Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP sài gòn

119 18 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIỀU NHÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ðà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIỀU NHÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HÒA NHÂN Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kiều Nhân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Các khái niệm kiểm soát nội 1.1.2 Mục tiêu hệ thống kiểm soát nội 1.1.3 Nguyên tắc hoạt động hệ thống kiểm sốt nội 1.2 CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13 1.2.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại 13 1.2.2 Mục tiêu kiểm soát nội hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 20 1.2.3 Các thành phần hệ thống KSNB tín dụng 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 30 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh số tiêu tài chủ yếu 34 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SCB 38 2.2.1 Mơi trường kiểm sốt 38 2.2.2 Đánh giá rủi ro 45 2.2.3 Hoạt động kiểm soát 52 2.2.4 Thông tin truyền thông 67 2.2.5 Hoạt động giám sát 67 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SCB 69 2.3.1 Những kết đạt 69 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 74 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 74 3.1.1 Vấn đề đặt từ thực trạng kiểm sốt nội hoạt động tín dụng SCB 74 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác KSNB hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn 75 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KSNB HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SCB 76 3.2.1 Hồn thiện mơi trường quản lý SCB 76 3.2.2 Nghiên cứu bước triển khai mơ hình dự báo định lượng hệ thống báo cáo cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 80 3.2.3 Tăng cường hoạt động kiểm soát sau cho vay giám sát chặt chẽ khoản vay 86 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác phận KSNB chuyên trách 88 3.2.5 Kiện tồn máy kiểm tốn nội 94 3.2.6 Một số giải pháp khác 98 3.3 KIẾN NGHỊ 99 3.3.1 Đối với NHNN Việt Nam 99 3.3.2 Đối với NH TMCP Sài Gòn 99 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẲT BPTTĐKV: Bộ phận tái thẩm định khu vực CBKD: Cán kinh doanh CN: Chi nhánh CNV: Cơng nhân viên CBTD: Cán tín dụng GĐKV: Giám đốc khu vực GĐCN: Giám đốc chi nhánh HTKD: Hỗ trợ kinh doanh KH: Khách hàng KV: Khu vực KSNB: Kiểm soát nội KTNB: Kiểm toán nội NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NVHTKD: Nhân viên hỗ trợ kinh doanh TPHTKD: Trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh P.HTKD: Phòng hỗ trợ kinh doanh QLRR: Quản lý rủi ro QLRRTD: Quản lý rủi ro tín dụng QLRRVH: Quản lý rủi ro vận hành SCB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn SXKD: Sản xuất kinh doanh TCTD: Tổ chức tín dụng TD: Tín dụng TSĐB: Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Trang Một số tiêu tài SCB từ hợp đến 34 2.2 Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động năm 2013 35 2.3 Dư nợ cho vay SCB năm 2012- 2013 36 2.4 Quan điểm Ban lãnh đạo SCB quản trị rủi ro tín dụng 39 2.5 Nhiệm vụ phòng quản lý rủi ro tín dụng SCB 43 2.6 Lưu đồ chấm điểm tín dụng SCB 49 2.7 Bảng phân loại khoản cho vay 50 2.8 Lưu đồ quy trình cấp tín dụng SCB 53 2.9 Kết khảo sát hoạt động giám sát SCB 68 3.1 Nhận dạng rủi ro xảy 82 3.2 Biểu mẫu sai sót qua giám sát từ xa 92 3.3 Báo cáo kết thực hành động khắc phục 93 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ máy tổ chức SCB 33 2.2 Mơ hình KSNB theo 03 vòng bảo vệ SCB 41 2.3 Sơ đồ Phòng QLRRTD SCB 46 2.4 Sơ đồ tổ chức PQLRRVH 62 3.1 Lưu đồ quy trình kiểm tốn nội 96 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh rủi ro có tác động lớn đến tình hình kinh tế an ninh trật tự Cùng với trình hội nhập quốc tế, tự hóa tài chính, loại bỏ rào cản thương mại, tài ranh giới tồn cầu dẫn đến tăng trưởng nhanh chóng, đa dạng, phức tạp hoạt động ngân hàng Hoạt động ngân hàng phải đối mặt ngày nhiều rủi ro gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động rủi ro khác với nhiều mức độ khác nhau, có ảnh hưởng sâu rộng trầm trọng rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu tạo khối lượng lợi nhuận lớn tổn thất lớn cho ngân hàng Cuộc khủng hoảng kinh tế tài tồn cầu ngày tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực ngành ngân hàng - tài ngành chịu tác động Điển hình khủng hoảng tài tồn cầu khởi đầu từ Mỹ năm gần cho thấy ngày nhiều ngân hàng giới công bố khoản nợ xấu thua lỗ lớn kỷ lục, có nhiều ngân hàng khu vực giới bị phá sản, kể ngân hàng lớn tầm cỡ giới với bề dày hoạt động hàng trăm năm Vì vấn đề nâng cao khả quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại ngày trở nên cấp thiết Để hạn chế ngăn ngừa rủi ro tín dụng, ngồi biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ tín dụng việc thiết kế hệ thống KSNB hiệu dành cho hoạt động tín dụng góp phần quan trọng việc kiểm sốt, giám sát rủi ro tín dụng, đưa hoạt động phát triển bền vững tương lai 96 Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán Giai đoạn 2: Thực kiểm toán nội Giai đoạn 3: Kết thúc kiểm toán lập báo cáo kết kiểm toán Giai đoạn 4: Theo dõi việc thực kiến nghị kiểm tốn Hình 3.1: Lưu đồ quy trình kiểm tốn nội * Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán Trong giai đoạn này, đặc biệt trọng bước công việc sau: + Thứ nhất, tìm hiểu mong muốn bên hữu quan Bộ phận KTNB cần có hiểu biết rõ ràng hoàn chỉnh mong muốn bên liên quan đến hoạt động kiểm toán, để làm sở cho việc lập kế hoạch + Thứ hai, thu thập thơng tin đơn vị kiểm tốn + Thứ ba, lập chương trình kiểm tốn * Giai đoạn 2: Thực kiểm tốn nội Các bước cơng việc cần thực hiện: + Thứ nhất, thực thủ tục kiểm toán Khâu bao gồm việc thực thủ tục bước kiểm toán thể kế hoạch kiểm toán + Thứ hai, ghi chép hồ sơ kiểm tốn Trong q trình kiểm toán, 97 KTVNB cần tiến hành ghi chép cách đầy đủ, hợp lý công việc họ vào giấy tờ làm việc Các phát q trình kiểm tốn cần ghi chép cách kịp thời với chứng kèm * Giai đoạn 3: Kết thúc kiểm toán lập báo cáo kết kiểm tốn Trong giai đoạn này, trưởng đồn kiểm tốn thơng báo kết KTNB hình thức báo cáo KTNB Khi lập báo cáo KTNB, KTVNB cần làm rõ yếu tố sau: tiêu chí đánh giá, thực tế thu thập kèm theo chứng thu thập trình KTNB, nguyên nhân, ảnh hưởng khác biệt tiêu chí đánh giá thực tế; kết luận ý kiến đánh giá ảnh hưởng vấn đề ghi nhận ý kiến hoạt động rà soát * Giai đoạn 4: Theo dõi việc thực kiến nghị kiểm toán Theo dõi việc thực kiến nghị KTNB giai đoạn cuối qui trình KTNB nhằm đảm bảo kết kiểm toán sử dụng để cải tiến hoạt động quản lý - Xây dựng phát triển nhân kiểm toán nội Nhân yếu tố then chốt định thành cơng phận kiểm tốn nội Việc xây dựng phát triển nhân có ý nghĩa vô quan trọng Về lực chuyên môn: Tuyển dụng người có trình độ, kinh nghiệm phù hợp để xây dựng phát triển đội ngũ cán kiểm tốn viên nội có lực Đội ngũ KTNB cần thể kiến thức chuyên môn chuyên sâu sản phẩm, dịch vụ quy trình hoạt động lĩnh vực ngân hàng, lực quản lý rủi ro kiểm soát rủi ro Về số lượng kiểm toán nội bộ: Số lượng kiểm toán nội phụ thuộc vào phạm vi kiểm toán năm mức độ phức tạp kiểm toán Các ngân hàng nên xem xét việc tăng số lượng kiểm toán viên, tăng chất 98 lượng KTVNB thông qua đào tạo để đáp ứng với việc mở rộng quy mơ kiểm tốn tăng trưởng mạng lưới hoạt động ngân hàng 3.2.6 Một số giải pháp khác Tiêu chuẩn hóa cán theo dõi rủi ro tín dụng để đáp ứng yêu cầu nguyên tắc Basel Theo đó, cần xây dựng đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, có kiến thức khả nhanh nhạy xem xét, đánh giá đề xuất tín dụng Ngân hàng xây dựng hệ tiêu chuẩn cán rủi ro tín dụng trình độ chun mơn, kinh nghiệm thực tế, có thời gian trải qua cơng tác phận quan hệ khách hàng… Những yêu cầu giúp cho đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có đủ trình độ, kinh nghiệm thực tế để xử lý nhanh chóng, hiệu thận trọng hợp lý q trình phân tích, thẩm định giám sát tín dụng Đồng thời, cần nâng cao tính chun nghiệp cán ngân hàng, theo cán ngân hàng chức năng, nhiệm vụ phải thực cách đầy đủ, hết trách nhiệm thái độ tất cơng việc chung xử lý mối quan hệ phận Đối với phận làm công tác KSNB chuyên trách phòng QLRRVH, phận QLRRKV, KTNB yêu cầu phải cá nhân kinh qua lĩnh vực ngân hàng, làm vị trí có chun mơn phù hợp với hoạt động tín dụng để kiểm tra phát sai sót, kẻ hở dẫn đến rủi ro cho SCB Đồng thời đỡ tốn thời gian đào tạo, tập huấn lại quy trình, quy định, hướng dẫn mà SCB ban hành Người làm công tác phải nắm bắt nghiệp vụ cách sâu sắc kiểm tra đơn vị được, tránh tính trạng khơng nắm quy định cơng tác tín dụng SCB dẫn đến tranh cãi, thời gian không cần thiết Rà sốt lại tồn văn liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, phân cơng , ủy quyền tồn hàng để đánh dấu hiệu lực, hết hiệu lực, VB 99 thay VB hệ thống hóa thành danh mục CBCNV tiện theo dõi, áp dụng tránh tượng chồng chéo, tra cứu thời gian Ngồi cơng tác đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ tiền lương, đãi ngộ cần quan tâm mức để thu hút nhân tài phục vụ cho hoạt động ngân hàng Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng luân chuyển phận nghiệp vụ khác để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập lâu dài 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với NHNN Việt Nam - Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển tổ chức xếp hạng tín dụng độc lập, có uy tín - Hỗ trợ TCTD ban hành hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng - Cần có chế tài để buộc doanh nghiệp phải công khai thông tin, giúp tổ chức xếp hạng có đánh giá hiệu Trong việc đánh giá xếp hạng doanh nghiệp liệu đầu vào, thơng tin doanh nghiệp quan trọng Dữ liệu xác, mức độ xếp hạng xác - Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội với chuẩn mực thống theo Hiệp ước Basel - Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật KSNB theo nội dung hiệp ước Basel COSO - Nâng cao hiệu công tác tra, giám sát ngân hàng qua việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngân hàng 3.3.2 Đối với NH TMCP Sài Gòn - Rà sốt xây dựng lại quy trình tín dụng hồn chỉnh, dễ đọc dễ hiểu hướng dẫn thống tồn hàng Có chế tài, pháp lý cụ thể khâu công việc 100 - Rà soát, kiểm tra lại tất văn liên quan đến tín dụng mà SCB ban hành để tránh chồng chéo, mâu thuẫn lẫn - Kiện tồn máy tín dụng CN cho phù hợp với văn bản, quy trình, quy định tín dụng hành SCB Yêu cầu thực hức năng, nhiệm vụ phận kinh doanh hỗ trợ kinh doanh, tránh việc nhập nhàng số CN phòng kinh doanh kiêm nhiệm ln chức phòng HTKD ngược lại - Cần ban hành rõ chức năng, nhiệm vụ, quy trình làm việc Bộ phận kiểm tốn nội để đảm bảo với vòng kiểm sốt thứ Tách bạch rõ công việc KSNB chuyên trách với cơng việc kiểm tốn nội Định kỳ mở hội nghị chuyên đề kiểm toán nội để trao đổi thông tin, phổ biến dạng tồn sai phạm học tập kinh nghiêm, phương pháp kiểm tra - Tăng cường vai trò điều hành, quản lý Ngân hàng TMCP sài Gòn, đặc biệt Uỷ ban QLRR Phòng QLRRTD cần tăng cường thực vai trò tham mưu cho Ban điều hành SCB, xây dựng ban hành chế, sách tín, quy trình tín dụng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước, phù hợp với mô hình hoạt động ngân hàng tiến đến hội nhập với quốc tế 101 KẾT LUẬN Sau thời gian hợp theo chủ trương Chính phủ NHNN Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn dần vào ổn định Khó khăn ban đầu qua hậu nợ xấu, nợ hạn vấn đề khó khăn SCB Tuy SCB giải vấn đề cách bán nợ chọ VAMC việc hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động tín dụng để đối phó với rủi ro việc cần thiết Điều phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng danh mục cho vay SCB NHTM nói chung tình hình kinh tế xã hội Việt Nam thời gian đến Trên sở tìm hiểu, nghiên cứu lý luận thực tiễn hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn, tác giả đưa nhận xét, đánh giá công tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Và từ thực trạng kết hợp với sở lý luận kiểm soát nội hoạt động tín dụng, đặc biệt nghiên cứu năm phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội tác giả đưa giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Theo tác giả tiêu chí để đánh giá hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội Đồng thời đề xuất số kiến nghị Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhằm hồn thiện chế, sách lĩnh vực Ngân hàng đặc biệt lĩnh vực tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro SCB nói chung Ngân hàng nói riêng nhằm hồ nhập với mơi trường kinh tế quốc tế Tuy nhiên thời gian nghiên cứu, tìm hiểu hạn hẹp, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy hội đồng quan tâm, góp ý để luận văn hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đặng Trần Vân Anh (2013), Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Đại học Đà Nẵng [2] Bộ mơn kiểm tốn (2009), Kiểm toán, Khoa Kế toán Kiểm toán Trường đại học kinh tế TP HCM, Nhà xuất Phương Đông [3] Phan Thị Linh (2012), “Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng giới”, Tạp chí tài [4] Luật TCTD số47/2010/QH12 Quốc hội nước CHXHCNVN ban hành ngày 06/06/2010 [5] Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo thường niên năm 2012 [6] Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo thường niên năm 2013 [7] Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Quy trình cấp tín dụng QĐ số 15/2014/QĐ-SCB-TGĐ ngày 12/06/2014 [8] Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Quy chế tổ chức hoạt động Phòng QLRR TD thuộc khối QLRR tại, QĐ số 91/2014/QĐ-SCB-TGĐ ngày 07/03/2014 [9] Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Mơ hình hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội theo 03 vòng bảo vệ ban hành ngày 23/05/2014 [10] Thông tư số 44/2011/TT-NHNN NHNN ngày 29/12/2011 quy định Hệ thống kiểm soát nội kiểm tốn nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Tiếng Anh [11] Basel Committee on Banking Supervision (2011), “Consulative Document: Operation Risk” Supporting Document to the New Basel Accord, www.bis.org; www.en.wikipedia.org [12] Committee Of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) (1992), Internal control- Integrated Framework- Framwork, Including Execute Summary Trang web [13] http://www.tapchitaichinh.vn/traodoi-binhluan/kinh-nghiem-quan-lyruirotindungtrenthegioi/19013.tctc [14] http://www.dankinhte.vn/nguyen-nhan-dan-den-rui-ro-tin-dung/ [15] http://www.sav.gov.vn/2613-1-ndt/mot-so-goi-y-xay-dung-kiem-toannoi-bo-ngan-hang-trong-thoi-ky-hoi-nhap.sav [16] http://tapchi.hvnh.edu.vn/upload/5744/20130831/NguyenTrungHauPhan169.pdf PHỤ LỤC Phụ lục 01: Kết khảo sát SCB KV Miền Trung & Tây Ngun Trả lời Nội dung Khơng Có Khơng 54 54 35 25 45 10 05 16 34 10 50 06 04 52 03 05 biết Môi trường quản lý - Quan điểm nhà quản lý quản trị rủi ro Để đạt kế hoạch cấp giao bạn có sẵn sàng chấp nhận rủi ro tín dụng? Bạn có cân nhắc lợi ích đạt rủi ro tín dụng xảy cho ngân hàng khơng? Anh/chị có cấp trao đổi quan điểm cấp phương thức quản lý rủi ro tín dụng thơng qua nghiệp vụ cụ thể không? - Đảm bảo lực Đảm bảo nhân viên có kỹ kiến thức để thực cơng việc Phân tích đầy đủ kiến thức kỹ để thực công việc? - Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức có đảm bảo việc kiểm sốt hoạt động tín dụng khơng? Với mơ hình bố trí Phòng Quản lý rủi ro có đảm bảo tính độc lập khơng? Tại Chi nhánh bạn có phát huy vai trò kiểm 25 30 48 12 55 05 32 28 27 33 18 40 16 44 24 35 05 soát rủi ro cảnh báo rủi ro hoạt động tín dụng ? Hệ thống báo cáo cấp sơ đồ tổ chức có hiệu đối tượng khơng? - Chính sách nhân Khi gia nhập vào SCB bạn có tham gia chương trình đào tạo cho nhân viên khơng? Chương trình đào tạo nhân viên có giúp ích bạn cơng việc? Định kỳ chi nhánh có tổ chức đào tạo nhân viên khơng? 2.Đánh giá rủi ro Ngân hàng có đánh giá đầy đủ rủi ro từ 02 nguồn lực bên ngồi khơng? Ngân hàng có thường xun giám sát phân tích rủi ro bên (tài chính, nhân sự, hệ thống thông tin…) ngân hàng không? Rủi ro có phân tích thường xun thơng qua hoạt động khơng? Ngân hàng có thực việc chấm điểm 60 xếp hạng tín dụng nội trước cho vay? Việc xếp hạng tín dụng có phân theo ngành nghề? 60 01 Các số liệu tài cung cấp khách 38 21 57 03 56 04 55 05 10 50 59 01 59 01 52 08 60 00 40 20 32 28 23 37 hàng đáng tin cậy? Có cán phụ trách kiểm sốt lại kết đánh giá, chấm điểm tín dụng khơng? Tài sản đảm bảo có phải yếu tố quan trọng kết xếp hạng? HTXHTDNB có yếu tố phi tài thay đổi kết theo ý muốn chủ quan cán tín dụng? Hoạt động kiểm sốt Có kiêm nhiệm 03 chức đề xuất, xét duyệt ghi chép khơng? Có quy định trình tự luân chuyển chứng từ không? Việc nhập liệu khoản vay chương trình Flexcube có phê duyệt khơng? Các đề nghị vay vốn có kiểm sốt chặt chẽ khơng? Có phận thẩm định tài sản đảm bảo độc lập với cán tín dụng khơng? Tái sản chấp định giá đắn, hợp lý hồ sơ tài sản chấp hợp lý không? Thẩm định khách hàng có sở khách quan hợp lý khơng? Thơng tin tín dụng thu thập đầy đủ thích hợp để định cho vay khơng? 01 Kiểm sốt viên có kiểm tra nội dung 55 05 18 35 57 03 32 28 25 34 17 43 29 31 37 20 18 42 28 28 tính hợp lệ trước trình lên cấp thẩm quyền ký? Phòng QLRRTD có thực đánh giá lại 07 nội dung báo cáo đề xuất tín dụng phận hỗ trợ kinh doanh khơng? Có thủ tục kiểm sốt đảm bảo khoản giải ngân nằm hạn mức tín dụng duyệt khơng? Có kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay không? Việc giám sát sử dụng vốn vay KH có 01 thực quy định khơng? NVHTKD có thường xun viếng thăm kiểm sốt địa bàn hoạt động SXKD nơi cư ngụ KH không? Có kiểm tra hình thức đảm bảo tiền vay theo dõi chặt chẽ khoản vay sau cho vay không? - Công tác P.QLRRVH Bộ phận KSNB (giám sát tuân thủ) có thực 03 cần thiết với ngân hàng khơng? Có đủ tiêu chuẩn trình độ, lực, kinh nghiệm khơng? Phạm vi, kế hoạch kiểm tra có phù hợp với yêu cầu ngân hàng không? Thông tin truyền thông 04 Hệ thống thơng tin ngân hàng có cung cấp 56 04 26 34 23 32 00 60 40 20 43 17 51 07 kịp thời thông tin hoạt động ngân hàng, văn ban hành nội NHNN khơng? Có nắm bắt thông tin liên quan cảnh báo rủi ro xảy đơn vị đơn vị bạn không? Kênh thông tin bên ngồi có theo dõi để đề chiến lược cho vay cảnh báo rủi ro danh mục cho vay? Ngân hàng xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng? Giám sát Bạn có lòng với sai sót, không phù hợp phát qua đợt KTNB hoạt động tín dụng (phòng ban/chi nhánh) khơng? Có thực giám sát, phân tích hoạt động tín dụng thường xun để tìm mảng tồn tại, mảng có hiệu khơng hiệu quả, phát cac yếu tố bất thường khơng? Có đưa kiến nghị, biện pháp khắc phụ sai sót hoạt động tín dung nhằm hồn thiện, nâng cao hiệu hệ thống KSNB hoạt động tín dụng chưa? 05 Phụ lục 02: Chính sách tín dụng SCB 05 năm (2012-2016) Chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng so với năm tài Năm 2012 Năm 2016 ≤ 20% ≤ 30% ≤ 80% ≤ 50% ≤ 65% ≤ 65% ≤ 30% ≤ 30% ≤ 30% ≤ 30% ≤ 15% ≤ 15% ≤ 03% ≤ 03% liền trước Tỷ trọng dư nợ cấp tín dụng trung dài hạn (>12 tháng) tổng dư nợ cấp tín dụng Tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng khách hàng pháp nhân tổng dư nợ cấp tín dụng Dư nợ cấp tín dụng tối đa cho ngành “nông lâm ngư nghiệp” tổng dư nợ Dư nợ cấp tín dụng tối đa cho ngành “đầu tư, kinh doanh bất động sản” tổng dư nợ Các ngành khác, dư nợ cho ngành tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ Một số lĩnh vực tín dụng chủ yếu: - Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập - Các doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp - Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất sản phẩm thuộc ngành công nghiệp phụ trợ/hỗ trợ - Các doanh nghiệp xây lắp - Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản - Cho vay nhu cầu tiêu dùng: mua sắm ô tô, mua mới, sửa chữa nhà để ở… - Cho vay hỗ trợ cá nhân xuất lao động có thời hạn nước - Cho vay hộ kinh doanh cá thể, chủ trang trại chế biến nuôi trồng, tiểu thủ công nghiệp Chênh lệch lãi suất bình quân đầu – đầu vào tối thiểu 2%/năm ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN 30 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30... cầu khởi đầu từ Mỹ năm gần cho thấy ngày nhiều ngân hàng giới công bố khoản nợ xấu thua lỗ lớn kỷ lục, có nhiều ngân hàng khu vực giới bị phá sản, kể ngân hàng lớn tầm cỡ giới với bề dày hoạt động... hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, từ đánh giá ưu điểm tồn công tác - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP sài gòn , Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP sài gòn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn