Giáo án Lịch sử 5 bài 26: Tiến vào dinh Độc Lập

3 51 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

BÀI:TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP I MỤC TIÊU: - Chiến dịch HCM, chiến dịch cuối kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, đỉnh cao Tổng tiến cơng giải phóng miền Nam bắt đầu ngày 26 / /1975 kết thúc kiện quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập - Chiến dịch HCM toàn thắng, chấm dứt 21 năm chiến đấu, hi sinh dân tộc ta, mở thời kì mới: Miền Nam giải phóng, đất nước thống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Ảnh SGK , phấn màu - Bản đồ hành Việt Nam III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG 5' 33’ Nội dung hoạt động dạy học chủ yếu A- Kiểm tra cũ: - Hiệp định Pa - ri Việt Nam ký kết vào thời gian nào? nào? - Hãy nêu điểm hiệp định Pa - ri Việt Nam? - Hiệp định Pa- ri có ý nghĩa với lịch sử dân tộc ta ? B Nội dung hoạt động * Giới thiệu : - Sau hiệp định Pa - ri, chiến trường miền Nam, lực ta ngày mạnh kẻ thù Đầu năm 1975, Đảng ta thấy thời xuất hiện, định tiến hành tổng tiến công (bắt đầu từ 4/ 3/ 1975) Sau 30 ngày chiến đấu thần tốc qn ta giải phóng tồn Tây Ngun miền Trung 17h ngày 26/ 4/ 1975 chiến dịch HCM lịch sử bắt đầu Quân ta hùng dũng tiến vào Sài Gòn cuối quân ta đánh chiếm dinh Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng * Phương pháp kiểm tra đánh giá - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét , cho điểm Đ D - GV nêu mục đích yêu cầu, ghi Phấ bảng, HS ghi n mà u Độc Lập Đó nội dung học hôm * Hoạt động 1: Khái quát tổng tiến công dạy mùa xuân 1975 Nội dung hoạt động dạy học chủ TG yếu -Hãy so sánh lực lượng ta quyền Sài Gòn sau hiệp định Pa – ri? - 1HS đọc từ đầu "các tầng" * Hoạt động :Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tiến công vào dinh độc lập - Quân ta tiến vào Sài gòn theo mũi tiến cơng ? hướng ? - Lữ đoàn xe tăng 203 có nhiệm vụ gì? - Hãy thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào dinh Độc Lập? - Hãy mô tả cảnh cuối nội Dương Văn Minh đầu hàng ? - Sự kiện quân ta tiến vào dinh Độc Lập chứng tỏ điều ? * Với tinh thần cảm, với ý chí quật cường, chiến sĩ lữ đoàn xe tăng 203 quân dân miền Nam đánh chiếm quan đầu não địch dinh Độc lập Và bọn địch đầu hàng nào? - Tại Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện? - Hình ảnh cờ đỏ vàng tung bay dinh Độc Lập thể điều gì? - Lúc vào thời gian nào? 2’ * Hoạt động 3: ý nghĩa lịch sử - Nêu ý nghĩa ngày 30 - – 1975 ? * GV : Đây chiến thắng hiểm hách lịch sử dân - GV đồ - HS quan sát (Tây Nguyến, miền Trung, sài Gòn)- Quan sát phía Đơng Sài Gòn Bản đồ Phương pháp hình thức Đ tổ chức dạy học tương ứng D *Phương pháp thảo luận nhóm Tra - Các nhóm đọc SGK thảo luận nh để giải vấn đề SG K - 1,2 HS thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào dinh Độc Lập , có hỗ trợ GV - Quan sát cảnh xe tăng quân ta tiến vào dinh Độc Lập *Phương pháp thảo luận nhóm - Các nhóm HS thảo luận để rút ý nghĩa lịch sử - GV chốt nội dung ghi nhớ, vài HS đọc lại tộc, chiến thắng giải phóng miền Nam, thống đất nước sau 21 năm chiến tranh Củng cố , dặn dò - Qn ta giải phóng Sài Gòn ngày tháng năm nào? - Nêu ý nghĩa chiến thắng 30/ 4/ 1975 ? - GV nhận xét tiết học - Về học thuộc bài, chuẩn bị sau :"Hoàn cảnh thống đất nước ", sưu tầm tranh ảnh *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... Minh lịch sử tiến cơng vào dinh độc lập - Quân ta tiến vào Sài gòn theo mũi tiến cơng ? hướng ? - Lữ đồn xe tăng 203 có nhiệm vụ gì? - Hãy thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào dinh Độc Lập? ... tăng quân ta tiến vào dinh Độc Lập , có hỗ trợ GV - Quan sát cảnh xe tăng quân ta tiến vào dinh Độc Lập *Phương pháp thảo luận nhóm - Các nhóm HS thảo luận để rút ý nghĩa lịch sử - GV chốt... đỏ vàng tung bay dinh Độc Lập thể điều gì? - Lúc vào thời gian nào? 2’ * Hoạt động 3: ý nghĩa lịch sử - Nêu ý nghĩa ngày 30 - – 19 75 ? * GV : Đây chiến thắng hiểm hách lịch sử dân - GV đồ - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 26: Tiến vào dinh Độc Lập, Giáo án Lịch sử 5 bài 26: Tiến vào dinh Độc Lập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn