Giáo án Lịch sử 5 bài 26: Tiến vào dinh Độc Lập

3 71 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

Giáo án điện tử Lịch sử Bài 26: Tiến Vào Dinh Độc Lập I Mục tiêu: Sau học HS nêu -Chiến dịch HCM lịch sử chiến dịch cuối kháng chiến chống Mĩ dân tộc ta, đỉnh cao Tổng tiến cơng giải phóng Miền Nam ngày 26-4-1975 kết thúc kiện quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập -Chiến dịch HCM toàn thắng chấm dứt 21 năm chiến đấu hi sinh dân tộc ta, mở thời kì mới: Miền Nam giải phóng, đất nước thống II Đồ dùng dạy học -Bản đồ hành VN -Các hình minh hoạ SGK -Phiếu học tập HS III Các hoạt động dạy học chủ yếu ND - TL 1.Kiểm tra cũ 3-4' Giới thiệu Tìm hiểu HĐ1;Khát quát tổng tiến công dậy mùa xuâ 1975 HĐ2: Chiến dịch HCM lịc sử công vào Dinh Độc Lập GV -Gọi HS lên bảng hỏi yêu càu trả lời câu hỏi nội dung cũ, sau nhận xét cho điểm HS HS - HS lên bảng trả lời câu hỏi theo yêu cầu GV -Nhận xét -Dẫn dắt ghi tên học H: Hãy so sánh lực lượng ta quyền Sài Gòn sau hiệp định Pa-ri? - Nhắc lại tên học -1 Hs phát biểu ý kiến, HS khác bổ sung, lớp thống ý kiến Sau hiệp định Pa-ri, Mĩ rút khỏi VN, quyền Sài Gòn sau thất bại liên tiếp lại khơng hỗ trợ Mĩ trước trở nên hoang mang, lo sợ, rối loạn yếu thế, lực lượng ta ngày lớn mạnh -Nghe -GV nêu khái quát tổng tiến công dậy mùa xuân năm 1975 -GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để giải vấn đề sau +Quân ta tiến vào Sài Gòn theo mũi tiến cơng? Lữ -Mỗi nhóm 4-6 HS đọc SGK thảo luận để giải vấn đề -Chia thành cánh qn tiến vào Sài Gòn Lữ đồn xe tăng 203 từ hướng phía đơng có nhiệm vụ Giáo án điện tử Lịch sử đoàn xe tăng 203 có nhiệm vụ gì? ……… +Tả lại cảnh cuối nội Dương Văn Minh đầu hàng -GV tổ chức cho HS báo cáo kết thảo luận trước lớp HĐ3; Ý nghĩa chiến dịch lịch sử HCM -GV nhận xét kết làm việc HS -GV tổ chức cho HS lớp trao đổi để trả lời câu hỏi +Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập chứng tỏ điều gì? +Giờ phút thiêng liêng quân ta chiến thắng, tời khắc đánh dấu miền Nam giải phóng đất nước ta thống lúc nào? -GV kết luận diễn biến chiến dịch HCM lịch sử -GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm để tìm hiểu ý nghĩa chiến dịch HCM lịch sử Có thể gợi ý cho HS câu hỏi sau: +Chiến thắng chiến dịch HCM lịch sử so sánh với chiến thắng nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước nhân dân ta … -GV gọi HS trình bày ý nghĩa chiến thắng chiến dịch HCM lịch sử phối hợp với đơn vị bạn để cắm cờ Dinh Độc Lập +Lần lượt em kể trước nhóm nhấn mạnh -Tổng thống quyền Sài Gòn Dương Văn Minh nội dung phải đầu hàng vơ điều kiện -3 nhóm cử đại diện báo cáo kết nhóm Mỗi nhóm nêu vấn đề Các nhóm khác nghe bổ sung ý kiến -Mỗi câu hỏi Hs trả lời, HS lớp theo dõi bổ sung ý kiến -Chứng tỏ quân địch thua trận cách mạng thành công +Là 11 30 phút ngày 30-4-1975 cờ cách mạng kiêu hãnh tung bay Dinh Độc Lập -4-6 HS tạo thành nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi gợi ý GV để rút ý nghĩa chiến dịch lịc sử HCM +Chiến thắng chiến dịch HCM lịch sử chiến công hiểm hách vào lịch sử dân tộc ta Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ… -Một số HS trình bày trước lớp, HS lớp theo dõi nhận xét Giáo án điện tử Lịch sử Củng cố dặn dò -GV yêu cầu HS phát biểu suy nghĩ kiện lịch sử ngày 30-4-1975 -GV tổ chức cho HS chia thông tin, câu chuyện gương anh hùng -GV tổng kết nội dung -GV nhận xét tiết học, dặn dò HS nhà học thuộc chuẩn bị sau ... ta tiến vào Dinh Độc Lập chứng tỏ điều gì? +Giờ phút thiêng liêng quân ta chiến thắng, tời khắc đánh dấu miền Nam giải phóng đất nước ta thống lúc nào? -GV kết luận diễn biến chiến dịch HCM lịch. .. 30-4-19 75 cờ cách mạng kiêu hãnh tung bay Dinh Độc Lập -4-6 HS tạo thành nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi gợi ý GV để rút ý nghĩa chiến dịch lịc sử HCM +Chiến thắng chiến dịch HCM lịch sử chiến... sử chiến công hiểm hách vào lịch sử dân tộc ta Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ… -Một số HS trình bày trước lớp, HS lớp theo dõi nhận xét Giáo án điện tử Lịch sử Củng cố dặn dò -GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 26: Tiến vào dinh Độc Lập, Giáo án Lịch sử 5 bài 26: Tiến vào dinh Độc Lập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn