Phát triển thương hiệu cà phê mêhycô của công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ mêhycô

106 22 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THIỆN MINH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ MÊHYCÔ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÊHYCÔ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thiện Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU 1.1.1 Các khái niệm thương hiệu 1.1.2 Các yếu tố cấu thành thương hiệu 1.1.3 Chức thương hiệu 11 1.1.4 Đặc tính thương hiệu 13 1.1.5 Vai trò thương hiệu 17 1.1.6 Giá trị thương hiệu 19 1.2 PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 25 1.2.1 Khái niệm phát triển thương hiệu 25 1.2.2 Khái niệm chiến lược phát triển thương hiệu 25 1.2.3 Các chiến lược phát triển thương hiệu 25 1.2.4 Nội dung phát triển thương hiệu 29 1.2.5 Các sách marketing nhằm phát triển thương hiệu 37 1.2.6 Bảo vệ thương hiệu 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ MÊHYCÔ TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV MÊHYCÔ 41 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM-DV MÊHYCƠ 41 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 41 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức công typhê Mêhycơ 41 2.1.3 Tình hình sử dụng nguồn lực công ty 44 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 47 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ MÊHYCÔ CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV MÊHYCÔ 49 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển thương hiệu Mêhycô 49 2.2.2 Các yếu tố cấu thành thương hiệu 50 2.2.3 Tầm nhìn sứ mệnh mục tiêu phát triển thương hiệu 52 2.2.4 Tình trạng phân đoạn thị trường 53 2.2.5 Định vị thương hiệu cà phê Mêhycô 55 2.2.6 Chiến lược phát triển thương hiệu cà phê Mêhycô 55 2.2.7 Triển khai sách phát triển thương hiệu cà phê Mêhycô 56 2.2.8 Bảo vệ thương hiệu 63 2.3 ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MÊHYCÔ 63 2.3.1 Mục tiêu điều tra 63 2.3.2 Kết đạt 63 2.3.3 Những mặt đạt hạn chế phát triển thương hiệu sản phẩm cà phê Mêhycô công ty 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ MÊHYCÔ CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV MÊHYCÔ 68 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY 68 3.1.1 Phân tích mơi trường nhận thức hội 68 3.1.2 Phân tích điểm mạnh điểm yếu Mêhycô 74 3.1.3 Điểm khác biệt thương hiệu Mêhycô so với đối thủ cạnh tranh 75 3.1.4 Đánh giá vị trí thương hiệu 78 3.1.5 Mục tiêu phát triển thương hiệu cà phê Mêhycô thời gian đến 79 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MÊHYCÔ 81 3.2.1 Giải pháp nâng cao nhận thức thương hiệu 81 3.2.2 Tăng cường quan hệ công chúng 82 3.2.3 Marketing hỗn hợp cho chiến lược phát triển thương hiệu 83 3.2.4 Giải pháp truyền thông cổ động 87 3.2.5 Đầu tư tài cho phát triển thương hiệu 90 3.2.6 Bảo vệ thương hiệu 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng phân bổ diện tích mặt 44 2.2 Bảng tình hình tài cơng ty 46 2.3 Bảng tình tiêu thụ sản phẩm cơng ty 48 2.4 Bảng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 49 2.5 Kết kinh doanh 2012-2013 53 2.6 Ngân sách dành cho truyền thông xúc tiến bán 61 hàng hẩm cà phê Mêhycô 2.7 Bảng thống kê nguồn thông tin khách hàng 64 2.8 Mức độ nhận biết thương hiệu Mêhycô 64 2.9 Đánh giá hài lòng chất lượng sản phẩm 65 3.1 Điểm mạnh điểm yếu thương hiệu cà phê Mêhycô 75 3.2 Bảng đánh giá giá khách hàng yếu tố cốt 76 lõi thương hiệu 3.3 Sản phẩm Mêhycô so với đối thủ cạnh tranh 77 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 1.1 1.2 Đặc tính thương hiệu hình ảnh thương hiệu Những ưu giá trị thương hiệu tạo mơ tả Trang 16 21 1.3 Mơ hình giá trị nhận người tiêu dùng 23 1.4 Sơ đồ chiến lược thương hiệu sản phẩm 26 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 43 2.2 Logo công ty Mêhycô 50 2.3 Mơ hình chiến lược phát triển theo sản phẩm Mêhycơ 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày doanh nghiệp ngày nhận thức vai trò quan trọng việc phát triển thương hiệu họ hiểu tâm lý người tiêu dùng thường lôi kéo doanh nghiệp định hình ưa chuộng thương hiệu làm cho khách hàng tin tưởng vào chất lượng hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp thu hút khách hàng tạo lòng trung thành khách hàng sản phẩm mục đích phương tiện cho doanh nghiệp hoạt động cạnh tranh Mọi thương hiệu mạnh khơng có ác dụng cho thân doanh nghiệp, mà góp phần nâng cao uy tín quốc gia Nhưng thực tế Việt Nam cho thấy có doanh nghiệp phát triển thành công họ vạch cho chiến lược phát triển thương hiệu khoa học phù hợp hiệu Phát triển thương hiệu tốn khó khăn đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư nhiều thời gian công sức tiền bạc để đạt mục tiêu cuối niềm tin uy tín Trong q trình hội nhập kinh tế tồn cầu, doanh nghiệp phải cạnh tranh để tồn Cạnh tranh không chất lượng, mẩu mã sản phẩm mà tâm trí người tiêu dung Tất khơng ngồi mục đích chiếm lấy trái tim khách hàng, làm để họ mua sản phẩm Điều cho thấy cần phải sớm thay đổi nhận thức thương hiệu doanh nghiệp muốn tồn phát triển Tiên phong lĩnh vực cà phê đầy sôi động, 15 năm tồn phát triển Công ty TNHH MTV TM-DV Mêhycô với thương hiệu Mêhycô phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực cà phê bột Tuy nhiên, bối cảnh cạnh tranh gay gắt với trình hội nhập quốc tế để xây dựng phát triển thương hiệu Mêhycô độc đáo mang đậm sắc cho riêng phải nhanh chóng tạo hình ảnh tâm trí người tiêu dùng thời gian tới mục tiêu định trình hoạch định, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cách khoa học Vì tơi chọn đề tài " Phát triển thương hiệu cà phê Mêhycô Công ty TNHH MTV TM-DV Mêhycô " để nghiên cứu Mục tiêu - Hệ thống sở lý luận, lý thuyết thương hiệu phát triển thương hiệu, sách marketing để từ rút đề cốt lõi phát triển thương hiệu sản phẩm có thị trường - Đề tài đánh giá công tác xây dựng phát triển thương hiệu Mêhycơ thời gian qua Qua đó, xác định mối tương quan thương hiệu doanh thu ảnh hưởng đến phát triển thương hiệu cà phê Mêhycô - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu Mêhycô trở thành thương hiệu mạnh thương trường tương lai Phương pháp nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu viết khóa luận, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê dựa số liệu đơn vị Số liệu thu thập: dựa vào số liệu nội Công ty TNHH MTV TMDV Mêhycô, báo cáo quan, tổ chức, báo đài lĩnh vực sản phẩm cà phê có liên quan số liệu điều tra người tiêu dùng Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành thị trường sản phẩm cà phê bột hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt hoạt động quảng bá thương hiệu Công ty TNHH MTV TM-DV Mêhycô khu vực miền Trung Tây nguyên thời gian qua định hướng phát triển thương hiệu thời gian đến Các số liệu tiến hành thu thập nghiên cứu Công ty TNHH MTV TM-DV Mêhycô từ năm 2011 đến năm 2013 Cấu trúc luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển thương hiệu Chương 2: Thực trạng kinh doanh phát triển thương hiệu cà phê Mêhycô Công ty TNHH MTV TM-DV Mêhycô Chương 3: Giải pháp phát triển thương hiệu cà phê Mêhycô công ty TNHH MTV TM-DV Mêhycô Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Một số giáo trình tham khảo + Quản trị thương hiệu Ts Nguyễn Hữu Quyền (2011) Đại học công nghiệp TP.HCM Tài liệu cung cấp lý thuyết phát triển thương hiệu với định nghĩa, khái niệm thương hiệu tác giả khác Nội dung giáo trình sử dụng phần sở lý luận đề tài để từ đưa lý thuyết nhà kinh tế thương hiệu nghiên cứu + Quản trị Marketing- Định hướng giá trị PGS.TS Lê Thế Giới- TS Nguyễn Xuân Lãn (2012) NXB Lao Động xã hội Giáo trình cung cấp cho tảng hệ thống sở lý luận hoạch định, chiến lược marketing,các công cụ marketing- mix nhằm bổ sung, hỗ trợ cho việc phát triển thương hiệu sản phẩm Những đề xuất marketing mix luận văn vào nội dung tài liệu Một chiến lược marketing sản phẩm thành cơng cần có sở lý luận vững chắc, biển chứng cho định Tất nhiên tài liệu cung cấp nội dung chi tiết củ thể cho việc phát triển sản phẩm có mặt thị trường cung cấp tảng lý thuyết chung cho 85 sốt lại tất khoản chi phí, hạ thấp khoản chi tiêu, tận dụng tốt máy móc nâng cao hiệu cơng việc * Phân phối: - Mở rộng hệ thống cửa hàng trực thuộc công ty Hệ thống cửa hàng trực thuộc điểm mạnh công ty việc phân phối lẻ đến khách hàng Hiện cơng ty có chi nhánh tập trung Buôn Ma Thuột TP.HCM, Hà Nội Với hướng phát triển tương lai, công ty cần tiếp tục mở cửa hàng loại khu vực quy hoạch khu dân cư lớn tương lai , Thủ Đức, Củ Chi… đảm bảo bán kính bao phủ cửa hàng không trùng lấp Đối với tỉnh lận cận Bình Dương, Đồng Nai… nơi có nhiều khu công nghiệp, dân cư đông đúc, nên mở cửa hàng để quảng bá, phân phối sản phẩm, tạo điều kiện cho người tiêu dùng có hội nhận biết thương hiệu MÊHYCÔ - Liên kết chặt chẽ với hệ thống siêu thị Với xu hướng mua sắm đại, người tiêu dùng thường chọn mua sản phẩm thông qua kênh phân phối siêu thị Vì vậy, việc liên kết chặt chẽ với kênh siêu thị giúp phân phối trực tiếp sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đặc biệt loại cà phê bột Thông qua kênh phân phối này, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu cách hiệu giúp người tiêu dùng tiếp cận nhanh chóng chương trình khuyến cơng ty Ngồi ra, từ kênh thương hiệu biết đến nơi mà hệ thống cửa hàng đại lý chưa phát triển - Phát triển hệ thống bán hàng trực tuyến Với tiện lợi, nhu cầu sử dụng giao dịch thông qua Internet ngày phổ biến Ngày nay, khách hàng thường xuyên giao dịch, trao đổi thông 86 tin thông qua ứng dụng Internet Vì vậy, cơng ty nên bước chuẩn bị cho giao dịch trực tuyến, phương tiện phổ biến nước phát triển tương lai Việt Nam - Phát triển kênh phân phối có chọn lọc thơng qua trạm phân phối lớn số tỉnh trọng điểm miền Trung Chọn nhà phân phối có vị trí địa lý thuận lợi, trung tâm kinh tế, đảm bảo yêu cầu công ty bán độc quyền sản phẩm, giá bán phải thống theo quy định cơng ty thị trường thuận lợi phân phối đến tỉnh lân cận, địa điểm du lịch miền Trung Đối với kênh phân phối này, ngồi sách giá đặc biệt, cơng ty cần có hỗ trợ tài chính, trang thiết bị để nhà phân phối yên tâm kinh doanh, nên sử dụng mơ hình kết hợp chi phí nhà cung cấp nhà phân phối * Khuyến mãi: Hiện nay, khuyến mãi, hậu khâu yếu công ty Hàng năm, đối thủ cạnh tranh khác Trung Nguyên đầu tư hàng tỷ đồng cho chương trình khuyến Trong đó, ngân sách MÊHYCƠ hạn hẹp.Với xu hướng ngày khó tính, khách hàng giàu có có nhiều lựa chọn hơn, chương trình hậu khơng phù hợp Chính vậy, luận văn đề xuất số chương trình khuyến mãi, hậu điển hình nên áp dụng tương lai Nhân dịp chuẩn bị tung loạt sản phẩm cho phân khúc khách hàng nhỏ tuổi, công ty cần xây dựng số chương trình khuyến mới, đặc sắc Một chương trình điển hình như: " Thưởng thức MÊHYCƠ " Chương trình áp dụng cho hội chợ triễn lãm Ngồi mục đích khuyến cho 250 gam, chương trình giới thiệu đo lường thái độ khách hàng loạt sản phẩm Nhưng chương trình khơng nên kéo dài đánh giá trị sản phẩm mới, sử dụng thời gian đầu 87 tung sản phẩm thị trường ghi nhận kết đánh giá người tiêu dùng thương hiệu Về lâu dài, chương trình khuyến cần thay đổi theo mùa để không tạo nhàm chán cho khách hàng 3.2.4 Giải pháp truyền thông cổ động * Mục tiêu tuyền thông Công ty cần tăng cường hoạt động truyền thơng nhằm để khuếch trương hình ảnh doanh nghiệp cung cấp thông tin tới khách hàng mục tiêu - Truyền thông nhằm nâng cao nhận thức khách hàng công ty để tạo thuận lợi cho việc bán hàng cung cấp dịch vụ lâu dài - Thay đổi thái độ nhận thức người cà phê Mêhycô, giúp cho họ an tâm lựa chọn sản phẩm * Phương tiện truyền thơng: Để đạt mục tiêu trên, cơng ty phân loại thành đối tượng khách hàng cụ thể mà đưa phương tiện truyền thông phù hợp - Đối với khách hàng tiêu dùng trực tiếp (hộ gia đình, cá nhân ), áp dụng phương tiện sau: + Quảng cáo truyền hình: chọn chương trình phim hay, chương trình bóng đá để quảng cáo Phương tiện tốn hiệu cao lẽ đối tượng khách hàng thường xuyên xem truyền hình + Quảng cáo báo: báo Tuổi trẻ, Thanh niên, báo Đắk Lắk… với thời lượng hàng tuần… Đối với phương tiện quảng cáo hiệu tính tốn theo xác suất, có nghĩa 10 người mua báo có người đọc thấy mẫu tin nhắn cơng ty, có khoảng người đọc mẫu tin có khoảng đến người nhớ lâu Bên cạnh đó, đối tượng khách hàng thường đọc báo xem truyền hình Như 88 ta thấy quảng cáo báo tốn chi phí khơng hiệu quảng cáo truyền hình + Bảng cố định ngồi trời: Đặt hệ thống panơ – áp phích nơi cơng cộng, dễ nhìn thấy Ở đại lý ta đặt panô thật lớn để hầu hết người lưu thơng xe cộ qua lại thấy nhận biết thương hiệu cà phê Mêhycơ Cách thức quảng cáo giúp cho khách hàng khách hàng tiềm nhận biết nhớ lâu thương hiệu cà phê Mêhycô Với việc quảng cáo phương tiện chi phí bỏ thấp, số nhỏ so với việc quảng cáo truyền hình, hiệu đem lại khơng phải nhỏ Bên cạnh đó, cơng ty nên đặt hệ thống panơ – áp phích bến xe liên tỉnh, trường học, nhà hàng, sân vận động, điểm du lịch giúp cho họ nhớ lâu thương hiệu cà phê Mêhycô + In logo công ty tặng phẩm: áo, mũ, bút viết, vật dụng khác tiêu đề thư, phong bì, email mẫu fax danh thiếp hóa đơn… phần quan trọng xây dựng củng cố hình ảnh doanh nghiệp chúng thể nhiều thơng tin công ty Đối với phương tiện quảng cáo chi phí thấp hiệu đem lại tương đối thường đem lại thiện cảm khách hàng thương hiệu cà phê Mêhycô - Đối với khách hàng đơn vị tổ chức: nhà hàng, khách sạn, cơng ty,cơ quan, xí nghiệp(có nhà ăn cho CBNV,công nhân),các đại lý bán lẻ: + Cho nhân viên phận marketing trực tiếp gặp người có chức mua sản phẩm để giới thiệu thuyết phục + Gửi thư chào hàng, catalogue, trực tiếp qua điện thoại + Quảng cáo mạng internet với đầy đủ thơng tin sản phẩm, 89 có phần tư vấn, hỏi đáp giải thích điều khách hàng chưa rõ + Đối với trang web mình, cơng ty cần phải đầu tư nâng cấp tạo cho người xem thấy khả chuyên nghiệp công ty cỡ lớn tỉnh Công ty cần đưa thêm thông tin sứ mệnh công ty, thông tin cụ thể sản phẩm, tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ trước bán hàng Cách thức cung cấp hình ảnh trình hoạt động, quy mơ cơng ty, thành tích mà công ty đạt được, nêu lên tất ưu điểm nhược điểm sản phẩm trang web Trang web cần phải rõ ràng, xác minh bạch tạo cho khách hàng niềm tin, uy tín từ cơng ty thu hút thêm nhiều khách hàng nhiều đầu tư + Cơng ty dùng cơng cụ hỗ trợ khách hàng tự động trang web để giảm thiểu khối lượng cơng việc cho đội ngũ chăm sóc khách hàng qua điện thoại Việc thực cách cung cấp câu trả lời cho câu hỏi thường gặp đưa lên mạng phiếu thu thập ý kiến để ghi nhận ý kiến khách hàng - Đối với đại lý tiêu thụ: ngồi chương trình khuyến mà từ trước đến công ty áp dụng hiệu quả, công ty hỗ trợ thêm cho đại lý công ty đại lý cơng ty bảng hiệu thể logo, địa công ty tên đại lý bán hàng Hỗ trợ bảng hiệu đem lại hiệu quả: khách hàng có nhu cầu muốn tìm mua sản phẩm họ cần nhìn bảng hiệu họ biết có bán sản phẩm cà phê Mêhycơ mà cần thời gian để tìm kiếm + Cung cấp catalogue, tập giấy quảng cáo, giấy chứng nhận Huy chương, chứng nhận chất lượng Công ty + Thường xuyên mở hội nghị khách hàng khu vực Đặc biệt cơng ty nên thường xun có giải thưởng cho đại lý 90 xuất sắc đạt nhiều doanh thu năm cơng ty hình thức du lịch nước ngồi nước * Thơng điệp truyền thơng Câu hiệu góp phần tăng khả nhận biết lưu lại tên thương hiệu tâm trí khách hàng cách nhấn mạnh lặp lại nhiều lần tên thương hiệu Câu hiệu thương hiệu làm tăng khả nhận biết thương hiệu cách liên hệ trực tiếp mạnh mẽ tới lợi ích tiêu dùng sản phẩm Như với phân tích câu hiệu phải thiết kế cho phù hợp với mục tiêu việc tạo dựng giá trị thương hiệu Mặc dù thay đổi mục tiêu thay đổi câu hiệu thay đổi Câu hiệu xem yếu tố thương hiệu linh hoạt Theo đó, tác giả đề xuất nên tiếp tục đặt câu hiệu: “Mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái mới” Khi quảng cáo thông điệp này, công ty khắc sâu vào tâm trí khách hàng đặc trưng sản phẩm cà phê Mêhycơ có chất lượng an tồn cho sức khỏe 3.2.5 Đầu tư tài cho phát triển thương hiệu Để xây dựng phát triển thương hiệu hiệu với mục tiêu dẫn đầu tỉnh lĩnh vực sản phẩm cà phê bột, công ty cần tăng cường xuất phương tiện thơng tin đại chúng báo chí, đài truyền hình…Tuy nhiên, việc quảng cáo trực tiếp truyền hình tốn nhiều chi phí, nên chương trình không nên áp dụng thường xuyên, chủ yếu chương trình tài trợ, nói chuyện chun đề cung cấp thơng tin an tồn sử dụng thực phẩm, khuyến cáo người tiêu dùng chất lượng thực phẩm biện pháp phù hợp Hiện tại, ngân sách dành cho xây dựng, quảng bá thương hiệu (bao gồm chi phí hội chợ, quảng cáo, khuyến mãi) chiếm tỷ lệ 0.8 % doanh 91 thu.Với chiến lược phát triển cho năm trên, cơng ty cần trì tỷ lệ mức tối thiểu Trong trình triển khai thực hiện, phải dự phòng khoảng ngân sách lớn mức này, mức tối thiểu tương lai thực nhiều chương trình quảng bá tốn Trong ngành sản xuất cà phê bột, thương hiệu cạnh tranh Trung Nguyên thường xuyên tăng tần xuất xuất phương tiện quảng cáo báo chí, truyền hình… Điều cho thấy, so với đối thủ, chi phí hội chợ, quảng cáo, khuyến cơng ty thấp đối thủ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn cạnh tranh khơng tăng chi phí có chiến lược quảng cáo phù hợp kết hợp với chiến lược hỗ trợ tốt giai đoạn 3.2.6 Bảo vệ thương hiệu Ngày công tác phát triển thương hiệu bảo hộ doanh nghiệp coi trọng Trong 17 năm qua, tất sản phẩm mà công ty sản xuất đăng ký bảo hộ Trong tương lai, với việc đa dạng hóa định hướng xâm nhập thị trường lớn có sức cạnh tranh cao, cơng tác lại phải trọng Cần chăm sóc thương hiệu, nhắc nhở thương hiệu cách quán giai đoạn phát triển thương hiệu cơng ty bên ngồi cơng ty Với biện pháp cơng ty cần đưa sách cho nhân viên liên quan đến sản phẩm cà phê Mêhycô: + Mỗi nhân viên “đại sứ” cho thương hiệu cà phê Mêhycô, nhân viên chịu trách nhiệm quảng bá thương hiệu sản phẩm, nhân viên mang hình ảnh sản phẩm cà phê Mêhycơ Điều góp phần trau chuốt thêm hình ảnh thương hiệu + Thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi khách hàng, đóng vai 92 trò quan trọng để bảo đảm cơng ty thực cam kết thương hiệu Cơng ty cần nói chuyện với khách hàng tức giận khơng hài lòng bao gồm người “rời bỏ” sản phẩm công ty để có thơng tin đáng giá cách nhìn thương hiệu cà phê Mêhycô theo quan điểm tiêu cực Phân tích tính trung thực họ ý kiến xây dựng giúp cơng ty thấy chiều hướng cải tiến thương hiệu + Công ty cần lưu ý khách hàng thay đổi Do cần phải thường xuyên đánh giá lại thương hiệu để bảo đảm thương hiệu đáp ứng nhu cầu ưu thích khách hàng Thậm chí thương hiệu lâu đời sản phẩm phải đánh giá lại để điều chỉnh nhằm theo kịp khách hàng thay đổi họ Bên cạnh đó, vấn đề nhượng quyền thương mại hướng phát triển cho việc khuếch trương thương hiệu mà doanh nghiệp cần nghiên cứu Với thị trường mà việc vận chuyển phân phối sản phẩm gặp khó khăn làm cho giá thành sản phẩm cao khó cạnh tranh, nhượng quyền thương mại giải pháp tốt vừa bảo hộ thương hiệu, vừa quảng bá sản phẩm Ngoài việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quan pháp lý Cục sở hữu trí tuệ Cơng ty cần tuyên truyền phổ biến hàng giả chất lượng gây ảnh hưởng đến uy tín Mêhycơ Thường xun cử nhân viên đến cửa hàng, đại lý để kiểm tra giám soát hoạt động kinh doanh KẾT LUẬN CHƯƠNG Những nội dung phần đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu cà phê Mêhycô thời gian đến, chủ yếu nhằm kế thừa sách mà cơng ty thực q trình xây dựng phát triển thương hiệu Tuy nhiên, có bổ sung vấn đề mà cơng ty chưa thực 93 Trong có giải pháp mang tính đột phá như, lựa chọn mơ hình chiến lược phát triển thương hiệu; ; đẩy mạnh truyền thông nội bộ; tăng cường công tác đào tạo … Hi vọng, giải pháp góp phần phát triển thương hiệu cà phê Mêhycơ trở thành thương hiệu mạnh Việt Nam vươn giới 94 KẾT LUẬN Cùng với phát triển kinh tế thị trường Thương hiệu đại diện cho phát triển công ty, vững mạnh thương hiệu vững mạnh cơng ty Chính Doanh nghiệp cần nhận đặc điểm , thị hiếu, nhu cầu, thị trường người tiêu dùng Qua doanh nghiệp có định hướng rõ ràng cho việc phát triển sản phẩm, đánh giá hiệu sách mà doanh nghiệp áp dụng, rút điểm hạn chế đề giải pháp nhằm tìm chổ đứng cho thương hiệu thị trường Quá trình phát triển thương hiệu trước hết cần tư nhận thức, nhận thức đầy đủ thương hiệu để đề thực thi chiến lược phát triển thương hiệu Tuy nhiên, xây dựng thương hiệu việc riêng giám đốc thương hiệu hay nhân viên chuyên trách Cần có nhận thức đầy đủ thương hiệu toàn thể cán lãnh đạo nhân viên doanh nghiệp để đề thực thi chiến lược thương hiệu mặt: xây dựng, bảo vệ, quảng bá phát triển thương hiệu.Qua đó, doanh nghiệp đánh giá xác hiệu sách mà doanh nghiệp áp dụng, rút điểm hạn chế đề giải pháp hồn thiện Nền kinh tế Việt Nam ngày hộ nhập cách sâu rộng với kinh tế giới, thị trường mở rộng cạnh tranh gay gắt hệ theo sau Tất cả đòi hỏi công ty Mêhycô phải trở nên mạnh để đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp ngành yêu cầu phát triển thương hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] PGS.TS Lê Thế Giới - TS Nguyễn Xuân Lãn - Ths Võ Quang Trí - Ths Đinh Thị Lệ Trâm - Ths Phạm Ngọc Ái (2010), Quản trị Marketing, Nxb Thông tin Truyền thông, Hà Nội [2] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Lãn, cộng (2011), Quản trị Marketing Định hướng giá trị, NXB Tài [3] PGS.TS Lê Thế Giới - TS Nguyễn Thanh Liêm - Ths Trần Hữu Hải (2007),Quản trị chiến lược, Nxb Thống kê, Hà Nội, [4] Philip Kotler (2003), Quản trị Marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội [5] Ts Nguyễn Hữu Quyền (2011), Quản trị thương hiệu, ĐH công nghiệp TP.HCM [6] Richard Moore (2003), Thương hiệu dành cho nhà lãnh đạo: Những điều bạn cần biết để tạo thương hiệu mạnh, Nxb Trẻ, Tp HCM [7] Tòa soạn thơng tin quảng cáo ảnh thương mại (2004), Xây dựng quảng bá thương hiệu Việt Nam, Nxb Tổng hợp, Tp Hồ Chí Minh [8] Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2003), Tạo dựng quản trị thương hiệu: danh tiếng - lợi nhuận, Nxb Lao động-Xã hội, Hà Nội Tiếng Anh [9] David A Aaker (1991), Managing Brand Equity, The Free Press, New York [10] David A Aaker (1996), Building Strong Brands, The Free Press, New York [11] Keller K.L (1998), Strategic Brand Management, Prentice Hall, New Jersey Trang Web [12] http://www.mehyco.com.vn [13] http://www.brandvietnam.com.vn [14] http:// www.marketingvietnam.net PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN QUA Đơn vị cấp Stt Thành tích Giải Cầu Vàng Chất Lượng Cao Phù Hợp Tiêu Chuẩn Nhà nước Huy Chương Vàng Hôi Chợ Xuất Nhập Khẩu Và Tiêu Dùng Năm 2003 Bộ công thương Siêu Cúp Famous Trademark Supercup, Thương Hiệu Nổi Tiếng Vì Sự Nghiệp Bảo Vệ Sức Khoẻ Và Phát Triển Cộng Đồng Huy Chương Vàng & Chứng Nhận Hàng Việt Bộ Công Nghiệp – Bộ Nam Chất Lượng Cao Hội Chợ Xuất Khẩu Và Nông Nghiệp Và Phát Tiêu Dùng 2003 Triển Nông Thôn Huy Chương Vàng Chất Lượng Cà Phê Festival Cà Phê Buôn Ma Thuột 2005 Người tiêu dùng bình chọn Huy Chương Vàng Chất Lượng Cà Phê Festival Cà Phê Buôn Ma Thuột 2008 Người tiêu dùng bình chọn PHỤ LỤC 2: SẢN PHẨM CÀ PHÊ MÊHYCÔ Stt TÊN SẢN PHẨM Sản phẩm cao cấp Sản phẩm trung cấp Sản phẩm phổ thơng HÌNH ẢNH PHỤ LỤC 3: PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Xin chào Anh/Chị! Tôi xin chân thành cảm ơn anh/chị đồng ý tham dự thăm dò ý kiến Đây khảo sát nhằm thu thập thông tin anh/chị đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu ngành sản xuất sản phẩm từ cà phê Đăk Lăk Sự hỗ trợ Anh/Chị cần thiết để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin cam đoan phục vụ cho mục đích nghiên cứu giữ bí mật tồn thơng tin Anh/Chị vui lòng cung cấp thơng tin đây: A NỘI DUNG Câu Anh/ chị sử dụng sản phẩm cà phê công ty đây: Mêhycô Trung Nguyên Mê Trang Đức Thịnh An Thái Câu Chủng loại sản phẩm cà phê Mêhycô mà quý khách sử dụng Cao cấp Trung cấp Phổ thông Câu Quý khách thường quan tâm đến điều sau mua hàng Chính sách hậu Tính tiện dụng Giá trị Khác Câu Anh/Chị biết đến thương hiệu cà phê thông qua nguồn tin sau đây? (có thể chọn nhiều lựa chọn) Quảng cáo truyền hình Quảng cáo báo tạp chí Internet Qua hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm Bạn bè, người thân Khác Câu Anh/Chị đánh tiêu loại cà phê có? Loại sản phẩm cà phê T T Chỉ tiêu Thương hiệu Giá Chất lượng sản phẩm Mẫu mã Khuyến Cung cách phục vụ Mêhycô Trung Nguyên Mê Trang Đức Thịnh An Thái Câu Anh/Chị cảm nhận mức độ nhận biết thương hiệu sau: Mức độ nhận biết Thương hiệu Nhớ đến Nhớ không cần trợ giúp Nhớ có trợ giúp Khơng biết Mêhycơ Trung Nguyên An Thái Mê Trang Đức Thịnh Câu Anh/Chị cho vài ý kiến đóng góp cho sản phẩm cà phê Mêhycô ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… B THÔNG TIN ĐÁP VIÊN Tên: Tuổi Địa chỉ: .Số ĐT: Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị hợp tác Kính chúc Anh/Chị gia đình sức khỏe, hạnh phúc! ... công ty cà phê Mêhycô 41 2.1.3 Tình hình sử dụng nguồn lực cơng ty 44 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 47 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ MÊHYCÔ CỦA CÔNG TY TNHH. .. Công ty TNHH MTV TM-DV Mêhycô Chương 3: Giải pháp phát triển thương hiệu cà phê Mêhycô công ty TNHH MTV TM-DV Mêhycô Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Một số giáo trình tham khảo + Quản trị thương. .. CHƯƠNG 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ MÊHYCÔ TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV MÊHYCÔ 41 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM-DV MÊHYCÔ 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thương hiệu cà phê mêhycô của công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ mêhycô , Phát triển thương hiệu cà phê mêhycô của công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ mêhycô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn