Phát triển sản xuất hồ tiêu tại huyện cư kuin, tỉnh đắk lắk

101 36 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ BÍCH TRÂM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HỒ TIÊU TẠI HUYỆN KUIN, TỈNH DAKLAK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Ninh Thị Thu Thủy Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Võ Thị Bích Trâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HỒ TIÊU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HỒ TIÊU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HỒ TIÊU 1.1.1 Hồ tiêu đặc điểm kinh tế kỹ thuật hồ tiêu 1.1.2 Khái niệm phát triển sản xuất hồ tiêu 11 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa phát triển sản xuất hồ tiêu 12 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HỒ TIÊU 14 1.2.1 Gia tăng qui mô sản xuất hồ tiêu 14 1.2.2 Hoàn thiện tổ chức sản xuất hồ tiêu 17 1.2.3 Nâng cao trình độ thâm canh sản xuất hồ tiêu 17 1.2.4 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu 19 1.2.5 Gia tăng hiệu kinh tế đóng góp cho xã hội hồ tiêu 19 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HỒ TIÊU 22 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 22 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 24 1.3.3 Chính sách Nhà nước 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KUIN TỈNH DAK LAK 29 2.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN KUIN 29 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Kuin 41 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KUIN 48 2.2.1 Thực trạng qui mô sản xuất hồ tiêu 48 2.2.2 Tình hình tổ chức sản xuất hồ tiêu 54 2.2.3 Tình hình thâm canh sản xuất hồ tiêu 56 2.2.4 Tình hình thị trường tiêu thụ hồ tiêu 58 2.2.5 Hiệu kinh tế đóng góp cho xã hội hồ tiêu 59 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KUIN 63 2.3.1 Những kết đạt 63 2.3.2 Những tồn hạn chế nguyên nhân 64 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KUIN TRONG THỜI GIAN TỚI 67 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 67 3.1.1 Quan điểm phát triển 69 3.1.2 Tình hình thị trường nhu cầu sản phẩm hồ tiêu 70 3.1.3 Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội huyện Kuin đến năm 2020 72 3.1.4 Định hướng, mục tiêu phát triển sản xuất hồ tiêu huyện Kuin 72 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỒ TIÊU Ở HUYỆN KUIN 73 3.2.1 Hoàn thiện qui hoạch quản lý qui hoạch sản xuất hồ tiêu 73 3.2.2 Giải pháp gia tăng quy mô sản xuất hồ tiêu 75 3.2.3 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất 80 3.2.4 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ 82 3.2.5 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 86 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Giải nghĩa A Khấu hao tài sản BQ Bình Qn Đvdt Đơn vị diện tích ĐVT Đơn vị tính GO, GTSX Giá trị sản xuất HQKT Hiệu kinh tế IC Chi phí trung gian IPC Hiệp hội hồ tiêu quốc tế MI TNHH Thu nhập hỗn hợp NN Nông nghiệp NS Năng suất NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn Pr Thu nhập túy T Thuế nơng nghiệp TB Trung bình TC Tổng chi phí Tr.đ Triệu đồng TSCĐ Tài sản cố định UBND Uỷ ban nhân dân VA Giá trị gia tăng VAP Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Các loại đất địa bàn huyện Kuin 31 2.2 Diện tích đất theo mốc giới hạn độ dốc tầng dầy 34 2.3 Thống kê diện tích tự nhiên theo địa giới hành 35 2.4 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Kuin 35 2.5 Giá trị sản xuất huyện Kuin qua năm 42 2.6 Cơ cấu kinh tế huyện Kuin qua năm 43 2.7 Diện tích, dân số mật độ dân số năm 2014 46 2.8 Dân số trung bình phân theo xã giai đoạn 2011 – 2014 46 2.9 Lao động địa bàn huyện Kuin 47 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Diện tích, sản lượng suất hồ tiêu trồng huyện Kuin từ 2010 – 2014 48 Diện tích hồ tiêu trồng phân theo xã giai đoạn 2010 – 2014 Sản lượng giá trị sản xuất hồ tiêu hàng năm 49 51 Tình hình sử dụng lao động nơng nghiệp huyện thời gian qua 52 Tình hình vay vốn nông dân sản xuất hồ tiêu huyện Kuin năm 2014 53 2.15 Hình thức tổ chức sản xuất hồ tiêu huyện Kuin 54 2.16 Hình thức tổ chức sản xuất hồ tiêu phân theo địa bàn xã 54 2.17 Cơ cấu giống hồ tiêu năm 2014 56 2.18 Giống nguồn gốc giống hồ tiêu huyện Kuin năm 2014 57 2.19 2.20 2.21 Tình hình tiêu thụ hồ tiêu huyện Kuin qua năm 59 Năng suất hồ tiêu trồng huyện Kuin từ 2010 – 2014 60 Chi phí sản xuất hồ tiêu thời kỳ kinh doanh bình quân 01 năm 2014 60 Nguồn lực sản xuất hồ tiêu huyện Kuin 2.22 2.23 2.24 năm 2014 60 Kết hiệu kinh tế hồ tiêu bình quân/01ha năm 2014 61 Tỷ trọng giá trị sản xuất hồ tiêu huyện Kuin năm 63 2014 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hồ tiêu loại cơng nghiệp dài ngày có giá trị mặt kinh tế, loại gia vị phổ biến nhiều người biết đến Trên giới, hồ tiêu trồng phổ biến số quốc gia như: Ấn Độ, Brazil, Philippines, Indonesia, Việt Nam… Sản lượng sản xuất toàn giới năm đạt 300.000 tấn, sản xuất hồ tiêu Việt Nam chiếm 30% sản lượng 50% thị phần giao dịch toàn cầu Ở Việt Nam, hồ tiêu trồng vào cuối kỷ XIX bắt đầu phát triển mạnh từ thập niên 90 kỷ XX Tuy phát triển sau so với nước sản xuất hồ tiêu truyền thống, có phát triển vượt bậc, từ năm 2003 đến Việt Nam nước đứng đầu sản xuất xuất hồ tiêu giới Sản phẩm hồ tiêu Việt Nam xuất sang 80 nước giới có thị trường khó tính Mỹ, Eu, Nhật Bản….Giá trị xuất mà ngành hàng hồ tiêu mang lại cho đất nước lớn Trong năm 2013 898,16 triệu USD, tăng so với kỳ năm 2012 19,75% Hiện tổng diện tích hồ tiêu nước 60.000 ha, suất bình qn đạt 21,6 tạ tiêu khơ/ha xếp vào loại cao giới Ở Tây Nguyên, hồ tiêu người dân đưa vào trồng đầu thập niên 80 kỷ XX trồng phổ biến số tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk Do phù hợp với điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng nên hồ tiêu phát triển tốt Cây tiêu theo chân người dân phía bắc di vào bén rễ vùng đất Kuin từ năm 1954-1955 Tại đây, tiêu thực tìm đất sống, suất cao hẳn vùng trồng tiêu khác, để từ người dân phát triển thành hàng hóa mang lại lợi nhuận cao Nhờ tiêu, thu nhập bình quân nhiều xã huyện Kuin tăng nhanh; thay đổi hẳn mặt nông thôn góp phần thực thành cơng chương trình mục tiêu nơng thơn Tuy nhiên tình trạng người dân đổ xô trồng tiêu khiến ngành nông nghiệp giới chun mơn lo lắng Bởi khơng gây thiệt hại trực tiếp đến lợi ích người nơng dân, mà gây hệ lụy khơn lường mơi trường Tính đến 2013 tổng diện tích hồ tiêu tồn Tây nguyên 32.400 Chỉ riêng tỉnh Đắk Nơng, diện tích hồ tiêu 18.800 Diện tích hồ tiêu Đắk Lắk 9.800 Tập trung địa bàn huyện Ea H’Leo, Kuin, Krông Buk, Krông Năng, Ea Kar M’Gar Huyện Kuin có diện tích tự nhiên 28.830 ha, đất sử dụng cho sản xuất nơng nghiệp 24.117 chiếm 83,65% Nhóm đất đỏ, đỏ vàng chiếm diện tích lớn phân bổ diện rộng vùng, hầu hết diện tích khai thác trồng lâu năm điều; hồ tiêu; cao su; cà phê; chè; số khai thác trồng sắn, mía, thuốc lá, thuốc lào; lấy sợi: bơng, đay, cói cho suất cao Đến năm 2014 toàn huyện Kuin có 3.331,17 trồng hồ tiêu chiếm 13,81% tổng diện tích tự nhiên tồn huyện, diện tích thu hoạch 2.131,31 Cây hồ tiêu ba loại chủ lực với cà phê điều, sản phẩm chủ yếu, chiếm 20% giá trị từ sản xuất nơng nghiệp, có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội hàng năm huyện Kuin Địa hình huyện Kuin tương đối phẳng với thành phần đất chủ yếu đất nâu đỏ đỏ bazan kết hợp với điều kiện khí hậu, thủy văn thích hợp cho việc sản xuất nông nghiệp, đặc biệt canh tác loại cơng nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao cà phê, tiêu,… Việc sản xuất tiêu thụ hồ tiêu nông hộ địa bàn huyện Kuin, tỉnh Đắk Lắk bên cạnh thuận lợi điều kiện tự nhiên tồn nhiều khó khăn; tăng nhanh khơng theo quy hoạch diện tích chạy theo giá thị trường dẫn đến rừng bị tàn phá, đất bị thoái hoá; sản lượng tăng chất lượng sản phẩm chưa cao, 79 Làm tốt công tác kêu gọi vốn đầu tư từ bên ngồi, có sách ưu đãi đặc biệt tạo thu hút, để ý nhà đầu tư khu vực Cải cách thủ tục hành cấp giấy phép đầu tư, xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng nói chung, khu cơng nghiệp nói riêng; có sách ưu đãi thuế, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ đào tạo lao động Tăng cường nguồn vốn huy động thông qua hệ thống ngân hàng bên cạnh khắc phục nhân tố cản trở trình tham gia ngân hàng vào khu vực có vị trí địa kinh tế cách xa trung tâm, sở hạ tầng, trình độ dân trí chưa phát triển Ngoài ra, nguyên nhân làm cho ngân hàng chưa tích cực mở rộng hoạt động khu vực thiếu nguồn vốn khả huy động hạn chế, đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn Chính vậy, để tháo gỡ dần rào cản, tạo điều kiện để nguồn vốn tín dụng đến tay người dân khơng thân ngân hàng phải chủ động, linh hoạt thông qua sản phẩm ngân hàng phù hợp để khai thác hiệu nguồn lực huy động dân địa bàn đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng cho phát triển kinh tế - xã hội, mà cần thiết phải có định hướng hỗ trợ từ phía quan quản lý mà cụ thể từ phía ngân hàng nhà nước thơng qua sách đặc thù Khuyến khích nơng dân doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững ngành hồ tiêu Tây Nguyên, ngân hàng cần đẩy mạnh việc cho vay tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mơ hình liên kết doanh nghiệp, hộ nơng dân sản xuất kinh doanh hồ tiêu; mơ hình ứng dụng công nghệ cao chuỗi sản xuất, chế biến tiêu thụ hồ tiêu Điều quan trọng lúc cần có chủ trương ưu đãi nguồn vốn để triển khai sản phẩm tín dụng phát triển sản xuất hồ tiêu Quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để ngân hàng bám sát 80 chủ trương, định hướng phát triển huyện, Đảng Chính phủ để có sách phù hợp phát huy tiềm năng, lợi khu vực, giúp chuyển dịch cấu kinh tế bước nâng cao đời sống người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc địa bàn 3.2.3 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất Đầu tư xây dựng triển khai thực mô hình sản xuất tiêu bền vững từ có sở để tổ chức tham quan vườn tiêu hiệu địa bàn, đồng thời mở lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng tiêu hiệu theo hướng bền vững Từ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật để chăm sóc tiêu đạt chất lượng cao nhiều nông dân chia sẻ với mơ hình ngày nhân rộng Đây hình thức hiệu để tạo mối liên kết có chiều sâu rộng nhiều thành phần tham gia đầu tư phát triển trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu Khuyến khích phát triển hình thức liên kết nơng hộ để hình thành tổ chức sản xuất - tiêu thụ, hợp tác xã chuyên ngành; tạo điều kiện cho nông hộ phát triển kinh tế trang trại; xây dựng mơ hình sản xuất nông hộ, nông trại Phát triển doanh nghiệp sản xuất trồng trọt, khuyến khích nơng dân góp cổ phần giá trị đất vào doanh nghiệp Khuyến khích đầu tư chứng nhận chất lượng sản phẩm hồ tiêu Hồn thiện tổ chức quản lý nhà nước: Phân cơng cán tư vấn, hỗ trợ hoạt động, phối hợp kiểm tra, xử lý vấn đề thuộc hoạt động phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, kinh tế hộ… trực tiếp xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương sách Nghiên cứu xây dựng mơ hình hợp tác xã kiểu sở tổng kết kinh nghiệm để tạo động lực phát triển, tăng sức hấp dẫn kinh tế tập thể Trên địa bàn huyện tồn 04 hợp tác xã yếu kém, 04 hợp tác 81 xã yếu tồn danh nghĩa, khả hoạt động, 04 hợp tác xã điện bàn giao cho Điện lực tỉnh chưa giải xong vướng mắc Vì song song với việc cải tạo thay hợp tác xã hoạt động hiệu cần phát triển thêm hợp tác xã mới, đa dạng phải dựa nguyên tắc tự nguyện hợp tác có lợi, xuất phát từ nhu cầu nông hộ Các hợp tác xã thành lập hoạt động hình thức tập trung sản xuất giống, dịch vụ tín dụng , dịch vụ nông nghiệp ( cung cấp trụ sống, làm đất, tưới tiêu, cung ứng thuốc trừ sâu, phân bón …), dịch vụ mua bán, tiêu thụ hồ tiêu Phấn đấu thời gian tới xã địa bàn huyện có tổ hợp tác hợp tác xã hoạt động có hiệu trì đạt chuẩn nông thôn đến 2020 Dựa cơng trình nghiên cứu nơng nghiệp nơng thơn, đánh giá chun gia mơ hình tổ chức sản xuất nông nghiệp nông thôn hiệu nước phát triển 02 hình thức tổ chức sản xuất góp phần phát triển ngành nghề kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy nhanh phát triển cơng nghiệp – dịch vụ hiệu tổ chức sản xuất theo mơ hình kinh tế trang trại, kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa nhỏ) Tuyên truyền, vận động, tư vấn phát triển kinh tế tập thể, thực công tác này, đặc biệt quán triệt nhận thức rõ ràng tổ chức hoạt động mơ hình kinh tế hợp tác hợp tác xã cho cán quản lý chủ chốt cấp xã Các cán hỗ trợ tích cực cho mơ hình hợp tác địa phương Khuyến khích tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi dây chuyền trang thiết bị, giống để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Mở rộng mối liên kết doanh nghiệp hiệp hội chuyên ngành, hiệp hội hồ tiêu tỉnh nước Tăng cường hoạt 82 động đối thoại, tọa đàm doanh nghiệp quyền, thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển cách bền vững Khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư phát triển trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu chất lượng cao theo quy hoạch duyệt Khuyến khích, hỗ trợ hình thành phát triển phương thức nông dân liên kết sản xuất hồ tiêu tổ hợp tác, hợp tác xã, “vườn tiêu mẫu lớn”; phát triển mạng lưới đại lý thu mua nguyên liệu cho nhà máy chế biến; tập trung phát triển đầu mối xuất lớn, hạn chế dần đầu mối xuất nhỏ lẻ, bước hình thành lên doanh nghiệp mạnh chế biến, xuất hồ tiêu Để giảm thiểu rủi ro sản xuất thương mại việc khuyến khích hỗ trợ nhiều mơ hình sản xuất theo chuỗi giá trị, theo người dân trồng hồ tiêu cần liên kết hình thành câu lạc bộ, hợp tác xã …Các tổ chức đầu mối liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, doanh nghiệp chế biến, xuất để đảm bảo sản xuất hồ tiêu theo tín hiệu thị trường, quản lý qui trình từ canh tác tới thu hoạch, bảo quản đảm bảo vệ sinh, an tồn theo u cầu giới Chỉ có ngành hồ tiêu nước ta tăng giá trị, giảm thiểu rủi ro sản xuất thương mại tương lai 3.2.4 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ Hỗ trợ tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác tiêu bền vững, phương pháp thu hoạch, phơi sấy, bảo quản hồ tiêu an toàn vệ sinh lao động Đồng thời cấp phát hướng dẫn sổ ghi chép nhật ký nông hộ, giúp nông dân chủ động khâu kỹ thuật, biết hạch tốn chi phí sản xuất Nhờ vậy, từ chỗ sản xuất tiêu theo kinh nghiệm chính, nơng dân biết hạn chế 83 sử dụng phân bón hóa học, trọng dùng phân hữu vi sinh, tạo hệ thống thoát nước, trồng che bóng, chắn gió sử dụng loại thuốc BVTV danh mục khuyến cáo để phòng bệnh cho hồ tiêu định kỳ để vườn phát triển tốt, tăng suất Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tiếp cận thông tin, học tập kinh nghiệm áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất hồ tiêu, dần xóa bỏ tập quán sản xuất, phương thức canh tác lạc hậu chủ yếu dựa vào kinh nghiệm Đầu tư phát triển sở, nhà máy chế biến hồ tiêu với dây chuyền công nghệ chế biến đại, nhằm nâng cao chất lượng hồ tiêu Chú trọng việc tạo giống vơ tính để hạn chế thối hóa giống Hình thành trung tâm giống dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên nghiệp để cung cung cấp đầy đủ giống tốt dịch vụ ký thuật đáp ứng yêu cầu cho người trồng hồ tiêu Nhân nhanh đưa vào sản xuất giống hồ tiêu thích nghi rộng, bị nhiễm bệnh Vĩnh Linh, Ấn Độ, Lada Belangtoeng tiêu Trung, bước trồng thay vườn tiêu già cỗi cho suất thấp Chuyển giao tiến kỹ thuật đưa vào ứng dụng sản xuất biện pháp phù hợp nhân giống, trồng chăm sóc vườn tiêu, thu hoạch, sơ chế bảo quản Đặc biệt kỹ thuật bón phân cho tiêu độ tuổi nhiều vùng đất khác nhau, quy trình phòng trừ dịch hại, tưới nước kết hợp với bón phân N K hệ thống tưới nhỏ giọt tưới phun mưa tán Sớm xây dựng qui chuẩn VietGAP cho tiêu, xây dựng chương trình nghiên cứu, trình diễn tập huấn tập trung vào công nghệ phù hợp với qui chuẩn IPC GAP, IPC CHP để có sản phẩm hồ tiêu đạt tiêu chuẩn ASTA, ESA JSA 84 Áp dụng giải pháp khoa học, công nghệ phù hợp để tăng lợi cạnh tranh tiêu, quy hoạch vùng đất trồng tiêu thích hợp, tuyệt đối khơng trồng vùng đất không phù hợp, thay dần vườn tiêu già cỗi vườn tiêu bệnh Khuyến khích hệ thống đa canh, đa dạng hố sản phẩm nơng hộ nhằm giảm lệ thuộc vào sản phẩm, giảm thiểu rủi ro tác nhân sinh học phi sinh học giá hồ tiêu bấp bênh Thử nghiệm vài công thức luân canh trồng theo luống giúp phục hồi độ phì đất, cắt chu kỳ sâu bệnh so với hệ thống độc canh Phố biến rộng rãi thông tin tài liệu kỹ thuật, tổ chức tập huấn thu hoạch sau thu hoạch cho nông dân trồng tiêu, chẳng hạn cắt gié tiêu cho vào bao/giỏ thay thả xuống đệm/bạt trải mặt đất, rửa kỹ sân phơi giặt đệm/bạt phơi trước đợt phơi tiêu, che chắn kỹ quanh khu vực phơi, không để súc vật vào khu vực phơi tiêu, phân súc vật nguồn lây nhiễm Salmonella sp E coli, phơi đến hạt tiêu đạt độ ẩm 13%, sàng quạt loại tạp chất hạt nhẹ 2% trước đưa vào tồn trữ Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất thơng qua khuyến nơng Chú ý khuyến khích việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nhằm nâng cao suất, chất lượng hồ tiêu Khuyến khích việc liên kết nhà nơng, doanh nghệp với nhà khoa học, trung tâm nghiên cứu ứng dụng ngồi Tỉnh Có sách khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh phí để nghiên cứu khoa học đổi công nghệ Tạo điều kiện khuyến khích nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu chế phẩm sinh học áp dụng canh tác hồ tiêu nhằm nâng cao hiệu sản 85 xuất cho nông dân Thay dần biện pháp phòng trừ hóa học khơng hiệu gây ô nhiễm môi trường 3.2.5 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Tạo mối liên kết bền vững công ty thu mua xuất với đại lý thu mua địa bàn huyện, xã nông dân tham gia chuỗi sản xuất để tăng cường thơng tin giá cả, u cầu chất lượng số lượng để giảm thiểu chênh lệch qua trung gian Tăng cường công tác xúc tiến thương mại tiến hành ngày tốt Năm 2015, ngành hồ tiêu phối hợp chặt chẽ với IPC, cử người tham dự Hội nghị, Hội thảo, Hội chợ thường niên Hiệp hội gia vị châu Mỹ - ASTA, châu Âu - ESA, Trung Đơng…để quảng bá hình ảnh hồ tiêu Việt Nam đến bạn bè Quốc tế, giúp giới hiểu rõ tiềm phát triển sản xuất, xuất Hồ tiêu Việt Nam, qua tìm kiếm mở rộng thị trường Đẩy mạnh xúc tiến thương mại hồ tiêu thị trường lớn, khó tính Mỹ, EU, Nhật Bản; tìm kiếm mở rộng thêm thị trường Trung Đông Châu Phi; tăng cường mối liên kết doanh nghiệp chế biến, xuất với nơng dân, hình thành mạng lưới thu mua trực tiếp vùng trồng hồ tiêu; thường xuyên thông tin tình hình thị trường, giá cả; tích cực xây dựng "chỉ dẫn địa lý hồ tiêu" vùng trồng tiêu có tiếng vang để tăng hiệu sản xuất; tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm hồ tiêu xuất Khuyến khích nơng dân quan tâm đến giá trị tăng thêm sản phẩm mức nông hộ, chất lượng sản phẩm sau thu hoạch Đa dạng hoá sản phẩm hồ tiêu tinh dầu tiêu, tiêu ngâm giấm, tiêu xanh sấy hút chân không, kẹo tiêu; đưa tiêu vào thực phẩm chế biến thay xuất tiêu nguyên liệu 86 Quan tâm đến chất lượng hồ tiêu mặt vệ sinh an toàn thực phẩm xuyên suốt từ nông hộ đến khâu xuất tới tay người tiêu dùng Các doanh nghiệp cần nâng cao trình độ dự báo nhu cầu thị trường để định hướng loại sản phẩm hàng hóa cần sản xuất quy mô, chất lượng tốc độ phát triển, trọng dự báo nhu cầu thị trường giới Để dự báo nhu cầu thị trường xác, Huyện nên tổ chức phận thông tin cập nhật thông tin dự báo thu từ trung tâm thơng tin chun ngành Tỉnh Ngồi doanh nghiệp địa bàn cần tổ chức phận nghiên cứu thị trường, có nhiệm vụ đẩy mạnh cơng tác thu thập, phân tích khai thác thị trường Nhà nước hỗ trợ phần kinh phí để thực cơng tác Tổ chức mạng lưới cung ứng thu mua nông sản hợp lý, nhằm thúc đẩy sản xuất Khuyến khích phát triển mơ hình hợp tác liên kết kinh tế quốc doanh với kinh tế cá thể theo nguyên tắc có quản lý, bình đẳng có lợi Hiệp hội ngành hàng hồ tiêu cần phát huy vai trò việc định hướng cho nông dân sản xuất tiêu thụ sản phẩm với giá tốt thông qua hệ thống doanh nghiệp; doanh nghiệp cần có quan điểm chia sẻ rủi ro với nông dân vấn đề giá, tổn thất mùa màng thiên tai, bệnh dịch Liên kết chặt chẽ với nhà khoa học; nhà khoa học chủ động liên kết với nơng dân, tổ chức trị xã hội để chuyển giao tiến kỹ thuật giống mới, canh tác, bảo vệ thực vật để tăng suất chất lượng, góp phần tăng hiệu kinh tế cho người trồng hồ tiêu cách bền vững 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - Đối với nhà nước Nhà nước cần phải có sách ưu đãi người nơng dân thiếu kinh phí sản xuất, tạo điều kiện cho họ tiếp cận với nguồn vốn, cho 87 nông hộ vay vốn với mức lãi suất thấp Phải có đại diện trung gian cầu nối hộ dân với tổ chức tín dụng để tạo lập nguồn vốn cho hộ nông dân vay vốn để sản xuất Nhà nước sớm cụ thể hố sách để quan tâm đầu tư phát triển nơng nghiệp nơng thơn, có sách quy hoạch phát triển kinh tế theo vùng, miền, bao tiêu sản phẩm, đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường đầu tư kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng nơng nghiệp Đề nghị Tỉnh, Trung ương tăng cường đầu tư, ưu tiên nguồn từ vốn ODA, chương trình, dự án Quốc gia để phát triển sở hạ tầng giao thơng, điện khí hóa nơng thơn, thủy lợi Gắn kết Kuin chương trình, dự án phát triển Tỉnh, vùng nước, tạo hội cho huyện tham gia hợp tác phát triển với địa phương khác Tỉnh sản xuất – chế biến – tiêu thụ xuất sản phẩm hàng hóa, đào tạo lao động, chuyển giao cơng nghệ kỹ thuật Đề nghị Tỉnh có sách, chế thích hợp khuyến khích doanh nghiệp tích cực đầu tư phát triển địa bàn huyện với dự án lớn, đầu tư có trọng điểm số cơng trình hạ tầng quan trọng khác để để sớm tạo bước đột phá Đề nghị Chính phủ, Bộ NN & PTNT tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chương trình kiên cố hố kênh mương, giới hố nơng nghiệp góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Đối với quyền địa phương Đối với quyền địa phương phải tăng cường thành lập thêm nguồn quỹ như: quỹ hội phụ nữ, quỹ hội nông dân… từ cấp xã đến thôn, buôn xã Từ có thêm nguồn vốn cho nông hộ vay Tăng cường cán khuyến nông xuống thôn, buôn hướng dẫn cho bà nông dân cách thức sử dụng hợp lý nguồn lực đất đai, cải tạo đất nhằm 88 nâng cao lực sản xuất đất sở tôn trọng quy luật tự nhiên đất đai Mở buổi tọa đàm địa phương nông dân nghe cán khuyến nông phổ biến kiến thức hồ tiêu, từ nơng hộ học tập để ứng dụng vào sản xuất Thay đổi tập tục sản xuất lạc hậu sở tôn trọng phong tục sản xuất truyền thống dân tộc Tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi xã, tu sửa hồ đập chứa nước nước cần thiết, có hệ thống kênh mương đưa nước nhằm giảm thiểu chi phí tưới nước cho nơng hộ Phổ biến hình thức tiêu thụ theo hợp đồng đến với nông hộ nhằm đảm bảo cho quyền lợi người dân tránh rủi ro - Đối với nông hộ Thúc đẩy phát huy lực sản xuất nông hộ Đồng thời học hỏi kinh nghiệm nông hộ vùng khác có suất cao để tăng thêm suất cho hộ Đổi tư duy, cách làm mình, tự vận động, tâm có bứt phá vươn lên từ suy nghĩ việc làm kinh tế Xóa bỏ tư tưởng trơng chờ ỷ lại vào sách ưu đãi, chung tay giúp sức Nhà nước dẫn đến hao hụt ngân sách Nhà nước mà người nông dân thiếu kiến thức,thiếu kinh nghiệm sản xuất 89 KẾT LUẬN So với nhiều loại truyền thống, hồ tiêu huyện Kuin giúp cho nông dân địa phương làm giàu nhanh chóng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nơi Trong năm vừa qua, diện tích hồ tiêu huyện khơng ngừng tăng cao Năng suất tiêu bình quân xã 4,0 tấn/ha Niên vụ 2011 -2012 diện tích trồng địa bàn huyện năm đạt 1.404,11 Trong diện tích kinh doanh chiếm 959,3 ha, sản lượng thu hoạch đạt 2.638 tấn, suất bình quân 2,75 tấn/ha Đến niên vụ 2013 2014 diện tích hồ tiêu trồng địa bàn huyện Kuin đạt 2.296 ha, diện tích cho sản phẩm 2.131,31 ha, suất trung bình đạt tấn/ha Sở dĩ diện tích hồ tiêu tăng nhanh tác động giá tiêu xuất trì mức cao, giá thu mua hạt tiêu nội địa ổn định mức có lợi cho người trồng tiêu Trong q trình phát triển, có trường hợp khơng ngần ngại chặt bỏ diện tích cà phê chu kỳ khai thác để chuyển sang trồng tiêu; chuyển diện tích trồng hiệu quả; tận dụng quỹ đất vườn… để trồng tiêu Tốc độ tăng trưởng diện tích sản lượng tiêu địa bàn xã có phần đóng góp vào kết sản xuất tiêu tỉnh Đắk Lắk, giúp cho Việt Nam chiếm giữ vị số giới xuất hạt tiêu Hiện nay, thị trường hồ tiêu ngày mở rộng Lượng hồ tiêu xuất Việt Nam năm 2014 156.396 tấn, cao so với năm 2013 23.759 (17,91%), đạt kim ngạch xuất 1,210 tỷ USD Trong xuất sang thị trường châu Âu (34%), châu Á (36%), châu Mỹ (20%), châu Phi (10%) Việt Nam nước xuất sản phẩm hồ tiêu lớn giới Tuy nhiên, khơng mà người dân sản xuất ạt, cần phải thường xuyên tìm hiểu thị trường tiêu thụ hồ tiêu tránh trường hợp “được mùa, giá”, ngày nâng cao chất lượng sản 90 phẩm Chính quyền địa phương cần phải khuyến khích người dân tiêu thụ nơng sản theo hợp đồng, từ người dân n tâm sản xuất, hình thành phát triển sở vật chất, sở hạ tầng giúp cho việc tiêu thụ nông sản thuận lợi Cần phát triển rộng rãi kênh phân phối, thu mua sản phẩm, hình thành kênh dự báo giá, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời để giúp người dân yên tâm sản xuất Thế năm xuất tiêu giá, giá tiêu cao gấp -5 lần cà phê nên người dân đổ xô vào trồng bất chấp đất đai không phù hợp, kỹ thuật chưa nắm vững Năm nhiều trường hợp vườn tiêu bị dịch bệnh nên khả ảnh hưởng đến sản lượng nước Vì năm ngối, nhiều nơng hộ, cơng ty vơ phấn khởi mùa tiêu trúng đậm năm nay, họ lại thấp lo âu hàng loạt vườn tiêu chết dần, chết mòn Chính vi cần thiết phải có phối hợp quan quyền, doanh nghiệp người nơng dân trồng tiêu tồn huyện để hồn thiện quy hoạch hồ tiêu áp dụng biện pháp để phát triển sản xuất hồ tiêu tăng quy mô sản xuất, phát triển hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mở rộng thị trường tiêu thụ hồ tiêu Như thông qua luận văn tác giả muốn đưa nhìn cụ thể, khoa học vấn đề cấp thiết diễn địa bàn huyện Kuin nói riêng tương tự cho nhiều vùng khác tỉnh tây nguyên, Việt Nam nói chung Với mong muốn phân tích, tổng hợp giải pháp đề tài tình hình sản xuất hồ tiêu đưa nhìn tổng quan cho cấp lãnh đạo, doanh nghiệp kể hộ gia đình Từ hiểu rõ chọn lọc giải pháp hiệu , phù hợp với địa phương nhằm đưa hồ tiêu vào phát triển bền vững mang lại lợi ích to lớn , lâu dài cho hộ nông dân, doanh nghiệp đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Cục thống kê tỉnh Daklak (2014), iên giám thống kê Daklak 2014 [2] Đỗ Thanh Phương (1998), Đặc điểm định hướng phát triển kinh tế nông hộ Tây guyên, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [3] Nguyễn Mạnh Chính Nguyễn Đăng Nghĩa (2013), Trồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hồ tiêu, NXB Nơng Nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh [4] Phòng thống kê huyện Kuin, Niên giám thống kê huyện Kuin năm 2014 [5] PGS.TS Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Thơng tin truyền thông, Đà Nẵng [6] Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg, ngày 24/6/2002 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích tiêu thu nơng sản hàng hố thơng qua hợp đồng [7] Quyết định số 824/QĐ-BNN-TT, ngày 16/04/2012 Bộ NN&PTNT việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 [8] Quyết định số 124/QĐ-TTg, ngày 02/02/2012 Thủ tướng phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất ngành nơng nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 [9] Quyết định số 1442/QĐ-BNN-TT, ngày 27/06/2014 Bộ NN&PTNT việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 [10] Quyết định số 2635/QĐ-BNN-CB, ngày 26/12/2006 Bộ trưởng Bộ NN & PTNT, phê duyệt đề án thâm canh công nghiệp lâu năm đến 2010 (cây cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè) [11] UBND huyện Kuin (2013), Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội UB D huyện Kuin đến năm 2020, Daklak [12] UBND huyện Cu Kuin (2014), Báo cáo tham luận Thực trạng giải pháp phát triển trồng hồ tiêu huyện Kuin, Daklak [13] UBND huyện Cu Kuin (2014), Đề án xây dựng nông thôn địa bàn huyện Kuin giai đoạn 2011-2015 định hướng đến 2020,Daklak [14] http://iasvn.org/tin-tuc/Tinh-hinh-san-xuat,-thuong-mai-Ho-Tieu-vamot-so-tien-bo-ky-thuat-trong-san-xuat-Ho-Tieu-4098.html ngày 12/11/2013 [15] http://www.giatieu.com/ho-tieu-doi-dien-voi-nguy-co-mat-thitruong/6634/ ngày 19/11/2014 [16] http://agro.gov.vn/news/tID24160_Nhin-lai-xuat-khau-ho-tieu-nam2014-va-huong-toi-nam-2015.htm ngày 04/03/2015 [17] https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_ti%C3%AAu 22/02/2015 [18] http://news.zing.vn/Ho-tieu-Viet-dung-so-1-ve-xuat-khau-nhung-khongco-thuong-hieu-post315557.html 22/04/2013 [19] http://cukuin.daklak.gov.vn/category/237-quy-hoach-phat-trien ngày 30/7/2013 [20] http://cukuin.daklak.gov.vn/category/270-tong-quan ngày 20/12/2010 ... hình tiêu thụ hồ tiêu huyện Cư Kuin qua năm 59 Năng suất hồ tiêu trồng huyện Cư Kuin từ 2010 – 2014 60 Chi phí sản xuất hồ tiêu thời kỳ kinh doanh bình quân 01 năm 2014 60 Nguồn lực sản xuất hồ tiêu. .. đẩy sản xuất hồ tiêu huyện Cư Kuin phát triển , xin chọn đề tài “Phát triển sản xuất hồ tiêu huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Luận văn có mục tiêu nghiên cứu... hồ tiêu nông hộ địa bàn huyện Cư Kuin , tỉnh Đăk Lăk - Phân tích tình hình tiêu thụ hồ tiêu nông hộ địa bàn huyện Cư Kuin , tỉnh Đăk Lăk - Đưa giải pháp nâng cao suất đẩy mạnh tiêu thụ hồ tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển sản xuất hồ tiêu tại huyện cư kuin, tỉnh đắk lắk , Phát triển sản xuất hồ tiêu tại huyện cư kuin, tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn