Lưu giữ hồ sơ Theo quy định PGDKHCN Trả lại hồ sơ, Thực giải ngân/ chứng từ cho khách hàng BƯỚC 5: THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG, KHOẢN VAY - Kiểm tra, đánh giá khoản CBQHKHCN vay (tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng vốn vay ) - Lập báo cáo phân tích rủi ro/Nợ xấu - Thực phân loại nợ - Theo dõi, rà soát phát rủi ro… Trình LĐ PQHKHCN / Cấp có LĐPGD thẩm quyền - Đề xuất biện - Thông báo nợ đến hạn CBQTTD - Thông báo trạng thái khoản nợ q hạn - Tính tốn trích lập DPRR - Đề nghị CBQHKHCN kiểm tra, rà soát đánh giá khoản Báo cáo thống kê Thực biện pháp phòng ngừa BƯỚC 6: ĐIỀU CHỈNH TÍN DỤNG (Thực quy trình Bước 1, 2) BƯỚC 7: THU NỢ, LÃI, PHÍ (1) Nộp tiền mặt, UNC Khách hàng (4) Thông báo đôn đốc khách hàng trả nợ hạn PQHKHCN /PGD Tiếp nhận chứng từ trả nợ từ khách hàng/Lập giấy đề nghị thu nợ Trình lãnh đạo Phòng Trả lại hồ sơ chứng từ cho khách hàng Lập thị đề nghị thu nợ (2) Chuyển nợ hạn - Kiểm tra lại số nợ gốc, PQTTD Theo dõi Hợp đồng hệ thống… Khách hàng có đủ tiền Tài nợ đến hạn phải trả… khoản để trả nợ đến hạn (3) PGDKHCN Nhập vào hệ thống SIBS lãi, phí phải thu - Phối hợp lý hợp đồng - Đôn đốc thực thu - Lưu trữ hồ sơ nợ - Kiểm tra thông tin với QHKHCN Trả lại Hồ sơ - Thực bút toán thu nợ gốc, lãi, chứng từ cho khách hàng phí Các bút tốn ngoại bảng có liên quan BƯỚC 8: THANH LÝ HỢP ĐỒNG Khách hàng - Đầu mối giao trả tài sản đảm bảo - Xoá đăng ký giao dịch đảm bảo - Soạn thảo lý hợp đồng (nếu có) - Rà sốt nợ gốc, lãi, phí thu… PQHKHCN PQTTD - Phối hợp rà sốt nợ gốc, lãi, phí thu - Cập nhật thông tin vào hệ thống SIBS liên quan đến lý hợp đồng - Lưu trữ hồ sơ… PDVKHCN - Phối hợp rà soát nợ gốc, lãi, phí thu… ... kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh thực 50 2.3.4 Kết công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc. .. RO TÍN DỤNGTRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ... ỦI RO TÍN DỤNGTRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA NGÂN HÀNG TMCP
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc đăk lăk , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn