Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền trung

1,123 32 0
  • Loading ...
1/1,123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:08

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN PHAN SANG PHÁT TRIN NGU N NHÂN LC TI CÔNG TY C PHN XU T NH P KH U TH Y S ᄂ N MIN TRUNG LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH N ᄂ ng- Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN PHAN SANG PHÁT TRIN NGU N NHÂN LC TI CÔNG TY C PHN XU T NH P KH U TH Y S ᄂ N MIN TRUNG Chuyên ngành: QU ᄂ N TR KINH DOANH Mã s: 60.34.05 LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS NGUYN TR NG SƠN N ᄂ ng- Năm 2015 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa c công b b t kỳ công trình khác Tác gi lun văn Nguy ᄂ n Phan Sang n Mu n Khơng mu Bình th ng n Rt khơng mu n III THƠNG TIN V MEC ÁP ENG CÔNG VI-C C ABᄂN THÂN Trong thi gian làm vic t ᄂ i công ty, Anh/Ch5 ánh giá th v m c áp ng v
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền trung , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn